Microsoft - Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 5 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

27/3/2023 (Måndag)

Du lär dig

Vårt accelererade Microsoft Dynamics AX 2012 Trade & Logistics kurs- och certifieringsprogram erbjuder det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att uppnå önskad kunskap och certifiering.

Vi har designat vårt kursmaterial så att det förbereder dig för din examen som du genomför på plats under kursen.

Du kommer att lära dig:

Supply Chain Foundation in Microsoft Dynamics AX 2012

 • Skapa produkter och produktmallar.
 • Diskutera hur produktinstallering för juridiska personer auktoriseras.
 • Diskutera hur en produkt som inte är i lager definieras.
 • Skapa inköpsorder och försäljningsorder.
 • Skapa inköps- och försäljningstransaktioner.
 • Skapa och korrigera följesedlar och produktkvitton.
 • Tilldela och hantera serie- och batchnummer
 • Ställa in kvalitetskontroller.
 • Använda kvalitetsorder.
 • Ställa in kvalitetshantering.
 • Förstå avvikelser.
 • Skapa och processera en lagerjusterings- och lagertransportjournal.
 • Skapa och processera en överföringsjournal.
 • Skapa och processera en strukturlistejournal (BOM-journal).
 • Förstå hur journaler används för att göra lagerjusteringar.
 • Förstå hur inventeringsjournalen används som stöd till och för att justera fysisk lagerinventering.

Distribution och handel i Microsoft Dynamics AX 2012

 • Tillåta över-/underleverans av varor.
 • Tilldela kostnader.
 • Ställa in och hantera funktioner för karantänshantering.
 • Känna igen urvalsprocessen.
 • Registrera serialiserade och batchade lager.
 • Återkalla och dela upp ett urval.
 • Redigera objektdimensioner under val.
 • Skapa leverantörsreturer, returåtgärder och hantera kundreturer.
 • Reservera lager manuellt.
 • Ställa in automatisk och nedbrytande lagerreservation.
 • Fråga om, avbryta eller ändra en reservation.
 • Ställa in, aktivera och ändra kund- och leverantörhandelsavtal.
 • Förstå kund- och återförsäljarpriser/rabattgrupper.
 • Ställa in och använda fyllnadsartiklar.
 • Arbeta med försäljningsofferter.
 • Definiera olika funktioner för försäljningsofferter.
 • Ställa in överföringsorder.
 • Skapa en överföringsorder.
 • Välja artiklar innan överföring mellan lager.
 • Överföra artiklar mellan lager.
 • Ställa in elementen i ett provisionsavtal.
 • Visa provisionstransaktioner från en ekonomiskt uppdaterad försäljningsorder.
 • Förstå lagerklassificeringssystemet ABC.
 • Förstå hur det fysiska lagret används med lagerdimensionsrapporten.
 • Förstå hur rapporter används för att förutsäga försäljning och inköp.

Bill of materials i Microsoft Dynamics AX 2012

 • Förstå skapelseprocessen för strukturlistor.
 • Förklara BOM-koncepten i Microsoft Dynamics AX 2012.
 • Beskriva de olika BOM-formulären.
 • Beskriva standardprocessen för att skapa BOM.
 • Skapa enkla BOM med formuläret för strukturlistor.
 • Skapa och redigera BOM med BOM-designverktyget.
 • Beskriva konceptet och avsikten med BOM-versioner.
 • Skapa BOM från listsidan med frisläppta produkter.
 • Beskriva hur BOM-versioner aktiveras.
 • Beskriva hur BOM-versioner kopieras och ändras.
 • Beskriva hur formuläret för strukturlistor används för att tilldela och skapa BOM-versioner.
 • Skapa och redigera BOM med BOM-designverktyget.
 • Beskriva och skapa en kvantitetsberoende BOM.
 • Förklara giltighetsdatum och under-BOM på BOM-komponentlinjer.
 • Beskriva avsikten och fördelar med BOM- och artikelkonfigurationer.
 • Beskriva avsikt, användning och inställning av konfigurationsgrupper, -rutter och -regler.
 • Beskriva, ställa in och använda artikelkonfigurationer.
 • Förklara BOM-beräkningsstrukturen.
 • Beskriva och ställa in kostnadsgrupper, vinstinställningar och beräkningsgrupper.
 • Ställa in och visa kostnadsversioner – planerad kostnad och BOM-beräkningar med funktionerna för sammanfattning och fullständig.
 • Förklara beräkningarna av ett formulär för kostnadsversion.
 • Köra och granska prisberäkningar för kostnad och försäljning.
 • Förklara nedbrytande läge och stoppa nedbrytande för BOM-beräkningar.
 • Skapa en försäljningsorder genom att använda en konfigurerbar BOM.
 • Visa BOM-strukturen från en försäljningsorder.
 • Dela upp BOM-strukturen från en försäljningsorder.
 • Beräkna en BOM från en försäljningsorder.

Beskriva och ställa in kassationsparametrar

 • Konstant och variabel kassation på BOM
 • BOM-beräkningar med kassation

Förklara och ställa in mätkonfigurationer:

 • Förbrukningsberäkning
 • Avrundning
 • Mätdimensioner
 • Konverteringsfaktorer
 • Utföra BOM-beräkningar med mätningar.
 • Förklara avsikten med att rapportera en BOM som slutförd med Max-rapporten som slutfört formulär.

Öppna rapporten som slutförd process från följande områden:

 • Periodisk mapp
 • Listsidan med frisläppta produkter
 • BOM-journal

Beskriva standardrapporter för Microsoft Dynamics AX 2012:

 • Linjer
 • Var de används
 • BOM-beräkningar

Beskriva andra BOM-funktioner:

 • Ändra och kontrollera BOM
 • Sortera BOM-linjer

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din AX 2012 Trade & Logistics hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 5 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din AX 2012 Trade & Logistics kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar AX 2012 Trade & Logistics certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig AX 2012 Trade & Logistics snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 134.561 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat AX 2012 Trade & Logisticskursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Certifiering

Certifieringsgaranti

Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.

Under kursen förbereder vi dig för och genomför följande examen:

 • Exam MB6-703: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade and Logistics

Det här provet mäter din förmåga att förstå, använda, underhålla och hantera trade och logistics funktioner i Microsoft Dynamics AX 2012. Du kommer att testas i följande ämnen:

 • Administrera Supply Chain Foundation
 • Administrera distribution och handel
 • Administrera strukturlistor

Vad Ingår?

Firebrand Training erbjuder accelererade kurs- och certifieringsprogram som inkluderar allt, är enkelt för kunden och utvecklat med fokus på de specifika behov som våra deltagare har. Vi säkerställer att alla detaljer tas om hand så att du helt kan fokusera på dina kunskaps- och certifieringsmål.

Våra kurs- och certifieringsprogram inkluderar allt med:

 • Praktiskt orienterad utbildning som använder vår unika metodik (Presentation|Övning|Diskussion).
 • Omfattande kursmaterial och labbmanualer – vi utvecklar traditionella kursmaterial för att motsvara de specifika krav som accelererad inlärning ställer. Följande kursmaterial från Microsoft ingår:
  • Firebrand R3 kursmaterial
  • MOC 80305: Supply Chain Foundation in Microsoft Dynamics AX 2012
  • MOC 80306: Distribution and Trade in Microsoft Dynamics AX 2012
  • MOC 80339: Bill of Materials in Microsoft Dynamics AX 2012
 • Ett helt instruktörslett program där du får tillgång till komfortabla klassrum, labbutrustning och loungemiljöer 24 timmar om dygnet.
 • Examensvoucher och certifieringstest som genomförs på plats under kursen.
 • Vår certifieringsgaranti som innebär att vi erbjuder en ovillkorlig garanti att du erhåller din certifiering. Du har rätt att återkomma till din kurs så många gånger det behövs inom en 12 månadersperiod tills certifieringen är uppnådd. Allt du behöver betala är eventuella nya test- och boendeavgifter.
 • Boende, mat samt tillgång till kaffe, te, frukt och tilltugg under hela kursen.
 • Transport till och från närmaste flygplats/tågstation före och efter genomförd kurs.

Förkunskaper

Du måste ha grundläggande kunskaper i Microsoft Windows och kunna använda Microsoft Dynamics AX 2012 för grundläggande uträkningar.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 134.561 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,53% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Facilities are excellent here. 24hr access to the training room is a bonus and having your own Ax version to work on prevents you picking up other users errors. Highly recommend Firebrand as a training company to anyone."
David High, HSO ESL . (23/2/2015 (Måndag) till 27/2/2015 (Fredag))

"Good course, excellent facilities "
G.T. (23/2/2015 (Måndag) till 27/2/2015 (Fredag))

"Very good and structured well worth it."
Anonym (5/1/2015 (Måndag) till 9/1/2015 (Fredag))

"Excellent instructor & facility, but you have to put the effort in & lots of extra study time!! That's why the training rooms are open 24/7!!"
Michael Ross, First eBusiness. (25/2/2014 (Tisdag) till 1/3/2014 (Lördag))

"A grueling experience, but effective. If you are not afraid of hard work and genuinely want to learn then this training experience is hard to beat. Excellent tuition with relevant course material. "
Jim Wylie, AB Mauri. (25/2/2014 (Tisdag) till 1/3/2014 (Lördag))

Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

21/11/2022 (Måndag)

25/11/2022 (Fredag)

Avslutad - Lämna feedback

-

 

27/3/2023 (Måndag)

31/3/2023 (Fredag)

Väntelista

Rikstäckande

 

8/5/2023 (Måndag)

12/5/2023 (Fredag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

19/6/2023 (Måndag)

23/6/2023 (Fredag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

31/7/2023 (Måndag)

4/8/2023 (Fredag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

11/9/2023 (Måndag)

15/9/2023 (Fredag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste recensioner från våra studenter