Summer of Learn: when booking two courses before July 31, save 50% on the second one.
Bright days ahead: our UK training centre has reopened.

Microsoft - Upgrading to MCSA: SQL Server 2016 Database Development

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 3 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

14/9/2020 (Måndag)

Översikt

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

På den här fördjupade Firebrand-kursen kommer du att lära dig färdigheter kopplade till databas-utveckling såsom avancerad tabell-utformning, columnstore-index och att använda in-memory-tabeller. Dessa färdigheter är användbara för att utöka dina SQL-kapaciteter och kunskaper.

Den här kursen är del 2 av Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development training and certification programme.

Din accelererade kurs leds av Microsoft Certified Trainers (MCT) som använder sig av Microsoft official Curriculum (MOC) och övningsprov. Du kommer också att använda dig av Firebrands unika Lecture | Lab | Review-metodik och bland annat lära dig om följande ämnen:

 • Designa och implementera tabeller
 • Designa och implementera user-defined-funktioner

Vi på Firebrand vet att din tid är värdefull. Därför ger vi dig möjligheten att få din utbildning och certifiering för MCSA: SQL Server 2016 Database Development på bara 3 dagar. Vi ger dig de bästa förutsättningarna för att lära.

Få din utbildning och certifiering i MCSA: SQL Server 2016 Database Development på bara 3 dagar och lär dig mer än du kunnat föreställa dig.

Med oss vid din sida som uppmuntrar och guidar dig på vägen, kan du ta del av 3 intensiva, fokuserade dagar av kvalitativt lärande i en distraktionsfri miljö. Din erfarna instruktör använder Firebrands unika, accelererade inlärningsmetoder som inkluderar vår exklusiva lecture-/lab-/review-metodik med exempel från verkligheten som ger dig bästa möjliga förutsättningar att lära och bibehålla din kunskap samt att framgångsrikt klara din certifiering.

Att genomföra din utbildning i MCSA: SQL Server 2016 Database Development hos Firebrand innebär att:

 • Du får fler utbildningstimmar per dag, vilket ger dig möjligheten att bli utbildad och certifierad snabbare och mer kostnadseffektivt än hos någon annan utbildningsleverantör
 • Du erhåller utbildning från en av de mest kvalificerade instruktörerna i världen
 • Du kan uteslutande fokusera på din inlärning i vår distraktionsfria miljö
 • Du får gedigen support på plats och tillgång till klassrum dygnet runt
 • Priset du betalar innefattar ett allt-inkluderat-paket och täcker allt kursmaterial, examen, boende, mat, transportservice, m.m.
 • Din certifieringsgaranti ger dig möjlighet att genomföra kursen igen utan extra kostnad om du inte klarar din certifiering på första försöket. Du betalar endast för boende och eventuella labbar och examen

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din SQL Server 2016 Database Development hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din SQL Server 2016 Database Development kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar SQL Server 2016 Database Development certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig SQL Server 2016 Database Development snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 75.966 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat SQL Server 2016 Database Developmentkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Du lär dig

Microsoft Upgrading to MCSA: SQL Server 2016 Database Development 

We have designed our course material in the way that best prepares you to learn and pass your exams.

Module 1: Introduction to Database Development
This module is used to introduce the entire SQL Server platform and its major tools. It will cover editions, versions, basics of network listeners, and concepts of services and service accounts.

Lessons

Introduction to the SQL Server Platform
SQL Server Database Development Tasks
Lab : SQL Server Database Development Tasks

After completing this module, you will be able to:

Describe the SQL Server platform.
Use SQL Server administration tools.

Module 2: Designing and Implementing Tables
This modules describes the design and implementation of tables. (Note: partitioned tables are not covered).

Lessons

Designing Tables
Data Types
Working with Schemas
Creating and Altering Tables
Lab : Designing and Implementing Tables

After completing this module, you will be able to:

Design Tables
Describe the various types of data
Be able to work with schemas
Be able to create and amend tables

Module 3: Advanced Table Designs
This module describes more advanced table designs.

Lessons

Partitioning data
Compressing Data
Temporal Tables
Lab : Using Advanced Table Designs

After completing this module, you will be able to:

Describe how data can be partitioned
Describe how data can be compressed.
Describe Temporal tables

Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints
This module describes the design and implementation of constraints.

Lessons

Enforcing data Integrity
Implementing Domain Integrity
Implementing Entity and Referential Integrity
Lab : Ensuring Data Integrity through Constraints

After completing this module, you will be able to:

Describe how to enforce data integrity
Describe how to implement domain integrity
Describe how to implement entity and referential integrity

Module 5: Introduction to Indexes
This module describes the concept of an index and discusses selectivity, density and statistics. It covers appropriate data type choices and choices around composite index structures.

Lessons

Core Indexing Concepts
Data Types and Indexes
Single Column and Composite Indexes
Lab : Implementing Indexes

After completing this module, you will be able to:

Explain the need for indexes and describe the core concepts of index design
Choose appropriate data types for indexes
Design single column and composite indexes

Module 6: Designing Optimised Index Strategies
This module includes covering indexes and the INCLUDE clause, hints, padding / fillfactor, statistics. It also execution plans and the DTE Lessons.

Lessons

Covering Indexes
Managing Indexes
Execution Plans
Using the DTE
Lab : Designing Optimised Index Strategies

After completing this module, you will be able to:

Choose an appropriate table structure
Implement clustered indexes and heaps

Module 7: Columnstore Indexes
This module introduces Columnstore indexes.

Lessons

Introduction to Columnstore indexes
Creating Columnstore indexes
Working Columnstore indexes
Lab : Using Columnstore indexes

After completing this module, you will be able to:

Describe suitable scenarios for Columnstore indexes
Create clustered and non-clustered Columnstore indexes
Describe considerations for updating non-clustered Columnstore indexed tables

Module 8: Designing and Implementing Views
This module describes the design and implementation of views.

Lessons

Introduction to views
Creating and managing views
Performance considerations for views
Lab : Designing and Implementing Views

After completing this module, you will be able to:

Explain the concept of views
Design, Create and Alter Views
Create Partitioned Views

Module 9: Designing and Implementing Stored Procedures
This module describes the design and implementation of stored procedures.

Lessons

Introduction to Stored Procedures
Working with Stored Procedures
Implementing Parameterised Stored Procedures
Controlling Execution Context
Lab : Designing and Implementing Stored Procedures

After completing this module, you will be able to:

Design, Create and Alter Stored Procedures
Control the Execution Context of Stored Procedures
Implement Stored Procedures that use Parameters

Module 10: Designing and Implementing User-Defined Functions
This module describes the design and implementation of functions, both scalar and table-valued. (Also discusses where they can lead to performance issues).

Lessons

Overview of Functions
Designing and Implementing Scalar Functions
Designing and Implementing Table-Valued Functions
Implementation Considerations for Functions
Alternatives to Functions
Lab : Designing and Implementing User-defined Functions

After completing this module, you will be able to:

Design, create and alter scalar functions
Design, create and alter table-valued functions
Describe the performance impacts of functions

Module 11: Responding to Data Manipulation via Triggers
This module describes the design and implementation of triggers.

Lessons

Designing DML Triggers
Implementing DML Triggers
Advanced Trigger Concepts
Lab : Responding to Data Manipulation via Triggers

After completing this module, you will be able to:

Design DML triggers
Implement DML triggers
Work with Nested and Recursive Triggers

Module 12: Using In-Memory Tables
This module covers the creation of in-memory tables and native stored procedures. Furthermore, advantages of in-memory tables are discussed, for example the removal of transaction blocking.

Lessons

In-Memory tables
Native Stored Procedures
Lab : In Memory OLTP

After completing this module, you will be able to:

Implement in-memory tables
Implement native stored procedures

Module 13: Implementing Managed Code in SQL Server
This module describes the implementation of and target use-cases for SQL CLR integration.

Lessons

Introduction to SQL CLR Integration
Importing and Configuring Assemblies
Implementing SQL CLR Integration
Lab : Implementing Managed Code in SQL Server

After completing this module, you will be able to:

Describe SQL CLR Integration
Detail appropriate use cases for SQL CLR Integration
Implement SQL CLR code

Module 14: Storing and Querying XML Data in SQL Server
This module covers the XML data type, schema collections, typed and un-typed columns and appropriate use cases for XML in SQL Server.

Lessons

Introduction to XML and XML Schemas
Storing XML Data and Schemas in SQL Server
Implementing the XML Data Type
Using the T-SQL FOR XML Statement
Getting Started with xQuery
Lab : Storing and Querying XML Data in SQL Server

After completing this module, you will be able to:

Explain the purpose and structure of XML and XML schemas
Describe how XML data and schemas can be stored in SQL Server
Implement the XML data type

Module 15: Working with SQL Server Spatial Data
This module describes spatial data and how this data can be implemented within SQL Server.

Lessons

Introduction to Spatial Data
Working with SQL Server Spatial Data Types
Using Spatial Data in Applications
Lab : Working with SQL Server Spatial Data

After completing this module, you will be able to:

Describe how spatial data can be stored in SQL Server
Use basic methods of the GEOMETRY and GEOGRAPHY data types
Query databases containing spatial data

Module 16: Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server
This module covers full text indexes and queries.

Lessons

Considerations for BLOB Data
Working with FileStream
Using Full-Text Search
Lab : Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server

After completing this module, you will be able to:

Describe the need for full-text indexing in SQL Server
Implement a full-text index
Perform basic full-text queries

Certifiering

Som en del av din kurs blir du förberedd för, och kommer även att på plats hos oss genomföra, följande examen som även omfattas av din certifieringsgaranti:

 • Exam 70-762: Developing SQL Databases

Vad ingår?

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20762B - Developing SQL Databases

Förkunskaper

Utöver arbetslivserfarenhet måste du ha följande tekniska kunskaper:

 • Praktisk kunskap om relational databases
 • Grundläggande kunskap om operativsystemet Microsoft Windows och dess nyckelfunktioner
 • Praktisk kunskap om Transact-SQL

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 75.966 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,75% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"The instructors are friendly and helpful knowledgeable. its the quickest way to get certified."
Anonymous. (16/8/2018 (Torsdag) till 18/8/2018 (Lördag))

"Great teacher and the facilities are excellent at Wyboston.Courses are hard but that is what you expect when building up to an MCSE."
James Cornell, SopraSteria. (16/8/2018 (Torsdag) till 18/8/2018 (Lördag))

"The instructors are friendly and helpful knowledgeable. its the quickest way to get certified."
Anonymous. (16/8/2018 (Torsdag) till 18/8/2018 (Lördag))

"Great teacher and the facilities are excellent at Wyboston.Courses are hard but that is what you expect when building up to an MCSE."
James Cornell, SopraSteria. (16/8/2018 (Torsdag) till 18/8/2018 (Lördag))

"Course was very good, I liked the analogies given to explain complex networking areas it really helped. The instructor was very good at bringing information to a level everyone could understand and then further on that. "
Ewan jamieson, Mr. (17/2/2020 (Måndag) till 22/2/2020 (Lördag))

Kursdatum

Microsoft - Upgrading to MCSA: SQL Server 2016 Database Development

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

21/5/2020 (Torsdag)

23/5/2020 (Lördag)

Avslutad

 

9/7/2020 (Torsdag)

11/7/2020 (Lördag)

Avslutad

 

16/7/2020 (Torsdag)

18/7/2020 (Lördag)

Väntelista

 

17/9/2020 (Torsdag)

19/9/2020 (Lördag)

Platser tillgängliga

Registrera

15/10/2020 (Torsdag)

17/10/2020 (Lördag)

Platser tillgängliga

Registrera

3/12/2020 (Torsdag)

5/12/2020 (Lördag)

Platser tillgängliga

Registrera

Senaste recensioner från våra studenter