Microsoft MCSE: SharePoint 2013 - Bara 6 dagar

Varför

Vad säger våra kunder?

Jag blev väl omhändertagen på alla sätt, både vad gäller utbildningen och praktiska saker på plats. Vilket gjorde att jag kunde koncentrera mig fullt ut på det jag var där för. Nämligen plugga hårt.
Lena Maria Olofsson - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar), 13/5/2013 till 18/5/2013

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din MCSE: SharePoint hos Firebrand Training:

Se Hur Vi Hjälper Dig Erhålla Nya Kunskaper Snabbt

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 6 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din MCSE: SharePoint kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar MCSE: SharePoint certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig MCSE: SharePoint snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat MCSE: SharePointkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vad

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

Module 1: Introducing SharePoint Server 2013

Microsoft SharePoint Server 2013 is a document storage and collaboration platform that offers many benefits to Organisations. SharePoint deployments may take many different forms in scope, where a deployment may be focused on only delivering one feature, such as enterprise search, or many features, such as document management, business intelligence, web content management, and workflows. Deployments can also differ greatly in size, with small deployments of a single server up to large deployments with farms of 15 or more servers.

In this module, you'll learn about the core features of SharePoint 2013, the new features in this version, and what has been removed. you'll also learn about the basic structural elements of a farm deployment and how they fit together. Finally you'll learn about the different deployment options available to SharePoint 2013.

 • Key Components of a SharePoint Deployment
 • New Features in SharePoint 2013
 • SharePoint 2013 Deployment Options

After completing this module, you'll be able to:

 • Identify the capabilities and architecture of SharePoint 2013.
 • Identify new and deprecated features in SharePoint 2013.
 • Identify deployment options for SharePoint 2013.

Module 2: Designing an Information Architecture

Information architecture (IA) defines the structures by which an Organisation catalogs information. Designing an IA requires a detailed understanding of the information held in an Organisation and its usage, context, volatility, and governance. A good IA rationalises the creation and storage of content and streamlines its surfacing and use.

IA design should be platform-neutral, but it must also be driven by the functionality of its environment. Microsoft SharePoint Server 2013 provides a rich and functional platform for the development and implementation of efficient and effective IA structures. The integral use of metadata throughout SharePoint 2013 means that an IA designer has a range of storage, navigation, and retrieval options to maximize usability in a well-structured IA.

In this module, you'll learn about the core elements of IA design and the facilities and devices available in SharePoint 2013 to deploy an effective information management solution.

 • Identify Business Requirements
 • Understand Business Requirements
 • Organise Information in SharePoint 2013
 • Plan for Discoverability

Creating an Information Architecture - Part One

 • Identifying Site Columns and Content Types

Creating an Information Architecture - Part Two

 • Designing a Business Taxonomy

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain how understanding business requirements drives the design of an Organisational IA.
 • Describe the key components available in SharePoint 2013 to deploy an IA.
 • Plan for discoverability as part of an IA deployment.

Module 3: Designing a Logical Architecture

This module reviews the logical constructs of Microsoft SharePoint Server 2013 and SharePoint Online. It discusses the importance of creating a logical architecture design based on business requirements before you implement a solution. The module covers conceptual content, defining a logical architecture, and the components of Microsoft SharePoint Server 2013 that you must map to business specifications.

 • Overview of SharePoint 2013 Logical Architecture
 • Document Your Logical Architecture

Designing a Logical Architecture

 • Plan a Logical Architecture
 • Produce a Logical Architecture Diagram

After completing this module, you'll be able to:

 • Map business requirements to SharePoint 2013 architecture components.
 • Explain the importance of documentation and describe the options for documenting logical architecture.

Module 4: Designing a Physical Architecture

When you design a Microsoft SharePoint Server 2013 deployment, you must carefully consider the hardware and farm topology requirements. Your choices of server hardware and the number of servers that you specify for the farm can have a significant impact on how the farm meets user requirements, how users perceive the SharePoint solution, and how long before the farm requires additional hardware.

This module describes the factors that you should consider when you design the physical architecture of a SharePoint 2013 deployment. The physical architecture refers to the server design, farm topology, and supporting elements—such as network infrastructure—for your deployment. This physical architecture underpins the operations of your SharePoint 2013 environment, so it is essential that your physical design fully meets the operational requirements.

 • Design Physical Components for SharePoint Deployments
 • Design Supporting Components for SharePoint Deployments
 • SharePoint Farm Topologies
 • Map a Logical Architecture Design to a Physical Architecture Design

Designing a Physical Architecture

 • Design a Physical Architecture
 • Develop a Physical Architecture Design Diagram

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the physical design requirements for SharePoint 2013.
 • Describe the supporting requirements for a successful SharePoint 2013 physical design.
 • Identify SharePoint farm topologies.
 • Map a logical architecture design to a physical architecture design.

Module 5: Installing and Configuring SharePoint Server 2013

After you design and plan your logical and physical architectures for a Microsoft SharePoint Server 2013 deployment, the next installation steps are to implement the deployment design and specify configuration settings for the deployment.

In this module, you'll learn about installing SharePoint 2013 in various topologies. you'll learn how to configure farm settings, and how to script the installation and configuration of SharePoint 2013.

 • Install SharePoint Server 2013
 • Script Installation and Configuration
 • Configure SharePoint Server 2013 Farm Settings

Deploying and Configuring SharePoint Server 2013 - Part One

 • Provisioning a SharePoint 2013 Server Farm

Configuring SharePoint Server 2013 Farm Settings

 • Configure SharePoint Server 2013 Farm Settings
 • Configure Outgoing Email
 • Configure Integration with Office Web Apps Server 2013

After completing this module, you'll be able to:

 • Install SharePoint 2013.
 • Configure SharePoint 2013 farm settings.
 • Script the installation and configuration of SharePoint 2013.

Module 6: Creating Web Applications and Site Collections

After installing your Microsoft SharePoint Server 2013 farm, you are ready to begin deploying sites and content, such as an Organisational intranet site.

In this module, you'll learn about the key concepts and skills related to the logical architecture of SharePoint including web applications, site collections, sites, and content databases. Specifically, you'll learn how to create and configure web applications and to create and configure site collections.

 • Create Web Applications
 • Configure Web Applications
 • Create and Configuring Site Collections

Creating and Configuring Web Applications

 • Create a Web Application
 • Configure a Web Application

Creating and Configuring Site Collections

 • Create Site Collections
 • Create Site Collections in New Content Databases
 • Create a Warm-up Script

After completing this module you'll be able to perform the following tasks in SharePoint 2013:

 • Create web applications.
 • Configure web applications.
 • Create site collections.
 • Configure site collections.

Module 7: Planning and Configuring Service Applications

Service applications were introduced in Microsoft SharePoint Server 2010, replacing the Shared Service Provider architecture of Microsoft Office SharePoint Server 2007. Service applications provide a flexible design for delivering services, such as Managed Metadata or PerformancePoint, to users who need them. Microsoft SharePoint Server 2013 includes more than 20 services, some of which are new to this version, whereas others are enhanced. In planning and configuring service applications, it is important that you understand the dependencies, resource usage, and business requirements for each.

This module reviews the basic service application architecture, the essentials of planning your service application deployment, and the configuration of your service applications. This module does not discuss sharing, or federation, of service applications. This is covered in more detail in course 20332B: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013.

 • Introduction to Service Application Architecture
 • Creating and Configuring Service Applications

Planning and Configuring Service Applications

 • Provision a Managed Metadata Service Application with Central Administration
 • Provision a Managed Metadata Service Application with Windows PowerShell
 • Configure Service Applications for Document Conversions
 • Configure Service Application Proxy Groups

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the key components and topologies for SharePoint Server 2013 service application architecture.
 • Describe how to provision and manage SharePoint 2013 service applications.

Module 8: Managing Users and Permissions

Many Organisations need to store sensitive or confidential information. Microsoft SharePoint Server 2013 includes a complete set of security features, which you can use to help ensure that users with the appropriate rights and permissions can access the information they need, can modify the data they are responsible for, but that they cannot view or modify confidential information, or information that is not intended for them. The SharePoint 2013 security model is highly flexible and adaptable to your Organisation’s needs.

In this module, you'll learn about the various authorisation and security features available in SharePoint 2013 to help you maintain a secure SharePoint environment. Specifically, you'll be learning about authorisation and permissions in SharePoint 2013, and how to manage access to content in SharePoint 2013.

 • Authorisation in SharePoint 2013
 • Managing Access to Content

Managing Users and Groups

 • Create a Web Application Policy
 • Create and Managing SharePoint Groups
 • Create Custom Permission Levels

Securing Content in SharePoint Sites

 • Manage Permissions and Inheritance
 • Manage Site Collection Security
 • Enable anonymous access to a site

After completing this module, you'll be able to:

 • Understand and manage authorisation and permissions in SharePoint 2013.
 • Manage access to content in SharePoint 2013.

Module 9: Configuring Authentication for SharePoint 2013

Authentication is the process by which you establish the identity of users and computers. authorisation controls access to resources by assigning permissions to users and computers. To provide authorisation to consumers of Microsoft SharePoint content and services, whether they are end users, server platforms, or SharePoint apps, you first need to verify that they are who they claim to be. Together, authentication and authorisation play a central role in the security of a SharePoint 2013 deployment by ensuring that consumers can only access resources to which you have explicitly granted them access.

In this module, you'll learn about the authentication infrastructure in SharePoint 2013. you'll learn how to configure SharePoint to work with a variety of authentication providers, and you'll learn how to configure authenticated connections between SharePoint and other server platforms.

 • Overview of Authentication
 • Configure Federated Authentication
 • Configure Server-to-Server Authentication

Configuring SharePoint 2013 to Use Federated Identities

 • Configure AD FS to Make the Web Application a Relying Party
 • Configure SharePoint to Trust AD FS as an Identity Provider
 • Configure the Web Application to Use the AD FS Identity Provider

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the authentication infrastructure of SharePoint 2013.
 • Configure claims providers and identity federation for SharePoint 2013.
 • Configure server-to-server authentication for SharePoint 2013.

Module 10: Securing a SharePoint 2013 Deployment

Microsoft SharePoint Server 2013 is not just a group of websites

In this module, you'll learn how to secure and harden your SharePoint 2013 farm deployment and how to configure several security settings at the farm level.

 • Secure the Platform
 • Configure Farm-Level Security

Hardening a SharePoint 2013 Server Farm

 • Configure SharePoint and SQL Server to Communicate Over Non-Standard Ports
 • Configure Firewalls for SharePoint Server Farms

Configuring Farm-Level Security

 • Configure Blocked File Types
 • Configure Web Part Security
 • Implement Security Auditing

After completing this module you'll be able to:

 • Secure the SharePoint 2013 platform.
 • Configure farm-level security in SharePoint 2013.

Module 11: Managing Taxonomy

In order to organise information and make that information easier to find and work with, you can label or categorise information. With files and items in Microsoft SharePoint, you can apply metadata, which could be a category, a classification, or a tag, in order to organise your content and make it easier to work with.

In most Organisations, the most effective way to implement metadata is through a defined taxonomy that you have standardised through stakeholder input. This enables users to select metadata terms from a predefined list, which provides standard results.

Microsoft SharePoint Server 2013 can further enhance the application of metadata by using content types. Organisations can use content types to standardise specific types of files, documents, or list items and include metadata requirements, document templates, retention settings, and workflow directly.

 • Manage Content Types
 • Understand Term Stores and Term Sets
 • Manage Term Stores and Term Sets

Configuring Content Type Propagation

 • Create Content Types for Propagation
 • Publish Content Types Across Site Collections

Configuring and Using Managed Metadata Term Sets

 • Configure the Managed Metadata Service
 • Create Term Sets and Terms
 • Consume Term Sets

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the function of content types and explain how to apply them to business requirements.
 • Describe the function of managed metadata in SharePoint 2013.
 • Configure the Managed Metadata Service and supporting components.

Module 12: Configuring User Profiles

Social computing environments enable Organisations to quickly identify colleagues, team members, and others with similar roles or requirements in an Organisation. Social features in Microsoft SharePoint Server 2013 enable users to quickly gain updates and insight into how other members of the Organisation are working and what information or processes people are developing, along with the progress being achieved.

The SharePoint 2013 social platform is based around the capabilities provided by the user profile service application, supported by other services, such as the Managed Metadata Service and the Search service. The User Profile Service provides configuration and control over importing profile data, creating My Sites, managing audiences, and users can utilise these features.

 • Configure the User Profile Service Application
 • Manage User Profiles and Audiences

Configuring User Profiles

 • Create a User Profile Service Application
 • Configure Directory Import

Configuring My Sites and Audiences

 • Configure My Sites
 • Configure Audiences

After completing this module, you'll be able to:

 • Plan for and configure user profile synchronisation with Active Directory Domain Services.
 • Plan for and configure My Sites and audiences.

Module 13: Configuring Enterprise Search

Search has been a cornerstone of Microsoft SharePoint Products and Technologies since SharePoint Portal Server 2003. Since those early days, the architecture of the search service has evolved through the Shared Service Provider architecture to the service application architecture of SharePoint Server 2010. It has also grown with the addition of FAST technologies. SharePoint Server 2013 continues this growth by re-architecting the service and integrating many of the components that were intrinsic to FAST Search to deliver a more robust and richer experience for IT staff and users.

In this module, you'll learn about the new architecture of the Search service, how to configure the key components of search, and how to manage search functionality in your Organisation.

 • Understand the Search Service Architecture
 • Configure Enterprise Search
 • Manage Enterprise Search

Configuring Enterprise Search

 • Configure the Search Service Application
 • Configure a File Share Content Source
 • Configure a Local SharePoint Content Source
 • Creating a Search Center

Configuring the Search Experience

 • Optimise Search Results
 • Customise the Search Experience

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the core architecture of the Search service and its supported topologies.
 • Explain the steps required to configure the Search service in an enterprise environment.
 • Describe how to manage and maintain a well-performing Search environment.

Module 14: Monitoring and Maintaining a SharePoint 2013 Environment

Careful planning and configuration alone will not guarantee an effective Microsoft SharePoint Server 2013 deployment. To keep your SharePoint 2013 deployment performing well, you need to plan and conduct ongoing monitoring, maintenance, Optimisation, and troubleshooting.

In this module, you'll learn how to plan and configure monitoring in a SharePoint 2013 server farm, and how to tune and Optimise the performance of your farm on an ongoing basis. you'll also learn how to use a range of tools and techniques to troubleshoot unexpected problems in your SharePoint 2013 deployments.

 • Monitor a SharePoint 2013 Environment
 • Tune and Optimise a SharePoint Environment
 • Plan and Configure Caching
 • Troubleshooting a SharePoint 2013 Environment

Monitoring a SharePoint 2013 Deployment

 • Configure Usage and Health Data Collection
 • Configure SharePoint Diagnostic Logging
 • Configure Health Analyser Rules
 • Review Usage and Health Data

Investigating Page Load Times

 • Investigate Page Load Times
 • Analyse SharePoint Page Performance

After completing this module, you'll be able to:

 • Develop and implement a monitoring plan for a SharePoint 2013 environment.
 • Tune and Optimise a SharePoint 2013 server farm on an ongoing basis.
 • Plan and configure caching to improve the performance of a SharePoint 2013 deployment.
 • Troubleshoot errors and other issues in a SharePoint 2013 deployment.

Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

Module 1: Understanding the SharePoint Server 2013 Architecture

This module is an introduction to the architectural features that underpin Microsoft SharePoint Server 2013, both for on-premises and online deployments. This includes an exam of the features that are new in this version, as well as those that have been removed. This module reviews the basic structural elements of a farm deployment, and the different deployment options that are available in SharePoint 2013.

 • SharePoint 2013 Architecture Core Components
 • New Features
 • SharePoint Server 2013 and SharePoint Online Editions

Core SharePoint Concepts Review

 • Configure SharePoint Server 2013 Farms
 • Create and Configure Site Collections and Sites

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the architectural features of SharePoint Server 2013.
 • Identify new and deprecated features in SharePoint 2013.
 • Describe the editions for SharePoint Server 2013 on-premise and SharePoint Online.

Module 2: Designing Business Continuity Management Strategies

This module examines high availability and disaster recovery in SharePoint 2013. When designing high availability and disaster recovery strategies for a SharePoint farm, it's important to understand the different approaches required by each logical tier in the farm. High availability for the database tier requires understanding of how SQL Server provides high availability and the associated requirements. High availability for the application tier can be straightforward for some service applications, while other applications, such as Search, require additional planning and configuration for high availability. The web front end tier will also require additional planning and configuration for high availability, and architects should consider the new SharePoint 2013 request management feature. SharePoint farm disaster recovery has always required considerable planning and understanding of the necessary components and backup tools available. In this regard SharePoint 2013 is no different, and farm administrators should create a disaster recovery plan that states how content and configurations are backed up, how data can be restored, and what backup schedules are required.

 • Design Database Topologies for High Availability and Disaster Recovery
 • Design SharePoint Infrastructure for High Availability
 • Plan for Disaster Recovery

Planning and Performing Backups and Restores

 • Creating a Backup and Restore Plan
 • Testing the Backup and Restore Process

After completing this module, you'll be able to:

 • Select an appropriate database server configuration to meet availability requirements.
 • Design a physical architecture and infrastructure to meet availability requirements.
 • Develop and implement a backup and restore strategy.

Module 3: Planning and Implementing a Service Application Architecture

Service applications were introduced in SharePoint 2010, replacing the Shared Service Provider architecture of Microsoft Office SharePoint Server 2007. Service applications provide a flexible design for delivering services, such as managed metadata or PerformancePoint, to users who need them. There are several deployment topologies available to you when you plan your service application implementation. These range from a simple, single-farm, single-instance service application model to more complex, cross-farm, multiple-instance designs. What remains most important is that you create a design that matches the needs of your organisation's users in terms of performance, functionality, and security.

This module reviews the service application architecture, how to map business requirements to design, and the options for enterprise scale, federated service application architectures.

 • Plan Service Applications
 • Design and Configuring a Service Application Topology
 • Configure Service Application Federation

Planning a Service Application Architecture

 • Plan a Service Application Topology

Federating Service Applications between SharePoint Server Farms

 • Create a Service Application Instance
 • Establish Trust Relationships between SharePoint Farms
 • Publish and Consuming Service Applications

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the service application architecture.
 • Describe the fundamental options of service application design.
 • Describe how to configure a federated service application deployment.

Module 4: Configuring and Managing Business Connectivity Services

Most organisations store information in a variety of disparate systems. In many cases, these organisations want to be able to view and interact with information from these disparate systems from a single interface. This reduces the need for information workers to constantly switch between systems and creates opportunities for power users or analysts to aggregate data from multiple sources.

In SharePoint 2013, Business Connectivity Services (BCS) is a collection of technologies that enable you to query, view, and interact with data from external systems. In this module, you'll learn how to plan and configure various components of BCS.

 • Plan and Configure Business Connectivity Services
 • Configure the Secure Store Service
 • Manag Business Data Connectivity Models

Configuring BCS and the Secure Store Service

 • Configure the Business Data Connectivity Service Application
 • Configure the Secure Store Service

Managing Business Data Connectivity Models

 • Configure a Secure Store Service Target Application
 • Import and Configure BDC Models

After completing this module, you'll be able to:

 • Plan and configure the Business Data Connectivity Service application.
 • Plan and configure the Secure Store Service application.
 • Manage Business Data Connectivity models.

Module 5: Connecting People

Talking about connecting people in Microsoft SharePoint Server 2013 really means talking about taking people out of their isolated workspaces and giving them the ability and tools to collaborate with other people in the organisation such as their work colleagues, peers, and executives. It is about finding people with expertise, and identifying shared interests and about creating networks of people that share common goals.

In this module, you'll learn about the concepts and ways of connecting people in SharePoint 2013. you'll examine user profiles and user profile synchronisation, social interaction features and capabilities, and communities and community sites in SharePoint 2013.

 • Manage User Profiles
 • EnableSocial Interaction
 • Build Communities

Configuring Profile synchronisation and My Sites

 • Configure Profile synchronisation
 • Configure My Sites

Configuring Community Sites

 • Create a Community Site Infrastructure
 • Configure Community Site Participation

After completing this module, you'll be able to:

 • Understand and manage user profiles and user profile synchronisation in SharePoint 2013.
 • Enable social interaction in SharePoint 2013.
 • Understand and build communities and community sites in SharePoint 2013.

Module 6: Enabling Productivity and Collaboration

This module examines how SharePoint 2013 extends the ability of users to work collaboratively and increase productivity through seamless integration with external software platforms, additional SharePoint collaboration features, and the provision of flexible tools, with which users can develop their own solutions to business problems.

 • Aggregating Tasks
 • Plan and Configure Collaboration Features
 • Plan and Configure Composites

Configuring Project Sites

 • Create Project Sites
 • Configure Project Sites
 • Engage Project Teams

Configuring Workflow

 • Configure Windows Azure Workflow and SharePoint Workflow Services
 • Creating and Testing a Workflow

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain how the integration options for Exchange 2013 and Project Server 2013 improve task aggregation.
 • Describe how to plan and configure SharePoint collaborative and co-authoring options.
 • Describe how to plan and use workflows in SharePoint 2013.

Module 7: Planning and Configuring Business intelligence

Business Intelligence (BI) continues to be an important area for large enterprise organisations. The key to successful BI is the ability to integrate the components that deliver the right information, to the right people, at the right time. Microsoft SharePoint Server 2013 Enterprise Edition provides a range of integrated solutions that enable both users and administrators across an organisation to develop BI solutions to fit their business requirements. These BI tools extend beyond SharePoint to provide consistent information management from personal data analysis environments, which use Microsoft Excel, through to departmental or organisational data repositories, which use SQL Server Reporting Services (SSRS) and SQL Server Analysis Services (SSAS).

In this module you'll see how SharePoint 2013 can deliver BI solutions for your business.

 • Plan for Business Intelligence
 • Plan, Deploy, and Manage Business Intelligence Services
 • Plan and Configure Advanced Analysis Tools

Configuring Excel Services

 • Provision Excel Services
 • Configure External Data Access
 • Configure Data Connections

Configuring PowerPivot and Power View for SharePoint

 • Configure PowerPivot for SharePoint
 • Configure Power View for SharePoint

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the SharePoint BI architecture, its components, and how to identify BI opportunities in your organisation.
 • Describe how to plan, deploy, and manage the core SharePoint 2013 BI services.
 • Describe the advanced BI options available with SharePoint 2013 and Microsoft SQL Server 2012.

Module 8: Planning and Configuring Enterprise Search

The Search service remains a cornerstone of the SharePoint platform’s success. In Microsoft SharePoint Server 2013 there have been major changes to the components that make up the service, to increase performance and configurability.

In this module, you'll examine the configuration options in SharePoint Search that enable you to provide greater search result effectiveness by fine-tuning the service in various ways. The introduction of new functionality, such as result types and the increased move towards search-driven navigation mean that the role of the Search administrator has become even more important for business success. Search now enables you to delegate more of this management to site collection administrator and site owner levels, improving Search flexibility without increasing the administrative burden on a few Search service application administrators.

This module also examines Search analytics and reporting. To help you in your management of a Search environment, SharePoint 2013 now incorporates Search analytics and reporting into the Search service, rather than in a separate service application, as was the case in SharePoint Server 2010. The reports available will help you to monitor the service and optimise its configuration.

 • Configure Search for an Enterprise Environment
 • Configure the Search Experience
 • optimise Search

Planning an Enterprise Search Deployment

 • Plan a Search Solution

Managing Search Relevance in SharePoint Server 2013

 • Configure a Thesaurus
 • Configure Entity Extractors and Refiners
 • Configure Query Spelling Correction
 • Configure Company Name Extraction

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the Search service architecture and key areas of configuration.
 • Explain how to configure the Search service to improve the end-user experience.
 • Describe how to use analytics reports to optimise your Search environment.

Module 9: Planning and Configuring Enterprise Content Management

This module examines Enterprise Content Management (ECM), which is a set of technologies and features that administrators use to provide some control over sites and content. This could include control over how information is stored, how long information is kept, how information is visible to users while in use, and how information growth is kept under control.

Planning support for your ECM requirements requires a clear understanding of content requirements and how that content supports the organisation. This means that, as a best practice, many different organisational roles should have input into the ECM strategy and supporting features.

 • Plan Content Management
 • Plan and Configuring eDiscovery
 • Plan Records Management

Configuring eDiscovery in SharePoint Server 2013

 • Create and Configuring an eDiscovery Center
 • Discover and Preserving Content
 • Query and Export Content

Configuring Records Management in SharePoint Server 2013

 • Configure In-Place Records Management

After completing this module, you'll be able to:

 • Plan how to manage content and documents.
 • Plan and configure eDiscovery.
 • Plan records management and compliance.

Module 10: Planning and Configuring Web Content Management

The web content management capabilities in Microsoft SharePoint Server 2013 can help an organisation to communicate and integrate more effectively with employees, partners, and customers. SharePoint Server 2013 provides easy-to-use functionality to create, approve, and publish web content. This enables you to get information out quickly to intranet, extranet, and Internet sites and give your content a consistent look and feel. You can use these web content management capabilities to create, publish, manage, and control a large and dynamic collection of content. As part of Enterprise Content Management (ECM) in SharePoint Server 2013, web content management can help to streamline your process for creating and publishing web sites.

 • Plan and Implementing a Web Content Management Infrastructure
 • Configure Managed Navigation and Catalog Sites
 • SupportMultiple Languages and Locales
 • Enable Design and Customisation
 • Support Mobile Users

Configuring Managed Navigation and Catalog Sites

 • Configure Product Catalog Sites
 • Configure Cross-Site Publishing
 • Configure Publishing Sites

Configuring Device Channels

 • Configure Device Channels

After completing this module, you'll be able to:

 • Plan and configure a Web Content Management infrastructure to meet business requirements.
 • Configure managed navigation and product catalog sites.
 • Plan and configure support for multilingual sites.
 • Manage design and Customisation for publishing sites.
 • Plan and configure support for mobile users

Module 11: Managing Solutions in SharePoint Server 2013

As a SharePoint administrator, it is important to understand the features that are available in Microsoft SharePoint Server 2013. However, there are often specific functional requirements that may be part of SharePoint’s feature set but are not included in certain site templates. There may also be sites that require repeatable Customisation of lists or libraries, or custom code deployments that are necessary to add capabilities that are not available out-of-the-box. Developers use features and solutions to add and control these functionality requirements. Administrators, on the other hand, must understand how features and solutions are deployed and managed in order to meet user needs in a SharePoint farm.

 • Understand the SharePoint Solution Architecture
 • Manage Sandbox Solutions

Managing Solutions

 • Configure Sandboxed Solution Management at the Farm Level
 • Configure Sandboxed Solution Management at the Site Collection Level
 • Deploy Farm Solutions

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe and manage SharePoint features and solutions
 • Manage sandboxed solutions in a SharePoint 2013 deployment

Module 12: Managing Apps for SharePoint Server 2013

SharePoint apps are new to Microsoft SharePoint Server 2013 and provide an additional capability to provide application functionality within the context of SharePoint. SharePoint apps supplement the capabilities of farm solutions and sandbox solutions, while providing a user experience that offers a measure of self-service Customisation capabilities without putting the stability or security of the farm at risk.

 • Understand the SharePoint App Architecture
 • Provision and Manage Apps and App Catalogs

Configuring and Managing SharePoint Apps

 • Configure a SharePoint Farm to Support Apps
 • Create and Configure a Corporate App Catalog
 • Deploy and Monitore Apps

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe SharePoint apps and the supporting SharePoint infrastructure
 • Provision and configure SharePoint apps and app catalogs
 • Manage how apps are used within a SharePoint 2013 deployment

Module 13: Developing a Governance Plan

Governance as it relates to SharePoint can be described as a way of controlling a SharePoint environment through the application of people, policies, and processes. Governance is necessary for all IT systems as a whole, and in particular for SharePoint deployments, which often introduce significant change in business processes, available functionality, and day-to-day working practices.

It is important to understand that governance must reflect the needs of the organisation and how it should best use SharePoint. Therefore, the IT department cannot be the only body governing SharePoint; input must come from corporate sponsorship across the organisation. The IT department must still act as the technical authority for SharePoint; however, this is just a single part of how SharePoint governance must be brought together from different parts of the organisation.

 • Introduction to Governance Planning
 • Key Elements of a Governance Plan
 • Planning for Governance in SharePoint 2013
 • Implementing Governance in SharePoint 2013

Developing a Plan for Governance

 • Create a Governance Plan

Managing Site Creation and Deletion

 • Create and Publish Site Policies
 • Enable and Manage Self-Service Site Creation

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the concepts of governance
 • Describe the key elements of a governance plan
 • Plan for governance in SharePoint Server 2013

Module 14: Upgrading and Migrating to SharePoint Server 2013

Upgrading your Microsoft SharePoint Server 2010 farm(s) to SharePoint 2013 is a major undertaking, so it is important that you carefully plan the upgrade activities. You need to ensure that your upgrade path—moving from version to version—is supported, that you have reviewed the business impact of your upgrade, and that you test your upgrade strategy to ensure business continuity. As with all such activities, preparation is crucial.

In contrast with earlier version of SharePoint, SharePoint 2013 supports only database-attach upgrades for content, but it now supports upgrades for some of the databases associated with service applications. You need to plan for these and ensure that you are prepared for any troubleshooting that may be required.

Another change in SharePoint 2013 is the approach to upgrading site collections. These are upgraded separately from the data and service applications. You can also delegate the upgrade tasks to site collection administrators.

 • Prepare the Upgrade or Migration Environment
 • Perform the Upgrade Process
 • Manage a Site Collection Upgrade

Performing a Database-Attach Upgrade

 • Import the SharePoint 2010 Databases
 • Migrate and Upgrade a Service Application
 • Migrate and Upgrade a Content Database

Managing Site Collection Upgrades

 • Prepare Site Collections for Upgrade
 • Upgrade Site Collections

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe how to plan and prepare for your upgrade.
 • Explain the steps involved in data and service application upgrades.
 • Describe the process for upgrading site collections.

Läs mer ...

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

MCSE SharePoint 2013 training

Certifieringsgaranti

Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.

Under kursen förbereder vi dig för och genomför följande examen:

 • Exam 70-331: Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013
 • Exam 70-332: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

Läs mer ...

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

Firebrand Training erbjuder kvalificerade kurs- och certifieringsprogram som inkluderar allt, är enkelt för kunden och utvecklat med fokus på de specifika behov som våra deltagare har. Vi säkerställer att alla detaljer tas om hand så att du helt kan fokusera på dina kunskaps- och certifieringsmål.

Våra kurs- och certifieringsprogram inkluderar allt med:

 • Praktiskt orienterad utbildning som använder vår unika metodik (Presentation|Övning|Diskussion).
 • Omfattande kursmaterial och labbmanualer – vi utvecklar traditionella kursmaterial för att motsvara de specifika krav som accelererad inlärning ställer.
 • Ett helt instruktörslett program där du får tillgång till komfortabla klassrum, labbutrustning och loungemiljöer 24 timmar om dygnet.
 • Examensvoucher och certifieringstest som genomförs på plats under kursen.
 • Vår certifieringsgaranti som innebär att vi erbjuder en ovillkorlig garanti att du erhåller din certifiering. Du har rätt att återkomma till din kurs så många gånger det behövs inom en 12 månadersperiod tills certifieringen är uppnådd. Allt du behöver betala är eventuella nya test- och boendeavgifter.
 • Boende, mat samt tillgång till kaffe, te, frukt och tilltugg under hela kursen.
 • Transport till och från närmaste flygplats/tågstation före och efter genomförd kurs.

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20331: Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013
 • MOC 20332: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

Included:

 • Exam Ref 70-331: Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 - ISBN - 978-0735678088
 • Exam Ref 70-332: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 - ISBN - 978-0735678101

Läs mer ...

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

before attending this course, you should have at least one year of experience with deploying and administering multiple SharePoint 2010 farms across a large enterprise. You should also have at least 2 years of experience with SharePoint 2007 and knowledge of the differences between 2007 and 2010, particularly the Service Application model. You should also have the following skills:

 • Software management in a Windows 2008 R2 enterprise server or Windows Server 2012 environment.
 • Deploying and managing applications natively, virtually and in the cloud.
 • Administering Internet Information Services (IIS).
 • Configuring Active Directory for use in authentication, authorization and as a user store.
 • Managing an application remotely using Windows PowerShell 2.0.
 • Connecting applications to Microsoft SQL Server.
 • Implementing Claims-based Security.

In order to get the MCSE: SharePoint certification you must have already gained either MCSA: Office 365 or MCSA: Windows Server 2012.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

När

När vill du deltaga i din accelererade kurs?

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

27/5/2019 (Måndag)

1/6/2019 (Lördag)

Avslutad

-

 

30/9/2019 (Måndag)

5/10/2019 (Lördag)

Väntelista

Rikstäckande

 

11/11/2019 (Måndag)

16/11/2019 (Lördag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

3/2/2020 (Måndag)

8/2/2020 (Lördag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

16/3/2020 (Måndag)

21/3/2020 (Lördag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Kundreferenser

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,74% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Jag blev väl omhändertagen på alla sätt, både vad gäller utbildningen och praktiska saker på plats. Vilket gjorde att jag kunde koncentrera mig fullt ut på det jag var där för. Nämligen plugga hårt. "
Lena Maria Olofsson. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (13/5/2013 till 18/5/2013)

"Its very intense training. You get out of it, what you put into it. The instructor is extremely knowledgeable and shares with you real world scenarios and experiences! "
Anonym - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (30/11/2015 till 5/12/2015)

"Had a really hard time, but it`s totally worth it. Learned a lot"
Anonym - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (30/11/2015 till 5/12/2015)

"This course have really been above and beyond expectations ."
Anonym, OBISS - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (19/8/2013 till 24/8/2013)

"The excellent facilities and close proximity to the accommodation, around the round the clock access to the training center make it the ideal learning environment. Polite, friendly, and very helpful staff across the board, good free wireless access, fantastic food, and most importantly I had an incredibly knowledgeable and supportive trainer."
Jeff Williams, CVC Capital Partners. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (15/2/2016 till 20/2/2016)

"My experience at Firebrand Training has been excellent throughout. The hospitality of the Willows Centre staff and the accommodation was excellent. This was my first Microsoft course, and it was the best course I have attended to date. The instructor was excellent and really knows the subject (and other related subjects like PowerShell etc). The course content was thorough and in a suitable format to learn both for the exam and for gaining knowledge to use in the day job, I would recommend to anyone who is looking for more knowledge on SharePoint or who would like to gain the certification. "
J.C. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (15/2/2016 till 20/2/2016)

"The Firebrand site was good and clean. The staff was helpful. "
Rik Dobbelsteen, Salves Business Productivity. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (15/2/2016 till 20/2/2016)

"Great facilities, accommodation more than suitable when you consider how much time you actually spend in it! Fantastic trainer and a very enjoyable week even with the very, very long days."
Lee Carrick. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (11/5/2015 till 16/5/2015)

"Intensive, focused, informative. Extremely interesting week spent studying with a subject matter expert in an environment completely focused on the learning experience."
Craig March. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (11/5/2015 till 16/5/2015)

"Great course. Could have done with physical material as an option."
Michael Paterson, William Grant & Sons ltd. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (11/5/2015 till 16/5/2015)

"Didn't lie when they said it was intense!"
J.H. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (16/2/2015 till 21/2/2015)

"Excellent facilities with friendly staff and as much coffee and tea you can drink. Equipment provided was excellent and the course tutor knew his stuff. Would use again and recommend"
P.R, m-hance. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (16/2/2015 till 21/2/2015)

"The SharePoint course at Firebrand provided an excellent way to augment my SharePoint Server knowledge. "
Anonym - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (24/11/2014 till 29/11/2014)

"If you don't want to consider your future, train anywhere else, Firebrand is second to none."
J.D. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (24/11/2014 till 29/11/2014)

"As an experienced SharePoint consultant, I wanted to attend the course to fill a few knowledge gaps and to get certified, and I have managed to achieve both with the minimum investment of time. The instructor was very knowledgeable in his subject area, and the accommodation and food was excellent. Long days, hard work; but ultimately a successful outcome. I would recommend Firebrand training to anyone that needs to get certified or up their skills, but cant afford to spend weeks out of the office doing slower-paced courses."
Nathan Wells, Content and Code. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (24/11/2014 till 29/11/2014)

"Hard work, great tutor - youll get out what you put in."
David Tyler, Content and Code Ltd. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (24/11/2014 till 29/11/2014)

"Great place to train and remain focused on training around like minded IT professionals."
L.K, Blue Logica. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (24/11/2014 till 29/11/2014)

"Having studied for MCSA Server 2012 earlier in the year, I knew exactly what the course would be like. Long hours, a lot of classroom work, after hours study and preparation. Theres a reason why IT qualifications are highly respected in the world! They arent easy and gaining a certification puts you head and shoulders above people who dont do certifications. This was helped by having an excellent instructor that knows the subject inside out, 24/7 access the classroom, just a stones throw from your accommodation and access to all of the resources needed to fully understand the subject and get to grips with it provides you with everything needed to obtain your certification. "
Neil Barritt, HM Corces. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (24/11/2014 till 29/11/2014)

"Intense training - laziness is not an option."
J.K, Trisoft Ltd. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (24/11/2014 till 29/11/2014)

"The instructor knew his stuff, and lots more. I dont believe he ever failed to answer any of the questions thrown at him. The training package was a truly unique experience."
M.M. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (24/11/2014 till 29/11/2014)

"Intense however worthwhile. "
Anonym - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (24/11/2014 till 29/11/2014)

"I attend courses with Firebrand every year and they are always exceptional. Good accommodation, great food and top class trainers. Highly recommended."
Keith Goddard. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (29/9/2014 till 4/10/2014)

"The course was very tough but extremely rewarding. I gained a huge amount of knowledge being immersed in the subject matter that I can now go on and improve on this knowledge with the core skills. The training model is the best I think there is if you want to not only pass the exams but gain the knowledge as well. The instructor was excellent and demonstrated with every subject his knowledge and expertise in not just SharePoint but many, many other technologies. Probably one of the best instructors I have been taught by."
Lee Cotty, PointBeyond. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (29/9/2014 till 4/10/2014)

"Extremely useful course and great to build knowledge!"
Geoff Evelyn. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (29/9/2014 till 4/10/2014)

"Excellent training but hard work and long days - but all being well very useful at the end of the day"
R.W. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (2/2/2014 till 7/2/2014)

"Microsoft have raised the bar on the SharePoint exams. Firebrand helped me meet and exceed the higher standards required. "
Darren Marsden, Clariant International. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (29/7/2013 till 3/8/2013)

"The Firebrand training facilities and onsite accommodation are certainly second to none. Everything was taken care of and delivered as promised upon arrival, and throughout the week's stay. The class and labs are also accessible 24-hours a day. This helped me focus solely on training sessions, and enjoy the course and labs! "
Khalid El-Borgi , Domestic and General. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (29/7/2013 till 3/8/2013)

"Excellent trainer led course with hands on labs; provided me knowledge as well as experience. "
M Usman Akram. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (29/7/2013 till 3/8/2013)

"Very good course. Enjoyed it."
Anonym - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 dagar) (29/7/2013 till 3/8/2013)

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Mycket bra faciliteter for andamalet. Väl använd tid. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Bra anläggning och kurslokaler."
Anna Wibergh, EVRY. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (19/1/2016 till 20/1/2016)

"Mycket fint område att befinna sig i. Rum och allt är i utmärkt kvalité men räkna med ett högt temp och långa dagar."
S.H. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (21/11/2015 till 29/11/2015)

"Intensivt och specifikt med bra service i huset."
Martin Borggren, AddPro. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (29/10/2015 till 30/10/2015)

"Kunning kursledare, grym mat på kvällen."
Tomas Sylvan , Securitas Sverige AB. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Bra kursledare! Långa dagar samt intensiv inlärning. "
Peter Festejo , Arbetsokande. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Mycket bra och informativ kurs som ger en bra helhet och grundförstalse för systemet, funktionerna och uppsättningen i systemet. Mycket information, mycket bra information och utbildningsmaterial att med sig hem. Första kursen pa Firebrand jag deltar i, men rekommenderar kursen Financials. "
M.S., Södra Skogsägarna ekonomisk förening. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

Se priser