ISACA CISM Certifiering

- Bara 4 dagar

CISM-certifieringen vänder sig till personer som hanterar, designar, överser och/eller utvärderar företags informationssäkerhet (IS).

CISM-certifieringen främjar internationell praxis och förser företagsledningar med en försäkring om att de som erhåller benämningen verkligen har den erfarenhet som krävs och kunskapen att tillhandahålla verksam säkerhetshantering och konsult-tjänster. Få din ISACA CISM-utbildning på bara 4 dagar och lär dig mer än du kunnat föreställa dig.

Vi på Firebrand vet att din tid är värdefull. Därför ger vi dig möjligheten att få din CISM-utbildning på bara 4 dagar. Vi ger dig de bästa förutsättningarna för att lära.

Läs mer...

Med oss vid din sida som uppmuntrar och guidar dig på vägen, kan du ta del av 4 intensiva, fokuserade dagar av kvalitativt lärande i en distraktionsfri miljö. Din erfarna instruktör använder Firebrands unika, accelererade inlärningsmetoder som inkluderar vår exklusiva lecture-/lab-/review-metodik med exempel från verkligheten som ger dig bästa möjliga förutsättningar att lära och bibehålla din kunskap samt att framgångsrikt klara din certifiering.

Att genomföra din CISM-utbildning hos Firebrand innebär att:

 • Du får fler utbildningstimmar per dag, vilket ger dig möjligheten att bli utbildad och certifierad på CISM snabbare och mer kostnadseffektivt än hos någon annan utbildningsleverantör
 • Du erhåller utbildning från en av de mest kvalificerade instruktörerna i världen
 • Du kan uteslutande fokusera på din inlärning i vår distraktionsfria miljö
 • Du får gedigen support på plats och tillgång till klassrum dygnet runt
 • Priset du betalar innefattar ett allt-inkluderat-paket och täcker allt kursmaterial, boende, mat, transportservice, m.m.

Se Du lär dig...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din CISM hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad på bara 4 dagar. Hos oss får du din utbildning på rekordtid.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din CISM kurs på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar CISM kursen första gången eller kan gå om kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din kurs första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen (Testvoucher ska betalas separat och köps direkt hos testleverantören). Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig CISM snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012 och 2013” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat CISM kursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer på CISM är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Senaste CISM recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

ISACA CISM certification

We have designed our course material in the way that best prepares you to learn and pass your exams.

Firebrand Training's CISM Accelerated Training provides thorough instructor-led training to ensure that you learn the foundation concepts critical to an information security manager. Firebrand Training's Accelerated Course provides thorough instructor-led training to ensure that you learn the fundamentals, obtain hands-on skills and earn your certification. You will emerge able to immediately apply your new knowledge in your career environment. 

CISM will encompass the following areas 

 • Domain 1—Information Security Governance (24%) 
 • Domain 2—Information Risk Management and Compliance (33%) 
 • Domain 3—Information Security Program Development and Management (25%) 
 • Domain 4—Information Security Incident Management (18%) 

Domain 1—Information Security Governance (24%) 

Establish and maintain an information security governance framework and supporting processes to ensure that the information security strategy is aligned with organizational goals and objectives, information risk is managed appropriately and program resources are managed responsibly. 

Task Statements 

 • 1.1 Establish and maintain an information security strategy in alignment with organizational goals and objectives to guide the establishment and ongoing management of the information security program. 
 • 1.2 Establish and maintain an information security governance framework to guide activities that support the information security strategy. 
 • 1.3 Integrate information security governance into corporate governance to ensure that organizational goals and objectives are supported by the information security program. 
 • 1.4 Establish and maintain information security policies to communicate management’s directives and guide the development of standards, procedures and guidelines. 
 • 1.5 Develop business cases to support investments in information security. 
 • 1.6 Identify internal and external influences to the organization (for example, technology, business environment, risk tolerance, geographic location, legal and regulatory requirements) to ensure that these factors are addressed by the information security strategy. 
 • 1.7 Obtain commitment from senior management and support from other stakeholders to maximize the probability of successful implementation of the information security strategy. 
 • 1.8 Define and communicate the roles and responsibilities of information security throughout the organization to establish clear accountabilities and lines of authority. 
 • 1.9 Establish, monitor, evaluate and report metrics (for example, key goal indicators [KGIs], key performance indicators [KPIs], key risk indicators [KRIs]) to provide management with accurate information regarding the effectiveness of the information security strategy. 

Knowledge Statements 

 • 1.1 Methods to develop an information security strategy 
 • 1.2 The relationship among information security and business goals, objectives, functions, processes and practices 
 • 1.3 Methods to implement an information security governance framework 
 • 1.4 The fundamental concepts of governance and how they relate to information security 
 • 1.5 Methods to integrate information security governance into corporate governance 
 • 1.6 Internationally recognized standards, frameworks and best practices related to information security governance and strategy development 
 • 1.7 Methods to develop information security policies 
 • 1.8 Methods to develop business cases 
 • 1.9 Strategic budgetary planning and reporting methods 
 • 1.10 The internal and external influences to the organization (for example, technology, business environment, risk tolerance, geographic location, legal and regulatory requirements) and how they impact the information security strategy 
 • 1.11 Methods to obtain commitment from senior management and support from other stakeholders for information security 
 • 1.12 Information security management roles and responsibilities 
 • 1.13 Organizational structures and lines of authority 
 • 1.14 Methods to establish new, or utilize existing, reporting and communication channels throughout an organization 
 • 1.15 Methods to select, implement and interpret metrics (for example, key goal indicators [KGIs], key performance indicators [KPIs], key risk indicators [KRIs]) 

Domain 2—Information Risk Management and Compliance (33%) 

Manage information risk to an acceptable level to meet the business and compliance requirements of the organization. 

Task Statements 

 • 2.1 Establish and maintain a process for information asset classification to ensure that measures taken to protect assets are proportional to their business value. 
 • 2.2 Identify legal, regulatory, organizational and other applicable requirements to manage the risk of noncompliance to acceptable levels. 
 • 2.3 Ensure that risk assessments, vulnerability assessments and threat analyses are conducted periodically and consistently to identify risk to the organization’s information. 
 • 2.4 Determine appropriate risk treatment options to manage risk to acceptable levels. 
 • 2.5 Evaluate information security controls to determine whether they are appropriate and effectively mitigate risk to an acceptable level. 
 • 2.6 Identify the gap between current and desired risk levels to manage risk to an acceptable level. 
 • 2.7 Integrate information risk management into business and IT processes (for example, development, procurement, project management, mergers and acquisitions) to promote a consistent and comprehensive information risk management process across the organization. 
 • 2.8 Monitor existing risk to ensure that changes are identified and managed appropriately. 
 • 2.9 Report noncompliance and other changes in information risk to appropriate management to assist in the risk management decision-making process. 

Knowledge Statements 

 • 2.1 Methods to establish an information asset classification model consistent with business objectives 
 • 2.2 Methods used to assign the responsibilities for and ownership of information assets and risk 
 • 2.3 Methods to evaluate the impact of adverse events on the business 
 • 2.4 Information asset valuation methodologies 
 • 2.5 Legal, regulatory, organizational and other requirements related to information security 
 • 2.6 Reputable, reliable and timely sources of information regarding emerging information security threats and vulnerabilities 
 • 2.7 Events that may require risk reassessments and changes to information security program elements 
 • 2.8 Information threats, vulnerabilities and exposures and their evolving nature 
 • 2.9 Risk assessment and analysis methodologies 
 • 2.10 Methods used to prioritize risk 
 • 2.11 Risk reporting requirements (for example, frequency, audience, components) 
 • 2.12 Methods used to monitor risk 
 • 2.13 Risk treatment strategies and methods to apply them 
 • 2.14 Control baseline modeling and its relationship to risk-based assessments 
 • 2.15 Information security controls and countermeasures and the methods to analyze their effectiveness and efficiency 
 • 2.16 Gap analysis techniques as related to information security 
 • 2.17 Techniques for integrating risk management into business and IT processes 
 • 2.18 Compliance reporting processes and requirements 
 • 2.19 Cost/benefit analysis to assess risk treatment options 

Domain 3—Information Security Program Development and Management (25%) 

Establish and manage the information security program in alignment with the information security strategy. 

Task Statements 

 • 3.1 Establish and maintain the information security program in alignment with the information security strategy. 
 • 3.2 Ensure alignment between the information security program and other business functions (for example, human resources [HR], accounting, procurement and IT) to support integration with business processes. 
 • 3.3 Identify, acquire, manage and define requirements for internal and external resources to execute the information security program. 
 • 3.4 Establish and maintain information security architectures (people, process, technology) to execute the information security program. 
 • 3.5 Establish, communicate and maintain organizational information security standards, procedures, guidelines and other documentation to support and guide compliance with information security policies. 
 • 3.6 Establish and maintain a program for information security awareness and training to promote a secure environment and an effective security culture. 
 • 3.7 Integrate information security requirements into organizational processes (for example, change control, mergers and acquisitions, development, business continuity, disaster recovery) to maintain the organization’s security baseline. 
 • 3.8 Integrate information security requirements into contracts and activities of third parties (for example, joint ventures, outsourced providers, business partners, customers) to maintain the organization’s security baseline. 
 • 3.9 Establish, monitor and periodically report program management and operational metrics to evaluate the effectiveness and efficiency of the information security program. 

Knowledge Statements 

 • 3.1 Methods to align information security program requirements with those of other business functions 
 • 3.2 Methods to identify, acquire, manage and define requirements for internal and external resources 
 • 3.3 Information security technologies, emerging trends, (for example, cloud computing, mobile computing) and underlying concepts 
 • 3.4 Methods to design information security controls 
 • 3.5 Information security architectures (for example, people, process, technology) and methods to apply them 
 • 3.6 Methods to develop information security standards, procedures and guidelines 
 • 3.7 Methods to implement and communicate information security policies, standards, procedures and guidelines 
 • 3.8 Methods to establish and maintain effective information security awareness and training programs 
 • 3.9 Methods to integrate information security requirements into organizational processes 
 • 3.10 Methods to incorporate information security requirements into contracts and third-party management processes 
 • 3.11 Methods to design, implement and report operational information security metrics 
 • 3.12 Methods for testing the effectiveness and applicability of information security controls 

Domain 4—Information Security Incident Management (18%) 

Plan, establish and manage the capability to detect, investigate, respond to and recover from information security incidents to minimize business impact. 

Task Statements 

 • 4.1 Establish and maintain an organizational definition of, and severity hierarchy for, information security incidents to allow accurate identification of and response to incidents. 
 • 4.2 Establish and maintain an incident response plan to ensure an effective and timely response to information security incidents. 
 • 4.3 Develop and implement processes to ensure the timely identification of information security incidents. 
 • 4.4 Establish and maintain processes to investigate and document information security incidents to be able to respond appropriately and determine their causes while adhering to legal, regulatory and organizational requirements. 
 • 4.5 Establish and maintain incident escalation and notification processes to ensure that the appropriate stakeholders are involved in incident response management. 
 • 4.6 Organize, train and equip teams to effectively respond to information security incidents in a timely manner. 
 • 4.7 Test and review the incident response plan periodically to ensure an effective response to information security incidents and to improve response capabilities. 
 • 4.8 Establish and maintain communication plans and processes to manage communication with internal and external entities. 
 • 4.9 Conduct post-incident reviews to determine the root cause of information security incidents, develop corrective actions, reassess risk, evaluate response effectiveness and take appropriate remedial actions. 
 • 4.10 Establish and maintain integration among the incident response plan, disaster recovery plan and business continuity plan. 

Knowledge Statements 

 • 4.1 The components of an incident response plan 
 • 4.2 Incident management concepts and practices 
 • 4.3 Business continuity planning (BCP) and disaster recovery planning (DRP) and their relationship to the incident response plan 
 • 4.4 Incident classification methods 
 • 4.5 Damage containment methods 
 • 4.6 Notification and escalation processes 
 • 4.7 Roles and responsibilities in identifying and managing information security incidents 
 • 4.8 Types and sources of tools and equipment required to adequately equip incident response teams 
 • 4.9 Forensic requirements and capabilities for collecting, preserving and presenting evidence (for example, admissibility, quality and completeness of evidence, chain of custody) 
 • 4.10 Internal and external incident reporting requirements and procedures 
 • 4.11 Post-incident review practices and investigative methods to identify root causes and determine corrective actions 
 • 4.12 Techniques to quantify damages, costs and other business impacts arising from information security incidents 
 • 4.13 Technologies and processes that detect, log and analyze information security events 
 • 4.14 Internal and external resources available to investigate information security incidents

Se Certifiering...

Senaste CISM recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Som en del av din kurs blir du förberedd för följande examen:

 • CISM Exam

CISM Exam testar dina kunskaper på följande CISM-områden:

 • Domain 1 - Information Security Governance (24%)
 • Domain 2 - Information Risk Management (30%)
 • Domain 3 - Information Security Program Development and Management (27%)
 • Domain 4 - Information Security Incident Management (19%)

Firebrand är officiell partner till ISACA exams. Det innebär att du kommert att studera och skriva din CISM exam på Firebrands utbildningscenter under den här accelererade kursen. Dessutom täcks du av din certifierings-garanti i det fall du inte skulle klara examen på första försöket.

Vänligen notera: Priset för kursen inkluderar inte avgift för examen. Du bokar och betalar för din examen direkt hos ISACA och skriver den under din kurs. Vänligen se till att du har registrerat dig hos ISACA och har betalat för din examen innan ankomst.

Se Vad ingår?...

Senaste CISM recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

On this accelerated CISM course, you'll get official ISACA Student Kits which include:

 • Certification Review Manual
 • 12 month access to official ISACA Resources including ISACA Exam Practice Questions, Answers and Explanations
 • Copy of Course Materials

You'll also access additional, exclusive CISM curriculum built by Firebrand.

Se Förkunskaper...

Senaste CISM recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Före påbörjad kurs måste deltagare lämna in underlag som visar på att denne har minst fem års arbetslivserfarenhet inom informationssäkerhet, varav minst tre år inom informationssäkerhets-management inom tre eller fler av job practice analysis areas (Information Security Governance, Information Risk Management, Information Security Program Develeopment and Management och Information Security Incident Management). Arbetslivserfarenheten måste ha anskaffats inom den tio-årsperiod som föregår ansökningsdatumet för certifieringen eller inom fem år efter det datum då examen avklarades.

Firebrands antagnings-rådgivare intervjuar alla potentiella deltagare gällande deras arbetslivserfarenhet, innehavande examen och certifieringar och personlig lämplighet. Den här urvalsprocessen försäkrar en lyckad matchning mellan kunden och Firebrand Training på vägen mot accelererad utbildning och certifiering.

Alternativ till ovan angivna erfarenhet:

Två år

 • Certified Information Systems Auditor (CISA) in good standing
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP) in good standing
 • Post-graduate degree in information security or a related field (e.g., business administration, information systems, information assurance)

Ett år

 • One full year of information systems management experience
 • Skill-based security certifications (e.g., SANS Global Information Assurance Certification (GIAC), Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE), CompTIA Security+)

Dessa alternativ till tidigare angivna erfarenheter kan inte ersätta någon del av kravet på tre års arbetslivserfarenhet inom informationssäkerhets-management.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Senaste CISM recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

ISACA CISM Kursdatum

ISACA - CISM Certifiering

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

2/9/2019 (Måndag)

5/9/2019 (Torsdag)

Avslutad

 

4/11/2019 (Måndag)

7/11/2019 (Torsdag)

Väntelista

 

3/12/2019 (Tisdag)

6/12/2019 (Fredag)

Platser tillgängliga

Registrera

Senaste CISM recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,76% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Koncentrerad utbildning med bra nivå på trainer."
S.L.. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (9/5/2016 till 12/5/2016)

"My second time here, accelerated training is great for me, I have more money than time"
Anonym - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (18/11/2013 till 21/11/2013)

"Firebrand truly lives up to its "training accelerated" You get much more than just the course; valuable insight from experience from the participants and the course lecturer"
Gazmend Huskaj. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (9/5/2016 till 12/5/2016)

"A nice place for education"
Selamawit Teklu, IBM. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (9/5/2016 till 12/5/2016)

"Good training, Good trainer"
Kjell Perman, Tieto. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (9/5/2016 till 12/5/2016)

"4 intensive 12 timers træningsforløb. Godt for en seriøs brush up."
Steen Schledermann. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (9/5/2016 till 12/5/2016)

"Good course with really good instructors."
Anonym - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (16/11/2015 till 19/11/2015)

"Good professional instructors."
Bjarne Bach Jensen , Grene Danmark A/S. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (16/11/2015 till 19/11/2015)

"Make difficult theory enjoyable."
Anonym - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (16/11/2015 till 19/11/2015)

"The whole day training works. Nice to cut out unnecessary travel. Good instructor"
Gyorgy Kalman . - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (17/11/2014 till 20/11/2014)

"Firebrand - Yes, you get set on fire"
Anonym - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (17/11/2014 till 20/11/2014)

"Great teacher, nice faacilities, good food."
Hans Randgaard . - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (19/5/2014 till 22/5/2014)

"Instructor is very good at explaining difficult things in a simple way. very good instructor that is very knowledgeable"
Staci Westerlund , Husqvarna. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (19/5/2014 till 22/5/2014)

"Quick - On time - Easy"
Anonym - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (18/11/2013 till 21/11/2013)

"Great facilities, great instructor, great Package."
Christoffer Hansen , Danfoss. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (21/5/2013 till 24/5/2013)

"4 days full of information and valuable discussion."
Anonym - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (12/8/2019 till 15/8/2019)

"Great Training, I was well prepared for the certification, furthermore I learnt a lot."
Anonym, Siemens - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (22/7/2019 till 25/7/2019)

"Very friendly, professional, efficient and successful"
Corinne Dearn, NA. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (15/7/2019 till 18/7/2019)

"Fast pace, expert driven, results achieved and speedy certification."
Kevin Haklar, HSIB. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (15/7/2019 till 18/7/2019)

"I completed a CISM training course with Firebrand and the course and tutor was excellent. The tutor was extremely knowledgeable regarding the course material and also had many real-world examples to share with the class. The Firebrand venue, accommodation, food etc. were also excellent. I found the days quite long but it was a much better utilisation of my time and importantly I passed the exam. Many thanks to the Firebrand team."
Andrew Baxter, Makita Oy. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (15/7/2019 till 18/7/2019)

"Firebrand looked after me very well, ensuring i was fed and watered and in a comfortable environment to maximize focus and learning. The course was instructed using a lot of relevant real world scenarios which translated well into the material being taught. Very professional, great value for money and I would highly recommend Firebrand for future training requirements."
Clive Boonzaaier, Cipher Security LLC. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (15/7/2019 till 18/7/2019)

"The course was very informative and professional."
Declan Garrett, Louvre. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (28/5/2019 till 31/5/2019)

"Firebrand delivered good trainings with good trainers."
Anonym, Risk Knowledge B.V. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (25/3/2019 till 28/3/2019)

"One experience is you get what is promised."
Anonym, Risk Knowledge B.V. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (25/3/2019 till 28/3/2019)

"Focus on exam, not real life."
Anonym - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (25/3/2019 till 28/3/2019)

"This is my second training at Firebrand Training. I highly recommend IT to everyone who nuts to get specific trainings and not experience."
Anonym - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (25/3/2019 till 28/3/2019)

"Very professionally run but also relaxed not pressured. Delivery of subject matter was just right."
Anonymous. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (17/12/2018 till 20/12/2018)

"I have attended a number of courses over the years and i would rank Firebrand in the top tier of providers. Their training course was well thought out and delivered."
Stuart Dunsmore, Arqiva. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (17/12/2018 till 20/12/2018)

"Excellent trainer, highly skilled and enthusiastic and very effective communicator. The instructor made the difference on how ive approached the long hours"
Anonymous, Computacenter. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (19/11/2018 till 22/11/2018)

"Excellent course structure and delivery."
Julian Jeggo, Computacenter. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (19/11/2018 till 22/11/2018)

"Brilliant course , great trainer , very engaging. The accomodation is comfortable/functional and meal times have options available for all tastes. I cannot complain."
Jenienne Brathwaite, Met Police. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (5/11/2018 till 8/11/2018)

"Training is highly recommend. I will definitely come for more again."
Anonym, Generali Shared Services - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (15/10/2018 till 18/10/2018)

"The place to study."
Anonym - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (15/10/2018 till 18/10/2018)

"Wonderful instructor, easy but hard learning, correct way to get understanding."
M. S., CGI Deutschland Ltd. & Co. KG. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (13/8/2018 till 16/8/2018)

"Very effective and good oriented."
P. W.. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (18/6/2018 till 21/6/2018)

"Great Training Provider, very professional and highly skilled trainer. Effective and efficient approach, with added value. Thank you for this awesome experience."
Y.J.V., NATO. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (14/5/2018 till 17/5/2018)

"Yet another fine course run by a friendly team of people who make you feel very comfortable. This creates a very inclusive learning environment."
Philip Sills, MOD. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (26/2/2018 till 1/3/2018)

"This was my first course at Firebrand and at first I was a bit worried, however I was pleasantly surprised. I will recommend and hope to use Firebrand for my future training!"
Fakhar Rathore, Kcom PLC. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (26/2/2018 till 1/3/2018)

"I've been training regularly with Firebrand since 2002 and I'll be back again soon!"
Pat Tynan, National Grid. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (26/2/2018 till 1/3/2018)

"Great facilities and onsite support to aid candidates with any questions/ challenges."
James Bowden, Bank of America. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (26/2/2018 till 1/3/2018)

"A great and informative course; the CISM course content was relevant and well planned."
M.G.. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (26/2/2018 till 1/3/2018)

"Information security needs more follower. :)"
M. S.. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (20/11/2017 till 23/11/2017)

"Good facilities, great instructor, great food. No complaints"
Daniel Lemmon, Aviva. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (6/11/2017 till 9/11/2017)

"Firebrand is a well run organisation. The training was excellent and the accommodation very comfortable."
Helen Dove, Aviva. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (6/11/2017 till 9/11/2017)

"Firebrand delivered a well administered, focused training environment with excellent Instruction delivered. Administration was 100% good and accommodation of a high standard. Training resources ideal. An excellent course experience which I would recommend."
Cathy Sareker, MOD. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (6/11/2017 till 9/11/2017)

"A great way to get away from all the "noise" and focus on the training."
Nick Tuppen, BOAML. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (6/11/2017 till 9/11/2017)

"A worthwhile and rewarding experience. High quality training, well organised at a quality location."
David Owen, Aviva. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (6/11/2017 till 9/11/2017)

"Great end to end an experience. Instructor mixed text book with real life examples, bringing the subject to life."
Dom Lucas. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (6/11/2017 till 9/11/2017)

"An extremely valuable and thorough course. Great experience!"
Richard Diston, Fir4. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (6/11/2017 till 9/11/2017)

"Great support during training and good location."
Anonym - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (25/9/2017 till 28/9/2017)

Senaste CISM recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.