Microsoft - MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure)

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 10 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

7/11/2022 (Måndag)

Översikt

Det här är en unik kurs; du kommer att lära dig av experter på Azure med djupgående kunskaper om både infrastruktur och utveckling, så du kommer att bli vägledd genom hela spektrumet av de färdigheter som krävs för att behärska utformningen, utveckling och implementering av Azure solutions.

Under den här accelererade 10-dagars-utbildningen kommer du att lära dig hur du kan överföra din nuvarande infrastruktur till Azure – Microsofts världsomspännande moln-plattform.

Du kommer att bli certifierad på Microsoft MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) och få den kunskap du behöver för att designa hemsidor, lagring av applikationer (appar) och infrastruktur i Microsoft Azure.

Vi på Firebrand vet att din tid är värdefull. Därför ger vi dig möjligheten att få din utbildning och certifiering för MCSE på bara 10 dagar. Vi ger dig de bästa förutsättningarna för att lära.

Med oss vid din sida som uppmuntrar och guidar dig på vägen, kan du ta del av 10 intensiva, fokuserade dagar av kvalitativt lärande i en distraktionsfri miljö. Din erfarna instruktör använder Firebrands unika, accelererade inlärningsmetoder som inkluderar vår exklusiva lecture-/lab-/review-metodik med exempel från verkligheten som ger dig bästa möjliga förutsättningar att lära och bibehålla din kunskap samt att framgångsrikt klara din certifiering.

Att genomföra din Microsoft MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure)-utbildning hos Firebrand innebär att:

 • Du får fler utbildningstimmar per dag, vilket ger dig möjligheten att bli utbildad och certifierad snabbare och mer kostnadseffektivt än hos någon annan utbildningsleverantör
 • Du erhåller utbildning från en av de mest kvalificerade instruktörerna i världen.
 • Du kan uteslutande fokusera på din inlärning i vår distraktionsfria miljö.
 • Du får gedigen support på plats och tillgång till klassrum dygnet runt.
 • Priset du betalar innefattar ett allt-inkluderat-paket och täcker allt kursmaterial, examen boende, mat, transportservice, m.m.
 • Din certifieringsgaranti ger dig möjlighet att genomföra kursen igen utan extra kostnad om du inte klarar din certifiering på första försöket. Du betalar endast för boende och eventuella labbar och examen.

Om du hellre vill genomföra dina kurser i Microsoft MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) i mindre steg, rekommenderar vi att du i stället läser dessa kurser:

 • Microsoft MCSA: Cloud Platform på 7 dagar
 • Microsoft Specialist: Architecting Microsoft Azure Solutions på 3 dagar

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din MCSA Cloud Platform & MCSE Azure hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 10 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din MCSA Cloud Platform & MCSE Azure kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar MCSA Cloud Platform & MCSE Azure certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig MCSA Cloud Platform & MCSE Azure snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 125.505 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat MCSA Cloud Platform & MCSE Azurekursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Du lär dig

Microsoft MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure)

We have designed our course material in the way that best prepares you to learn and pass your exams.

Course 20533C: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Module 1: Introduction to Azure

This module introduces cloud solutions in general and then focuses on the services that Azure offers. The module goes on to describe the portals that you can use to manage Azure subscriptions and services before introducing Windows PowerShell as a scripting solution for managing Azure. Finally, the module provides explanations and guidance for the use of Azure Resource Manager and Azure management services.

Lessons

Cloud technology overview
Overview of Azure
Managing Azure with the Azure portal
Managing Azure with Windows PowerShell
Overview of Azure Resource Manager
Azure management services
Lab : Managing Microsoft Azure

Use the Azure portals.
Use Azure Resource Manager features via the Azure portal.
Use Azure PowerShell.

Module 2: Implementing and managing Azure networking

This module explains how virtual networking provides the glue that brings together VMs, web apps, and storage to enable you to publish a service onto the Internet.

Lessons

Overview of Azure networking
Implementing and managing Azure virtual networks
Configuring Azure virtual networks
Configuring Azure virtual network connectivity
Overview of Azure networking in an infrastructure as a service (IaaS) version 1 (v1)
Lab : Using a deployment template to implement Azure virtual networks

Creating an Azure virtual network by using a deployment template
Creating a virtual network by using PowerShell
Configure virtual networks
Lab : Configuring connectivity between the IaaS v1 and IaaS version 2 (v2)

Using a PowerShell script to Connect IaaS v1 VNet and IaaS v2 VNet
Configuring a point-to-site VPN
Using a PowerShell script to connect IaaS v1 VNet and IaaS v2 VNet

Module 3: Implementing virtual machines

This module explains how to implement virtual machines.

Lessons

Overview of IaaS v2 virtual machines
Planning for Azure virtual machines
Deploying Azure IaaS v2 virtual machines
Authoring Azure Resource Manager templates
Overview of IaaS v1 virtual machines
Lab : Creating IaaS v2 virtual machines in Azure

Creating virtual machines by using the Azure portal and Azure PowerShell
Validating virtual machine creation
Lab : Deploying IaaS v2 virtual machines by using Azure Resource Manager templates

Using Visual Studio and an Azure Resource Manager template to deploy IaaS v2 virtual machines
Using Azure PowerShell and an Azure Resource Manager template to deploy virtual machines

Module 4: Managing virtual machines

This module explains how to manage virtual machines.

Lessons

Configuring virtual machines
Configuring virtual machine disks
Managing and monitoring Azure virtual machines
Managing IaaS v1 virtual machines
Lab : Managing Azure virtual machines

Configuring availability
Implementing desired state configuration (DSC)
Implementing storage space–based volumes

Module 5: Implementing Azure App services

This module explains how to implement Azure Web App services.

Lessons

Introduction to App Service
Planning app deployment in App Service
Implementing and maintaining web apps
Configuring web apps
Monitoring web apps and WebJobs
Implementing mobile apps
Traffic Manager
Lab : Implementing websites

Creating web apps
Deploying a web app
Managing web apps
Implementing Traffic Manager

Module 6: Planning and implementing storage, backup, and recovery services

This module explains how to plan and implement storage, backup, and recovery services.

Lessons

Planning storage
Implementing and managing storage
Implementing Azure Content Delivery Networks
Implementing Azure Backup
Planning for and implementing Azure Site Recovery
Lab : Planning and implementing storage

Creating and configuring storage
Using Azure file storage
Protecting data with Microsoft Azure Backup

Module 7: Planning and implementing Azure SQL Database

This module explains how to plan and implement Azure SQL Database.

Lessons

Planning and deploying Azure SQL Database
Implementing and managing Azure SQL Database
Managing Azure SQL Database security
Monitoring Azure SQL Database
Managing Azure SQL Database business continuity
Lab : Planning and implementing Azure SQL Database

Creating, securing, and monitoring an Azure SQL Database
Migrating a Microsoft SQL Server database to Azure SQL Database
Restoring a database

Module 8: Implementing PaaS cloud services

This module explains how to implement platform as a service (PaaS) cloud services.

Lessons

Planning and deploying PaaS cloud services
Managing and maintaining cloud services
Lab : Implementing PaaS cloud services

Deploying a PaaS cloud services
Configuring deployment slots and Remote Desktop Protocol (RDP)
Monitoring cloud services

Module 9: Implementing Azure Active Directory

This module explains how to implement Azure AD.

Lessons

Creating and managing Azure AD tenants
Configuring application and resource access with Azure AD
Overview of Azure AD Premium
Lab : Implementing Azure AD

Administering Active AD
Configuring SSO
Configuring Multi-Factor Authentication
Configuring SSO from a Windows 10–based computer that is joined to Azure AD

Module 10: Managing Active Directory in a hybrid environment

This module explains how to manage Active Directory in a hybrid environment.

Lessons

Extending on-premises Active Directory domain to Azure
Implementing directory synchronisation by using Azure AD Connect
Implementing federation
Lab : Implementing and managing Azure AD synchronization

Configuring directory synchronization
Synchronising directories

Module 11: Implementing Azure-based management and automation

This module explains how to implement Azure-based management and automation.

Lessons

Implementing Microsoft Operations Management Suite (OMS)
Implementing Azure Automation
Implementing Automation runbooks
Managing Azure Automation
Lab : Implementing Automation

Configuring Automation accounts
Creating runbooks

Course 20532C: Developing Microsoft Azure Solutions

Module 1: Overview of the Microsoft Azure Platform

This module reviews the services available in the Azure platform and the Management Portals used to manage the service instances.

Lessons:

Azure Services
Management Portals
Lab : Using the Azure Preview Portal

Module 2: Establishing a Development Environment using Azure Virtual Machines

This module describes the Virtual Machine hosting options available in Azure. Students will be able to deploy custom workloads to an Azure Virtual Machine, manage the VM and images and also monitor VMs.

Lessons:

Constructing Azure Virtual Machines
Azure Virtual Machine Workloads
Migrating Azure Virtual Machine Instances
Using Remote Desktop Protocol (RDP) to Connect to a Virtual Machine
Lab : Creating an Azure Virtual Machine for Development & Testing

Module 3: Hosting Web Applications on the Azure Platform

In this module, students will be able to create and host a simple website using Azure Web Sites. Students will learn how to monitor and manage the website using the Management Portal.

Lessons:

Azure Web Sites
Hosting Web Applications in Azure
Configuring an Azure Web Site
Publishing an Azure Web Site
Monitoring and Analyzing Running Azure Web Sites
Lab Overview
Lab : Creating an ASP.NET Web Site Using Azure Websites

Module 4: Storing SQL Data in Azure

In this module, students will learn how to use Azure SQL Databases to store and retrieve data.

Lessons:

Azure SQL Database Overview
Managing SQL Databases in Azure
Using Azure SQL Databases with SQL Server Data Tools
Migrating Data to Azure SQL Databases
Replication and Recovery of Azure SQL Database Instances
Lab : Storing Event Data in Azure SQL

Module 5: Designing Cloud Applications For Resiliency

In this module, students will understand and identify the common practices and patterns for building resilient and scalable web applications that will be hosted in Azure.

Lessons:

Design Considerations for Scale with Cloud Applications
Application Design Practices for Highly Available Applications
Building High Performance Applications using ASP.NET
Common Cloud Application Patterns
Application Analytics
Caching Application Data

Module 6: Managing Cloud Services in Azure

In this module, students will learn how to use Cloud Service Worker Roles and Web Sites Web Jobs to process data in the background. Students will also be able to use Cloud Service Cache Roles to store data in the cache.

Lessons:

Overview of Cloud Services
Cloud Service Web Roles
Customising Cloud Service Configurations
Updating and Managing Cloud Service Deployments
Cloud Service Worker Role
Cloud Service Worker Role Processing
Analyzing Application Cloud Service Role Instances
Lab : Creating Azure Web Roles Using Visual Studio 2013Lab : Creating a Background Process Using Azure Worker Roles

Module 7: Storing NoSQL Data in Azure

In this module, students will learn how to store data in Azure Table Storage.

Lessons:

Azure Storage Overview
Azure Storage Tables Overview
Table Entity Transactions
Azure DocumentDB
Lab : Storing Attendee Registration Data in Azure Table Storage

Module 8: Storing and Consuming Files from Azure Storage

In this module, students will be able to store and access multimedia files in Azure using Blob Storage.

Lessons:

Azure Storage Blobs
Controlling Access to Storage Blobs & Containers
Monitoring Storage Blobs
Configuring Azure Storage Accounts
Azure Files
Uploading and Migrating Storage Data
Lab : Storing Generated Documents in Azure Blob StorageLab : Creating File Shares using Azure Files

Module 9: Designing a Communication Strategy using Queues and Service Bus

In this module, students will use Azure Queue Storage to queue data for asynchronous processing. Students will also be able to identify the Service Bus offerings and identify which ones to use in appropriate scenarios. Students will be able to use the Azure Service Bus Relay to connect on-premise services with client applications.

Lessons:

Queue Mechanisms in Azure
Azure Storage Queues
Handling Storage Queue Messages
Azure Service Bus
Azure Service Bus Queues
Azure Service Bus Relay
Azure Service Bus Notification Hubs
Lab : Using Storage Queues to Manage Requests Between Web Applications in AzureLab : Using Service Bus to Manage Communication Between Web Applications in Azure

Module 10: Managing Infrastructure in Azure

In this module students will explore the Infrastructure components in Azure. Students will be able to describe Virtual Networks and understand the relationship between the VNETs and the different services offered in Azure. Students will also be able to add Cloud Services and Virtual Machines to VNETs. Finally students will scale multiple instances of services in a VNET.

Lessons:

Azure Virtual Networks
Highly Available Azure Virtual Machines
Customise Azure Virtual Machine Networking
Lab : Managing Multiple Virtual Machines in a Virtual Network

Module 11: Automating Integration with Azure Resources

In this module, students will explore the options for Automating their interactions with Azure Resources using PowerShell, Client Libraries or the REST API. Students will also explore the two sets of modules available for PowerShell automation.

Lessons:

Azure SDK Client Libraries
Virtual Machine Configuration Management
Scripting Azure Service Management using PowerShell
Azure REST Interface
Azure Resource Manager
Lab : Automating the Creation of a Test Environment using PowerShell

Module 12: Securing Azure Web Applications

In this module, students will be able to use Azure Active Directory to implement security in a Cloud web application

Lessons:

Azure Active Directory
Introduction to Identity Providers
Azure AD Directories
Azure AD Multi-Factor Authentication
Azure Role-Based Access Control
Lab : Integrating Azure Active Directory with the Events Administration Portal

Module 13: Maintaining and Monitoring Web Solutions in Azure

In this module, students will learn how to deploy web applications to Azure by using WebDeploy and Service Packages.

Lessons

Deployment Strategies for Web Applications
Deploying Azure Services
Continuous Integration
Monitoring Cloud Applications
Lab : Deploying the Events Web Application to Azure

20535A: Microsoft Architecting Azure solutions

Module 1: Application Architecture Patterns in Azure

This module introduces and reviews common Azure patterns and architectures as prescribed by the Microsoft Patterns & Practices team. Each pattern is grouped into performance, resiliency, and scalability categories and described in the context of similar patterns within the category.

Lessons

 • Pattern Resources
 • Performance Patterns
 • Resiliency Patterns
 • Scalability Patterns
 • Data Patterns

After completing this module, students will be able to:

 • Locate and reference the Cloud Design Patterns documentation.
 • Locate and reference the Azure Architecture Center.
 • Describe various patterns pulled from the Cloud Design Patterns.

Module 2: Deploying Resources with Azure Resource Manager

This module establishes a basic understanding of Azure Resource Manager and the core concepts of deployments, resources, templates, resource groups, and tags. The module will dive deeply into the automated deployment of resources using ARM templates.

Lessons

 • ARM Templates
 • Role-Based Access Control (RBAC)
 • Resource Policies
 • Security
 • Building Blocks

Lab : Getting Started with Azure Resource Manager

 • Create Resource Groups
 • Deploy an Empty Template
 • Deploy a Simple Template
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Create a resource group.
 • Add resources to a resource group.
 • Deploy an ARM template to a resource group.
 • Filter resources using tags.
 • Author a complex deployment using the Azure Building Blocks tools.

Module 3: Building Azure IaaS-Based Server Applications

This module identifies workloads that are ideally deployed using Infrastructure-as-a-Service services in Azure. The module focuses on the VM Scale Sets and Virtual Machine services in Azure and how to best deploy workloads to these services using best practices and features such as Availability Sets.

Lessons

 • High Availability
 • Templated Infrastructure
 • Domain-Connected Machines

Lab : Deploying Infrastructure Workloads to Azure

 • Deploy a Virtual Machine using PowerShell DSC
 • Deploy a Virtual Machine Scale Set using PowerShell DSC
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Design an availability set for one or more virtual machines
 • Describe the differences between fault and update domains.
 • Author a VM Scale Set ARM template.
 • Join a virtualized machine to a domain either in Azure or on a hybrid network.

Module 4: Creating Managed Server Applications in Azure

This module describes services that use infrastructure but manage the infrastructure on behalf of the user instead of obfuscating the infrastructure resources. The module focuses on infrastructure-backed PaaS options such as Azure Service Fabric, Container Service, and App Service Environments. The module will explore how to deploy custom workloads to these services such as an HPC batch processing task.

Lessons

 • Infrastructure-Backed Platform-as-a-Service (PaaS)
 • High-Performance Compute (HPC)
 • Migration

Lab : Deploying Managed Server Workloads to Azure

 • Create Azure Container Service Cluster
 • Deploy Docker Image
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the differences between App Service Environments, Service Fabric and Container Service.
 • Use Azure Batch to manage an HPC workload.
 • Migrate to an Infrastructure-backed PaaS service from another IaaS service or a legacy Cloud Service.

Module 5: Authoring Serverless Applications in Azure

This module describes how solutions can leverage serverless application hosting services in Azure to host web applications, REST APIs, integration workflows and HPC workloads without the requirement to manage specific server resources. The module focuses on App Services-related components such as Web Apps, API Apps, Mobile Apps, Logic Apps, and Functions.

Lessons

 • Azure Web App
 • Azure Functions
 • Integration
 • High Performance

Lab : Deploying Serverless Workloads to Azure

 • Create Web App
 • Deploy Web App Code
 • Deploy Function App and Code
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Select between hosting application code or containers in an App Service instance.
 • Describe the differences between API, Mobile, and Web Apps.
 • Integrate an API or Logic App with the API Management service.
 • Design an App Service Plan or multi-region deployment for high performance and scale.

Module 6: Backing Azure Solutions with Azure Storage

This module describes how many Azure services use the Azure Storage service as a backing store for other application solution in Azure. The module dives into critical considerations when using Azure Storage as a supplemental service for an all-up Azure solution.

Lessons

 • Pricing
 • Blob Storage
 • Files
 • StorSimple

Lab : Deploying Azure Storage to Support Other Workloads in Azure

 • Create Required Resources for a Virtual Machine
 • Create a VM With a Storage Account
 • Create a VM With a Managed Disk
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Determine the ideal pricing option for Azure Storage based on a solution’s requirements.
 • Identify performance thresholds for the Azure Storage service.
 • Determine the type of Storage blobs to use for specific solution components.
 • Use the Azure Files service for SMB operations.
 • Identify solutions that could benefit from the use of StorSimple physical or virtual devices.

Module 7: Comparing Database Options in Azure

This module compares the various relational and non-relational data storage options available in Azure. Options are explored as groups such as relational databases (Azure SQL Database, MySQL, and PostgreSQL on Azure), non-relational (Azure Cosmos DB, Storage Tables), streaming (Stream Analytics) and storage (Data Factory, Data Warehouse, Data Lake).

Lessons

 • Relational
 • NoSQL Services
 • Azure Cosmos DB
 • Data Storage
 • Data Analysis

Lab : Deploying Database Instances in Azure

 • Deploy a CosmosDB Database Instance
 • Validate the REST API
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Compare and contrast various database options on Azure.
 • Identify data streaming options for large-scale data ingest.
 • Identify longer-term data storage options.

Module 8: Networking Azure Application Components

This module describes the various networking and connectivity options available for solutions deployed on Azure. The module explores connectivity options ranging from ad-hoc connections to long-term hybrid connectivity scenarios. The module also discusses some of the performance and security concerns related to balancing workloads across multiple compute instances, connecting on-premise infrastructure to the cloud and creating gateways for on-premise data.

Lessons

 • VNETs
 • Load Balancing
 • External Connectivity
 • Hybrid Connectivity

Lab : Deploying Network Components for Use in Azure Solutions

 • Create an ARM Template for a Linux VM
 • Duplicate the VM Resources
 • Create a Load Balancer Resource
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Describe DNS and IP strategies for VNETs in Azure.
 • Compare connectivity options for ad-hoc and hybrid connectivity.
 • Distribute network traffic across multiple loads using load balancers.
 • Design a hybrid connectivity scenario between cloud and on-premise.

Module 9: Managing Security and Identity for Azure Solutions

This module discusses both security and identity within the context of Azure. For security, this module reviews the various options for monitoring security, the options available for securing data and the options for securing application secrets. For identity, this module focuses specifically on Azure Active Directory (Azure AD) and the various features available such as Multi-Factor Authentication (MFA), Managed Service Identity, Azure AD Connect, ADFS and Azure AD B2B/B2C.

Lessons

 • Security Monitoring
 • Data Security
 • Application Security Azure Active Directory (Azure AD)
 • Hybrid Identity
 • Azure AD Application Integration

Lab : Deploying Services to Secure Secrets in Azure

 • Deploy Key Vault using ARM Template
 • Deploy Virtual Machine using Key Vault Secret
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Integrate their existing solutions with external identity providers using Azure AD B2B or B2C.
 • Design a hybrid identity solution.
 • Determine when to use advanced features of Azure AD such as Managed Service Identity, MFA and Privileged Identity Management.
 • Secure application secrets using Key Vault.
 • Secure application data using SQL Database and Azure Storage features.

Module 10: Integrating SaaS Services Available on the Azure Platform

This module introduces multiple SaaS services available in Azure that are available for integration into existing Azure solutions. These services include Cognitive Services, Bot Service, Machine Learning and Media Services.

Lessons

 • Cognitive Services
 • Bot Services
 • Machine Learning
 • Media Services

Lab : Deploying Service Instances as Components of Overall Azure Solutions

 • Deploy Function App and Cognitive Service using ARM Template
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Identify when Cognitive Services, Bot Service or Machine Learning is appropriate for their solution.
 • Compare the various features available in Media Services and determine the appropriate features for their solution.

Module 11: Integrating Azure Solution Components using Messaging Services

This module describes and compares the integration and messaging services available for solutions hosted on the Azure platform. Messaging services described include Azure Storage Queues, Service Bus Queues, Service Bus Relay, IoT Hubs, Event Hubs, and Notification Hubs. Integration services include Azure Functions and Logic Apps.

Lessons

 • Event Messaging
 • Integration
 • IoT

Lab : Deploying Messaging Components to Facilitate Communication Between Azure Resources

 • Deploy Service Bus Namespace
 • Deploy Logic App
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Compare Storage Queues to Service Bus Queues.
 • Identify when to use Azure Functions or Logic Apps for integration components in a solution.
 • Describe the differences between IoT Hubs, Event Hubs and Time Series Insights.

Module 12: Monitoring and Automating Azure Solutions

This module covers the monitoring and automation solutions available after an Azure solution has been architected, designed and possibly deployed. The module reviews services that are used to monitor individual applications, the Azure platform, and networked components. This module also covers automation and backup options to enable business-continuity scenarios for solutions hosted in Azure.

Lessons

 • Application Monitoring
 • Platform Monitoring
 • Network Monitoring
 • Alerting
 • Backup
 • Azure Automation
 • Config Management
 • Auto-Scale

Lab : Deploying Configuration Management Solutions to Azure

 • Deploy a Chef Management Server using ARM
 • Configure Management Server
 • Deploy a VM Scale Set using Chef-Configured VMs
 • Cleanup Subscription

After completing this module, students will be able to:

 • Compare and contrast monitoring services for applications, the Azure platform, and networking.
 • Design an alert scheme for a solution hosted in Azure.
 • Select the appropriate backup option for infrastructure and data hosted in Azure.
 • Automate the deployment of future resources for backup recovery or scaling purposes.
 • Additional Reading

Certifiering

Som en del av din kurs blir du förberedd för, och kommer även att på plats hos oss genomföra, följande examen som även omfattas av din certifieringsgaranti:

 • Microsoft Exam 70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
 • Microsoft Exam 70-532: Developing Microsoft Azure Solutions
 • Microsoft Exam 70-535: Architecting Microsoft Azure Solutions

Vad ingår?

Microsoft Official Courseware:

 • Kurs 20532C: Developing Microsoft Azure Solutions
 • Kurs 20533D: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
 • Kurs 20535A: Architecting Microsoft Azure Solutions

Förkunskaper

Innan påbörjad kurs måste deltagare besitta följande tekniska kunskaper:

För infrastruktur-delen:

 • On-premises virtualiserings-teknologi, inklusive: virtual machines, virtual networking, och virtual hard disks
 • Nätverks-konfigurering, inklusive: TCP/IP, DNS, virtual private networks, firewalls, och encryption technologies
 • Hemsidor, inklusive: create, configure, monitor and deploy a website on Internet Information Services (IIS).
 • Active Directory-koncept, inklusive: Domains, Forests, Domain Controllers, replication, Kerberos, och LDAP.
 • Databas-koncept, inklusive: Tables, queries, Structured Query Language (SQL), och database schemas
 • Resilience och disaster recovery, inklusive: backup och restore operations.

För utvecklings-delen:

 • Jämföra de tillgängliga servrarna in Azure-plattformen
 • Konfigurera och använda web-applikationer
 • Skapa Azure WebSites genom att använda the gallery
 • Använda och bevaka Azure WebSites
 • Skapa och konfigurera Azure Virtual Machines
 • Beskriva sambandet mellan Cloud Services och Virtual Machines
 • Använda existerande Cloud Service packages
 • Skapa och hantera ett Storage account
 • Hantera blobs och containers i ett Storage account
 • Skapa, konfigurera and koppla upp till en SQL Databases instance
 • Identifiera följderna av att importera en SQL Standalone database
 • Hantera användare, grupper och prenumerationer i en Azure Active Directory instance
 • Skapa ett virtuellt nätverk
 • Implementera ett a point to site network

För arkitektur-delen:

 • Hantera användare, grupper, och prenumerationer i en Azure Active Directory instance
 • Bygga en Azure Virtual Machine med relaterade resurser
 • Hantera blobs och containers i ett Storage account
 • Skapa App Service Plans och hantera appar relaterade till the plan
 • Konfigurera ett Azure Virtual Network och möjliggöra sammanlänkning av S2S och P2S
 • Skydda networked application components med hjälp av Network Security Groups
 • Automatisera dagliga Azure resource-uppgifter med hjälp av Azure CLI eller Azure PowerShell
 • Nyttja en Azure SQL, MySQL, Postgres eller Cosmos database instance
 • Bevaka existerande Azure-lösningar genom att använda inbyggda metrics, Application Insights, eller Operational Insights

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 125.505 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,57% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Extremely effective use of time. Very knowledgeable instructor. Good, focused group."
Mark Townsend, TechSea Ltd. (1/12/2018 (Lördag) till 10/12/2018 (Måndag))

"Great instructor."
Anonymous. (1/12/2018 (Lördag) till 10/12/2018 (Måndag))

"Extremely effective use of time. Very knowledgeable instructor. Good, focused group."
Mark Townsend, TechSea Ltd. (1/12/2018 (Lördag) till 10/12/2018 (Måndag))

"The trainer was the best trainer I have ever met. He is awesome, and I think one of the reasons why the course was so great."
Bianca Antohe, BearingPoint SRL. (13/10/2018 (Lördag) till 22/10/2018 (Måndag))

"The instructor was the best trainer I have ever met. He is awesome, and I think one of the reasons why the course was so great."
Bianca Antohe, BearingPoint SRL. (13/10/2018 (Lördag) till 22/10/2018 (Måndag))

Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

23/5/2022 (Måndag)

1/6/2022 (Onsdag)

Avslutad - Lämna feedback

-

 

26/9/2022 (Måndag)

5/10/2022 (Onsdag)

Väntelista

Rikstäckande

 

7/11/2022 (Måndag)

16/11/2022 (Onsdag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

19/12/2022 (Måndag)

28/12/2022 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

30/1/2023 (Måndag)

8/2/2023 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

13/3/2023 (Måndag)

22/3/2023 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste recensioner från våra studenter