Data Protection GDPR Practitioner - General Data Protection Regulation

- Bara 3 dagar

På den här accelererade 3-dagars-utbildningen i General Data Protection Regulation [(EU) 2016/679] Masterclass kommer du att få en genomgång av lagen i sig men också lära dig om hur den relaterar till den nuvarande dataskydds- och integritetslagstiftningen i Europa och på andra håll i världen. Detta för att få en förståelse för dess multi-jurisdiktionella inverkan och de konsekvenser den kommer att få för insamling, lagring och behandling av personuppgifter.

Efter utbildningen kommer du att ha fått en förståelse för hur den sammanhängande strukturen av den integrerade persondata-miljön skulle komma att se ut i din verksamhet, vilket kommer att göra det möjligt för dig att utveckla, integrera och hantera de signifikanta förändringar som kommer att krävas i styrnings-, affärs- och datahanteringsstrukturerna av din verksamhet. För att kunna uppnå detta täcker kursen många för det här ändamålet relevanta aspekter, såsom:

Läs mer...

 • Överblick av rättsystem och hur de hänger samman
 • Integrering av GDPR i verksamheter som lyder under sedvanerätt, civilrätt och andra rättssystem
 • De största obligatoriska förändringarna i standarder och processer för bolagsstyrning
 • De subtila effekterna av ”Big Data”
 • Hur man blomstrar under GDPR:s självrapporterande paradigm

Dina utökade färdigheter och kunskaper kommer att vara avgörande för att din verksamhet ska lyckas anpassa sig till kraven som följer med GDPR inom den juridiska kontext som ni verkar.

Den här kursen riktar sig till de som har ett praktiskt behov av att förstå och implementera verksamhetsstyrning, affärs- och IS-processer, såsom:

 • Ledande befattningshavare med ansvar för bearbetning och styrning
 • Revisorer, risk- och complianceutövare
 • Konsulter inom fälten dataintegritet, säkerhet och compliance
 • Företagsutformare
 • Jurister som vill få en helhetsförståelse inom området
 • Juridiska rådgivare
 • Entrepenörer som vill dra nytta av det här nya processområdet
 • Alla som i sitt arbete eller i andra sammanhang kommer i kontakt med stora mängder av personuppgifter
 • Personer inom HR och andra yrkesgrupper som påverkas av den nya lagstiftningen

Fördelar med kursen:

 • Uppdaterat innehåll: kursen är utvecklad av specialiserade jurister och företagsarkitekter som överser domstolarnas agerande och hanterar utvecklingen – därför kan du lita på att få ta del av uppdaterat innehåll och relevanta exempel från verkligheten.
 • Erfarna instruktörer: Firebrand är stolta över att kunna arbeta med specialiserade instruktörer som fortfarande är yrkesutövare men som ändå har mångårig internationell erfarenhet inom näringslivet, handel och juridik som berikar utbildningen med sina exempel från verkligheten och således också berikar din inlärningsupplevelse.
 • IT-kunniga/IT-företagskunniga/IT-jurdikkunniga: GDPR Masterclass ges i dagens teknologiska praktiska och pragmatiska kontext, varför du kommer att få med dig en förståelse för hur teknologi kan supporta dig i den här nya aspekten av företagsstyrning.

Att genomföra din utbildning i GDPR hos Firebrand innebär att:

 • Du får fler utbildningstimmar per dag, vilket ger dig möjligheten att bli utbildad och certifierad snabbare och mer kostnadseffektivt än hos någon annan utbildningsleverantör
 • Du erhåller utbildning från en av de mest kvalificerade instruktörerna i världen
 • Du kan uteslutande fokusera på din inlärning i vår distraktionsfria miljö
 • Du får gedigen support på plats och tillgång till klassrum dygnet runt
 • Priset du betalar innefattar ett allt-inkluderat-paket och täcker allt kursmaterial, examen, boende, mat, transportservice, m.m
 • Din certifieringsgaranti ger dig möjlighet att genomföra kursen igen utan extra kostnad om du inte klarar din certifiering på första försöket. Du betalar endast för boende och eventuella labbar och examen

Se Du lär dig...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din GDPR Practitioner hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din GDPR Practitioner kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar GDPR Practitioner certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig GDPR Practitioner snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat GDPR Practitionerkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Senaste GDPR Practitioner recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

General Data Protection Regulation (GDPR) Masterclass

We have designed our course material in the way that best prepares you to learn and pass your
Exam.

The course will cover the following topics:

 • Foundations of Modern Privacy Law
 • GDPR Basics
 • Personal Data and Consent: the six pathways to lawful business models
 • Key Data Subject Rights
 • Monitoring, Profiling, IT, the business, the GDPR, and case law
 • Key Controller Obligations – principles, “tick-boxes”, pseudo-rights, etc.
 • Exemptions, Member State Opt-outs
 • Risk Management and the EU Data Protection Officer - who, what, why, how?
 • International Transfers / Adequacy Regimes - BCRs, SCCs, Privacy Shield
 • Non-compliance - the new legal and technological routes to legal enforcement
 • GDPR's new legal defences against Foreign Governments
 • Effect of Brexit on the GDPR - and vice versa
 • Business Impacts: Security, Cloud, out-sourcing / Data Processors, IoT, Big Data
 • Next Steps - practical enterprise approaches to GDPR compliance
 • PIAs, BCRs, Enterprise Privacy Architecture basics
 • Project / Privacy Office Organisation and Workflow Management
 • Information Architecture, Data Mapping, and Privacy Dataflow Mapping
 • Enterprise Privacy Architecture as metadata
 • Multi-jurisdictional Legal Architecture
 • Automated Privacy Impact Assessment as core Project Initiation subprocess
 • The Future: Embedding Transactional EPA Metadata into Operational Systems

Our GDPR course covers the following Data Protection Officer (DPO) areas:

 • Appreciate the statutory requirements of the DPO from 1995 until 2018
 • Compare with the basics of the onerous new regime by the GDPR
 • Assimilate the new statutory obligations on Controllers
 • Appreciate the diverse obligations on and statutory tasks of the DPO
 • Learn of the expert knowledge and statutory abilities required of the DPO
 • Consider the required expertise in law, IT, security, and associated topics
 • Understand a DPO's own personal rights, accountabilities, liabilities, and immunities in the role

Se Certifiering...

Senaste GDPR Practitioner recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Som en del av din kurs blir du förberedd för, och kommer även att på plats hos oss genomföra, följande examen som även omfattas av din certifieringsgaranti.

 • General Data Protection Regulation (GDPR) Exam

Den här examen består av 60 flervalsfrågor där varje fråga har 4 alternativ och 1 rätt svar.

Du kommer att få så kallade ”Practice Exam Questions” som utgör såväl en del av undervisningen, som något du kan använda som hjälp när du själv repeterar inför examen.

Examen är ”open book” – du kommer att få en utskriven kopia av Recitals and Articles i GDPR.

Sråket i examen och inlärningsmaterial är brittisk engelska. De som inte har engelska som modersmål kommer att få 30 minuter extra att skriva examen på.

Gränsen för godkänt på examen är 60% (36 rätta svar). Deltagare kommer endast att testas på det skriftliga innehållet i slide-modulerna.

Se Vad ingår?...

Senaste GDPR Practitioner recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

On your GDPR Practitioner course, you'll also receive:

 • Firebrand GDPR training material (PDF)
 • The necessary documentation referred to in the course. Including: treaties, EU directives and leading case judgements.
 • Privacy impact assessment examples
 • Dataflow creation templates
 • Enterprise Privacy Architecture Templates
 • Free access to Enterprise Privacy Architecture data quality verification service
 • An access code for free trial subscription to automated Privacy Impact Assessment Service

Se Förkunskaper...

Senaste GDPR Practitioner recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Det krävs inga specifika förkunskaper för att få skriva examen.

Personer som har 5+ års arbetslivserfarenhet och har en tillräckligt hög nivå av engelska har mest att vinna på att delta i kursen. Kursen är relativt intensiv och kan vara intellektuellt utmanande: jurister kommer att lära sig om IT, IT-tekniker kommer att lära sig om juridik och personer från affärsvärlden kommer att lära sig lite inom båda dessa områden.

Rekommenderad läsning: Läs åtminstone Artikel 1-9 av GDPR, sida 32-39 här.

Om du känner att du har tillräcklig kunskap får du också gärna läsa Artikel 1+-22 (sida 39-46).

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Senaste GDPR Practitioner recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Data Protection GDPR Practitioner Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

26/8/2019 (Måndag)

28/8/2019 (Onsdag)

Avslutad

-

 

10/2/2020 (Måndag)

12/2/2020 (Onsdag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

23/3/2020 (Måndag)

25/3/2020 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

4/5/2020 (Måndag)

6/5/2020 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

15/6/2020 (Måndag)

17/6/2020 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste GDPR Practitioner recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,76% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"This is my 5th courses here at Firebrand. The teaching standard is excellent across the board. I look forward to returning for my change management course. Firebrand have ignited my passion for learning at this accelerated pace."
Jennifer Hamling-Hills, Orangutan Project Management. - Data Protection GDPR Practitioner - General Data Protection Regulation (3 dagar) (13/11/2017 till 15/11/2017)

"Great class. I would recommend the course to anyone."
Eric Lee, Itsoha. - Data Protection GDPR Practitioner - General Data Protection Regulation (3 dagar) (13/11/2017 till 15/11/2017)

"My second time with Firebrand and again an excellent presenter, which ensured I passed first time. Will be back again soon."
Adrian Finn, TalkTalk. - Data Protection GDPR Practitioner - General Data Protection Regulation (3 dagar) (9/10/2017 till 11/10/2017)

"The instructor was the perfect person to deliver a very dry subject in an entertaining and informative manner. He tailored his legal experience to provide relevant comparisons. He dealt competently with areas where the subject matter is vague bearing in mind we are dealing with constantly shifting sands and many of the future concepts are untested."
Anonym - Data Protection GDPR Practitioner - General Data Protection Regulation (3 dagar) (14/8/2017 till 16/8/2017)

"Course content very good and meaningful for critical legislation changes. Trainers knowledgeable in the subject and communicated subject very well."
Anonym - Data Protection GDPR Practitioner - General Data Protection Regulation (3 dagar) (15/5/2017 till 17/5/2017)

"This is an excellent facility to get away from the office and concentrate on the course which is intense."
Mike Vale, University of Manchester. - Data Protection GDPR Practitioner - General Data Protection Regulation (3 dagar) (15/5/2017 till 17/5/2017)

"Very intense course. Excellent instructor"
Anonymous. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (8/5/2019 till 10/5/2019)

"Its been an amazing experience and worthy of my time and money"
Anonymous, UK. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (8/5/2019 till 10/5/2019)

"Dony't be fooled, accelerated leaning is not easy but it is fun and Firebrand provide a good environment to optimise the learning experience."
Anonymous. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (3/12/2018 till 5/12/2018)

"Well presented course. Great resources. Complete package."
Anonymous. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (3/12/2018 till 5/12/2018)

"Everything was taken care of, I'm very happy with the instructor and premises."
Anonymous, delt shared services. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (3/12/2018 till 5/12/2018)

"Very happy with the course, a lot to take in but worth it."
Thai Eklund, Actic. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (3/12/2018 till 5/12/2018)

"Really good original process Very informative friendly staff and course tutors well thought out."
Anonymous. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (22/10/2018 till 24/10/2018)

"Absolutely brilliant! Ill be back!"
Christopher Ndubuisi, University of East Anglia. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (25/6/2018 till 27/6/2018)

"A recommended training experience by a knowledgeable and experience instructor. Top rate experience."
M.Z. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (25/6/2018 till 27/6/2018)

"As a complete novice to this area , the training as comprehensive and the instructor made it easy to understand. "
Clare Anderson, Trust in Learning (Academies). - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (9/5/2018 till 11/5/2018)

"The instructor, facilities and materials were excellent. "
Anonym - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (9/5/2018 till 11/5/2018)

"Fast paced, informative, theory related to practice. Excellent starting point as I step out into the new world of DPOs!"
Denise Luke, Sole Trader. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (23/4/2018 till 25/4/2018)

"Staying at the training centre was great. The 16 delegates all had supper and chatted about the GDPR and many other things. It was great. The trainers were brilliant and the CDPO course was so enjoyable despite its intensity. "
Claudia Nel. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (23/4/2018 till 25/4/2018)

"Firebrand is the leading training provider, nothing more to say. Great learning, great training."
James Sim, N/A. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (30/3/2018 till 1/4/2018)

"Fantastic learning environment, which really helped with the learning journey."
Anonym, East Coast Driver Training - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (30/3/2018 till 1/4/2018)

"Although the training was intensive, our tutor went into detail with everything, which really helped."
Daniel Haastrup, Roundtrip Cars Limited. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (30/3/2018 till 1/4/2018)

"Great course, facilities and location - worth attending."
Anonym - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (30/3/2018 till 1/4/2018)

"The course and its content were exactly what I needed as we approach May 25th 2018. Delivered in such a way as to encourage engagement. There were many key learning points to take away to do my job."
James Monkman, Omms Data. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (26/2/2018 till 28/2/2018)

"Great instructor who understood the subject and was able to convey details well."
Julie Henry, RBS. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (3/1/2018 till 5/1/2018)

"Great trainer, great experience learned a lot and hope to be able to use it all at my company."
Kale Cooper, RRO. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (16/10/2017 till 18/10/2017)

"A very effective and time efficient way of being immersed into a new knowledge set. The scope, structure and applicability of this course content and certification is excellent."
Tim Stewart. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (16/10/2017 till 18/10/2017)

"Firebrand will work hard to help you achieve. They cover food, drinks & accommodation. You don't have to think about any of that so you can focus on learning, training and achieving your goals. Would I recommend Firebrand? Absolutely!"
Malcolm McNinch, In Health Ltd. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (1/8/2017 till 3/8/2017)

"I was a bit uncertain when I registered for the training, however the training (CDPO) proved to be the best training I've had so far. The trainer was knowledgeable and passionate that we get the best outcome - however everything I required was provided and so I was comfortable and focused enough to put in the effort to get the best out of the training course. I highly recommend Firebrand - its a focused and value for money approach to learning. I cant wait to get back to work and tell my colleagues! :)"
Dolapo Adeboye, Barclaycard. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (1/8/2017 till 3/8/2017)

"Excellent, organised and well worth the cost."
Richard Coleman. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (24/7/2017 till 26/7/2017)

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Fantastisk lärare, med stor kunskap, insikt och förmåga att fånga ens fokus genom långa lektionspass."
Anonym - ISACA CISA Certifiering (4 dagar) (8/6/2016 till 10/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Koncentrerad utbildning med bra nivå på trainer."
S.L.. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (9/5/2016 till 12/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Lärorik, Intensiv och mycket givande. "
Kaveh Hoodeh, Atea Sverige AB. - EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) (5 dagar) (11/4/2016 till 15/4/2016)

"Intensivt men bra."
Anonym - EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) (5 dagar) (11/4/2016 till 15/4/2016)

"Very helpful staff at the site and a very knowledgeable instructor."
Jordan Mowat, Intergraph. - ISTQB Firebrand's Training for ISTQB's Advanced Test Manager Certification (3 dagar) (9/3/2016 till 11/3/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Intressant ämne och superbra lärare."
Anonym - EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) (5 dagar) (1/2/2016 till 5/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

Senaste GDPR Practitioner recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.