Linux LPI Level 2 (LPIC-2) - Bara 6 dagar

Andra utbildningsföretag baserar sina kurser mycket på föreläsningar och självstudier.

Vår framgångsrika utbildning är väldigt varierande och interaktiv och kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så vi ökar uppmärksamheten, främjar samarbetet mellan deltagare och instruktör samt stärker dina kunskaper genom praktisk inlärning.

Du kommer att:

Läs mer...

Kunna fokusera [Immerse] helt på din utbildning i en inspirerande miljö utan några former av störande moment, vare sig det gäller dagliga privata eller arbetsrelaterade åtaganden.

Uppleva våra accelererade [Accelerated] inlärningsmetoder utvecklade för att kunna lära dig ännu mer, ännu snabbare. Du blir borta från arbetet under kortare tid samt får direkt nytta av din investering.

Erhålla mätbara resultat [Measured] via certifieringstester som du genomför på plats på vårt utbildningscenter och som vi dessutom garanterar att du klarar. Därmed säkerställer vi att du faktiskt erhåller din certifiering samt ges en fullständig feedback på din kurs.

Med Firebrand Training lär du dig mer.

Du lär dig...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din LPI Level 2 hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 6 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din LPI Level 2 kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar LPI Level 2 certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig LPI Level 2 snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat LPI Level 2kursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vårt accelererade Linux Level 2 kurs- och certifieringsprogram erbjuder det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att uppnå önskad kunskap och certifiering.

Vi har designat vårt kursmaterial så att det förbereder dig för din examen som du genomför på plats under kursen.

Du kommer att lära dig:

Topic 200: Capacity Planning

 • 200.1 Measure and Troubleshoot Resource Usage
 • 200.2 Predict Future Resource Needs

Topic 201: Linux Kernel

 • 201.1 Kernel components
 • 201.2 Compiling a Linux kernel
 • 201.3 Kernel runtime management and troubleshooting

Topic 202: System Startup

 • 202.1 Customising SysV-init system startup
 • 202.2 System recovery
 • 202.3 Alternate Bootloaders

Topic 203: Filesystem and Devices

 • 203.1 Operating the Linux filesystem
 • 203.2 Maintaining a Linux filesystem
 • 203.3 Creating and configuring filesystem options

Topic 204: Advanced Storage Device Administration

 • 204.1 Configuring RAID
 • 204.2 Adjusting Storage Device Access
 • 204.3 Logical Volume Manager

Topic 205: Networking Configuration

 • 205.1 Basic networking configuration
 • 205.2 Advanced Network Configuration
 • 205.3 Troubleshooting network issues

Topic 206: System Maintenance

 • 206.1 Make and install programs from source
 • 206.2 Backup operations
 • 206.3 Notify users on system-related issues

Objectives: Exam 202

Topic 207: Domain Name Server

 • 207.1 Basic DNS server configuration
 • 207.2 Create and maintain DNS zones
 • 207.3 Securing a DNS server

Topic 208: Web Services

 • 208.1 Basic Apache configuration
 • 208.2 Apache configuration for HTTPS
 • 208.3 Implementing Squid as a caching proxy
 • 208.4 Implementing Nginx as a web server and a reverse proxy

Topic 209: File Sharing

 • 209.1 Samba Server Configuration
 • 209.2 NFS Server Configuration

Topic 210: Network Client Management

 • 210.1 DHCP configuration
 • 210.2 PAM authentication
 • 210.3 LDAP client usage
 • 210.4 Configuring an OpenLDAP server

Topic 211: E-Mail Services

 • 211.1 Using e-mail servers
 • 211.2 Managing Local E-Mail Delivery
 • 211.3 Managing Remote E-Mail Delivery

Topic 212: System Security

 • 212.1 Configuring a router
 • 212.2 Managing FTP servers
 • 212.3 Secure shell (SSH)
 • 212.4 Security tasks
 • 212.5 OpenVPN

Certifiering...

Certifieringsgaranti

Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.

Under kursen förbereder vi dig för och genomför följande examen:

 • Eksamen 117-201: Advanced I
 • Eksamen 117-202: Advanced II

Vad ingår?...

Firebrand Training erbjuder kvalificerade kurs- och certifieringsprogram som inkluderar allt, är enkelt för kunden och utvecklat med fokus på de specifika behov som våra deltagare har. Vi säkerställer att alla detaljer tas om hand så att du helt kan fokusera på dina kunskaps- och certifieringsmål.

Du mottager ett gediget utbud av kursmaterial som passar till alla inlärningsstilar (presentation, övning, diskussion) – och som är avgörande för en framgångsrik inlärning.

Våra kurs- och certifieringsprogram inkluderar allt med:

 • Praktiskt orienterad utbildning som använder vår unika metodik (Presentation|Övning|Diskussion)
 • Omfattande kursmaterial och labbmanualer – vi utvecklar traditionella kursmaterial för att motsvara de specifika krav som accelererad inlärning ställer.
 • Ett helt instruktörslett program med 24 timmars tillgång till klassrum, labbutrustning och instruktör
 • Examensvoucher och certifieringstest som genomförs på plats under kursen
 • Vår certifieringsgaranti som innebär att vi erbjuder en ovillkorlig garanti att du erhåller din certifiering. Du har rätt att återkomma till din kurs så många gånger det behövs inom en 12 månadersperiod tills certifieringen är uppnådd. Allt du behöver betala är eventuella nya test- och boendeavgifter
 • Boende, mat samt tillgång till kaffe, te, frukt och tilltugg under hela kursen
 • Transport till och från närmaste flygplats/tågstation före och efter genomförd kurs

Våra instruktörer lär ut anpassat till varje individs behov genom instruktioner, hands-on labbar, gruppövningar, individuella studier, självtester samt frågor & svar.

Firebrand Training har anpassade, väl utrustade utbildningslokaler där du genomför din utbildning och får tillgång till komfortabla klassrum och loungemiljöer 24 timmar om dygnet.

Förkunskaper...

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

När...

Linux LPI Level 2 Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

27/5/2019 (Måndag)

1/6/2019 (Lördag)

Avslutad

-

 

30/9/2019 (Måndag)

5/10/2019 (Lördag)

Väntelista

Rikstäckande

 

11/11/2019 (Måndag)

16/11/2019 (Lördag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

3/2/2020 (Måndag)

8/2/2020 (Lördag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

16/3/2020 (Måndag)

21/3/2020 (Lördag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,75% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Intense, great instructor and a lot of good learning."
Anonym - Linux LPI Level 2 (LPIC-2) (6 dagar) (14/11/2016 till 19/11/2016)

"The instructor was great! A real hero. Not common man. Helpful and knowledgeable."
P.M, self employed. - Linux LPI Level 2 (LPIC-2) (6 dagar) (5/3/2012 till 10/3/2012)

"Very good, a quick way to get qualified."
John Morrissey, Aardman. - Linux LPI Level 2 (LPIC-2) (6 dagar) (5/3/2012 till 10/3/2012)

"Great place, effective learning solution. Delighted with the course."
E.C. - Linux LPI Level 2 (LPIC-2) (6 dagar) (19/4/2010 till 24/4/2010)

"Fast paced, high quality training. The best way to do it!"
Kevin Anderson, Nobody at this time.. - Linux Linux+ Powered by LPI (Level 1) (6 dagar) (4/4/2016 till 9/4/2016)

"Very good environment for condensed learning, the training covered all areas clearly."
Anonym - Linux Linux+ Powered by LPI (Level 1) (6 dagar) (13/4/2015 till 18/4/2015)

"Shock therapy that actually works."
Juan Jimenezcoelho, QA Client. - Linux Linux+ Powered by LPI (Level 1) (6 dagar) (6/10/2014 till 11/10/2014)

"Highly recommended for those with little time to self-study but feel able to fast track themselves in an education focused environment."
Callum Pluss, Smartodds Ltd. - Linux Linux+ Powered by LPI (Level 1) (6 dagar) (6/10/2014 till 11/10/2014)

"very intense but with dedication and practice it is achievable"
Hiwot Mendahun, MimeCast. - Linux Linux+ Powered by LPI (Level 1) (6 dagar) (14/1/2013 till 19/1/2013)

"Long days, fresh new certificate."
Anon.. - Linux Linux+ Powered by LPI (Level 1) (6 dagar) (27/2/2012 till 3/3/2012)

"Intense and at the limit of what I could handle, enough but I could not handle anymore."
W.M. - Linux Linux+ Powered by LPI (Level 1) (6 dagar) (9/1/2012 till 14/1/2012)

"Did the one week Linux course: brain busting but brilliant. The instructor really knew his stuff - and more than his stuff and didn't just prepare me for the exam, he prepared me to go back next week and support our Linux systems - really."
Ian Manning. - Linux Linux+ Powered by LPI (Level 1) (6 dagar) (9/1/2012 till 14/1/2012)

"It's the ideal way to get away and immerse yourself in something new - giving a better chance that the learning will stick!"
Robert Stevens. - Linux Linux+ Powered by LPI (Level 1) (6 dagar) (9/1/2012 till 14/1/2012)

"Fantastic course, instructor and facilities at Wyboston Lakes. Instructor was superb; very knowledgeable and incredibly enthusiastic about the subject."
J.S. - Linux Linux+ Powered by LPI (Level 1) (6 dagar) (9/1/2012 till 14/1/2012)

"It was hard work, but it does exactly what it says on the tin as the paint advert says. Labs are well constructed to reinforce the theory sessions, and it is great to be able to go and sit at your workstation any time of the day or night, instead of having to wait till the next day to sort something niggling at you."
Hugh Esler, Self-employed. - Linux Linux+ Powered by LPI (Level 1) (6 dagar) (14/11/2011 till 19/11/2011)

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Fantastisk lärare, med stor kunskap, insikt och förmåga att fånga ens fokus genom långa lektionspass."
Anonym - ISACA CISA Certifiering (4 dagar) (8/6/2016 till 10/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Koncentrerad utbildning med bra nivå på trainer."
S.L.. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (9/5/2016 till 12/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Lärorik, Intensiv och mycket givande. "
Kaveh Hoodeh, Atea Sverige AB. - EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) (5 dagar) (11/4/2016 till 15/4/2016)

"Intensivt men bra."
Anonym - EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) (5 dagar) (11/4/2016 till 15/4/2016)

"Very helpful staff at the site and a very knowledgeable instructor."
Jordan Mowat, Intergraph. - ISTQB Firebrand's Training for ISTQB's Advanced Test Manager Certification (3 dagar) (9/3/2016 till 11/3/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Intressant ämne och superbra lärare."
Anonym - EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) (5 dagar) (1/2/2016 till 5/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Mycket bra faciliteter for andamalet. Väl använd tid. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Fantastiskt!"
Daniel Zhang. - ITIL® v3 Foundation (ITIL 4) (2 dagar) (20/1/2016 till 21/1/2016)

"Bra anläggning och kurslokaler."
Anna Wibergh, EVRY. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (19/1/2016 till 20/1/2016)

"Bra upplagg och boende"
James Skallsjo, Nordea. - The Open Group TOGAF® 9.2 certified training (Level 1&2) (3 dagar) (18/1/2016 till 20/1/2016)

"Hogt tempo med bra larare. Valdigt bra mat"
Anonym - The Open Group TOGAF® 9.2 certified training (Level 1&2) (3 dagar) (18/1/2016 till 20/1/2016)

"Intensiva men intressanta dagar, god mat och mycket bra kursledare!"
Jan Olsson, 2conciliate Business Solutions AB. - The Open Group TOGAF® 9.2 certified training (Level 1&2) (3 dagar) (18/1/2016 till 20/1/2016)

"Bra"
Anonym - Cisco CCNA (Routing & Switching) (7 dagar) (11/1/2016 till 16/1/2016)

"Highly recommended, instructor had lot of real world experience, and relevant examples. "
Ryan MacKenzie , ABB. - Lean Six Sigma Black Belt (5 dagar) (14/12/2015 till 18/12/2015)

"Great experience."
Anonym - Lean Six Sigma Green Belt (5 dagar) (7/12/2015 till 11/12/2015)

"Jag var medveten om att det var en tuff utbildning med långa dagar, men den var tuffare än så. Det blev inte mycket sömn."
Benny Jönsson, Capgemini. - ISTQB Firebrand's Training for ISTQB's Advanced Test Manager Certification (3 dagar) (2/12/2015 till 4/12/2015)

"Mycket fint område att befinna sig i. Rum och allt är i utmärkt kvalité men räkna med ett högt temp och långa dagar."
S.H. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (21/11/2015 till 29/11/2015)

"Mycket trevligt."
Robert Maras , Cygate AB. - EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) (5 dagar) (2/11/2015 till 6/11/2015)

"Intensivt."
Anonym, KTF UL - EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) (5 dagar) (2/11/2015 till 6/11/2015)

"Intensiv traning med bra instruktor"
M.B.. - EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) (5 dagar) (2/11/2015 till 6/11/2015)

"mycket nojd kommer att gora nasta kurs med dem"
M.N. - Cisco CCNA (Routing & Switching) (7 dagar) (26/10/2015 till 31/10/2015)