Microsoft - MCSE: Productivity (Skype for Business - Deploying Enterprise Voice)

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 4 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

19/12/2022 (Måndag)

Översikt

Den här instruktörsledda 3-dagars-kursen lär dig hur man designar, planerar och använder de olika voice-lösningar som finns tillgängliga i Skype for Business Online och Skype for Business Server 2015. Du kommmer också att lära dig om tillvägagångssätt, riktlinjer, praxis och andra viktiga saker att ta hänsyn till som kommer att hjälpa dig att implementera, optimera och felsöka Skype for Business Online och Skype for Business Server 2015 voice solutions.

Den här kursen är del 1 av Microsoft MCSE: Communication (Skype for Business) training and certification programme.

Den här kursen kommer att förse dig med den kunskap och färdigheter som behövs för att konfigurera och hantera Cloud PBX med PSTN Calling, Cloud PBX med On-Premises PSTN Connectivity, Clous Connector Edition och on-premises Enterprise Voice.

Få din utbildning och certifiering i Microsoft Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015 på bara 3 dagar och lär dig mer än du kunnat föreställa dig.

Du kommer att använda dig av Firebrands unika Lecture | Lab | Review-metodik , vilken kommer att fördjupa dig inom områden såsom:

 • Implementering av Azure Infrastructure
 • Azure virtual machines
 • Azure Directory

Vi på Firebrand vet att din tid är värdefull. Därför ger vi dig möjligheten att få din utbildning och certifiering för Microsoft Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015 på bara 3 dagar. Vi ger dig de bästa förutsättningarna för att lära.

Med oss vid din sida som uppmuntrar och guidar dig på vägen, kan du ta del av 3 intensiva, fokuserade dagar av kvalitativt lärande i en distraktionsfri miljö. Din erfarna instruktör använder Firebrands unika, accelererade inlärningsmetoder som inkluderar vår exklusiva lecture-/lab-/review-metodik med exempel från verkligheten som ger dig bästa möjliga förutsättningar att lära och bibehålla din kunskap samt att framgångsrikt klara din certifiering.

Att genomföra din utbildning i Enterprise Voice with Skype for Business 2015 hos Firebrand innebär att:

 • Du får fler utbildningstimmar per dag, vilket ger dig möjligheten att bli utbildad och certifierad snabbare och mer kostnadseffektivt än hos någon annan utbildningsleverantör
 • Du erhåller utbildning från en av de mest kvalificerade instruktörerna i världen
 • Du kan uteslutande fokusera på din inlärning i vår distraktionsfria miljö
 • Du får gedigen support på plats och tillgång till klassrum dygnet runt
 • Priset du betalar innefattar ett allt-inkluderat-paket och täcker allt kursmaterial, examen, boende, mat, transportservice, m.m.
 • Din certifieringsgaranti ger dig möjlighet att genomföra kursen igen utan extra kostnad om du inte klarar din certifiering på första försöket. Du betalar endast för boende och eventuella labbar och examen

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Enterprise Voice with Skype for Business hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 4 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Enterprise Voice with Skype for Business kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Enterprise Voice with Skype for Business certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Enterprise Voice with Skype for Business snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 125.505 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Enterprise Voice with Skype for Businesskursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Du lär dig

Microsoft Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015

We have designed our course material in the way that best prepares you to learn.

Module 1: Introduction to Voice Workloads
Designing a Skype for Business voice solution requires the understanding of many technologies. With Microsoft’s latest cloud based voice services, customers now have even more flexibility in deploying a voice solution for their enterprise, but with that flexibility comes further complexities that must be understood. In this module, you will learn about basic VoIP concepts, how they evolved from early telephony technologies, as well as Office 365 services and Microsoft’s entry into the voice world. You will also learn about on-premises and cloud based voice offerings now available as part of the Skype for Business product set.

Lessons
Voice Overview
Designing Voice Workloads
Skype for Business Ecosystem
SIP Basics and Routing

Lab : Customizing Your Lab Environment
Configuring the On-Premises Organization
After completing this module, students will be able to:
Describe the different options available across various possible voice architectures with Skype for Business Server 2015 and Skype for Business Online.
Explain how cloud technologies are changing the design, deployment, and management of voice architectures.
Relate their prior experience to what they will learn throughout the course.

Module 2: Assess Network and Voice Deployment Options
In this module, you will learn how to perform a network readiness assessment for an implementation of Skype for Business Server 2015 or Skype for Business Online. This module coincides with the Skype Operations Framework (SOF) Plan phase. Specifically, this module aligns with the Envision, Assess, and Design stages. You will learn about Skype for Business Online and Skype for Business Server 2015 features and functionality. You will also learn the supported architectures for Skype for Business Online and Skype for Business Server 2015.

Lessons
Network Planning and Assessment
Skype for Business Features and Functionality
Plan your Cloud PBX Solution

Lab : Configuring Identity Federation with Office 365
Adding a Custom Domain and Enabling Directory Synchronization in Office 365
Performing Directory Synchronization
Installing and Configuring Active Directory Federation Services
Enabling Single Sign-On with Office 365
After completing this module, students will be able to:
Describe the phases of network assessment.
Identify Skype for Business Online plans.
Describe the supported voice architectures.
Choose a voice architecture for a given scenario.

Module 3: Split Domain Configuration
In this module, you will learn what is meant by the term split domain and what it describes relative to the Skype for Business product. You will also learn the benefits of split domain, the prerequisites needed to deploy this environment, and how to provision users once it’s been configured. Finally, you will learn to troubleshoot common issues.

Lessons
Split Domain Overview
Split Domain Requirements
Split Domain Deployments
User Provisions and Migration
Troubleshooting Split Domain Related Issues

Lab : Setting up Split Domain with Skype for Business Online
Setting up Split Domain with Skype for Business Online
Moving Users to Skype for Business Online
Verifying the Split Domain Skype for Business User Experience
Managing Users in Skype for Business Online

After completing this module, students will be able to deploy and configure an environment where users of a domain are split between using Skype for Business Server 2015 and Skype for Business Online.

Module 4: Cloud PBX with PSTN Calling and Conferencing
Cloud PBX is a Microsoft-based PBX solution offered in Office 365. Cloud PBX enables organizations to eliminate their existing PBX infrastructure and migrate PBX functionality, as well as existing telephone numbers, to Office 365. Public Switch Telephone Network (PSTN) Calling provides a PSTN connection for users via Microsoft Calling Plans. PSTN Conferencing has been integrated into Skype for Business Online Meetings capability in Office 365 which allow users to create, manage, and host their own online meetings with PSTN integration for easy dial-in access.

Lessons
Cloud PBX with PSTN Calling Features
PSTN Conferencing and Meeting Features
Skype for Business Server 2015 Dial-in Conferencing

Lab : Configuring Cloud PBX with PSTN Calling
Enabling Users for PSTN Calling in Skype for Business Online
Using Online PSTN Calling Features
Enabling Users for Cloud PSTN Conferencing
Using PSTN Conferencing in Skype for Business Online
After completing this module, students will be able to:

Describe Cloud PBX with PSTN Calling features and conferencing
Deploy and configure conference and meeting features
Deploy and configure PSTN Conferencing

Module 5: Enterprise Voice (On-Premises)
In this module, you will learn about Skype for Business Server 2015 Enterprise Voice. Enterprise Voice is a unified communications solution delivered by Skype for Business Server 2015. Enterprise Voice enables organizations to send and receive calls via the Publicly Switched Telephone Network (PSTN). You will learn how to configure voice components like Dial Plans, Voice Policies, and Routes that are an integral part of the Enterprise Voice solution.

Lessons
Designing Enterprise Voice
Configuring Enterprise Voice
Voice Routing
Assigning Phone Numbers
Client Configuration
Unified Messaging

Lab : Configuring Enterprise Voice
Build a Regular Expression
Configuring Dial Plans
Configuring a Voice Policy, PSTN Usage, and Route
Assigning User Dial Plans and Policies
Test Voice Routing
Configure the London Dial Plan
After completing this module, students will be able to:
Design and implement Skype for Business Enterprise Voice.
Configure Enterprise Voice settings, including dial plans, voice policy, PSTN usage, voice routes, trunks, and numbering plans for DID and extensions.
Describe Skype for Business Voice Routing.
Integrate Exchange Unified Messaging with Skype for Business Server 2015.
Configure Skype for Business client voice features.

Module 6: PSTN Connectivity
A key component to a successful organization is the ability to communicate between internal employees and customers and partners. In order for this to happen organizations need to bridge communications between their internal communications systems such as Skype for Business Server 2015 and the public switched telephone network by using an existing Public Branch Exchange (PBX), gateway, or Internet service provider (ISP). Connection to the PSTN enables enterprise users to make and receive calls from external numbers by using the same Skype for Business client used for internal calls. In addition, employees can leverage the broad range of Skype for Business features to improve their communications interactions with external users connected through the PSTN.

Lessons
Connecting to the PSTN
Connecting to the Existing PBX
M:N Interworking Routing
Call Routing Reliability
Call via Work
Shared Line Appearance
IP Phones
Room Systems
Mobile

Lab : Configuring Integration with an IP-PBX
Configuring Enterprise Voice Settings for London
Configuring Inter-Trunk Routing
Research Skype for Business Server 2015 Integration Settings
Configuring IP-PBX Integration Settings
After completing this module, students will be able to:
Plan for the Mediation Server role.
Connect Skype for Business Server 2015 to the PSTN.
Implement M:N interworking routing.
Define a reliable route for calls by using the PSTN.
Describe Call via Work.
Describe Shared Line Appearance.

Module 7: Cloud PBX with On-Premises PSTN Connectivity using an Existing Deployment
This module discusses the implementation and configuration of Cloud PBX with an on-premises PSTN with an existing deployment. With many options for implementation, students should be familiar with the different methods and connectivity options. Implementing Cloud PBX requires a tenant with Office 365 and a network infrastructure that can be utilized for users at an office or on a public internet connection. It is important to remember that dial-in conferencing needs to be implemented via PSTN Conferencing or Audio Conferencing Provider (ACP). On-Premises PSTN Connectivity with Cloud Connector Edition will be covered in the next module.

Lessons
Call Flows and Manageability
Lab : Call Flows and Manageability
* Exercise 1: Testing the Current PBX Calling Solution
* Exercise 2: Enabling Cloud PBX with On-Premises PSTN Connectivity
* Exercise 3: Testing Cloud PBX with On-Premises PSTN Connectivity

After completing this module, students will be able to:
* Explain Cloud PBX with On-Premises PSTN Connectivity architectures and scenarios

Module 8: Cloud PBX with On-Premises PSTN Connectivity using Cloud Connector Edition
Enterprises that have a voice solution on-premises that does not include Skype for Business Server 2015 or Lync Server 2013 can still integrate their current solution with Skype for Business Online by leveraging Cloud Connector Edition (CCE). It is important to choose the correct topology for CCE in order to support an organization’s voice requirements. This module will review the different supported topologies and provide guidance on the deployment process.

Lessons
Introduction to Cloud Connector Edition
Planning PSTN Connectivity via Cloud Connector Edition
Deploying Cloud Connector Edition

Lab : Deploying Cloud Connector Edition
Configuring the Lab Organization
Prepare First Cloud Connector Edition High Availability Appliance
Prepare Second Cloud Connector Edition High Availability Appliance
Create Base VHDX for Cloud Connector Edition Virtual Machines
Deploy First Cloud Connector Edition High Availability Appliance
Configure Office 365 Tenant
Test Cloud PBX with On-Premises PSTN Connectivity
Deploy Second Cloud Connector Edition High Availability Appliance
Complete and Testing Cloud Connector Edition High Availability
Test Cloud Connector Edition Management Service Auto Recovery

After completing this module, students will be able to:
Know when Cloud Connector Edition is the right solution for an organization.
Identify Cloud Connector Edition requirements.
Deploy and manage Cloud Connector Edition.

Module 9: Enhanced Calling Features and Device Requirements
Enterprise Voice provides a number of specific on-premises features such as call parking, unassigned numbers, PSTN conferencing, and Response Groups. It also builds on the basic Enterprise Voice deployment scenario introduced earlier in the course. To use Enterprise Voice, you need to know about the various Enterprise Voice applications and how to implement and configure them. You will explore the Skype for Business Server Response Group Service (RGS) in some depth, including components such as RGS agent groups, RGS queues, hunt groups or basic workflows, and Interactive Voice response workflows. In addition, you should be able to describe the Attendant routing method.

Lessons
Call Park Service
Managing Calls to Unassigned Numbers
Delegation and Private Lines
Response Group Services
Location Information Services and E9-1-1

Lab : Configuring Response Groups
Configuring Agent Groups and Queues
Configuring Workflows
Verifying the Response Group Service Behavior
Lab : Configuring Location Information Services and Managing Devices
Creating Emergency Routes and PSTN Usages
Configuring Number Manipulation on Trunks for Emergency Numbers
Defining LIS Locations
Experiencing LIS Features
After completing this module, students will be able to:
Explain the various voice features.
Configure calling features that extend Skype for Business Enterprise Voice functionality.
Configure call distribution with response groups.
Make devices location aware with Location Information Service.
Manage devices in Skype for Business Server 2015.

Module 10: Network Requirements
In this module, you will learn how to optimize voice communications on a network by planning for network consumption and implementing bandwidth optimizing technologies such as call admission control (CAC), quality of service (QoS), and software defined networks (SDN). You will also learn the media stacks available for Skype for Business Server 2015 and Skype for Business Online.

Lessons
Media Stacks
Traffic Modeling
Quality of Service
Software-Defined Networking
Overview of Call Admission Control
Implementing Call Admission Control
Software-Defined Networking

Lab : Managing Voice Quality
Entering information into the Skype for Business Bandwidth Calculator
Reviewing Calculated Results
Configuring Quality of Service
Verifying the Quality of Service Application
Configuring Call Admission Control to Manage Bandwidth
Analyzing DSCP Values and Port Ranges for Prioritizing Network Traffic (Bonus Exercise
After completing this module, students will be able to:
Explain the media stacks available for Skype for Business Server 2015 and Skype for Business Online.
Plan for network consumption.
Optimize voice communications on a network.
Implement bandwidth-optimizing technologies such as call admission control (CAC), quality of service (QoS), and software-defined networks (SDN).

Module 11: Monitoring and Maintaining Voice Quality
Asserting, achieving, and maintaining call quality are imperative for a successful Skype for Business deployment, especially for voice and conferencing workloads. This module will detail Microsoft’s Call Quality Methodology as both a process and toolset that can be used to achieve these goals. Call Quality Scorecard, along with its accompanying script and the Call Quality Dashboard, will be described as additional tools to measure and maintain call quality goals set by an organization. The module will also show how to leverage native Skype for Business tools and datasets to help troubleshoot and further refine deployment quality.

Lessons
Call Quality Methodology
Call Quality Dashboard
Monitoring Tools
Usage Reports and Monitoring

Lab : Deploying Call Quality Dashboard, Analyzing Reports, and Capturing KHI
Installing the Skype Call Quality Dashboard
Using the Skype Call Quality Dashboard
Analyze Peer-to-Peer Session Detail Reports
Troubleshoot Media Quality Reports
Monitoring Synthetic Transactions
Monitoring Server Health
After completing this module, students will be able to:
Leverage the Call Quality Methodology (CQM) and monitoring tools.
Effectively define and assert call quality.

Module 12: Voice Troubleshooting
Troubleshooting is a basic skill that is required to support Skype for Business Server deployments. Skype for Business infrastructure can be deployed in a variety of topologies, as has been described throughout this course. Skype for Business administrators should be familiar with both the core tools and the troubleshooting methods that apply specifically to Skype for Business Online and Skype for Business Server 2015. This module will introduce tools and methodologies for troubleshooting Skype for Business client, Skype for Business Server 2015, and Skype for Business Online. Various scenarios will be explored to provide familiarity with some of the common issues administrators face.

Lessons
Troubleshooting Call Quality
Troubleshooting Scenarios
Troubleshooting Skype for Business Online Voice
Troubleshooting IP Phones

Lab : Troubleshoot Dial Plans, Routing, and Trunks
Reviewing the Centralized Logging Service Components
Using the CLS Logger Tool
Tracing Fundamentals
Identifying Dial Plan Misconfiguration
Troubleshooting Voice Routing Issues

After completing this module, students will be able to:
Troubleshoot call quality.
Identify troubleshooting tools.
Identify troubleshooting scenarios.
Use troubleshooting methodology to research, diagnose, and remediate call quality issues.
Troubleshoot common Skype for Business Online client issues.
Troubleshoot IP Phones.

Vad ingår?

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 40409: Deploying Voice Workloads for Skype for Business Online and Server 2015

Förkunskaper

Deltagare bör ha förljande erfarenhet:

 • Erfarenhet av Skype for Business Server 2015- eller Lync Server 2013-teknik och kännedom om supportade migrerings-scenarios
 • Färdigheter i att planera och distribuera lösningar för Skype for Business Server 2015 och Skype for Business Online när det gäller end users, endpoint-enheter, telefoni, audio-, video- och webbkonferenser, säkerhet, hög tillgänglighet och disaster recovery
 • Förmåga att övervaka och felsöka Skype for Business Server 2015 på en grundläggande nivå med hjälp av övervaknings- och felsökningsverktygen i Microsoft (Snooper, centralized logging Service (CLS), Key Health Indicators (KHI)).
 • Färdigheter i Active Directory Domain Services, data networks, Azure Active Directory Domain Services, directory synchronization och telecommunications- standarder och nätverkskomponenter som supportar konfigureringen och distrubutionen av Skype for Business-arkitektur
 • Kännedom om kraven och processen för integrering av Skype for Business Server 2015 med Microsoft Exchange Server and Office 365
 • Kunskap om följande teknik: Windows, Windows Server och Hyper-V, QoS, TCP/IP, network load balancing, PowerShell, förståelse för Session Initiation Protocol (SIP) (basic telephony concepts inklusive SIP trunking, gateway och Session Border Controller (SBC) interconnects och common private branch exchange (PBX) distribution och arkitektur.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 125.505 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,57% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"I found the whole experience very good. It was new to literally living at the training centre and purely focus on this, but I think this works really well. Can't fault anything to do with the training centre or the trainer, who was exceptional."
Andrew Martin, Pennine. (9/11/2017 (Torsdag) till 11/11/2017 (Lördag))

"Very good course and instructor, mixed course details with real life experience."
Anonym (9/11/2017 (Torsdag) till 11/11/2017 (Lördag))

"I found the whole experience very good. It was new to literally living at the training centre and purely focus on this, but I think this works really well. Can't fault anything to do with the training centre or the trainer, who was exceptional."
Andrew Martin, Pennine. (9/11/2017 (Torsdag) till 11/11/2017 (Lördag))

"Very good course and instructor, mixed course details with real life experience."
Anonym (9/11/2017 (Torsdag) till 11/11/2017 (Lördag))

"Learned important things about D365 F&O applications."
JO. (6/9/2022 (Tisdag) till 9/9/2022 (Fredag))

Kursdatum

Microsoft - MCSE: Productivity (Skype for Business - Deploying Enterprise Voice)

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

21/9/2022 (Onsdag)

24/9/2022 (Lördag)

Avslutad - Lämna feedback

 

19/12/2022 (Måndag)

22/12/2022 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

1/3/2023 (Onsdag)

4/3/2023 (Lördag)

Platser tillgängliga

Registrera

Senaste recensioner från våra studenter