Microsoft Certified Azure Developer Associate

- Bara 4 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

Microsoft Azure Developer Associate - Official Training for Certification

On your 4-day accelerated Azure Developer Associate certification course, you'll get the skills and knowledge you need to be a successful Cloud Developer. You'll learn to design and build cloud applications and services, working with cloud DBAs, admins and solutions architects to implement the solutions.

Your expert Microsoft Certified Trainer (MCT) will immerse you in the curriculum with Firebrand's unique Lecture | Lab | Review technique, helping you to build and retain information faster. You'll also have  24/7 lab access  at the training centre, so you can test your skills and make the most of your stay.

You'll also learn how to:

Läs mer...

 • Select the appropriate Azure technology development solution
 • Develop for Azure storage
 • Develop Azure Platform as a Service solutions
 • Implement security in Azure development solutions
 • Develop for an Azure Cloud Model
 • Implement Azure development integration Solutions
 • Develop Azure Cognitive Services, Bot, and Iot Solutions

You'll benefit from the latest Microsoft courseware and practice papers, as Firebrand is a Microsoft Learning Partner.

You'll also be prepared for exam AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure. You'll sit this exam at the Firebrand Training Centre during the course, covered by your Certification Guarantee.

This course is ideal for you if you're an Azure Developer looking to:

 • design and build cloud solutions such as applications and services
 • participate in all phases of development across design, development, deployment, testing and maintenance
 • partner with cloud solutions architects, DBAs and admins, to implement the solution

Se Benefits...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Azure Developer Associate hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 4 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Azure Developer Associate kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Azure Developer Associate certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Azure Developer Associate snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Azure Developer Associatekursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Senaste Azure Developer Associate recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Course AZ-203T01-A: Develop Azure Infrastructure as a Service compute solutions

Module 1: Implement solutions that use virtual machines

Lessons

 • Provision VMs
 • Create ARM templates
 • Configure Azure Disk Encryption for VMs

After completing this module, students will be able to:

 • Learn how to create and deploy virtual machines by using the Azure Portal, PowerShell, and through code
 • Learn how to create and deploy Azure Resource Manager templates by using the Azure Portal and Visual Studio
 • Understand the different encryption options and learn how to encrypt existing and new deployments

Module 2: Implement batch jobs by using Azure Batch Services

Lessons

 • Azure Batch overview
 • Run a batch job by using the Azure CLI and Azure Portal
 • Run batch jobs by using code
 • Manage batch jobs by using the Batch Service API

After completing this module, students will be able to:

 • Understand how the Azure Batch service works
 • Learn how to create and run batch jobs by using the Azure CLI
 • Learn how to create and run batch jobs by using code
 • Learn how to use the Azure Batch Service API to manage jobs

Module 3: Create containerised solutions

Lessons

 • Create an Azure Managed Kubernetes Service (AKS) cluster
 • Create container images for solutions
 • Publish an image to the Azure Container Registry
 • Run containers by using Azure Container Instance or AKS

After completing this module, students will be able to:

 • Learn core concepts for Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Learn how to deploy AKS clusters
 • Publish an image to the Azure Container Registry
 • Learn about Azure Container Instances and how to deploy to them

Course AZ-203T02-A: Develop Azure Platform as a Service compute solutions

Module 1: Create App Service web apps

Lessons

 • Azure App Service core concepts
 • Creating an Azure App Service web app
 • Creating background tasks by using WebJobs in Azure App Service

After completing this module, students will be able to: 

 • Understand App Service core concepts and capabilities
 • Know how to create App Service web apps by using Azure CLI, Azure Portal, and PowerShell.
 • Be able to create continuous and triggered WebJobs

Module 2: Creating Azure App Service mobile apps

Lessons

 • Getting started with mobile apps in App Service
 • Enable push notifications for your app
 • Enable offline sync for your app

After completing this module, students will be able to:

 • Push their app on to the Mobile App service
 • How to register apps for push notifications

Module 3: Create Azure App Service API

Lessons

 • Creating APIs
 • Using Swagger to document an API

After completing this module, students will be able to: 

 • Know how to create an APIM instance and create a new API
 • Know how to use Swashbuckle to create Swagger objects in ASP.NET Core

Module 4: Implement Azure Functions

 Lessons

 • Azure Functions overview
 • Develop Azure Functions using Visual Studio
 • Implement durable functions

After completing this module, students will be able to: 

 • Understand the core features and functionality of Azure Functions
 • Be able to create functions, bindings, and triggers
 • Know common patters for Durable Functions and be able to create them 

Course AZ-203T03-A: Develop for Azure storage

Module 1: Develop solutions that use Azure Table storage

Lessons

 • Azure Table storage overview
 • Authorisation in Table storage
 • Table service REST API

After completing this module, students will be able to: 

 • Understand the features and uses of Azure Table storage
 • Know how to utilise Shared Key authorisation
 • Know how to use the Azure Table storage REST service to manage data

Module 2: Develop solutions that use Azure Cosmos DB storage

Lessons

 • Azure Cosmos DB overview
 • Managing containers and items
 • Create and update documents by using code

After completing this module, students will be able to:

 • Understand core features and functionality of Azure Cosmos DB
 • Be able to manage containers and items
 • Be able to create and update documents 

Module 3: Develop solutions that use a relational database

Lessons

 • Azure SQL overview
 • Create, read, update, and delete database tables by using code

After completing this module, students will be able to:

 • Know how the Azure SQL Database service works
 • Be able to perform database operations by using code

Module 4: Develop solutions that use Microsoft Azure Blob storage

Lessons

 • Azure Blob storage overview
 • Working with Azure Blob storage

After completing this module, students will be able to:

 • Understand when and why to use Azure Blob storage
 • Know how to set and retrieve Blob storage properties and metadata
 • Know how to replicate and copy Blobs

Course AZ-203T04-A: Implement Azure security

Module 1: Implement authentication

Lessons

 • Microsoft identity platform
 • Implement OAuth2 authentication
 • Implement managed identities for Azure resources
 • Implement authentication by using certificates, forms-based authentication, or tokens
 • Implement multi-factor authentication

After completing this module, students will be able to:

 • Understand the architecture of the Microsoft identity platform
 • Be able to implement OAuth2 authentication in their solutions
 • Be able to use Azure Key Vault to store and retrieve authentication information

Module 2: Implement access control

Lessons

 • Claims-based authorisation
 • Role-based access control (RBAC) authorisation

After completing this module, students will be able to:

 • Learn how to use claims-based authorisation in their development solutions
 • How to manage access to resources using RBAC through the REST API

Module 3: Implement secure data solutions

Lessons

 • Encryption options
 • End-to-end encryption
 • Implement Azure confidential computing
 • Manage cryptographic keys in Azure Key Vault

After completing this module, students will be able to:

 • Understand encryption options
 • Learn how to encrypt data with Transparent Data Encryption
 • Manage and utilise encryption keys by using the Azure key Vault

Course AZ-203T05-A: Monitor, troubleshoot, and optimise Azure solutions

Module 1: Introduction to Azure Monitor

Lessons

 • Overview of Azure Monitor

After completing this module, students will be able to:

 • Understand how Azure Monitor works
 • Know where and how Azure Monitor collects data

Module 2: Develop code to support scalability of apps and services

Lessons

 • Implement autoscale
 • Implement code that addresses singleton application instances
 • Implement code that handles transient faults

After completing this module, students will be able to:

 • Understand autoscale patterns and best practices for scaling their solutions
 • How to use the Azure CLI to communicate with a specific copy of a resource
 • How to handle transient faults in your solution

Module 3: Instrument solutions to support monitoring and logging

Lessons

 • Configure instrumentation in an app or server by using Application Insights
 • Analyze and troubleshoot solutions by using Azure Monitor

After completing this module, students will be able to:

 • Know how to add default code to web pages, console apps, and Windows desktop apps to support telemetry
 • Know how to use dashboards and other tools to monitor and troubleshoot their app

Module 4: Integrate caching and content delivery within solutions

Lessons

 • Azure Cache for Redis
 • Develop for storage on CDNs

After completing this module, students will be able to:

 • Understand how Azure Cache for Redis operates and how to configure and interact with it
 • Know how to manage Azure CDN

Course AZ-203T06-A: Connect to and consume Azure, and third-party, services

Module 1: Develop an App Service Logic App

Lessons

 • Azure Logic Apps overview
 • Create Logic Apps by using Visual Studio
 • Create custom connectors for Logic Apps
 • Create custom templates for Logic Apps

Students will understand how to create and manage Azure Logic Apps. 

Module 2: Integrate Azure Search within solutions

Lessons

 • Create and query an Azure Search Index
 • Full text search in Azure Search

Students will know how to provision the service, create an index, load data, and execute searches.

Module 3: API Management

Lessons

 • Introduction to the API Management service
 • Securing your APIs
 • Defining API policies

Students will know how to provision the APIM service using the Azure Portal, secure APIs with subscriptions and client certificates, and use API policies to modify the behavior of an API.

Module 4: Develop event-based solutions

Lessons

 • Implement solutions that use Azure Event Grid
 • Implement solutions that use Azure Event Hubs
 • Implement solutions that use Azure Notification Hubs

Students will know how the services work and how to integrate them in to their solutions.

Module 5: Develop message-based solutions

Lessons

 • Implement solutions that use Azure Service Bus
 • Implement solutions that use Azure Queue Storage queues

Students will understand how to leverage Azure message-based services in their solutions.

Se Exam Track...

Senaste Azure Developer Associate recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

You'll take the following exam at the Firebrand Training Centre during your course, covered by your Certification Guarantee:

Exam AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure

 • Develop Azure Infrastructure as a Service Compute Solutions (10-15%)
 • Develop Azure Platform as a Service Compute Solutions (20-25%)
 • Develop for Azure storage (15-20%)
 • Implement Azure security (10-15%)
 • Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions (15-20%)
 • Connect to and Consume Azure Services and Third-party Services (20-25%)

Se What's Included...

Senaste Azure Developer Associate recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft Official Curriculum:

 • AZ-203T01: Develop Azure Infrastructure as a Service compute solutions
 • AZ-203T02: Develop Azure Platform as a Service compute solutions
 • AZ-203T03: Develop for Azure storage
 • AZ-203T04: Implement Azure security
 • AZ-203T05: Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions
 • AZ-203T06: Connect to and consume Azure, and third-party, services

Microsoft Exams:

 • Exam AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure

Se Prerequisites...

Senaste Azure Developer Associate recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

You should be proficient in developing apps and services by using Azure tools and technologies, including storage, security, compute, and communications.

You must have at least one year of experience developing scalable solutions through all phases of software development and be skilled in at least one cloud-supported programming language.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Senaste Azure Developer Associate recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft Azure Developer Associate Kursdatum

Microsoft - Certified Azure Developer Associate

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

1/10/2019 (Tisdag)

4/10/2019 (Fredag)

Avslutad

 

6/1/2020 (Måndag)

9/1/2020 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

16/3/2020 (Måndag)

19/3/2020 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

1/6/2020 (Måndag)

4/6/2020 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

Senaste Azure Developer Associate recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,76% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"The instructor was excellent, he delivered essentially very dry material with clarity and wit. He clearly has great experience in Azure, and was able to support the course with real-life war-stories which brought the course to life. My only criticism is that I would have liked to see more time devoted to the labs, but that was probably hard given the material that was covered. I am looking forward to using the knowledge I gained in the course soon. I really like the immersive nature of the training, with the hotel and restaurant only being two minutes away. 24 hour access was a good idea. The accommodation and food were very good. "
Hugh Mullally, Self-Employed. - Microsoft Certified Azure Developer Associate (4 dagar) (1/7/2019 till 4/7/2019)

"Very organised and good pace with the lectures."
Anonymous. - Microsoft Certified Azure Developer Associate (4 dagar) (1/7/2019 till 4/7/2019)

"Intense, amusing, enjoyable to spend the time training."
David Sugarman, Regus. - Microsoft Certified Azure Developer Associate (4 dagar) (1/7/2019 till 4/7/2019)

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Mycket bra faciliteter for andamalet. Väl använd tid. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Bra anläggning och kurslokaler."
Anna Wibergh, EVRY. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (19/1/2016 till 20/1/2016)

"Mycket fint område att befinna sig i. Rum och allt är i utmärkt kvalité men räkna med ett högt temp och långa dagar."
S.H. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (21/11/2015 till 29/11/2015)

"Intensivt och specifikt med bra service i huset."
Martin Borggren, AddPro. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (29/10/2015 till 30/10/2015)

"Kunning kursledare, grym mat på kvällen."
Tomas Sylvan , Securitas Sverige AB. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Bra kursledare! Långa dagar samt intensiv inlärning. "
Peter Festejo , Arbetsokande. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Mycket bra och informativ kurs som ger en bra helhet och grundförstalse för systemet, funktionerna och uppsättningen i systemet. Mycket information, mycket bra information och utbildningsmaterial att med sig hem. Första kursen pa Firebrand jag deltar i, men rekommenderar kursen Financials. "
M.S., Södra Skogsägarna ekonomisk förening. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Bra övergripande nivå med många djupdykningar i relevanta modler. Skapar en bra översikt av ekonomimodulerna och vad som sker i dem och vad man kan sätta upp i systemet"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Intensiv, effektiv och spannande utbildning med hog kvalitet och bra upplagg"
Annika Norberg . - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"en bra utbildning, duktig lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Upplägget passade mig perfekt, inga distraktioner och bra tempo."
Robert Mallander , EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Kurs och allt runt omkring är proffsigt skött. "
Karin Helena Nilsson , Evry Business Applications AB. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Mycket bra mottagande av personalen på anläggning med bra boende och kurslokaler. Bra upplägg. Bra kurs med kunnig utbildare."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Effektiv men jobbig"
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (16/3/2015 till 17/3/2015)

"En intensiv kurs som ger både en bra översikt av AX produktionsfunktionalitet och fördjupningar inom väsentliga områden"
Tina Thagesson , Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Snabb, intensivt och langa dagar men valdigt larorikt!"
Johnny Ho , iStone AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Inresserad lärare av ämnet. Noga med att vi förstår uppgiften innan vi gick vidare med nästa"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (16/2/2015 till 20/2/2015)

"Mycket smidigt med mat och boende inkluderat, dessutom var maten utmärkt."
Anonym - Microsoft Querying SQL Server (4 dagar) (14/2/2015 till 22/2/2015)

"Fokuserat och intensivt. Bra anlaggning. 100% utbildning i 4 dagar. Bra mat. Mycket kunnig larare."
Toni Johansson , Hydroscand AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Langa tuffa dagar - men alltid intressant."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Tufft men larorikt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Bra intensivt upplägg utan störningsmoment, kan inte göra något annat än att gå "all in" för utbildningen"
Johan Mattsson , Fujitsu. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Intensivt, och lärorikt."
Joakim Lindholm, EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Superbra upplägg, redan vid mötet på söndag kväll blev jag bemött på ett trevlig och professionellt sätt. Maten är fantastisk. Service är på topp. Jag kommer gärna hit igen."
Anonym - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (19/1/2015 till 22/1/2015)

"Proffesionell training"
K.D.. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (8/12/2014 till 12/12/2014)

"Firebrand ljuger inte när de säger att det görs på rekordtid. Det är väldigt intensivt, fullspäckade dagar men samtidigt mycket givande! Det varieras med teori och praktik och du har hela tiden tillgång till klassrummen under vistelsen även för egna labbar. "
Mikael Hild , Eltel Networks. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dagar) (24/11/2014 till 2/12/2014)

"Välorganiserad kurs med kompetenta lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (10/11/2014 till 12/11/2014)

"Bra, intensiv kurs och väldigt kunnig instruktör! "
Hans Antonsson , Frontwalker AB. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dagar) (14/10/2014 till 19/10/2014)

"Mat och logi var utmärkt. Trevlig personal och en trevlig utomhusmiljö."
Anonym - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dagar) (29/9/2014 till 2/10/2014)

"Allt fungerade mycket smidigt. Bra upplägg, hjälpsam personal."
N.N, lg 1003. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dagar) (29/9/2014 till 4/10/2014)

"Mycket bra upplägg och instruktör som använde sig av verkliga exempel vilket underlättade och bidrog till en bra inlärningsprocess! "
M.E., Accigo. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/9/2014 till 26/9/2014)

"Väl avvägd kurs vad gäller tid och en bra instruktör."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"Intensivt men väldigt givande med en bra lärare och många erfarna kursdeltagare som hade många erfarenheter att dela med sig av."
Johan Lundqvist , Ovako. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

Senaste Azure Developer Associate recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.