Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics

- Bara 5 dagar

Vårt accelererade Microsoft Dynamics AX 2012 Trade & Logistics kurs- och certifieringsprogram erbjuder det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att uppnå önskad kunskap och certifiering.

Vi har designat vårt kursmaterial så att det förbereder dig för din examen som du genomför på plats under kursen.

Du kommer att lära dig:

Läs mer...

Supply Chain Foundation in Microsoft Dynamics AX 2012

 • Skapa produkter och produktmallar.
 • Diskutera hur produktinstallering för juridiska personer auktoriseras.
 • Diskutera hur en produkt som inte är i lager definieras.
 • Skapa inköpsorder och försäljningsorder.
 • Skapa inköps- och försäljningstransaktioner.
 • Skapa och korrigera följesedlar och produktkvitton.
 • Tilldela och hantera serie- och batchnummer
 • Ställa in kvalitetskontroller.
 • Använda kvalitetsorder.
 • Ställa in kvalitetshantering.
 • Förstå avvikelser.
 • Skapa och processera en lagerjusterings- och lagertransportjournal.
 • Skapa och processera en överföringsjournal.
 • Skapa och processera en strukturlistejournal (BOM-journal).
 • Förstå hur journaler används för att göra lagerjusteringar.
 • Förstå hur inventeringsjournalen används som stöd till och för att justera fysisk lagerinventering.

Distribution och handel i Microsoft Dynamics AX 2012

 • Tillåta över-/underleverans av varor.
 • Tilldela kostnader.
 • Ställa in och hantera funktioner för karantänshantering.
 • Känna igen urvalsprocessen.
 • Registrera serialiserade och batchade lager.
 • Återkalla och dela upp ett urval.
 • Redigera objektdimensioner under val.
 • Skapa leverantörsreturer, returåtgärder och hantera kundreturer.
 • Reservera lager manuellt.
 • Ställa in automatisk och nedbrytande lagerreservation.
 • Fråga om, avbryta eller ändra en reservation.
 • Ställa in, aktivera och ändra kund- och leverantörhandelsavtal.
 • Förstå kund- och återförsäljarpriser/rabattgrupper.
 • Ställa in och använda fyllnadsartiklar.
 • Arbeta med försäljningsofferter.
 • Definiera olika funktioner för försäljningsofferter.
 • Ställa in överföringsorder.
 • Skapa en överföringsorder.
 • Välja artiklar innan överföring mellan lager.
 • Överföra artiklar mellan lager.
 • Ställa in elementen i ett provisionsavtal.
 • Visa provisionstransaktioner från en ekonomiskt uppdaterad försäljningsorder.
 • Förstå lagerklassificeringssystemet ABC.
 • Förstå hur det fysiska lagret används med lagerdimensionsrapporten.
 • Förstå hur rapporter används för att förutsäga försäljning och inköp.

Bill of materials i Microsoft Dynamics AX 2012

 • Förstå skapelseprocessen för strukturlistor.
 • Förklara BOM-koncepten i Microsoft Dynamics AX 2012.
 • Beskriva de olika BOM-formulären.
 • Beskriva standardprocessen för att skapa BOM.
 • Skapa enkla BOM med formuläret för strukturlistor.
 • Skapa och redigera BOM med BOM-designverktyget.
 • Beskriva konceptet och avsikten med BOM-versioner.
 • Skapa BOM från listsidan med frisläppta produkter.
 • Beskriva hur BOM-versioner aktiveras.
 • Beskriva hur BOM-versioner kopieras och ändras.
 • Beskriva hur formuläret för strukturlistor används för att tilldela och skapa BOM-versioner.
 • Skapa och redigera BOM med BOM-designverktyget.
 • Beskriva och skapa en kvantitetsberoende BOM.
 • Förklara giltighetsdatum och under-BOM på BOM-komponentlinjer.
 • Beskriva avsikten och fördelar med BOM- och artikelkonfigurationer.
 • Beskriva avsikt, användning och inställning av konfigurationsgrupper, -rutter och -regler.
 • Beskriva, ställa in och använda artikelkonfigurationer.
 • Förklara BOM-beräkningsstrukturen.
 • Beskriva och ställa in kostnadsgrupper, vinstinställningar och beräkningsgrupper.
 • Ställa in och visa kostnadsversioner – planerad kostnad och BOM-beräkningar med funktionerna för sammanfattning och fullständig.
 • Förklara beräkningarna av ett formulär för kostnadsversion.
 • Köra och granska prisberäkningar för kostnad och försäljning.
 • Förklara nedbrytande läge och stoppa nedbrytande för BOM-beräkningar.
 • Skapa en försäljningsorder genom att använda en konfigurerbar BOM.
 • Visa BOM-strukturen från en försäljningsorder.
 • Dela upp BOM-strukturen från en försäljningsorder.
 • Beräkna en BOM från en försäljningsorder.

Beskriva och ställa in kassationsparametrar

 • Konstant och variabel kassation på BOM
 • BOM-beräkningar med kassation

Förklara och ställa in mätkonfigurationer:

 • Förbrukningsberäkning
 • Avrundning
 • Mätdimensioner
 • Konverteringsfaktorer
 • Utföra BOM-beräkningar med mätningar.
 • Förklara avsikten med att rapportera en BOM som slutförd med Max-rapporten som slutfört formulär.

Öppna rapporten som slutförd process från följande områden:

 • Periodisk mapp
 • Listsidan med frisläppta produkter
 • BOM-journal

Beskriva standardrapporter för Microsoft Dynamics AX 2012:

 • Linjer
 • Var de används
 • BOM-beräkningar

Beskriva andra BOM-funktioner:

 • Ändra och kontrollera BOM
 • Sortera BOM-linjer

Se Certifiering...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din AX 2012 Trade & Logistics hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 5 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din AX 2012 Trade & Logistics kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar AX 2012 Trade & Logistics certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig AX 2012 Trade & Logistics snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat AX 2012 Trade & Logisticskursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Senaste AX 2012 Trade & Logistics recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Certifieringsgaranti

Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.

Under kursen förbereder vi dig för och genomför följande examen:

 • Exam MB6-703: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade and Logistics

Det här provet mäter din förmåga att förstå, använda, underhålla och hantera trade och logistics funktioner i Microsoft Dynamics AX 2012. Du kommer att testas i följande ämnen:

 • Administrera Supply Chain Foundation
 • Administrera distribution och handel
 • Administrera strukturlistor

Se Vad Ingår?...

Senaste AX 2012 Trade & Logistics recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Firebrand Training erbjuder accelererade kurs- och certifieringsprogram som inkluderar allt, är enkelt för kunden och utvecklat med fokus på de specifika behov som våra deltagare har. Vi säkerställer att alla detaljer tas om hand så att du helt kan fokusera på dina kunskaps- och certifieringsmål.

Våra kurs- och certifieringsprogram inkluderar allt med:

 • Praktiskt orienterad utbildning som använder vår unika metodik (Presentation|Övning|Diskussion).
 • Omfattande kursmaterial och labbmanualer – vi utvecklar traditionella kursmaterial för att motsvara de specifika krav som accelererad inlärning ställer. Följande kursmaterial från Microsoft ingår:
  • Firebrand R3 kursmaterial
  • MOC 80305: Supply Chain Foundation in Microsoft Dynamics AX 2012
  • MOC 80306: Distribution and Trade in Microsoft Dynamics AX 2012
  • MOC 80339: Bill of Materials in Microsoft Dynamics AX 2012
 • Ett helt instruktörslett program där du får tillgång till komfortabla klassrum, labbutrustning och loungemiljöer 24 timmar om dygnet.
 • Examensvoucher och certifieringstest som genomförs på plats under kursen.
 • Vår certifieringsgaranti som innebär att vi erbjuder en ovillkorlig garanti att du erhåller din certifiering. Du har rätt att återkomma till din kurs så många gånger det behövs inom en 12 månadersperiod tills certifieringen är uppnådd. Allt du behöver betala är eventuella nya test- och boendeavgifter.
 • Boende, mat samt tillgång till kaffe, te, frukt och tilltugg under hela kursen.
 • Transport till och från närmaste flygplats/tågstation före och efter genomförd kurs.

Se Förkunskaper...

Senaste AX 2012 Trade & Logistics recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Du måste ha grundläggande kunskaper i Microsoft Windows och kunna använda Microsoft Dynamics AX 2012 för grundläggande uträkningar.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Senaste AX 2012 Trade & Logistics recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft AX 2012 Trade & Logistics Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

26/8/2019 (Måndag)

30/8/2019 (Fredag)

Avslutad

-

 

10/2/2020 (Måndag)

14/2/2020 (Fredag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

23/3/2020 (Måndag)

27/3/2020 (Fredag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

4/5/2020 (Måndag)

8/5/2020 (Fredag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

15/6/2020 (Måndag)

19/6/2020 (Fredag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste AX 2012 Trade & Logistics recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,76% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Mycket bra faciliteter for andamalet. Väl använd tid. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Intensiv, effektiv och spannande utbildning med hog kvalitet och bra upplagg"
Annika Norberg . - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Tufft men larorikt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Bra intensivt upplägg utan störningsmoment, kan inte göra något annat än att gå "all in" för utbildningen"
Johan Mattsson , Fujitsu. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Intensivt, och lärorikt."
Joakim Lindholm, EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Gästfrihet på hög nivå! Med den service och bemötande man fick kunde allt fokus läggas på studierna."
Johnny Ho . - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (5/5/2014 till 9/5/2014)

"Bra miljö, jättegod mat, hade man problem så var det bara att säga till och hjälp fanns alltid till hands. Mycket kompetent lärare. "
Charlott Lindow Tjörnhagen , IMP Nordic AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (5/5/2014 till 9/5/2014)

"Everything has worked very well. Firebrand really takes care of their students. Instructor very preofessional, lots of knowledge, and engage students 100% - Thats what its all about. 2nd training in one year, I highly recommend this. "
Henrik Höglund , Fujitsu Sweden AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (21/10/2013 till 25/10/2013)

"Utbildning har gett mig en kickstart i Dynamics AX. Konceptet med en komprimerad och intensiv utbildning har gett mig mycket. "
Peter Nordin, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (13/5/2013 till 17/5/2013)

"Mycket bra och strukturerad kurs. Den distraktionsfria miljon ledde till full fokus pa studierna."
Ragnar Rosengren, Tieto Sweden AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (13/5/2013 till 17/5/2013)

"Allt som tas upp är relevant och har en poäng!"
Marcus Wennmo, Tacticus. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/2/2013 till 1/3/2013)

"Det var mycket givande, helt motsvarande mina förväntningar"
Jelena Rochina . - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (10/12/2012 till 14/12/2012)

"Allt har varit toppen. Tempot är högt"
Joakim Meyer , BTJ Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (3/9/2012 till 7/9/2012)

"Givande kurs!"
Willy Johansson, iStoneMercator. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/2/2012 till 2/3/2012)

"Tufft men valorganiserat och larorikt."
Anonym, SYSteam - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/2/2012 till 2/3/2012)

"Alla mojligheter att fokusera på utbildningen."
H.A., Bong AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/2/2012 till 2/3/2012)

"Bra lokaler, bra instruktor, bra mat. Noejd helt enkelt!"
Anonym, SYSteam - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/2/2012 till 2/3/2012)

"Mycket duktig kursledare"
Anonym, IstoneMercator - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar)

"Intensiv utbildning men mycket bra. Jag kan rekommondera den till andra. "
Marina Nilsson , STSTeam. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (5/12/2011 till 9/12/2011)

"Snabbt och effektivt satt att lara sig produkten"
Anonym, SYSteam i Anderstorp AB - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (5/12/2011 till 9/12/2011)

"Tufft, intensivt högt tempo från morgon till sen kväll..."
Niclas Sjögren , SYSteam Anderstorp AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (5/12/2011 till 9/12/2011)

"Professionellt utförd utbildning. Bra kurslokaler och väldigt kompetent lärare. Imponerande!"
Anonym, SYSteam - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (21/9/2011 till 25/9/2011)

"Mycket kunnig kursledare! Bra kurs."
Anonym, SYSteam - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (21/9/2011 till 25/9/2011)

"Allting fungerar bra, bra larare-perfekt"
Marcus Persson , Systeam Malmo AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (21/9/2011 till 25/9/2011)

"Have learned so much on this course, looking forward to putting it all into practice!"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Firebrand has given you a skipping board to learn and start using the skills. Lots to learn and qould say a good start."
Vinod Nagdev. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (18/4/2016 till 22/4/2016)

"Intensive! But you learn a lot!"
Alfez Mannan, Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (18/4/2016 till 22/4/2016)

"The instructor was great and other staff was very helpful during this course."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"I think the instructor and the overall setting is ideal for learning."
Magnus Kældsoe . - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Very intense but good"
Mai-Ki Hockauf , EG A/S. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Very respectful and professional."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"I found the course very informative. The instructor explained clearly and was very professional. Personally having little knowledge of AX prior to course, I found it rather intensive. "
Lindsey Waldorf-Christensen , Senior Program Manager. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Hard work. Very good preparations practically. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (9/11/2015 till 13/11/2015)

"The training is intense and there is a lot to take on-board, the first few days you feel that you will not remember everything you have been shown, however as the week progresses the information begins to sink into your memory banks further and further. The trainer gives you a very detailed explanation behind everything he or she shows you and you will leave knowing a lot more than when you arrived which is after all why you attended in the first place."
D.S. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (7/9/2015 till 11/9/2015)

"Great way to learn. Greate teacher."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Pleased, good food and location."
Börje Andersson, CGI. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Good teacher. Full focus on studying. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Loads of information to process in a short time, but a unique way to get fully immersed in the topic."
Joeri Raaymakers , IT Company. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Its hard, but you succeed :-)"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (18/8/2014 till 22/8/2014)

"Instructors with real life experience You learn a great deal in a short amount of time Great facility "
Einar Bergsaker , Columbus Norge. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (18/8/2014 till 22/8/2014)

"Lots of work, great pay off"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (30/6/2014 till 4/7/2014)

"Very good and efficient with sduper instructor"
Hans Yde , MW data. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (30/6/2014 till 4/7/2014)

"Excellent instructor, great facilities for a learning environment, definitely recommend it for those aspiring for certification in an accelerated maner."
Vivienne Stephan, Stats Group. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (30/6/2014 till 4/7/2014)

"Very good instructor. Great place for the course. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (30/6/2014 till 4/7/2014)

"The possibility to focus on one area during one week is unique, and gives you the knowledge that you need. "
p.a., ReadSoft AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (30/6/2014 till 4/7/2014)

"Intense, long hours, but worth it!"
S.I.. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (30/6/2014 till 4/7/2014)

"Very Professional teacher! Hard Work - almost 24 h/day - but Worth evere minute!"
Charlott Lindow Tjörnhagen . - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (5/5/2014 till 9/5/2014)

"Good service, experiensed trainers, nice atmosphere"
Johnny Ho , Istone. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (5/5/2014 till 9/5/2014)

Senaste AX 2012 Trade & Logistics recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.