Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development

- Bara 5 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

På den här fördjupade 5-dagars-kursen i MCSA: SQL Server 2016 Business Intelligence Development kommer du att lära dig hur man implementerar en SQL Server 2016 data warehouse-lösning för att supporta en business intelligence. Du kommer också att lära dig hur man använder kapaciteten hos en SQL Server 2016 för att skapa business intelligence-lösningar.

Dessa färdigheter kommer tillåta dig att fråga, processa, analysera och rapportera en omfattande mängd rå affärsdata. Du kommer också att lära dig att skapa multidimensionella databaser och kuber, genom att använda MDX, DAX och data mining.

Få din utbildning och certifiering i MCSA SQL Server 2016 – Business Intelligence Development på bara 5 dagar och lär dig mer än du kunnat föreställa dig.

Läs mer...

Vi på Firebrand vet att din tid är värdefull. Därför ger vi dig möjligheten att få din utbildning och certifiering i MCSA på bara 5 dagar. Vi ger dig de bästa förutsättningarna för att lära.

Din accelererade kurs kommer att undervisas av Microsoft Certified Trainers (MCT) (instruktörer), som använder sig av Microsoft Official Curriculum (MOC) (läroplan) och övningsprov. Du kommer också att använda dig av Firebrands unika Lecture | Lab | Review-teknik som täcker ämnen såsom:

 • Design och implementering av ett data warehouse
 • Implementering av ett Azure SQL data warehouse
 • Att arbeta med measures och measure groups
 • Att utföra förutseende analys med data mining

Den här kursen riktar sig främst till personer som arbetar med databaser, som använder sig av SQL Server 2016 och som utför analyser med hjälp av business intelligence-lösningar.

Med oss vid din sida som uppmuntrar och guidar dig på vägen, kan du ta del av 5 intensiva, fokuserade dagar av kvalitativt lärande i en distraktionsfri miljö. Din erfarna instruktör använder Firebrands unika, accelererade inlärningsmetoder som inkluderar vår exklusiva lecture-/lab-/review-metodik med exempel från verkligheten som ger dig bästa möjliga förutsättningar att lära och bibehålla din kunskap samt att framgångsrikt klara din certifiering.

Att genomföra din utbildning och certifiering i MCSA: SQL Server 2016 Business Intelligence Development hos Firebrand innebär att:

 • Du får fler utbildningstimmar per dag, vilket ger dig möjligheten att bli utbildad och certifierad i MCSA snabbare och mer kostnadseffektivt än hos någon annan utbildningsleverantör.
 • Du erhåller utbildning från en av de mest kvalificerade instruktörerna i världen
 • Du kan uteslutande fokusera på din inlärning i vår distraktionsfria miljö
 • Du får gedigen support på plats och tillgång till klassrum dygnet runt
 • Priset du betalar innefattar ett allt-inkluderat-paket och täcker allt kursmaterial, examen, boende, mat, transportservice, m.m.
 • Din certifieringsgaranti ger dig möjlighet att genomföra kursen igen utan extra kostnad om du inte klarar din certifiering på första försöket. Du betalar endast för boende och eventuella labbar och examen

Om du önskar läsa din utbildning i MCSA: SQL Server 2016 Business Intelligence Development i mindre steg, rekommenderar vi att du läser de här 2 kurserna i stället:

 • Microsoft Implementing a SQL Data Warehouse (Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development - Part 1)
 • Microsoft Upgrading to MCSA: SQL Server 2016 Business Intelligence Development (Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development - Part 2)

Se Du lär dig...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din MCSA Business Intelligence Dev hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 5 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din MCSA Business Intelligence Dev kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar MCSA Business Intelligence Dev certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig MCSA Business Intelligence Dev snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat MCSA Business Intelligence Devkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Senaste MCSA Business Intelligence Dev recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft MCSA SQL Server 2016 – Business Intelligence Development

We have designed our course material in the way that best prepares you to learn and pass your exams.

Course 20767A: Implementing a SQL Data Warehouse 

Module 1: Introduction to Data Warehousing 

Describe data warehouse concepts and architecture considerations. 

Lessons 

 • Overview of Data Warehousing 
 • Considerations for a Data Warehouse Solution 

Lab : Exploring a Data Warehouse Solution 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the key elements of a data warehousing solution 
 • Describe the key considerations for a data warehousing solution 

Module 2: Planning Data Warehouse Infrastructure 

This module describes the main hardware considerations for building a data warehouse. 

Lessons 

 • Considerations for Building a Data Warehouse 
 • Data Warehouse Reference Architectures and Appliances 

Lab : Planning Data Warehouse Infrastructure 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the main hardware considerations for building a data warehouse 
 • Explain how to use reference architectures and data warehouse appliances to create a data warehouse 

Module 3: Designing and Implementing a Data Warehouse 

This module describes how you go about designing and implementing a schema for a data warehouse. 

Lessons 

 • Logical Design for a Data Warehouse 
 • Physical Design for a Data Warehouse 

Lab : Implementing a Data Warehouse Schema 

After completing this module, you will be able to: 

 • Implement a logical design for a data warehouse 
 • Implement a physical design for a data warehouse 

Module 4: Columnstore Indexes 

This module introduces Columnstore Indexes. 

Lessons 

 • Introduction to Columnstore Indexes 
 • Creating Columnstore Indexes 
 • Working with Columnstore Indexes 

Lab : Using Columnstore Indexes 

After completing this module, you will be able to: 

 • Create Columnstore indexes 
 • Work with Columnstore Indexes 

Module 5: Implementing an Azure SQL Data Warehouse 

This module describes Azure SQL Data Warehouses and how to implement them. 

Lessons 

 • Advantages of Azure SQL Data Warehouse 
 • Implementing an Azure SQL Data Warehouse 
 • Developing an Azure SQL Data Warehouse 
 • Migrating to an Azure SQ Data Warehouse 

Lab : Implementing an Azure SQL Data Warehouse 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the advantages of Azure SQL Data Warehouse 
 • Implement an Azure SQL Data Warehouse 
 • Describe the considerations for developing an Azure SQL Data Warehouse 
 • Plan for migrating to Azure SQL Data Warehouse 

Module 6: Creating an ETL Solution 

At the end of this module you will be able to implement data flow in a SSIS package. 

Lessons 

 • Introduction to ETL with SSIS 
 • Exploring Source Data 
 • Implementing Data Flow 

Lab : Implementing Data Flow in an SSIS Package  

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe ETL with SSIS 
 • Explore Source Data 
 • Implement a Data Flow 

Module 7: Implementing Control Flow in an SSIS Package 

This module describes implementing control flow in an SSIS package. 

Lessons 

 • Introduction to Control Flow 
 • Creating Dynamic Packages 
 • Using Containers 

Lab : Implementing Control Flow in an SSIS Package 

Lab : Using Transactions and Checkpoints 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe control flow 
 • Create dynamic packages 
 • Use containers 

Module 8: Debugging and Troubleshooting SSIS Packages 

This module describes how to debug and troubleshoot SSIS packages. 

Lessons 

 • Debugging an SSIS Package 
 • Logging SSIS Package Events 
 • Handling Errors in an SSIS Package 

Lab : Debugging and Troubleshooting an SSIS Package  

After completing this module, you will be able to: 

 • Debug an SSIS package 
 • Log SSIS package events 
 • Handle errors in an SSIS package 

Module 9: Implementing an Incremental ETL Process 

This module describes how to implement an SSIS solution that supports incremental DW loads and changing data. 

Lessons 

 • Introduction to Incremental ETL 
 • Extracting Modified Data 
 • Temporal Tables 

Lab : Extracting Modified Data 

Lab : Loading Incremental Changes 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe incremental ETL 
 • Extract modified data 
 • Describe temporal tables 

Module 10: Enforcing Data Quality 

This module describes how to implement data cleansing by using Microsoft Data Quality services. 

Lessons 

 • Introduction to Data Quality 
 • Using Data Quality Services to Cleanse Data 
 • Using Data Quality Services to Match Data 

Lab : Cleansing Data 

Lab : De-duplicating Data 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe data quality services 
 • Cleanse data using data quality services 
 • Match data using data quality services 
 • De-duplicate data using data quality services 

Module 11: Using Master Data Services 

This module describes how to implement master data services to enforce data integrity at source. 

Lessons 

 • Master Data Services Concepts 
 • Implementing a Master Data Services Model 
 • Managing Master Data 
 • Creating a Master Data Hub 

Lab : Implementing Master Data Services 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the key concepts of master data services 
 • Implement a master data service model 
 • Manage master data 
 • Create a master data hub 

Module 12: Extending SQL Server Integration Services (SSIS) 

This module describes how to extend SSIS with custom scripts and components. 

Lessons 

 • Using Custom Components in SSIS 
 • Using Scripting in SSIS 

Lab : Using Scripts and Custom Components 

After completing this module, you will be able to: 

 • Use custom components in SSIS 
 • Use scripting in SSIS 

Module 13: Deploying and Configuring SSIS Packages 

This module describes how to deploy and configure SSIS packages. 

Lessons 

 • Overview of SSIS Deployment 
 • Deploying SSIS Projects 
 • Planning SSIS Package Execution 

Lab : Deploying and Configuring SSIS Packages 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe an SSIS deployment 
 • Deploy an SSIS package 
 • Plan SSIS package execution 

Module 14: Consuming Data in a Data Warehouse 

This module describes how to debug and troubleshoot SSIS packages. 

Lessons 

 • Introduction to Business Intelligence 
 • Introduction to Reporting 
 • An Introduction to Data Analysis 
 • Analysing Data with Azure SQL Data Warehouse 

Lab : Using Business Intelligence Tools 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe at a high level business intelligence 
 • Show an understanding of reporting 
 • Show an understanding of data analysis 
 • Analyse data with Azure SQL data warehouse 


Course 20768A: Developing SQL Data Models 

Module 1: Introduction to Business Intelligence and Data Modeling 

This module introduces key BI concepts and the Microsoft BI product suite 

Lessons 

 • Introduction to Business Intelligence 
 • The Microsoft business intelligence platform 

Lab: Exploring a Data Warehouse 

After are completing this module, you will be editable to: 

 • Describe the concept of business intelligence 
 • Describe the Microsoft business intelligence platform 

Module 2: Creating Multidimensional Databases 

This module describes the steps required to create a multidimensional database with analysis services 

Lessons 

 • Introduction to multidimensional analysis 
 • Creating data sources and data source views 
 • Creating a cube 
 • Overview of cube security 

Lab: Creating a multidimensional database 

After are completing this module, you will be editable to: 

 • Use multidimensional analysis 
 • Create data sources and data source views 
 • Create a cube 
 • Describe cube security 

Module 3: Working with Cubes and Dimensions 

This module describes how to implement dimensions into a cube 

Lessons 

 • Configuring dimensions 
 • Define attribute hierarchies 
 • Sorting and grouping attributes 

Lab: Working with Cubes and Dimensions 

After are completing this module, you will be editable to: 

 • Configure dimensions 
 • Define attribute hierarchies. 
 • Sort and group attributes 

Module 4: Working with Measures and Measure Groups 

This module describes how to implement Measures and measure groups in a cube 

Lessons 

 • Working with Measures 
 • Working with measure groups 

Lab: Configuring Measures and Measure Groups 

After are completing this module, you will be editable to: 

 • Work with Measures 
 • Work with measure groups 

Module 5: Introduction to MDXT 

This module describes the MDX syntax and how to use MDX 

Lessons 

 • MDX fundamentals 
 • Adding calculations to a cube 
 • Using MDX to query a cube 

Lab: Using MDX 

After are completing this module, you will be editable to: 

 • Describe the fundamentals of MDX 
 • Add calculations to a cube 
 • Query a cube using MDX 

Module 6: Customising Cube Functionality 

This module describes how to customise a cube 

Lessons 

 • Implementing key performance indicators 
 • Implementing actions 
 • Implementing perspectives 
 • Implementing translations 

Lab: Customising a Cube 

After are completing this module, you will be editable to: 

 • Implement key performance indicators 
 • Implement actions 
 • Implement perspectives 
 • Implement translations 

Module 7: Implementing a Tabular Data Model by Using Analysis Services 

This module describes how to implement a tabular data model in PowerPivot 

Lessons 

 • Introduction to tabular data models 
 • Creating a tabular data model 
 • Using an Analysis Services tabular model in an enterprise BI solution 

Lab: Working with an Analysis Services tabular data model 

After are completing this module, you will be editable to: 

 • Describe tabular data models 
 • Create a tabular data model 
 • Be printable to use an Analysis Services tabular data model into an enterprise BI solution 

Module 8: Introduction to Data Analysis Expression (DAX) 

This module describes how to use DAX to create Measures and Calculated columns in a tabular data model 

Lessons 

 • DAX fundamentals 
 • Using DAX to create Calculated Columns and Measures in a tabular data model 

Lab: Creating Calculated Columns and Measures by using DAX 

After are completing this module, you will be editable to: 

 • Describe the fundamentals of DAX 
 • Use DAX to create Calculated Columns and Measures in a tabular data model 

Module 9: Performing Predictive Analysis with Data Mining 

This module describes how to use data mining for predictive analysis 

Lessons 

 • Overview of data mining 
 • Using the data mining add-in for Excel 
 • Creating a custom data mining solution 
 • Validating a data mining model 
 • Connecting to and consuming a data mining model 

Lab: Perform Predictive Analysis with Data Mining 

After are completing this module, you will be editable to: 

 • Describe data mining 
 • Use the data mining add-in for Excel 
 • Create a custom data mining solution 
 • Validate a data mining solution 
 • Connect to and consume a data mining solution

Se Certifiering...

Senaste MCSA Business Intelligence Dev recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Som en del av din kurs blir du förberedd för, och kommer även att på plats hos oss genomföra, följande examen som även omfattas av din certifieringsgaranti:

 • Exam 70-767: Implementing a SQL Data Warehouse
 • Exam 70-768: Developing SQL Data Models

Se Vad ingår?...

Senaste MCSA Business Intelligence Dev recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20767C - Implementing a SQL Data Warehouse
 • MOC 20768C - Developing SQL Data Models

Se Förkunskaper...

Senaste MCSA Business Intelligence Dev recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vi rekommenderar att du har minst två års erfarenhet av att arbeta med relational-databaser, inklusive:

 • Att designa en normalised databas
 • Skapa tabeller och relationships
 • Viss erfarenhet av grundläggande programmerings-constructs (såsom looping och branching)

En medvetenhet gällande de mest väsentliga affärs-prioriteringarna såsom vinst, lönsamhet och ekonomisk bokföring är önskvärt.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Senaste MCSA Business Intelligence Dev recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft MCSA Business Intelligence Dev Kursdatum

Microsoft - MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

9/9/2019 (Måndag)

13/9/2019 (Fredag)

Avslutad

 

13/1/2020 (Måndag)

17/1/2020 (Fredag)

Platser tillgängliga

Registrera

9/3/2020 (Måndag)

13/3/2020 (Fredag)

Platser tillgängliga

Registrera

1/6/2020 (Måndag)

5/6/2020 (Fredag)

Platser tillgängliga

Registrera

Senaste MCSA Business Intelligence Dev recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,76% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Its Good."
Lyndon Martin, Nottinghamshire Healthcare. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dagar) (26/11/2018 till 30/11/2018)

"I will happily use firebrand again the staff and the teachers are great, its hard work but completely worth it. "
Anonymous. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dagar) (26/11/2018 till 30/11/2018)

"I love training at Firebrand. As a consultant, every day matters as you do not get paid if you do not work. The immersive bootcamp allows myself to cover twice the material in half the time. I also like getting into my bubble by it being residential so I can focus on absorbing and recalling. Great having the test centre onsite.. Maximises exam cram time. Thank you FB Wyboston."
Roy Casella, Designated. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dagar) (26/11/2018 till 30/11/2018)

"I enjoyed my course at Firebrand. The trainers are friendly and extremely knowledgeable. This was my first experience of Microsoft exams and I would not hesitate to recommend Firebrand for anyone looking to achieve certification."
Darren Conley, Nicander Ltd.. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dagar) (26/11/2018 till 30/11/2018)

"Studying with Firebrand is tough, theres no getting away from the fact that the days are long and full of content, however, the trainers are knowledgeable and the training is delivered professionally, in excellent facilities."
Rob Sims. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dagar) (26/11/2018 till 30/11/2018)

"Great experience and staff, training setup and instructor."
K.W., Midwich Ltd. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dagar) (26/11/2018 till 30/11/2018)

"Course had plenty of useful information and very helpful."
Connor Venton, Ringway Jacobs. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dagar) (26/11/2018 till 30/11/2018)

"I love the bootcamp format (tried other training provider that only deliver 9:00 am to by 5:00 pm just wont work)!"
Melody Lam. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dagar) (12/3/2018 till 16/3/2018)

"Excellent speedy and professional learning environment. Knowledge on subject matter for the course superb by instructor."
Fredrik Olander, Max Matthiessen. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dagar) (12/3/2018 till 16/3/2018)

"Having never had any working experience on any SQL Server product, I enrolled on this course. The accelerated nature and the efficient way the course was presented helped me absorb the concepts. I am over the moon to have passed my very first Microsoft exam at Firebrand!"
Gordon Hepburn , Kerry. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dagar) (12/3/2018 till 16/3/2018)

"Highly focused training with experienced teacher and great documentation. "
Alfredo Hidalgo Iglesias, BYG. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dagar) (12/3/2018 till 16/3/2018)

"Excellent training. For anyone planning to take certification it''s helpful and intensive. This training helped me understand the new features of the software and how to use those for performance improvement of our data model."
Brinda Jana, British Red Cross. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dagar) (6/3/2017 till 10/3/2017)

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Mycket bra faciliteter for andamalet. Väl använd tid. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Bra anläggning och kurslokaler."
Anna Wibergh, EVRY. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (19/1/2016 till 20/1/2016)

"Mycket fint område att befinna sig i. Rum och allt är i utmärkt kvalité men räkna med ett högt temp och långa dagar."
S.H. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (21/11/2015 till 29/11/2015)

"Intensivt och specifikt med bra service i huset."
Martin Borggren, AddPro. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (29/10/2015 till 30/10/2015)

"Kunning kursledare, grym mat på kvällen."
Tomas Sylvan , Securitas Sverige AB. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Bra kursledare! Långa dagar samt intensiv inlärning. "
Peter Festejo , Arbetsokande. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Mycket bra och informativ kurs som ger en bra helhet och grundförstalse för systemet, funktionerna och uppsättningen i systemet. Mycket information, mycket bra information och utbildningsmaterial att med sig hem. Första kursen pa Firebrand jag deltar i, men rekommenderar kursen Financials. "
M.S., Södra Skogsägarna ekonomisk förening. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Bra övergripande nivå med många djupdykningar i relevanta modler. Skapar en bra översikt av ekonomimodulerna och vad som sker i dem och vad man kan sätta upp i systemet"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Intensiv, effektiv och spannande utbildning med hog kvalitet och bra upplagg"
Annika Norberg . - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"en bra utbildning, duktig lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Upplägget passade mig perfekt, inga distraktioner och bra tempo."
Robert Mallander , EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Kurs och allt runt omkring är proffsigt skött. "
Karin Helena Nilsson , Evry Business Applications AB. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Mycket bra mottagande av personalen på anläggning med bra boende och kurslokaler. Bra upplägg. Bra kurs med kunnig utbildare."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Effektiv men jobbig"
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (16/3/2015 till 17/3/2015)

"En intensiv kurs som ger både en bra översikt av AX produktionsfunktionalitet och fördjupningar inom väsentliga områden"
Tina Thagesson , Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Snabb, intensivt och langa dagar men valdigt larorikt!"
Johnny Ho , iStone AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Inresserad lärare av ämnet. Noga med att vi förstår uppgiften innan vi gick vidare med nästa"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (16/2/2015 till 20/2/2015)

"Mycket smidigt med mat och boende inkluderat, dessutom var maten utmärkt."
Anonym - Microsoft Querying SQL Server (4 dagar) (14/2/2015 till 22/2/2015)

"Fokuserat och intensivt. Bra anlaggning. 100% utbildning i 4 dagar. Bra mat. Mycket kunnig larare."
Toni Johansson , Hydroscand AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Langa tuffa dagar - men alltid intressant."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Tufft men larorikt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Bra intensivt upplägg utan störningsmoment, kan inte göra något annat än att gå "all in" för utbildningen"
Johan Mattsson , Fujitsu. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Intensivt, och lärorikt."
Joakim Lindholm, EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Superbra upplägg, redan vid mötet på söndag kväll blev jag bemött på ett trevlig och professionellt sätt. Maten är fantastisk. Service är på topp. Jag kommer gärna hit igen."
Anonym - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (19/1/2015 till 22/1/2015)

Senaste MCSA Business Intelligence Dev recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.