Microsoft - MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 11 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

26/9/2022 (Måndag)

Du lär dig

Vårt accelererade Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer kurs- och certifieringsprogram erbjuder det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att uppnå önskad kunskap och certifiering.

Vi har designat vårt kursmaterial så att det förbereder dig för 4 examen som du genomför på plats under kursen.

Du kommer att lära dig:

Modelleringsdata

 • Mappa entiteter och relationer med hjälp av EDM (Entity Data Model)
 • Mappa entiteter och relationer med hjälp av LINQ to SQL
 • Skapa och anpassa entitetsobjekt
 • Ansluta en POCO-modell till Entity Framework
 • Skapa databasen från Entity Framework-modellen
 • Skapa modelldefinierade funktioner

Administrera anslutningar och context

 • Konfigurera anslutningssträngar och leverantörer
 • Skapa och hantera en dataanslutning
 • Säkra en anslutning
 • Hantera DataContext och ObjectContext
 • Implementera direktinläsning
 • Cachelagra data
 • ADO.NET-datatjänster

Fråga efter data

 • Köra en SQL-fråga
 • Skapa en LINQ-fråga
 • Skapa en ESQL-fråga (Entity SQL)
 • Hantera speciella datatyper
 • Fråga efter XML-data
 • Fråga efter data med ADO.NET-datatjänster

Ändra data

 • Skapa, uppdatera och ta bort data med SQL-satser
 • Skapa, uppdatera och ta bort data med DataContext
 • Hantera transaktioner
 • Skapa frånkopplade objekt

Utveckla och distribuera tillförlitliga program

 • Övervaka och samla in prestandadata
 • Hantera undantag
 • Skydda data
 • Synkronisera data
 • Distribuera ADO.NET-komponenter

Skapa ett användargränssnitt med grundläggande teknik

 • Kontroller och kontrollhierarkier
 • Stilar och teman
 • Återanvändbara resurser
 • Animering i WPF

Utöka ett användargränssnitt med avancerad teknik

 • Styrda händelser i WPF och WPF-kommandon
 • Användardefinierade kontroller och arbeta med grafik
 • Multimedia i WPF
 • Kontrollmallar i WPF
 • Skapa data, händelse och egenskapsutlösare i WPF

Hantera data på användargränssnittslagret

 • Databindning
 • Värdeomvandlare i WPF
 • Datavalidering
 • Använda händelsevariabler
 • Samlingar av data och binda hierarkiska data
 • Datamallar i WPF

Utöka en lösnings funktioner och användbarhet

 • Integrering av WinForms och WPF
 • Asynkron bearbetning och trådkörning
 • Globalisering och lokalisering
 • Dra och släpp-åtgärder
 • Säkerhet
 • Användar- och programinställningar
 • Beroendeegenskaper

Stabilisera och släppa en lösning

 • WPF-teststrategier
 • Felsöka XAML med WPF-visualisering
 • Felsöka WPF med PresentationTraceSources
 • ClickOnce-distribution
 • Windows Installer-projekt
 • Distribuera säkerhetsinställningar

Skapa tjänster

 • Skapa tjänste- och driftsavtal
 • Skapa dataavtal
 • Skapa meddelandeavtal
 • Implementera allmän meddelandehantering
 • Implementera RESTful-tjänster
 • Skapa och konfigurera en routningstjänst
 • Skapa och konfigurera en identifieringstjänst

Värdlagra och konfigurera tjänster

 • Skapa och konfigurera slutpunkter
 • Konfigurera beteenden
 • Implementera självlagring
 • Implementera webbserverlagring

Använda tjänster

 • Skapa en tjänsteproxy
 • Konfigurera klientslutpunkter
 • Starta en tjänst
 • Använda RESTful-tjänster
 • Implementera tjänsteidentifiering

Säkra tjänster

 • Säkra bindningar
 • Meddelandesäkerhet
 • Autentisering
 • Auktorisering
 • Personifiering
 • Säkerhetskontroller

Hantera tjänsteinstansens livscykel

 • Tjänsteinstanser
 • Sessioner
 • Transaktioner
 • Samverkan
 • Hantera konsekvens mellan instanser, sessioner, transaktioner och samverkan

Övervaka och felsöka distribuerade system

 • Konfigurera meddelandeloggning
 • Konfigurera diagnostik
 • Felsöka klienttjänsteinteraktioner

Designa och utveckla Windows-program

 • Designa applikationsarkitekturen
 • Designa användarupplevelsen
 • Designa datastrategier och strukturer
 • Designa säkerhetsarkitektur och implementering
 • Förbereda för och kontrollera applikationsproblem
 • Designa en distributionsstrategi

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din .NET 4 Windows hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 11 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din .NET 4 Windows kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar .NET 4 Windows certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig .NET 4 Windows snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 125.505 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat .NET 4 Windowskursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Certifiering

Certifieringsgaranti

Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.

Under kursen förbereder vi dig för och genomför följande examen:

 • Exam 70-513 - TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4
 • Exam 70-516 - TS: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4
 • Exam 70-511 - TS: Windows Applications Development with Microsoft .NET Framework 4
 • Exam 70-518 - PRO: Designing and Developing Windows Applications Using Microsoft .NET Framework 4

Vad ingår?

Firebrand Training erbjuder kvalificerade kurs- och certifieringsprogram som inkluderar allt, är enkelt för kunden och utvecklat med fokus på de specifika behov som våra deltagare har. Vi säkerställer att alla detaljer tas om hand så att du helt kan fokusera på dina kunskaps- och certifieringsmål.

Du mottager ett gediget utbud av kursmaterial som passar till alla inlärningsstilar (presentation, övning, diskussion) – och som är avgörande för en framgångsrik inlärning.

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 10265A: Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
 • MOC 10262A: Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010
 • MOC 10263A: Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
 • MOC: Designing and Developing Windows Applications Using Microsoft .NET Framework 4

Våra kurs- och certifieringsprogram inkluderar allt med:

 • Praktiskt orienterad utbildning som använder vår unika metodik (Presentation|Övning|Diskussion).
 • Omfattande kursmaterial och labbmanualer – vi utvecklar traditionella kursmaterial för att motsvara de specifika krav som accelererad inlärning ställer.
 • Ett helt instruktörslett program med 24 timmars tillgång till klassrum, labbutrustning och instruktör.
 • Examensvoucher och certifieringstest som genomförs på plats under kursen.
 • Vår certifieringsgaranti som innebär att vi erbjuder en ovillkorlig garanti att du erhåller din certifiering. Du har rätt att återkomma till din kurs så många gånger det behövs inom en 12 månadersperiod tills certifieringen är uppnådd. Allt du behöver betala är eventuella nya test- och boendeavgifter.
 • Boende, mat samt tillgång till kaffe, te, frukt och tilltugg under hela kursen.
 • Transport till och från närmaste flygplats/tågstation före och efter genomförd kurs.

Våra instruktörer lär ut anpassat till varje individs behov genom instruktioner, hands-on labbar, gruppövningar, individuella studier, självtester samt frågor & svar.

Firebrand Training har anpassade, väl utrustade utbildningslokaler där du genomför din utbildning och får tillgång till komfortabla klassrum och loungemiljöer 24 timmar om dygnet.

Förkunskaper

Deltagare som med framgång genomför vår Microsoft .NET 4 MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer kurs har följande förkunskaper:

 • A solid understanding of the .NET Framework
 • Six months' experience in Visual Studio 2010
 • One to two years' experience developing application components that interact with a variety of data sources
 • A thorough understanding of relational database concepts
 • One year of experience using a relational database management system
 • Fundamental knowledge of .NET programming languages and object-oriented programming (C# or VB.NET)
 • One year's experience developing Windows applications

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 125.505 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,59% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"This course is not for beginners. Either make sure you have prior experience of each of the key technologies or that you have read suitable preparation books such as the tool kits."
S.C. (15/10/2012 (Måndag) till 25/10/2012 (Torsdag))

"A hard, but rewarding time. It gave me what it promised, certifications..."
O.B. (14/11/2011 (Måndag) till 23/11/2011 (Onsdag))

"Covered a broad area in short time. "
O.O, Teleplan Globe. (14/11/2011 (Måndag) till 23/11/2011 (Onsdag))

"Highly intensive course that required a 100% serious and dedicated mental attitude."
Anon.. (14/11/2011 (Måndag) till 23/11/2011 (Onsdag))

"VERY concentrated, but the only realistic way to do it."
Anon.. (14/11/2011 (Måndag) till 23/11/2011 (Onsdag))

Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

23/5/2022 (Måndag)

2/6/2022 (Torsdag)

Avslutad - Lämna feedback

-

 

26/9/2022 (Måndag)

6/10/2022 (Torsdag)

Väntelista

Rikstäckande

 

7/11/2022 (Måndag)

17/11/2022 (Torsdag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

19/12/2022 (Måndag)

29/12/2022 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

30/1/2023 (Måndag)

9/2/2023 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

13/3/2023 (Måndag)

23/3/2023 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste recensioner från våra studenter