Microsoft - MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 7 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

24/6/2024 (Måndag)

Du lär dig

Vårt accelererade Microsoft MCTS/MCPD SharePoint 2010 Developer kurs- och certifieringsprogram erbjuder det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att uppnå önskad kunskap och certifiering.

Vi har designat vårt kursmaterial så att det förbereder dig för 2 examen som du genomför på plats under kursen.

Du kommer att lära dig:

Introduktion till SharePoint 2010 utvecklingsplattform

 • SharePoint 2010 som en utvecklingsplattform
 • SharePoint 2010 objektshierarki
 • Arbeta med SharePoint 2010-objekt
 • Labb: Skapa SharePoint 2010 applikationssidor genom att använda Visual Studio 2010
 • Labb: Lista SharePoint 2010 Farm-hierarkier
 • Labb: Manipulera egenskaper för objekt i SharePoint Farm

Använda SharePoint 2010 utvecklarverktyg

 • Utveckla SharePoint-platser med hjälp av SharePoint Designer 2010
 • Utveckla SharePoint-lösningar med hjälp av Visual Studio 2010
 • Packa och sprida SharePoint 2010-lösningar
 • Labb: Skapa dokumentbibliotek med SharePoint Designer 2010
 • Labb: Skapa SharePoint listdefinitioner och delar genom att använda Visual Studio 2010
 • Labb: Paketera funktioner och lösningar med hjälp av Visual Studio 2010

Utveckla SharePoint 2010 webbdelar

 • Utveckla standardwebbdelar
 • Utveckla anslutna webbdelar
 • Utveckla visuella webbdelar
 • Labb: Skapa, sprida och felsöka en enkel webbdel med hjälp av Visual Studio 2010
 • Labb: Använda SharePoint-delar i en webbdel
 • Labb: Skapa en visuell webbdel med hjälp av Visual Studio 2010

Arbeta med SharePoint-objekt på servern

 • Arbeta med SharePoint-platser programmatiskt
 • Arbeta med SharePoint-listor programmatiskt
 • Arbeta med listdata programmatiskt
 • Labb: Skapa och säkra platser programmatiskt
 • Labb: Skapa listor programmatiskt
 • Labb: Få säkra data

Skapa händelsemottagare och applikationsinställningar

 • Skapa händelsemottagare
 • Arbeta med webbkonfigurering programmatiskt
 • Labb: Skapa listhändelsemottagare
 • Labb: Skapa funktionsmottagare för att ändra webbkonfigurering
 • Labb: Skapa webbhändelsemottagare

Utveckla lösningar med hjälp av verksamhetsanslutningstjänster

 • Översikt över verksamhetsanslutningstjänster
 • Utveckla externa innehållstyper och listor med hjälp av SharePoint Designer
 • Utveckla lösningar för verksamhetsanslutningstjänster med hjälp av Visual Studio 2010
 • Labb: Skapa externa innehållstyper och listor med hjälp av SharePoint Designer 2010
 • Labb: Skapa katalogmodeller för verksamhetsdata genom att använda Visual Studio 2010

Utveckla SharePoint 2010 arbetsflöden

 • Skapa arbetsflöden med SharePoint Designer
 • Skapa arbetsflöden med Visual Studio 2010
 • Labb: Skapa arbetsflöden med SharePoint Designer
 • Labb: Skapa ett sekventiellt arbetsflöde med hjälp av Visual Studio 2010

Arbeta med klientbaserade API för SharePoint 2010

 • Översikt över SharePoint 2010 klientobjektsmodell
 • Arbeta med SharePoint 2010 klientobjektsmodell i .NET Applications
 • Labb: Skapa en SharePoint 2010-plats, lista och listposter med hjälp av klientobjektsmodellen
 • Labb: Bygga och använda konsolapplikationer

Utveckla interaktiva användargränssnitt

 • Skapa menyposter och bandkontroller
 • Skapa klientsidedialoger
 • Labb: Skapa en menypost för platsåtgärd
 • Labb: Skapa en bandpost
 • Labb: Skapa en klientsidedialog

Utveckla Silverlight-applikationer för SharePoint

 • Skapa Silverlight-applikationer för SharePoint 2010
 • Distribuera och felsöka Silverlight-applikationer för SharePoint 2010
 • Labb: Skapa en Silverlight-applikation
 • Labb: Utveckla Silverlight-applikationen

Utveckla begränsade (sandboxed) lösningar

 • Begränsning och användarlösningar
 • Restriktioner för begränsade (sandboxed) lösningar
 • Labb: Skapa en begränsad (sandboxed) lösning med hjälp av Visual Studio 2010
 • Labb: Undersöka tillåtna och ej tillåtna åtgärder i begränsade (sandboxed) lösningar

Arbeta med SharePoint-serverprofiler och systematiska API

 • Användarprofiler
 • Systematiska
 • Labb: Administrera användarprofiler
 • Labb: Arbeta med användarprofiler programmatiskt

Utveckla lösningar för innehållshantering

 • Utveckla lösningar för innehållshantering för företag
 • Utveckla lösningar för webbinnehållshantering
 • Labb: Anpassa huvudsidor
 • Labb: Använda ett tema på en SharePoint-plats

Avancerade ASP.NET-koncept för SharePoint

 • Serverminne
 • Serverprocessor
 • Överföring och klient
 • Labb: Använda Fiddler för att visa sidladdning
 • Labb: Använda Fiddler för att undersöka sidstorlek
 • Labb: Minska sidstorlek
 • Labb: Fånga en minnesprofil
 • Labb: Granska rapporten
 • Labb: Lösa minnesproblem och göra om test

Designa för användarupplevelse

 • SharePoint-bakgrund
 • Siddelar
 • Sidor
 • Globalisering och lokalisering
 • Designa för tillgänglighet
 • Labb: Summeringssida för anläggning
 • Labb: Konfigureringssida för anläggning
 • Labb: Anställningslista
 • Labb: Radstatus
 • Labb: Radpanel
 • Labb: Chefens panel
 • Labb: Varningsmeddelande

Designa för data

 • Grundstenar för lista och bibliotek
 • Stora datastrategier
 • SharePoint datahantering
 • Labb: Skapa listvyer
 • Labb: Indexera nyckelkolumner
 • Labb: Fastställa en innehållstyp för fakturering
 • Labb: Skapa en lösning för att lagra fakturor
 • Labb: Testa en lösning för att lagra fakturor

Designa datafångst och integrering

 • Designa för datafångst
 • Designa för integrering
 • Labb: Ansluta till datakällan
 • Labb: Definiera de externa innehållstyperna
 • Labb: Definiera de externa listorna
 • Labb: Ställa in säkerhet för innehållstyperna
 • Labb: Definiera en associering
 • Labb: Besluta vilken typ av formulär som ska skapas
 • Labb: Skapa rubrikfälten
 • Labb: Skapa raderna
 • Labb: Publicera formuläret i ett SharePoint-bibliotek

Designa artefakter

 • Kundkrav
 • Skapa platser
 • Labb: Utvärdera kraven
 • Labb: Designa lösningen
 • Labb: Utvärdera kraven
 • Labb: Designa lösningen

Designa processlösningar

 • Multiserverkonfigureringar
 • In och ut ur “sandbox”
 • Få jobbet gjort
 • Arbeta med arbetsflöden
 • Labb: Utvärdera klientkapacitet och -krav
 • Labb: Utvärdera ”sandbox”-kapacitet och -krav
 • Labb: Utvärdera Farm-distribueringskapacitet och -krav
 • Labb: Designa dataåtkomst för sensordata
 • Labb: Designa en processlösning för rapporten
 • Labb: Designa en processlösning för godkännande

Designa paketering

 • Förstå paketeringens livscykel
 • Fastställa designprinciper
 • Labb: Designa en lösning
 • Labb: Skapa en slutlig lösning
 • Labb: Skapa en vanlig sammanställning
 • Labb: Skapa en beroende lösning

Designa en utvecklingsstrategi

 • Utveckla för företaget
 • Loggningens roll
 • Applikationsflexibilitet och -konfigurering
 • Labb: Listabaserad konfigureringsbedömning
 • Labb: SharePoint-listabaserad konfigurering
 • Labb: SharePoint-listabaserad loggning
 • Labb: Konfigurera loggningsnivå
 • Labb: Lägg till loggning till SharePoint ULS

Utveckla versioner och distribution

 • Applikationens livscykel
 • Versionsstrategi
 • Uppgradera
 • Labb: Definiera grundversion
 • Labb: Uppgradera sammanställningen
 • Labb: Skapa en administrationssida för uppgradering
 • Labb: Lägg till funktioner till uppgraderingen
 • Labb: Uppgraderingsfunktion

Designa informationsarkitektur och navigering

 • Designa en informationsarkitektur
 • Planera för programgränser
 • Designa innehållsnavigering
 • Labb: Kortsortering
 • Labb: Designa innehållstyper och platskolumner
 • Labb: Distribuera en anpassad SiteMap
 • Labb: Lägga till en ASP-meny till huvudsidan

Designa branding och anpassning

 • Introduktion till branding
 • Teman
 • Huvudsidor
 • Formatmallar
 • Översikt över verktyg
 • Implementera SharePoint-branding
 • Labb: Distribuera en anpassad platskolumn och innehållstyp
 • Labb: Använda anpassad CSS
 • Labb: Distribuera en anpassad huvudsida
 • Labb: Distribuera en anpassad platskolumn och innehållstyp

Designa säkerhet

 • Säkerhet inom SharePoint
 • Använda lagring av alternativ identitet
 • Formulärbaserad verifiering
 • Grundligare genomgång av SharePoint-krav
 • Labb: Ställa in verifieringsgivaren
 • Labb: Skapa en FBA-kravsplats
 • Labb: Visa krav för en FBA-användare
 • Labb: Förstå utrymmet och relatera det till konfigurering
 • Labb: Designa en säkerhetsstrategi

Designa för sid- och dataåtkomstprestanda

 • Optimera SharePoint-sidprestanda
 • Analysera prestanda med SharePoint utvecklarpanel
 • Optimera SharePoint-dataåtkomstsprestanda
 • Labb: Använda SharePoint Server 2010 utvecklarpanel för att fånga prestandametrik
 • Labb: Utnyttja SharePoint Server 2010 söknings-API för stora datafrågor

Designa testningsstrategi

 • Testningskoncept
 • Enhet, integrering, regressionstestning
 • Prestandatestning
 • Labb: Enhetstestning
 • Labb: Prestandatestning
 • Labb: Ladda testning

Sju anledningar till varför du bör välja din kurs med Firebrand Training

 1. Två utbildningsalternativ. Välj mellan boende på plats med klassrumsundervisning eller onlinekurser
 2. Du blir certifierad snabbt. Hos oss blir du utbildad rekordsnabbt
 3. Vår kurs är heltäckande. En engångsavgift täcker alla kursmaterial, examina**, boende* och måltider*. Inga dolda extra kostnader.
 4. Godkänn första gången eller träna om gratis. Detta är vår garanti. Vi är övertygade om att du kommer klara kursen på första försöket. Men om inte, kom tillbaka inom ett år och betala endast för boende, examina och tillkommande kostnader
 5. Du kommer lära dig mer. En dag med en traditionell utbildningsleverantör brukar generellt pågå från kl. 9 till 17, med en lång paus för lunch. Med Firebrand Training får du minst 12 timmar/dag av kvalitativ inlärningstid med din instruktör
 6. Du kommer lära dig snabbare. Sannolikheten är att du har en annan inlärningsstil än de omkring dig. Vi kombinerar visuella, auditiva och taktila stilar för att leverera materialet på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och enklare
 7. Du kommer studera med de bästa. Vi har varit med på Training Industrys lista "Top 20 IT Training Companies of the Year" varje år sedan 2010. Förutom många fler utmärkelser har vi utbildat och certifierat över 100 000 yrkesverksamma
 • * Endast för boende på plats. Gäller inte för onlinekurser
 • ** Vissa undantag gäller. Vänligen se Exam Track eller prata med våra experter

Certifiering

Under kursen förbereder vi dig för och genomför följande examen:

 • Examen 70-573 TS: Microsoft SharePoint 2010, Application Development
 • Examen 70-576 PRO: Designing and Developing Microsoft SharePoint 2010 Applications

Vad ingår?

Firebrand Training erbjuder kvalificerade kurs- och certifieringsprogram som inkluderar allt, är enkelt för kunden och utvecklat med fokus på de specifika behov som våra deltagare har. Vi säkerställer att alla detaljer tas om hand så att du helt kan fokusera på dina kunskaps- och certifieringsmål.

Våra kurs- och certifieringsprogram inkluderar allt med:

 • Praktiskt orienterad utbildning som använder vår unika metodik (Presentation|Övning|Diskussion).
 • Omfattande kursmaterial och labbmanualer – vi utvecklar traditionella kursmaterial för att motsvara de specifika krav som accelererad inlärning ställer.
 • Ett helt instruktörslett program med 24 timmars tillgång till klassrum, labbutrustning och instruktör.
 • Examensvoucher och certifieringstest som genomförs på plats under kursen.
 • Vår certifieringsgaranti som innebär att vi erbjuder en ovillkorlig garanti att du erhåller din certifiering. Du har rätt att återkomma till din kurs så många gånger det behövs inom en 12 månadersperiod tills certifieringen är uppnådd. Allt du behöver betala är eventuella nya test- och boendeavgifter.
 • Boende, mat samt tillgång till kaffe, te, frukt och tilltugg under hela kursen.
 • Transport till och från närmaste flygplats/tågstation före och efter genomförd kurs.

Förkunskaper

Deltagare som med framgång genomför vår Microsoft MCTS/MCPD SharePoint 2010 Developer kurs har följande förkunskaper:

 • Ett till två års erfarenhet med utveckling i ASP.NET
 • Minimum 6 månaders praktisk erfarenhet med SharePoint (oavsett version)

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 44 68 27 85 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Här är Firebrand Training recension avsnittet. Sedan 2001 har vi utbildat exakt 134.561 studenter och proffs och bett dem alla att recensera vår Accelerated Learning. För närvarande har, 96,40% sagt att Firebrand överträffade deras förväntningar.

Läs recensioner från avslutade accelereradekurser nedan eller besök Firebrand Stories för skriftliga och videointervjuer med våra tidigare alumni.


"Good course, well taught, great instructor, all the staff are friendly."
Andrew Pritchard. (20/5/2013 (Måndag) till 26/5/2013 (Söndag))

"Before i started with the course i didn't knew anything about SharePoint, and even didn't work with it as a user. But know i learned not only to use it but also to develop in it. Cheers to Jeffery who made the dry stuff juicy. A lot of hard work has just payed off."
Frank de Pijper, WIM4YOU. (20/5/2013 (Måndag) till 26/5/2013 (Söndag))

"The best, albeit hardest, courses I've been on in my long, long time in IT. Joel is quite easily the most entertaining instructor I have had the pleasure to sit in with, making learning fun and easier. Whilst a good instructor it was also very evident that Joel knows his stuff technically as well, he is certainly not one of those whose teaches because he cant do!! Well done and thank you."
Neil Russell, Taunton and Somerset NHS Foundation Trust. (20/5/2013 (Måndag) till 26/5/2013 (Söndag))

"A lot of knowledge has been transferred in a short time. Many thanks to Firebrand and Joel for the wonderful training experience!"
Alexandru Mihai. (20/5/2013 (Måndag) till 26/5/2013 (Söndag))

"Very good will recommend to my friends."
S.J. (20/5/2013 (Måndag) till 26/5/2013 (Söndag))

Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

19/2/2024 (Måndag)

25/2/2024 (Söndag)

Avslutad - Lämna feedback

-

 

24/6/2024 (Måndag)

30/6/2024 (Söndag)

Väntelista

Rikstäckande

 

5/8/2024 (Måndag)

11/8/2024 (Söndag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

16/9/2024 (Måndag)

22/9/2024 (Söndag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

28/10/2024 (Måndag)

3/11/2024 (Söndag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

9/12/2024 (Måndag)

15/12/2024 (Söndag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste recensioner från våra studenter