Microsoft Certified Azure Data Engineer Associate

- Bara 4 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

Gain the skills you need to become a Microsoft Certified Azure Data Engineer Associate on this accelerated course. In just 4 days, you'll be certified to manage data security and troubleshoot Azure data solutions.

On this all-inclusive course, you'll learn how to design software that will protect your business and ensure speedy disaster recovery. Gain the knowledge needed to implement Azure technology across your business and become an Azure Data Engineer.

With Firebrand's unique Lecture | Lab | Review methodology, you'll learn 40% faster than traditional training and return to the office certified.

Läs mer...

You'll also learn how to:

 • Manage and develop data processing
 • Manage data security
 • Monitor data solutions
 • Design Azure data storage solutions
 • Design data processing solutions

You will be prepared for and sit exams DP-200 and DP-201 at the Firebrand Training Centre during the course. This is covered by your Certification Guarantee - pass first time or train again for free.

If you're interested in developing and certifying your skills as a Azure Data Engineer, then this course is ideal for you.

Se Benefits...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Azure Data Engineer Associate hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 4 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Azure Data Engineer Associate kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Azure Data Engineer Associate certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Azure Data Engineer Associate snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 74.624 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Azure Data Engineer Associatekursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Course DP-201T01-A: Designing an Azure Data Solution

Module 1: Data Platform Architecture Considerations

Lessons:

 • Core principles of creating architectures
 • Design with security in mind
 • Performance and scalability
 • Design for availability and recoverability
 • Design for efficiency and operations
 • Case Study

Lab: Case Study

 • Core principles for creating architectures
 • Design with security in mind
 • Consider performance and scalability
 • Design for availability and recoverability
 • Design for efficiency and operations

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the core principles for creating architectures
 • Design with security in mind
 • Consider performance and scalability
 • Design for availability and recoverability
 • Design for efficiency and operations
 • Understand the course Case Study

Module 2: Azure Batch Processing Reference Architectures

Lessons:

 • Lambda architectures from a batch mode perspective
 • Design an enterprise BI solution in Azure
 • Automate enterprise BI solutions in Azure
 • Architect an enterprise-grade conversational Bot in Azure

Lab: Architect an Enterprise-grade Conversational Bot in Azure

 • Lambda architectures from a Batch Mode Perspective
 • Designing an enterprise BI solution in Azure
 • Automate an enterprise BI solution in Azure
 • Automate an enterprise BI solution in Azure

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe lambda architectures from a Batch Mode Perspective
 • Design an Enterprise BI solution in Azure
 • Automate enterprise BI solutions in Azure
 • Architect an enterprise-grade conversational bot in Azure

Module 3: Azure Real-Time Reference Architectures

Lessons:

 • Lambda architectures for a Real-Time Perspective
 • Lambda architectures for a Real-Time Perspective
 • Design a stream processing pipeline with Azure Databricks
 • Create an Azure IoT reference architecture

Lab: Azure Real-Time Reference Architectures

 • Describe Lambda architectures for a Real-Time Mode Perspective
 • Architect a stream processing pipeline with Azure Stream Analytics
 • Design a stream processing pipeline with Azure Databricks
 • Create an Azure IoT reference architecture

After completing this module, you'll be able to:

 • Lambda architectures for a Real-Time Mode Perspective
 • Architect a stream processing pipeline with Azure Stream Analytics
 • Design a stream processing pipeline with Azure Databricks
 • Create an Azure IoT reference architecture

Module 4: Data Platform Security Design Considerations

Lessons:

 • Defence in depth security approach
 • Network level Pprotection
 • Identity protection
 • Encryption usage
 • Advanced threat protection

Lab: Data Platform Security Design Considerations

 • Defence in depth security approach
 • Network level protection
 • Identity protection
 • Encryption usage
 • Advanced threat protection

After completing this module, you'll be able to:

 • Defence in Depth Security Approach
 • Network Level Protection
 • Identity Protection
 • Encryption Usage
 • Advanced Threat Protection

Module 5: Designing for Resiliency and Scale

Lessons:

 • Design backup and restore strategies
 • Optimise network performance
 • Design for optimised storage and database performance
 • Design for optimised storage and database performance
 • Incorporate disaster recovery into architectures
 • Design backup and restore strategies

Lab: Designing for Resiliency and Scale

 • Adjust workload capacity by scaling
 • OptimisenNetwork performance
 • Design for optimised storage and database performance
 • Design a highly available solution
 • Incorporate disaster recovery into architectures
 • Design backup and restore strategies

After completing this module, you'll be able to:

 • Adjust workload capacity by scaling
 • Optimise network performance
 • Design for optimised storage and database performance
 • Design a highly available solution
 • Incorporate disaster recovery into architectures
 • Design backup and restore strategies

Module 6: Design for Efficiency and Operations

Lessons:

 • Maximising the efficiency of your cloud environment
 • Use monitoring and analytics to gain operational insights
 • Use automation to reduce effort and error

Lab: Design for Efficiency and Operations

 • Maximise the efficiency of your cloud environment
 • Use monitoring and analytics to gain operational insights
 • Use automation to reduce effort and error

After completing this module, you'll be able to:

 • Maximise the efficiency of your cloud environment
 • Use monitoring and analytics to gain operational insights
 • Use automation to reduce effort and error

Course DP-200T01-A: Implementing an Azure Data Solution

Module 1: Azure for the Data Engineer

Lessons:

 • Explain the evolving world of data
 • Survey the services in the Azure Data Platform
 • Identify the tasks that are performed by a data engineer
 • Describe the use cases for the cloud in a Case Study

Lab: Azure for the Data Engineer

 • Identify the evolving world of data
 • Determine the Azure Data Platform Services
 • Identify tasks to be performed by a data engineer
 • Finalise the data engineering deliverables

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the evolving world of data
 • Survey the services in the Azure Data Platform
 • Identify the tasks that are performed by a data engineer
 • Describe the use cases for the cloud in a Case Study

Module 2: Working with Data Storage

Lessons:

 • Choose a data storage approach in Azure
 • Create an Azure Storage Account
 • Explain Azure data lake storage
 • Upload data into Azure data lake

Lab: Working with Data Storage

 • Choose a data storage approach in Azure
 • Create a storage account
 • Explain data lake storage
 • Upload data into data lake store

After completing this module, you'll be able to:

 • Choose a data storage approach in Azure
 • Create an Azure Storage Account
 • Explain Azure data lake storage
 • Upload data into Azure data lake

Module 3: Enabling Team Based Data Science with Azure Databricks

Lessons:

 • Explain Azure Databricks and Machine Learning Platforms
 • Describe the Team Data Science process
 • Provision Azure Databricks and workspaces
 • Perform data preparation tasks

Lab: Enabling Team Based Data Science with Azure Databricks

 • Explain Azure Databricks and Machine Learning Platforms
 • Describe the Team Data Science process
 • Provision Azure Databricks and workspaces
 • Perform data preparation tasks

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain Azure Databricks
 • Describe the Team Data Science Process
 • Provision Azure Databricks and workspaces
 • Perform data preparation tasks

Module 4: Building Globally Distributed Databases with Cosmos DB

Lessons:

 • Create an Azure Cosmos DB database built to scale
 • Insert and query data in your Azure Cosmos DB database
 • Provision a .NET Core app for Cosmos DB in Visual Studio Code
 • Distribute your data globally with Azure Cosmos DB

Lab: Building Globally Distributed Databases with Cosmos DB

 • Create an Azure Cosmos DB
 • Insert and query data in Azure Cosmos DB
 • Build a .Net Core App for Azure Cosmos DB using VS Code
 • Distribute data globally with Azure Cosmos DB

After completing this module, you'll be able to:

 • Create an Azure Cosmos DB database built to scale
 • Insert and query data in your Azure Cosmos DB database
 • Build a .NET Core app for Azure Cosmos DB in Visual Studio Code
 • Distribute your data globally with Azure Cosmos DB

Module 5: Working with Relational Data Stores in the Cloud

Lessons:

 • SQL Database and SQL data warehouse
 • Provision an Azure SQL database to store data
 • Provision and load data into Azure SQL data warehouse

Lab: Working with Relational Data Stores in the Cloud

 • Explain SQL Database and SQL data warehouse
 • Create an Azure SQL Database to store data
 • Provision and load data into Azure SQL Data Warehouse

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain SQL Database and SQL Data Warehouse
 • Provision an Azure SQL database to store application data
 • Provision and load data in Azure SQL data warehouse
 • Import data into Azure SQL data warehouse using PolyBase

Module 6: Performing Real-Time Analytics with Stream Analytics

Lessons:

 • Explain data streams and event processing
 • Querying streaming data using Stream Analytics
 • How to process data with Azure Blob and Stream Analytics
 • How to process data with Event Hubs and Stream Analytics

Lab: Performing Real-Time Analytics with Stream Analytics

 • Explain data streams and event processing
 • Querying streaming data using Stream Analytics
 • Process data with Azure Blob and Stream Analytics
 • Process data with Event Hubs and Stream Analytics

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain data streams and event processing
 • Querying streaming data using Stream Analytics
 • How to process data with Event Hubs and Stream Analytics
 • How to process data with Azure Blob and Stream Analytics

Module 7: Orchestrating Data Movement with Azure Data Factory

Lessons:

 • Explain how Azure Data Factory works
 • Create linked services and datasets
 • Create pipelines and activities
 • Azure Data Factory pipeline execution and triggers

Lab: Orchestrating Data Movement with Azure Data Factory

 • Explain how Data Factory works
 • Create Linked Services and datasets
 • Create pipelines and activities
 • Azure Data Factory pipeline execution and triggers

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain how Azure Data Factory works
 • Create Linked Services and datasets
 • Create pipelines and activities
 • Azure Data Factory pipeline execution and triggers

Module 8: Securing Azure Data Platforms

Lessons:

 • Configuring network security
 • Configuring authentication
 • Configuring authorisation
 • Auditing security

Lab: Securing Azure Data Platforms

 • Configure network security
 • Configure authentication
 • Configure authorisation
 • Explore SQL server books online

After completing this module, you'll be able to:

 • Configure authentication
 • Use storage account keys
 • Use shared access signatures
 • Configure authorisation
 • Control network access
 • Understand transport-level encryption with HTTPS
 • Understand Advanced Threat Detection

Module 9: Monitoring and Troubleshooting Data Storage and Processing

Lessons:

 • Data engineering troubleshooting approach
 • Azure monitoring capabilities
 • Troubleshoot common data issues
 • Troubleshoot common data processing issues

Lab: Monitoring and Troubleshooting Data Storage and Processing

 • Explain the data engineering troubleshooting approach
 • Explain the monitoring capabilities that are available
 • Troubleshoot common data storage issues
 • Troubleshoot common data processing issues

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the monitoring capabilities that are available
 • Explain the data engineering troubleshooting approach
 • Troubleshoot common data storage issues
 • Troubleshoot common data processing issues

Module 10: Integrating and Optimising Data Platforms

Lessons:

 • Integrating data platforms
 • Optimising data stores
 • Optimise streaming data
 • Manage disaster recovery

Lab: Integrating and Optimising Data Platforms

 • Integrate data platforms
 • Optimise data stores
 • Optimise streaming data
 • Manage disaster recovery

After completing this module, you'll be able to:

 • Integrate data platforms
 • Optimise relational data stores
 • Optimise NoSQL data stores
 • Optimise streaming data stores
 • Manage disaster recovery

Se Exam Track...

As part of your accelerated course, you'll sit the following exam at the Firebrand Training Centre. This is covered by your Certification Guarantee:

 • Exam DP-200: Implementing an Azure Data Solution
 • The following outlines what is in the exam:
  • Implement data storage solutions (25-30%)
  • Manage and develop data processing (30-35%)
  • Manage data security (15-20%)
  • Monitor data solutions (10-15%)
  • Manage and troubleshoot Azure data solutions

 • Exam DP-201: Designing an Azure Data Solution
 • The following outlines what is in the exam:
  • Design Azure data storage solutions (30-35%)
  • Design data processing solutions (25-30%)
  • Design for data security and compliance (15-20%)
  • Design for high availability and disaster recovery (20-25%)

Se What's Included...

On this course, you'll have access to:

 • Microsoft Official Curriculum (MOC)
 • Microsoft Certified Trainers
 • Official Microsoft Exams

Se Prerequisites...

Before attending this course, you should have technical knowledge equivalent to:

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Microsoft Azure Data Engineer Associate Kursdatum

Microsoft - Certified Azure Data Engineer Associate

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

17/2/2020 (Måndag)

20/2/2020 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

1/6/2020 (Måndag)

4/6/2020 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

Vi har utbildat 74.624 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,78% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. (13/6/2016 till 15/6/2016)

Senaste recensioner från våra studenter