Microsoft - MCPD / MCTS .NET 4 Web Developer

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 12 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

5/2/2024 (Måndag)

Du lär dig

Vårt accelererade Microsoft MCPD / MCTS .NET 4.0 Web Developer kurs- och certifieringsprogram erbjuder det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att uppnå önskad kunskap och certifiering.

Vi har designat vårt kursmaterial så att det förbereder dig för 4 examen som du genomför på plats under kursen.

Du kommer att lära dig:

Modelleringsdata

 • Mappa entiteter och relationer med hjälp av EDM (Entity Data Model)
 • Mappa entiteter och relationer med hjälp av LINQ to SQL
 • Skapa och anpassa entitetsobjekt
 • Ansluta en POCO-modell till Entity Framework
 • Skapa databasen från Entity Framework-modellen
 • Skapa modelldefinierade funktioner

Administrera anslutningar och context

 • Konfigurera anslutningssträngar och leverantörer
 • Skapa och hantera en dataanslutning
 • Säkra en anslutning
 • Hantera DataContext och ObjectContext
 • Implementera direktinläsning
 • Cachelagra data
 • ADO.NET-datatjänster

Fråga efter data

 • Köra en SQL-fråga
 • Skapa en LINQ-fråga
 • Skapa en ESQL-fråga (Entity SQL)
 • Hantera speciella datatyper
 • Fråga efter XML-data
 • Fråga efter data med ADO.NET-datatjänster

Ändra data

 • Skapa, uppdatera och ta bort data med SQL-satser
 • Skapa, uppdatera och ta bort data med DataContext
 • Hantera transaktioner
 • Skapa frånkopplade objekt

Utveckla och distribuera tillförlitliga program

 • Övervaka och samla in prestandadata
 • Hantera undantag
 • Skydda data
 • Synkronisera data
 • Distribuera ADO.NET-komponenter

Utveckla och använda webbformulärkontroller

 • Validera användarindata
 • Skapa sidlayout
 • Implementera användarkontroller
 • Implementera serverkontroller
 • Bakomliggande kod i användarkontroller

Utveckla webbformulärsidor

 • Konfigurera webbformulärsidor
 • Implementera huvudsidor och teman
 • Globalisering och lokalisering
 • Livscykelhändelser
 • Cachelagring
 • Hantera status

Implementera klientsidesskript och AJAX

 • Lägga till dynamiska funktioner i en sida med JavaScript
 • Ändra en sida dynamiskt genom att ändra DOM
 • Hantera JavaScript-händelser
 • Implementera ASP.NET AJAX
 • Implementera AJAX med jQuery

Utöka en lösnings funktioner och användbarhet

 • ASP.NET-leverantörer
 • Autentisering och auktorisering
 • HttpHandlers och HttpModules
 • Initiering och felhantering
 • Referera och konfigurera ASMX- och WCF-tjänster
 • Konfigurera projekt och lösningar samt referera sammanställningar
 • Felsöka en webbapplikation
 • Distribuera en webbapplikation

Visa och ändra data

 • Implementera databundna kontroller
 • Implementera DataSource-kontroller
 • Fråga efter och ändra data med LINQ
 • Skapa och använda en datatjänst
 • Skapa och konfigurera ett dynamiskt dataprojekt

Utveckla en webbapplikation med ASP.NET MVC 2

 • Skapa anpassade router
 • Skapa anpassade kontroller och åtgärder
 • Struktur och ASP.NET MVC-program
 • Skapa och anpassa MVC-vyer

Skapa tjänster

 • Skapa tjänste- och driftsavtal
 • Skapa dataavtal
 • Skapa meddelandeavtal
 • Implementera allmän meddelandehantering
 • Implementera RESTful-tjänster
 • Skapa och konfigurera en routningstjänst
 • Skapa och konfigurera en identifieringstjänst

Värdlagra och konfigurera tjänster

 • Skapa och konfigurera slutpunkter
 • Konfigurera beteenden
 • Implementera självlagring
 • Implementera webbserverlagring

Använda tjänster

 • Skapa en tjänsteproxy
 • Konfigurera klientslutpunkter
 • Starta en tjänst
 • Använda RESTful-tjänster
 • Implementera tjänsteidentifiering

Säkra tjänster

 • Säkra bindningar
 • Meddelandesäkerhet
 • Autentisering
 • Auktorisering
 • Personifiering
 • Säkerhetskontroller

Hantera tjänsteinstansens livscykel

 • Tjänsteinstanser
 • Sessioner
 • Transaktioner
 • Samverkan
 • Hantera konsekvens mellan instanser, sessioner, transaktioner och samverkan

Övervaka och felsöka distribuerade system

 • Konfigurera meddelandeloggning
 • Konfigurera diagnostik
 • Felsöka klienttjänsteinteraktioner

Utforma och utveckla webbapplikationer med Microsoft .NET Framework 4

 • Designa en applikationsarkitektur
 • Designa användarupplevelsen
 • Designa datastrategier och strukturer
 • Designa säkerhetsarkitektur och implementering
 • Förbereda för och kontrollera applikationsproblem
 • Designa en distributionsstrategi

Sju anledningar till varför du bör välja din kurs med Firebrand Training

 1. Två utbildningsalternativ. Välj mellan boende på plats med klassrumsundervisning eller onlinekurser
 2. Du blir certifierad snabbt. Hos oss blir du utbildad rekordsnabbt
 3. Vår kurs är heltäckande. En engångsavgift täcker alla kursmaterial, examina**, boende* och måltider*. Inga dolda extra kostnader.
 4. Godkänn första gången eller träna om gratis. Detta är vår garanti. Vi är övertygade om att du kommer klara kursen på första försöket. Men om inte, kom tillbaka inom ett år och betala endast för boende, examina och tillkommande kostnader
 5. Du kommer lära dig mer. En dag med en traditionell utbildningsleverantör brukar generellt pågå från kl. 9 till 17, med en lång paus för lunch. Med Firebrand Training får du minst 12 timmar/dag av kvalitativ inlärningstid med din instruktör
 6. Du kommer lära dig snabbare. Sannolikheten är att du har en annan inlärningsstil än de omkring dig. Vi kombinerar visuella, auditiva och taktila stilar för att leverera materialet på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och enklare
 7. Du kommer studera med de bästa. Vi har varit med på Training Industrys lista "Top 20 IT Training Companies of the Year" varje år sedan 2010. Förutom många fler utmärkelser har vi utbildat och certifierat över 100 000 yrkesverksamma
 • * Endast för boende på plats. Gäller inte för onlinekurser
 • ** Vissa undantag gäller. Vänligen se Exam Track eller prata med våra experter

Certifiering

Certifieringsgaranti

Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.

Under kursen förbereder vi dig för och genomför följande examen:

 • Exam 70-513 - TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4
 • Exam 70-516 - TS: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4
 • Exam 70-515 - TS: Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4
 • Exam 70-519 - PRO: Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framework 4

Vad ingår?

Firebrand Training erbjuder kvalificerade kurs- och certifieringsprogram som inkluderar allt, är enkelt för kunden och utvecklat med fokus på de specifika behov som våra deltagare har. Vi säkerställer att alla detaljer tas om hand så att du helt kan fokusera på dina kunskaps- och certifieringsmål.

Du mottager ett gediget utbud av kursmaterial som passar till alla inlärningsstilar (presentation, övning, diskussion) – och som är avgörande för en framgångsrik inlärning.

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 10264A: Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010
 • MOC 10263A: Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
 • MOC 10265A: Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
 • MOC: Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framework 4

Våra kurs- och certifieringsprogram inkluderar allt med:

 • Praktiskt orienterad utbildning som använder vår unika metodik (Presentation|Övning|Diskussion).
 • Omfattande kursmaterial och labbmanualer – vi utvecklar traditionella kursmaterial för att motsvara de specifika krav som accelererad inlärning ställer.
 • Ett helt instruktörslett program med 24 timmars tillgång till klassrum, labbutrustning och instruktör.
 • Examensvoucher och certifieringstest som genomförs på plats under kursen.
 • Vår certifieringsgaranti som innebär att vi erbjuder en ovillkorlig garanti att du erhåller din certifiering. Du har rätt att återkomma till din kurs så många gånger det behövs inom en 12 månadersperiod tills certifieringen är uppnådd. Allt du behöver betala är eventuella nya test- och boendeavgifter.
 • Boende, mat samt tillgång till kaffe, te, frukt och tilltugg under hela kursen.
 • Transport till och från närmaste flygplats/tågstation före och efter genomförd kurs.

Våra instruktörer lär ut anpassat till varje individs behov genom instruktioner, hands-on labbar, gruppövningar, individuella studier, självtester samt frågor & svar.

Firebrand Training har anpassade, väl utrustade utbildningslokaler där du genomför din utbildning och får tillgång till komfortabla klassrum och loungemiljöer 24 timmar om dygnet.

Förkunskaper

Deltagare som med framgång genomför vår Microsoft MCPD / MCTS .NET 4.0 Web Developer kurs har följande förkunskaper:

 • A solid understanding of the .NET Framework
 • Six months' experience in Visual Studio 2010
 • One to two years' experience developing application components that interact with a variety of data sources
 • A thorough understanding of relational database concepts
 • One to two years' experience using a relational database management system
 • Fundamental knowledge of .NET programming languages and object-oriented programming (C# or VB.NET)
 • One year's experience developing web applications
 • Experience in creating data-driven web applications
 • A reasonable understanding of web technologies (HTTP/HTTPS, HTML, CSS, JavaScript)

Följande rekommenderas men du kan gå igenom ämnena som en del av kursen:

 • Ett års erfarenhet av utveckling av WCF-baserade (Windows Communication Foundation) program
 • Tre års erfarenhet av utveckling av ASP.NET-teknik

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Här är Firebrand Training recension avsnittet. Sedan 2001 har vi utbildat exakt 134.561 studenter och proffs och bett dem alla att recensera vår Accelerated Learning. För närvarande har, 96,46% sagt att Firebrand överträffade deras förväntningar.

Läs recensioner från avslutade accelereradekurser nedan eller besök Firebrand Stories för skriftliga och videointervjuer med våra tidigare alumni.


"Very high level of teaching, with plenty of structure and preparation for the exams. Excellent food at the onsite accomodation. Would definitely recommend for anyone wanting to gain Microsoft qualifications."
T.F. (3/12/2012 (Måndag) till 14/12/2012 (Fredag))

"If your a .net web developer and want to step up a gear then this is the course for you."
Stephen Liptrott, IpMxLabs. (3/12/2012 (Måndag) till 14/12/2012 (Fredag))

"Very knowledgeable instructors, fantastic learning environment, great food. Absolutely worth it."
N.E, PA Consulting Group. (3/9/2012 (Måndag) till 14/9/2012 (Fredag))

"An excellent Instructor. Good setup, rooms adequate, food fine Accelerated Learning."
Prashant Kotak. (23/7/2012 (Måndag) till 3/8/2012 (Fredag))

"Hard but Good Training"
Valter Silva, NATO. (23/7/2012 (Måndag) till 3/8/2012 (Fredag))

Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

21/8/2023 (Måndag)

1/9/2023 (Fredag)

Avslutad - Lämna feedback

-

 

 

5/2/2024 (Måndag)

16/2/2024 (Fredag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

18/3/2024 (Måndag)

29/3/2024 (Fredag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

29/4/2024 (Måndag)

10/5/2024 (Fredag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

10/6/2024 (Måndag)

21/6/2024 (Fredag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste recensioner från våra studenter