Microsoft - MCSA: Microsoft Dynamics 365

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 7 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

7/2/2022 (Måndag)

Översikt

Under den här Microsoft MCSA: Dynamics 365-utbildningen kommer du bland annat att lära dig om förljande ämnen: Skapa en Customer Organizational Structure, Administion av miljöer i Microsoft Dynamics 365 och Integrera Microsoft Dynamics med andra applikationer och att
hantera Microsoft Outlook mobila miljöer.

Under den här Microsoft MCSA: Dynamics 365-utbildningen kommer du att lära dig om följande ämnen:

 • Skapa en Customer Organizational Structure
 • Administration av miljöer i Microsoft Dynamics 365
 • Integrera Microsoft Dynamics med andra applikationer
 • Hantera Microsoft Outlook och mobila miljöer
 • Konfigurera Microsoft Dynamics 365
 • Implementera Microsoft Dynamics 365-enheter, enhetsförhållanden och fält
 • Skapa och hantera lösningar, former, visningar och visualiseringar för Microsoft Dynamics 365
 • Implementera företagsregler, workflows och process flows för företag

Under ditt 7-dagars utbildnings- och certifieringsprogram kommer du att bo, lära och examineras på ett av våra framstående utbildningscenter.

Vi på Firebrand vet att din tid är värdefull. Därför ger vi dig möjligheten att få din utbildning och certifiering för Microsoft MCSA: Dynamics 365 på bara 7 dagar. Vi ger dig de bästa förutsättningarna för att lära.

Med oss vid din sida som uppmuntrar och guidar dig på vägen, kan du ta del av 7 intensiva, fokuserade dagar av kvalitativt lärande i en distraktionsfri miljö. Din erfarna instruktör använder Firebrands unika, accelererade inlärningsmetoder som inkluderar vår exklusiva lecture-/lab-/review-metodik med exempel från verkligheten som ger dig bästa möjliga förutsättningar att lära och bibehålla din kunskap samt att framgångsrikt klara din certifiering.

Att genomföra din Microsoft MCSA: Dynamics 365-utbildning hos Firebrand innebär att:

 • Du får fler utbildningstimmar per dag, vilket ger dig möjligheten att bli utbildad och certifierad snabbare och mer kostnadseffektivt än hos någon annan utbildningsleverantör.
 • Du erhåller utbildning från en av de mest kvalificerade instruktörerna i världen.
 • Du kan uteslutande fokusera på din inlärning i vår distraktionsfria miljö.
 • Du får gedigen support på plats och tillgång till klassrum dygnet runt.
 • Priset du betalar innefattar ett allt-inkluderat-paket och täcker allt kursmaterial, examen boende, mat, transportservice, m.m.
 • Din certifieringsgaranti ger dig möjlighet att genomföra kursen igen utan extra kostnad om du inte klarar din certifiering på första försöket. Du betalar endast för boende och eventuella labbar och examen.

Den här kursen kan även läsas som två separata delar genom att genomföra följande två kuser:

 • Microsoft Dynamics 365 customer engagement Online Deployment
 • Microsoft Dynamics 365 Customization and Configuration

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din MCSA Dynamics 365 hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 7 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din MCSA Dynamics 365 kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar MCSA Dynamics 365 certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig MCSA Dynamics 365 snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 108.788 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat MCSA Dynamics 365kursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Du lär dig

Microsoft MCSA: Dynamics 365

We have designed our course material in the way that best prepares you to learn and pass your exam.

Curriculum for Microsoft Dynamics 365 customer engagement Online Deployment

Create a Customer Organizational Structure 

Support the Microsoft Dynamics 365 client environment

 • Validate minimum browser requirements for devices utilizing the web interface to access Microsoft Dynamics 365, ensure client devices meet the minimum hardware specifications, support outlook integration by using Outlook or Outlook with Dynamics 365 App for Outlook installed, manage phone and tablet client environments

Deploy Microsoft Dynamics

 • Determine the proper edition of Microsoft Dynamics 365 suited for the client; determine the proper pricing, packaging, and subscription model based on the needs of the organizational environment; create a deployment plan to meet organizational considerations

Import data into the Microsoft Dynamics 365 environment

 • Design a data import plan, import data through supported methodologies, upload data from on-premises to Azure, manage large volume migrations with the Data Loader service

Manage the Microsoft Dynamics 365 environment

 • Sign-up and cancel subscriptions, manage users, configure SSO and AD synchronization within hybrid environments with Active Directory Federation Services (ADFS), configure administrative access, assign roles
Administer the Microsoft Dynamics 365 Environment 

Deploy instances

 • Deploy appropriate number and types of instances for designated environments, deploy sandbox and production instances, configure and edit instance properties

Manage instances

 • Switch an instance, reset an instance, delete an instance, copy an instance, manage regions and multiple tenant environments, manage storage and resources, manage administrative email notifications

Manage updates

 • Design a Microsoft Dynamics 365 update policy; review, approve, and skip updates; schedule updates
Integrate Microsoft Dynamics with Other Applications 

Integrate Microsoft Exchange, SharePoint, and OneDrive with Microsoft Dynamics

 • Configure Exchange server synchronization for incoming and outgoing traffic, manage folder based tracking flows, manage SharePoint integration, enable OneDrive for Business, configure control access and folder structure for SharePoint

Integrate other Microsoft Online Business Solutions with Microsoft Dynamics

 • Manage OneNote integration, manage Microsoft Social Engagement integration, manage Yammer integration, manage workspace collaboration with Office 365 Groups, manage and configure Delve integration

Integrate customized and third party applications with Microsoft Dynamics

 • Configure and manage app modules, create customized function apps with App Designer, create site maps by using Design App Mapper, obtain access to additional apps through App Source and Power Apps
Manage Microsoft Outlook and Mobile Environments

Integrate Microsoft Dynamics 365 with Outlook

 • Manage supported environments for Microsoft Dynamics 365 for Outlook, deploy Microsoft Dynamics 365 for Outlook through multiple methods, configure Microsoft Dynamics 365 for Outlook to connect to multiple instances, configure synchronized fields, perform basic functions using the Microsoft Dynamics 365 App for Outlook interface

Manage and configure mobile apps for Microsoft Dynamics 365

 • Configure Microsoft Dynamics 365 for phones express and newer Microsoft Dynamics 365 for Phones and Tablets, configure entities and security privileges, manage CRM forms and dashboards

 

Curriculum for Microsoft Dynamics 365 Customization and Configuration

Configure Microsoft Dynamics 365

Configure Microsoft Dynamics 365 settings

 • Configure auditing, document management, and collaboration; configure administration settings; perform data management tasks; perform user management; implement themes

Manage Microsoft Dynamics 365 security

 • Identify security roles, define permissions and privileges, configure access levels, configure security roles, assign security roles, implement multiple security roles, manage access, implement the standard security model and hierarchy security, configure business units, manage teams

Configure email services

 • Identify integration options, configure email server profiles and default organization email settings, enable server-side email synchronization, enable folder tracking, map exchange folders, set up and configure the CRM App for Outlook

Integrate Microsoft Dynamics 365 with other Office 365 offerings

 • Select the appropriate Office 365 group integration, create and configure Office 365 groups, integrate Microsoft Dynamics 365 and SharePoint, enable linking to OneNote files, set up and configure OneNote integration, configure OneDrive integration
Implement Microsoft Dynamics 365 entities, entity relationships, and fields

Manage Microsoft Dynamics 365 entities

 • Manage entity ownership, manage entity properties, configure system entities, describe activity entities, configure entity ownership and entity properties, implement managed properties, configure custom entities and security roles, delete entities

Implement entity relationships

 • Define relationship types, create relationships, configure cascading rules, identify types of cascading behavior, work with hierarchical data, configure entity mapping, create connections and connection roles

Define and configure Microsoft Dynamics 365 fields

 • Identify field types, define field naming requirements, configure field properties and field display formats, implement option sets and two option fields, configure lookup fields and customer fields

Configure field customizations

 • Configure fields, configure field properties, use calculated fields, use rollup fields, configure global option sets, create alternate keys, configure field security and security roles, use status and status reasons, identify status reason transitions
Create and manage Microsoft Dynamics 365 solutions, forms, views, and visualizations 

Create and manage Microsoft Dynamics 365 solutions

 • Recommend usage patterns for Microsoft Dynamics 365 solutions, identify solution components, identify solution types, create managed and unmanaged solutions, configure publishers and versions, manage multiple solutions, import and export solutions

Customize Microsoft Dynamics 365 forms

 • Identify Microsoft Dynamics 365 form types, build a form, use specialized form components, implement access teams and subgrids, create editable grids, work with navigation, use multiple forms

Implement Microsoft Dynamics 365 views and visualizations

 • Identify view types; create, modify, manage, and delete views; customize views; create system and personal charts; identify chart types that can be combined; use available series aggregation types; customize charts; import and export charts; create dashboards and dashboard components; customize dashboards; control access to dashboards

Configure Microsoft Dynamics 365 for mobile devices

 • Deploy the mobile client, identify available entities for the mobile client, configure mobile navigation, design mobile form layout, create custom controls, hide mobile form content, create multiple forms, create mobile views and activity lists
Implement business rules, workflows, and business process flows

Implement and manage business rules

 • Determine when to use business rules; describe business rule scopes; identify actions that trigger business rules; configure business rules, conditions, and actions

Implement and manage workflows, dialogs, and custom actions

 • Implement workflows; identify workflow types; implement dialogs and custom actions; identify when to use business process flows, workflow dialogs, and custom actions

Implement and manage business process flows

 • Identify business flow components; enable business process flows; implement steps, stages, and categories; implement flows that use multiple entities; use conditional branching; implement role-driven business process flows; run workflows

Certifiering

Som en del av din kurs blir du förberedd för, och kommer även att på plats hos oss genomföra, följande examen som även omfattas av din certifieringsgaranti:

 • Exam MB2-715 - Microsoft Dynamics 365 customer engagement ;Online Deployment
 • Exam MB2-716 - Microsoft Dynamics 365 Customization and Configuration

Vad ingår?

Förkunskaper

De som deltar i våra kurser kommer från olika bakgrunder och har olika erfarenheter. För att se till att du har de bästa möjligheterna att dra nytta av kursen finns vi tillgängliga för att diskutera dina målsättningar och allmänna förväntningar på ditt lärande och dina resultat.

Generellt sett rekommenderar vi dock att du besitter följande kunskaper:

 • Praktisk kunskap om Dynamics CRM 2011 eller senare versioner
 • Förståelse för processer och principer kopplade till mjukvaruutveckling
 • Förståelse för principer kopplade till relationsdatabaser
 • Grundläggande förståelse för företagsprocesser såsom sälj- och kundservice

Du bör också ha erfarenhet av:

 • Office 365-administrering
 • Microsoft Office Outlook
 • Att anpassa Dynamics CRM alternativt tidigare ha gått Customization-kursen

Ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra rådgivare.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 108.788 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,66% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Arriving Sunday evening we were led to our new home for a week. We spent a few hours going through the pre course documentation and setting up a trial instance, getting used to the course ware and preparing ourselves. Meals were great with full menus provided and the choice of a lighter option. The facilities are great, with inclusive tea, coffee and soft drinks available. The facility is open 24/7 for students to study bu tour days ran from 09.00 - 22.00 most days. The course was delivered well and we were able to ask questions and base our learning on our requirements for the product. "
T.W., Check Communications Ltd. (13/5/2019 (Måndag) till 19/5/2019 (Söndag))

"An intense three days, but I passed my exam first time - well worth it. Many thanks to the instructor for helping us prepare for the exam; his delivery style made the content easy to follow . "
A.F.. (28/1/2019 (Måndag) till 3/2/2019 (Söndag))

"All ok, but they told me there was no pre-reading, but there actually was. Teacher was good, so I passed the exam in a good a manner."
Anonymous. (28/1/2019 (Måndag) till 3/2/2019 (Söndag))

"Overall if youre dedicated to it, this is ideal for getting through an or a series of exams. Well worth the money."
Terry M A Dullaghan, The NCC. (28/1/2019 (Måndag) till 3/2/2019 (Söndag))

"Very intense but very rewarding. Not for the faint hearted but worth the effort."
Bretton Jones, Self-employed. (28/1/2019 (Måndag) till 3/2/2019 (Söndag))

Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

23/8/2021 (Måndag)

29/8/2021 (Söndag)

Avslutad - Lämna feedback

-

 

 

7/2/2022 (Måndag)

13/2/2022 (Söndag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

21/3/2022 (Måndag)

27/3/2022 (Söndag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

2/5/2022 (Måndag)

8/5/2022 (Söndag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

13/6/2022 (Måndag)

19/6/2022 (Söndag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste recensioner från våra studenter