Microsoft Azure Architect Design

- Bara 2 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

On this accelerated Microsoft Azure Architect Design course, you’ll learn how to advise stakeholders and build secure, scalable and reliable solutions to meet business demands.

In just 2 days, you’ll discover how to manage security and identity within the context of Azure, which will support your solutions. You’ll also build knowledge on data streaming and long-term data storage. As you train at twice the speed, you’ll learn how to:

 • Deploy an ARM template to a resource group
 • Integrate an API or Logic App with the API Management

You'll get access to Microsoft Official Courseware (MOC) and learn from certified instructors, as Firebrand are a Microsoft Gold Partner for Learning.

Läs mer...

At the end of your course, you'll sit the official AZ-301 exam and achieve your Microsoft Azure Architect Design certification.

Through Firebrand's Lecture | Lab | Review methodology, you'll get your Microsoft Azure Architect Design certification and be one step closer to achieving the Microsoft Azure Solutions Architect Expert.


Next steps


Once you achieve your Microsoft Azure Architect Design certification, you'll be halfway towards becoming a Microsoft Azure Solutions Architect Expert.

Both exam AZ-301 and exam AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies are prerequisites for the Microsoft Azure Solutions Architect Expert certification.

After you pass both exams, you will automatically receive the Microsoft Azure Solutions Architect Expert certification.

Alternatively, you can take the combined course and pass both exams in just 7 days.

Se Benefits...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 2 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat kursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

AZ-301T01-A: Designing for Identity and Security

Module 1: Managing Security & Identity for Azure Solutions

This module discusses both security and identity within the context of Azure.

For security:

 • The various options for monitoring security
 • The options available for securing data
 • The options for securing application secrets

For identity:

Specific focus on Azure Active Directory (Azure AD) and the various features available like Multi-Factor Authentication (MFA), Managed Service Identity, Azure AD Connect, ADFS and Azure AD B2B/B2C.

Lab: Securing Secrets in Azure

After completing this module, you’ll be able to:

 • Integrate existing solutions with external identity providers using Azure AD B2B or B2C
 • Design a hybrid identity solution
 • Determine when to use advanced features of Azure AD like Managed Service Identity, MFA and Privileged Identity Management
 • Secure application secrets using Key Vault
 • Secure application data using SQL Database and Azure Storage features

Module 2: Integrating SaaS Services Available on the Azure Platform

This module introduces multiple SaaS services available in Azure that are available for integration into existing Azure solutions. These services include Cognitive Services, Bot Service, Machine Learning and Media Services.

Lab: Deploying Service Instances as Components of Overall Azure Solutions

After completing this module, you’ll be able to:

 • Detail the various APIs available in Cognitive Services
 • Identify when to use the Face API, Speech API or Language Understanding (LUIS) service

AZ-301T02-A: Designing a Data Platform Solution

Module 1: Backing Azure Solutions with Azure Storage

This module describes how many Azure services use the Azure Storage service as a backing store for other application solution in Azure. The module dives into critical considerations when using Azure Storage as a supplemental service for an all-up Azure solution.

After completing this module, you’ll be able to:

 • Determine the ideal pricing option for Azure Storage based on a solution’s requirements
 • Identify performance thresholds for the Azure Storage service
 • Determine the type of Storage blobs to use for specific solution components
 • Use the Azure Files service for SMB operations
 • Identify solutions that could benefit from the use of StorSimple physical or virtual devices

Module 2: Comparing Database Options in Azure

This module compares the various relational and non-relational data storage options available in Azure. Options are explored as groups like relational databases (Azure SQL Database, MySQL, and PostgreSQL on Azure), non-relational (Azure Cosmos DB, Storage Tables), streaming (Stream Analytics) and storage (Data Factory, Data Warehouse, Data Lake).

Lab: Deploying Database Instances in Azure

After completing this module, you’ll be able to:

 • Compare and contrast monitoring services for applications, the Azure platform and networking
 • Identify data streaming options for large-scale data ingest
 • Identify longer-term data storage options

Module 3: Monitoring & Automating Azure Solutions

This module covers the monitoring and automation solutions available after an Azure solution has been architected, designed and possibly deployed. The module reviews services that are used to monitor individual applications, the Azure platform and networked components. This module also covers automation and backup options to enable business-continuity scenarios for solutions hosted in Azure.

Lab: Deploying Configuration Management Solutions to Azure

After completing this module, you’ll be able to:

 • Compare and contrast monitoring services for applications, the Azure platform and networking
 • Design an alert scheme for a solution hosted in Azure
 • Select the appropriate backup option for infrastructure and data hosted in Azure
 • Automate the deployment of future resources for backup recovery or scaling purposes

AZ-301T03-A: Designing for Deployment, Migration and Integration

Module 1: Deploying Resources with Azure Resource Manager

This module establishes a basic understanding of Azure Resource Manager and the core concepts of deployments, resources, templates, resource groups and tags. The module will dive deeply into the automated deployment of resources using ARM templates.

Lab: Deploying Resources with Azure Resource Manager

After completing this module, you’ll be able to:

 • Create a resource group
 • Add resources to a resource group
 • Deploy an ARM template to a resource group
 • Filter resources using tags
 • Author a complex deployment using the Azure Building Blocks tools

Module 2: Creating Managed Server Applications in Azure

This module describes how solutions can leverage serverless application hosting services in Azure to host web applications, REST APIs, integration workflows and HPC workloads without the requirement to manage specific server resources. The module focuses on App Services-related components such as Web Apps, API Apps, Mobile Apps, Logic Apps and Functions.

Lab: Deploying Managed Containerised Workloads to Azure

After completing this module, you’ll be able to:

 • Select between hosting application code or containers in an App Service instance
 • Describe the differences between API, Mobile and Web Apps
 • Integrate an API or Logic App with the API Management service
 • Design an App Service Plan or multi-region deployment for high performance and scale

Module 3: Authoring Serverless Applications in Azure

This module describes how solutions can leverage serverless application hosting services in Azure to host web applications, REST APIs, integration workflows and HPC workloads without the requirement to manage specific server resources. The module focuses on App Services-related components like Web Apps, API Apps, Mobile Apps, Logic Apps and Functions.

Lab: Deploying Serverless Workloads to Azure

After completing this module, you’ll be able to:

 • Select between hosting application code or containers in an App Service instance
 • Describe the differences between API, Mobile and Web Apps
 • Integrate an API or Logic App with the API Management service
 • Design an App Service Plan or multi-region deployment for high performance and scale

AZ-301T04-A: Designing an Infrastructure Strategy

Module 1: Application Architecture Patterns in Azure

This module introduces, and reviews common Azure patterns and architectures as prescribed by the Microsoft Patterns & Practices team. Each pattern is grouped into performance, resiliency and scalability categories and described in the context of similar patterns within the category.

After completing this module, you’ll be able to:

 • Locate and reference the Cloud Design Patterns documentation
 • Locate and reference the Azure Architecture Centre
 • Describe various patterns pulled from the Cloud Design Patterns

Module 2: Building Azure IaaS-Based Server Applications (ADSK)

This module identifies workloads that are ideally deployed using Infrastructure-as-a-Service services in Azure. The module focuses on the VM Scale Sets and Virtual Machine services in Azure and how to best deploy workloads to these services using best practices and features like Availability Sets.

Lab: Building Azure IaaS-Based Server Applications.

After completing this module, you’ll be able to:

 • Design an availability set for one or more virtual machines
 • Describe the differences between fault and update domains
 • Author a VM Scale Set ARM template
 • Join a virtualised machine to a domain either in Azure or on a hybrid network

Module 3: Networking Azure Application Components

This module describes the various networking and connectivity options available for solutions deployed on Azure. You’ll explore connectivity options ranging from ad-hoc connections to long-term hybrid connectivity scenarios. You’ll also discuss some of the performance and security concerns related to balancing workloads across multiple compute instances, connecting on-premise infrastructure to the cloud and creating gateways for on-premise data.

Lab: Deploying Network Infrastructure for Use in Azure Solutions

After completing this module you’ll be able to:

 • Describe DNS and IP strategies for VNETs in Azure
 • Compare connectivity options for ad-hoc and hybrid connectivity
 • Distribute network traffic across multiple loads using load balancers
 • Design a hybrid connectivity scenario between cloud and on-premise

Module 4: Integrating Azure Solution Components Using Messaging Services

This module describes and compares the integration and messaging services available for solutions hosted on the Azure platform. Messaging services described include Azure Storage Queues, Service Bus Queues, Service Bus Relay, IoT Hubs, Event Hubs and Notification Hubs. Integration services include Azure Functions and Logic Apps.

Lab: Integrating Azure Solution Components using Messaging Services

After completing this module, you’ll be able to:

 • Compare Storage Queues to Service Bus Queues
 • Identify when to use Azure Functions or Logic Apps for integration components in a solution
 • Describe the differences between IoT Hubs, Event Hubs and Time Series Insights

Se Exam Track...

As part of your accelerated course, you'll take the following exam at the Firebrand Training centre, covered by your Certification Guarantee:

 • Microsoft Azure Architect Design
  • Code: AZ-301
  • Language: English, Japanese, simplified Chinese, Korean
  • Domains:
   • Determine workload requirements (15-20%)
   • Design for identity and security (20-25%)
   • Design a data platform solution (15-20%)
   • Design a business continuity strategy (15-20%)
   • Design for deployment, migration, and integration (10-15%)
   • Design an infrastructure strategy (15-20%)

Se What's Included...

Before attending this accelerated course, you must be proficient in Azure administration, Azure development and DevOps - having expert-level knowledge on at least one of these areas.

It's also recommended that you have advanced experience and knowledge across several IT operational areas:

 • Networking
 • Virtualisation
 • Identity
 • Security
 • Business continuity
 • Disaster recovery
 • Data management
 • Budgeting
 • Governance

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Microsoft Kursdatum

Microsoft - Azure Architect Design

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

2/12/2019 (Måndag)

3/12/2019 (Tisdag)

Avslutad

 

10/2/2020 (Måndag)

11/2/2020 (Tisdag)

Platser tillgängliga

Registrera

22/3/2020 (Söndag)

23/3/2020 (Måndag)

Platser tillgängliga

Registrera

20/4/2020 (Måndag)

21/4/2020 (Tisdag)

Platser tillgängliga

Registrera

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,77% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. (13/6/2016 till 15/6/2016)

Senaste recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.