Microsoft Azure Architect Technologies

- Bara 4 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

On this accelerated Microsoft Azure Architect Technologies course, you’ll learn how to effectively deploy and configure the Azure cloud infrastructure of your business, as well as implement workloads and security.

In just 4 days, you'll establish authentication in your business' network. By exploring the many layers of the cloud and Azure Storage, you’ll build knowledge on the most efficient ways of securing your business’ data.

You'll learn how to:

 • Implement and manage virtual networking
 • Configure a message-based integration architecture
 • Develop solutions that use Cosmos DB storage and relational database

You’ll get access to Microsoft Official Courseware (MOC) and learn from certified Microsoft instructors, as Firebrand are a Microsoft Gold Partner for Leaning.

Läs mer...

At the end of your course, you’ll sit the AZ-300 exam and achieve your Microsoft Azure Architect Technologies certification.

Through Firebrand's Lecture | Lab | Review methodology, you'll get your Microsoft Azure Architect Technologies certification in 4 days and be one step closer to achieving the Microsoft Solutions Architect Expert.


Next steps


Once you achieve the Microsoft Azure Architect Technologies certification, you'll be halfway towards becoming a Microsoft Azure Solutions Architect Expert.

Both exam AZ-300 and exam AZ-301: Microsoft Azure Architect Design are prerequisites for the Microsoft Azure Solutions Architect Expert certification.

After you pass both exams, you'll automatically receive the Microsoft Azure Solutions Architect Expert certification.

Alternatively, you can take the combined course and pass both exams in just 7 days.

Se Benefits...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 4 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat kursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

AZ-300T01-A: Deploying and Configuring Infrastructure

Module 1: Managing Azure Subscriptions and Resources

In this module you’ll explore Azure monitoring capabilities using Azure alerts, Azure activity logs, and Log Analytics. You’ll learn to query, analyse, and interpret the data viewed in Log Analytics.

Module 2: Implementing and Managing Storage

In this module you’ll learn about Azure storage accounts, data replication, how to use Azure Storage Explorer, and monitor storage.

Module 3: Deploying and Managing Virtual Machines (VMs)

In this module you’ll learn how to:

 • Create Virtual Machines (VM)s within the Azure Portal
 • Create Virtual Machines (VM)s using Azure PowerShell
 • Create Virtual Machines (VM)s using ARM templates
 • Deploy Linux Virtual Machines (VM)s
 • Monitor Virtual Machines (VM)s

Additionally, you’ll learn how to protect data using backups at regular intervals, whether by snapshot, Azure Backup, or Azure Site Recovery.

Module 4: Configuring and Managing Virtual Networks

In this module you’ll create and implement virtual networks using the Azure Portal as well as Azure PowerShell and CLI. You’ll receive an overview on how to assign IP addresses to Azure resources to communicate with other Azure resources, your on-premises network, and the Internet.

 • Network routing using routing tables and algorithms
 • Inter-site connectivity using VNet-to-VNet connections and VPNs
 • Virtual network peering for regional and global considerations
 • Gateway transit

Module 5: Managing Identities

This module covers Azure Active Directory (Azure AD) for IT Admins and Developers with a focus on the Azure AD multi-tenant cloud-based directory and identity management service.

 • Role-Based Access Control (RBAC)
 • built-in roles
 • Self-Service Password Reset (SSPR)
 • authentication methods for password reset

AZ-300T02-A: Implementing Workloads and Security

Module 1: Evaluating and Performing Server Migration to Azure

This module covers migrating workloads to a new environment, whether it be another datacenter, or to a public cloud, and setting clear goals for the migration. Goals include both technology-focused and business-focused goals for migrations and the benefits to an organisation’s business. Activities include components of the Azure migration process: creating a project, creating a collector, assessing readiness and estimating costs. Additionally, you’ll receive and overview of Azure Site Recovery (ASR) that includes and end-to-end scenarios.

Module 2: Implementing and Managing Application Services

This module includes:

 • Deploying Web Apps
 • Managing Web Apps
 • App Service Security
 • Serverless Computing Concepts
 • Managing Event Grid
 • Managing Service Bus
 • Managing Logic App

Module 3: Implementing Advanced Virtual Networking

This module includes:

 • Azure Load Balancer
 • Azure Application Gateway
 • Site-to-Site VPN Connections

As well as an overview of ExpressRoute, which allows companies to extend on-premises networks into the Microsoft cloud over a dedicated private connection facilitated by a connectivity provider.

Module 4: Securing Identities

This module includes the following topics with an emphasis on identity and roles:

 • Azure AD Identity Protection
 • Azure Domains and Tenants
 • Azure Users and Groups
 • Azure Roles

As well as an overview of Azure AD integration options that focuses on Azure AD Connect to integrate on-premises directories with Azure Active Directory.

AZ-300T03-A: Understanding Cloud Architect Technology Solutions

Module 1: Selecting Compute and Storage Solutions

This module includes:

 • Azure Architecture Center
 • Cloud design patterns
 • Competing consumers pattern
 • Cache-aside pattern

As well as sharding patterns to divide a data store into horizontal partitions or shards. Each shard has the same schema but holds its own distinct subset of the data.

Module 2: Hybrid Networking

This module includes:

 • Site-to-site connectivity
 • Point-to-site connectivity
 • Combining site-to-site and point-to-site connectivity
 • Virtual network–to–virtual network connectivity

As well as connecting across cloud providers for failover, backup, or even migration between providers like AWS.

Module 3: Measuring Throughput and Structure of Data Access

This module includes:

 • DTUs – Azure SQL Database
 • RUs – Azure Cosmos DB
 • Structured and unstructured data
 • Using structured data stores

After completing this module, you’ll be able to:

 • Address Durability of Data and Caching 
 • Measure Throughput and Structure of Data Access

AZ-300T04-A: Creating and Deploying Apps

Module 1: Creating Web Applications using PaaS

This module provides an overview of Azure App Service Web Apps for hosting web applications, REST APIs, and a mobile back end. Topics include:

 • Using shell commands to create an App Service Web App
 • Creating Background Tasks
 • Using Swagger to document an API

As well as an explanation of how Logic Apps help to build solutions that integrate apps, data, systems, and services across enterprises or organisations by automating tasks and business processes as workflows.

After completing this module, you’ll be able to:

 • Use shell commands to create an App Service Web App
 • Create Background Tasks
 • Use Swagger to document an API

Module 2: Creating Apps and Services Running on Service Fabric

This module provides an overview of Azure Service Fabric as a distributed systems platform that makes it easy to package, deploy and manage scalable and reliable microservices and containers. This module also addresses the challenges in developing and managing cloud native applications. Additional topics:

 • Creating a reliable service
 • Creating a Reliable Actors app
 • Working with Reliable collections

After completing this module, you’ll be able to:

 • Create a reliable service
 • Create a Reliable Actors app
 • Hands-on with Reliable collections

Module 3: Using Azure Kubernetes Service

Kubernetes Service (AKS) for deploying and managing a Kubernetes cluster in Azure. Topics include how to reduce operational overhead of managing Kubernetes by offloading much of that responsibility to Azure, like health monitoring and maintenance. Additional topics include:

 • Azure Container Registry
 • Azure Container Instances

AZ-300T06-A: Developing for the Cloud

Module 1: Developing Long-Running Tasks and Distributed Transactions

 • Implementing large-scale, parallel, and high-performance apps using batches
 • HPC using Microsoft Azure Virtual Machines
 • Implementing resilient apps by using queues

As well as, implementing code to address application events by using webhooks. Implementing a webhook gives an external resource a URL for an application. The external resource then issues an HTTP request to that URL whenever a change is made that requires the application to take an action.

Module 2: Configuring a Message-Based Integration Architecture

 • Configure an app or service to send emails
 • Configure an event publish and subscribe model
 • Configure the Azure Relay service
 • Configure apps and services with Microsoft Graph

Module 3: Developing for Asynchronous Processing

 • Implement parallelism, multithreading, and processing
 • Implement Azure Functions and Azure Logic Apps
 • Implement interfaces for storage or data access
 • Implement appropriate asynchronous computing models
 • Implement autoscaling rules and patterns

Module 4: Developing for Autoscaling

 • Implementing autoscaling rules and patterns
 • Implementing code that addresses singleton application instances
 • Implementing code that addresses a transient state

Module 5: Developing Azure Cognitive Services Solutions

 • Developing Solutions using Computer Vision
 • Developing solutions using Bing Web Search
 • Developing solutions using Custom Speech Service
 • Developing solutions using QnA Maker

Se Exam Track...

As part of your accelerated course, you'll take the following exam at the Firebrand Training centre, covered by your Certification Guarantee:

 • Microsoft Azure Architect Technologies
  • Code: AZ-300
  • Languages: English, Japanese, simplified Chinese, Korean
  • Domains:
   • Deploy and configure infrastructure (25-30%)
   • Implement workloads and security (20-25%)
   • Architect cloud technology solutions (5-10%)
   • Create and deploy apps (5-10%)
   • Implement authentication and secure data (5-10%)
   • Develop for the cloud (20-25%)

Se What's Included...

Before attending this accelerated course, you should have experience across:

 • Networking
 • Virtualisation
 • Identity
 • Security
 • Business continuity
 • Disaster recovery
 • Data management
 • Budgeting
 • Governance

You must also be proficient in Azure administration, Azure development and DevOps. You must have a highly developed skill level and solid experience and training with at least one of these Azure areas.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Microsoft Kursdatum

Microsoft - Azure Architect Technologies

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

2/12/2019 (Måndag)

5/12/2019 (Torsdag)

Avslutad

 

10/2/2020 (Måndag)

13/2/2020 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

22/3/2020 (Söndag)

25/3/2020 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

20/4/2020 (Måndag)

23/4/2020 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,77% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. (13/6/2016 till 15/6/2016)

Senaste recensioner från våra studenter