Microsoft - MCSE: Mobility (Deploying Windows Desktops)

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 3 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

7/11/2022 (Måndag)

Översikt

Den här kursen beskriver hur man bedömer alternativ till implementering av operativsystem och applikationer, hur man fastställer den lämpligaste strategin för implementering och slutligen hur man implementerar en lösning för windowsenheter och appar som möter din omgivnings behov. Vi hjälper dig hitta den bästa lösningen för just din verksamhet.

OBS: Den här kursen har ersatts med den nya Den här kursen är del 1 av kursen Den här kursen är del 1 av kursen Microsoft Enterprice Devices and Apps som har ersatts av den nya versionen: Microsoft: Administering System Center Configuration manager and Cloud Service Integration.

Den här kursen beskriver hur man bedömer operativsystem och alternativ för applikationsdistribution, hur man fastställer den lämpligaste implementeringsstrategin och sedan implementera en implementeringslösning för Windows-enheter och appar som möter kraven för din miljö. De lösningar den här kursen presenterar inkluderar distributions-scenarier för operativsystem från high-touch-lösningar till zero-touch-lösningar. Vi diskuterar också den teknologi som används för att implementera dessa lösningar, inklusive MDT och Configuration Manager.

Undervisningen ges av en Microsoft Certified Trainer (MCT) och ni kommer att använda er av Microsoft Official Curriculum (MOC) och övningsprov. Du kommer också att använda dig av Firebrands unika Lecture | Lab | Review-metodik, vilken kommer att fördjupa dig i ämnen såsom:

 • Bedömning av nätverksmiljön för att supporta operativsystem och applikations-distributions-uppgifter
 • Identifiering av den lämpligaste implementeringsstrategin för operativsystemet
 • Bedömning av frågor rörande applikations-kompatibilitet och identifiering av begränsningsstrategier för att säkerställa att applikationerna fungerar på rätt sätt efter en implementering av ett operativsystem
 • Beskriva och konfigurera strategier för att migrera user state under distrubutionen av operativsystem
 • Besluta om den lämpligaste image management-strategin för att supporta operativsystem och applikationsdistribution
 • Beskriva och använda verktyg som finns att tillgå i Windows ADK för att förbereda för och supporta automatiserade distributionsstrategier
 • Identifiera lösningar för att supporta PXE-initierade och multicast-lösningar vid distributionen av operativsystem
 • Konfiguerera en distributionsstrategi för ett operativsystem med hjälp av MDT
 • Konfiguerera en distributionststrategi för ett operativsystem med hjälp av Configuration Manager
 • Integrera MDT med Configuration Manager för att supporta distributionsförfaranden för operativsystem
 • Implementera inställningar för volume license activation configuration för klientdatorer
 • Anpassa och distribuera Microsoft Office 2016 till ett företagsnätverk och beskriva hur man använder Windows ICD

Vi på Firebrand vet att din tid är värdefull. Därför ger vi dig möjligheten att få din utbildning och certifiering för Microsoft Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications på bara 3 dagar. Vi ger dig de bästa förutsättningarna för att lära.

Med oss vid din sida som uppmuntrar och guidar dig på vägen, kan du ta del av 3 intensiva, fokuserade dagar av kvalitativt lärande i en distraktionsfri miljö. Din erfarna instruktör använder Firebrands unika, accelererade inlärningsmetoder som inkluderar vår exklusiva lecture-/lab-/review-metodik med exempel från verkligheten som ger dig bästa möjliga förutsättningar att lära och bibehålla din kunskap samt att framgångsrikt klara din certifiering.

Att genomföra din utbildning iMicrosoft Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications hos Firebrand innebär att:

 • Du får fler utbildningstimmar per dag, vilket ger dig möjligheten att bli utbildad och certifierad snabbare och mer kostnadseffektivt än hos någon annan utbildningsleverantör
 • Du erhåller utbildning från en av de mest kvalificerade instruktörerna i världen
 • Du kan uteslutande fokusera på din inlärning i vår distraktionsfria miljö
 • Du får gedigen support på plats och tillgång till klassrum dygnet runt
 • Priset du betalar innefattar ett allt-inkluderat-paket och täcker allt kursmaterial, examen, boende, mat, transportservice, m.m.
 • Din certifieringsgaranti ger dig möjlighet att genomföra kursen igen utan extra kostnad om du inte klarar din certifiering på första försöket. Du betalar endast för boende och eventuella labbar och examen.

Den här kursen är del 1 av kursen Microsoft Enterprice Devices and Apps som har ersatts av den nya versionen: Microsoft: Administering System Center Configuration manager and Cloud Service Integration.

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Deploying Windows Desktops hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Deploying Windows Desktops kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Deploying Windows Desktops certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Deploying Windows Desktops snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 125.505 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Deploying Windows Desktopskursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Du lär dig

Microsoft Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications 

We have designed our course material in the way that best prepares you to learn and pass your exams.

20695C: Deploying Windows Devices and Enterprise Apps 

Module 1: Assessing the Network Environment for Supporting Operating System and Application Deployment 

Get an overview of the enterprise desktop life cycle. You'll learn how to assess hardware and infrastructure readiness for a desktop deployment, and how to use the Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP) to assess deployment readiness.  

Lessons 

 • Overview of the Enterprise Desktop Life Cycle  
 • Assessing Hardware and Infrastructure Readiness for a Desktop Deployment 
 • Using MAP to Assess Deployment Readiness  

Lab: Assessing the Network Environment for Supporting Operating System and Application Deployment 

 • Collecting Hardware and Application Inventory by using Configuration Manager 
 • Determining Infrastructure Readiness by using MAP  

Module 2: Determining Operating System Deployment Strategies 

Learn how to identify the most appropriate operating system deployment strategy based upon organisational requirements. You'll study tools and deployment strategies, different types of operating system deployments, and alternative deployment strategies for desktop computers.  

Lessons 

 • Tools and Deployment strategies for an Effective Operating System Deployment Strategy  
 • Operating System deployment using High-Touch with Retail Media  
 • Operating System deployment using High-Touch with Standard Image  
 • Operating System deployment using Lite-Touch  
 • Operating System deployment using Zero-Touch  
 • Alternative deployment strategies for Windows Desktops  

Lab: Determining Operating System Deployment Strategies  

 • Identifying Operating System deployment strategies for a Small Network  
 • Identifying Operating System deployment strategies for a Medium-Sized Network  
 • Identifying Operating System deployment strategies for an Enterprise Network  
 • Installing the Windows Automated Deployment Kit  

Module 3: Assessing Application Compatibility 

You'll learn how to assess application compatibility issues and identify mitigation solutions to ensure that applications function successfully after an operating system deployment. You'll also study how to use ACT to address application compatibility issues. 

Lessons  

 • Diagnosing Application compatibility issues  
 • Mitigating Application compatibility issues  
 • Using ACT to Address Application compatibility Issues  

Lab: Assessing Application Compatibility  

 • Analysing Applications for Potential compatibility issues  
 • Mitigating Application compatibility issues  

Module 4: Planning and Implementing User State Migration 

This module describes user state migration strategies, and explains how you can configure these strategies during operating system deployments. 

Lessons  

 • Overview of User State Migration  
 • Overview of USMT 5.0  
 • Planning User State Migration  
 • Migrating User State by using USMT  

Lab: Planning and Implementing User State Migration 

 • Planning for User State Migration  
 • Creating and customising USMT XML Files  
 • Capturing and Restoring User State by using USMT  

Module 5: Determining an Image Management Strategy 

You'll study the Windows image file format, and get an overview of image management. You'll also learn how to determine the most appropriate image management strategy to support operating system and application deployments.  

Lessons  

 • Overview of the Windows Image File Format  
 • Overview of Image Management  

Lab: Determining an Image Management Strategy 

 • Assessing Business Requirements to Support an Image Management strategy  

Module 6: Preparing For Deployments Using Windows ADK 

This module describes the tools provided in Windows ADK, and explains how you can use them to prepare for and support automated deployment strategies.  

Lessons  

 • Overview of the Windows Setup and Installation Process  
 • Preparing Boot Images using Windows PE  
 • Automating and Preparing the Installation of an Image using Windows SIM and Sysprep  
 • Capturing and Servicing a Reference Image  
 • Using the Windows ICD

Lab: Preparing the Imaging and Windows PE Environment 

 • Configuring a custom Windows PE Environment  

Lab: Building a Reference Image by Using Windows SIM and Sysprep  

 • Building custom Answer Files by using Windows SIM  
 • Installing a Reference Computer by using a custom Answer File  
 • customising Image in Audit Mode and preserve the Profile Changes using Sysprep  

Lab: Capturing and Servicing a Reference Image  

 • Capturing a Reference System Image  

Lab : Using the Windows ICD

 • Create a provisioning package
 • Create a Windows 10 deployment package

Module 7: Supporting PXE-Initiated and Multicast Operating System Deployments 

Learn how to identify solutions to support PXE-initiated and multicast solutions when performing operating system deployment tasks. This module also describes the process of installing and configuring the Windows DS environment.  

Lessons  

 • Overview of PXE-Initiated and Multicast Operating System Deployments  
 • Installing and configuring the Windows DS Environment  

Lab: Configuring Windows DS to Support PXE and Multicast Operating System Deployments  

 • Planning the Windows DS Environment  
 • Installing and configuring the Windows DS Server Role  

Module 8: Implementing Operating System Deployment by Using the Microsoft Deployment Toolkit 

Discover how to configure an operating system deployment strategy using the Microsoft Deployment Toolkit. You'll also learn how to plan for the MDT environment, implement MDT 2013, and integrate Windows DS with MDT.  

Lessons  

 • Planning for the MDT Environment  
 • Implementing MDT 2013 Update 2
 • Integrating Windows DS with MDT  

Lab: Operating System Deployment using the Microsoft Deployment Toolkit  

 • Planning for the MDT Environment  
 • Installing MDT 2013 Update 2 and prerequisites  
 • Creating and configuring the MDT 2013 Deployment Share  
 • Deploying and capturing a Reference Operating System Image  

Module 9: Managing operating system deployment

During this module you'll study operating system deployment, and the process of preparing the site for operating system deployment. You'll also learn how to configure an operating system deployment strategy using System Center 2012 R2 Configuration Manager. 

Lessons  

 • Overview of Operating System Deployment  
 • Preparing the Site for Operating System Deployment  
 • Deploying an Operating System Image  

Lab: Preparing the Site for Operating System Deployment  

 • Managing Site System Roles Used to Support Operating System Deployment  
 • Managing Packages to Support Operating System Deployment  

Lab: Deploying Operating System Images for Bare-Metal Installations  

 • Preparing the Operating System Image  
 • Creating a Task Sequence to Deploy an Image  
 • Deploying an Image  

Module 10: Integrating MDT and Configuration Manager for Operating System Deployment 

Learn how to integrate MDT with Configuration Manager to support operating system deployment procedures. This module also reviews the features provided by integrating MDT and Configuration Manager.  

Lessons  

 • Integrating Deployment Tools with Configuration Manager  
 • Reviewing the Features Provided by Integrating MDT and Configuration Manager  

Lab: Integrating MDT and Configuration Manager for Operating System Deployment 

 • Integrating MDT and Configuration Manager  
 • Creating an MDT Boot Disk  
 • Creating and deploying an MDT Task Sequence using Configuration Manager 

Lab : Configuring UDI

 • Creating a UDI task sequence
 • Deploying Windows 10 by using a UDI task sequence 

Module 11: Activating Clients and Managing Additional Configuration Settings 

Study how to implement volume license activation and determine configuration settings for client computers. You'll also learn how the different volume license activation solutions.  

Lessons  

 • Volume License Activation Solutions  
 • Determining Additional Configuration Client Settings  

Lab: Configuring Additional Settings for Computer Clients 

 • Planning for Windows 10 customization
 • Creating a Common Windows Start Screen and custom Power Plan  
 • Creating a Client Preferences GPO  

Module 12: Deploying Office 2016 

This module explains how to customize and deploy Microsoft Office 2016 to deploy Office 2016 by using Office 365, and manage Office 2016 settings.

Lessons

 • Methods for deploying Microsoft Office 2016 editions
 • Customizing Office deployments
 • Deploy Office 2016 by using Office 365
 • Managing Office settings
 • Introducing Windows Store for Business
 • Distributing apps by using Windows Store for Business

Lab : Deploying Microsoft Office 2016 by using the Office Customization Tool

 • Using the Microsoft Office Customization Tool (OCT) to customize a Microsoft Office 2016 deploymen
 • Deploying a customized version of Office 2016

Certifiering

Som en del av din kurs blir du förberedd för, och kommer även att på plats hos oss genomföra, följande examen som även omfattas av din certifieringsgaranti:

 • Exam 70-695: Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications

Vad ingår?

 • MOC 20695: Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications

Förkunskaper

Innan kursstart måste deltagare ha praktisk kunskap om följande på en systemadministratörs-nivå:

 • Grunderna i nätverkande, inklusive vanligt förekommande nätverkande-protokoll, topologier, hårdvara, media, routing, switching och addressing
 • Principer gällande Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS) och grunderna I AD DS-hantering
 • Installation, konfigurering och felsökning för Windows-baserade persondatorer
 • Grundläggande koncept kopplade till Public Key Infrastructure (PKI)-säkerhet
 • Grundläggande förståelse för scripting och Windows PowerShell-syntax
 • Grundläggande förståelse för Windows Server-roller och tjänster

Önskvärt:

 • Grundläggande förståelse för de management-uppgifter man kan utföra med hjälp av Configuration Manager

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 125.505 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,57% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Learned important things about D365 F&O applications."
JO. (6/9/2022 (Tisdag) till 9/9/2022 (Fredag))

"Fully satisfied with everything"
Iryna Nazarova, Avanade. (6/9/2022 (Tisdag) till 9/9/2022 (Fredag))

"The course was extensive and the instructor great."
Anonymous. (23/8/2022 (Tisdag) till 26/8/2022 (Fredag))

"Labs and coursework for PL-200 including prereading material was good"
Anonymous. (23/8/2022 (Tisdag) till 26/8/2022 (Fredag))

"Very comprehensive overview course. Went through the main aspects of the frontend."
EA, IBM. (17/8/2022 (Onsdag) till 19/8/2022 (Fredag))

Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

23/5/2022 (Måndag)

25/5/2022 (Onsdag)

Avslutad - Lämna feedback

-

 

26/9/2022 (Måndag)

28/9/2022 (Onsdag)

Väntelista

Rikstäckande

 

7/11/2022 (Måndag)

9/11/2022 (Onsdag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

19/12/2022 (Måndag)

21/12/2022 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

30/1/2023 (Måndag)

1/2/2023 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

13/3/2023 (Måndag)

15/3/2023 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste recensioner från våra studenter