Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance

- Bara 3 dagar

Du kommer att utveckla färdigheter för att implementera, hantera och anpassa ett ramverk för en integritetspolicy, baserat på de nya krav som General Data Protection Regulation (GDPR) ställer på din verksamhet.

Under den här accelererade 3-dagars Certified Data Protection Officer-kursen kommer du att utveckla de färdigheter som krävs för att kunna implementera och hantera ett ramverk som är anpassat till den nya dataskyddslagen; the General Data Protection Regulation (GDPR). Den här kursen kommer också att förbereda dig för att hantera rollen som Data Protection officer (DPO).

Du kommer att utveckla en förståelse för de väsentliga skillnader som finns mellan nuvarande organisatoriska processer och den nya GDPR – inklusive integritetspolicyer, tillvägagångssätt, arbetsbeskrivningar, samtyckesformulär och data protection impact assessments – med syfte att införa de nya processer som är förknippade med den nya förodningen. Att kunna förstå och använda sig av den här kunskapen kommer att minska risken för att bli åtalad vid händelse av cyberbrott. Att som internationell aktör bryta mot EU-lagstiftning kan resultera i böter på upp till £20 miljoner, vilket i sin tur kan utgöra upp till 4% av verksamhetens årliga bruttoomsättning.

Läs mer...

De viktigaste målen med din accelererade DPO-utbildning är att:

 • Få kunskap om persondataskydd i Europa historiskt sett
 • Utveckla fördjupade kunskaper om tillvägagångssätt och olika begrepp som krävs för att på ett effektivt sätt kunna anpassa sig till GDPR
 • Få en förståelse för de nya krav som ställs på EU- och icke EU-organisationer i och med GDPR, samt när dessa träder i kraft
 • Tillgodogöra sig de kunskaper som krävs för att hjälpa en organisation att implementera och utvärdera de här nya bestämmelserna
 • Lära sig hur man leder en grupp i att implementera GDPR
 • Utveckla den kunskap och de färdigheter som krävs för att kunna instruera din organisation i hur man hanterar personuppgifter
 • Tillgodogöra dig expertkunskaper kopplade till analys och beslutsfattande i samband med persondataskydd

Eftersom EU:s GDPR börjar gälla 2018 måste organistaioner börja förbereda sig redan nu. Den här lagstiftningen gäller företag såväl inom som utanför EU som hanterar personuppgifter kopplade till EU-medborgare. De nya reglerna innebär att det är lagstiftat att verksamheter med fler än 200 anställda måste ha en heltidsanställd Data Protection Officer (Dataskydds-tjänsteman).

Under den här kursen kommer du att förberedas för och skriva PECB Certified Data Protection Officer Exam. Detta täcks av din certifierings-garanti.

Kursen passar dig som:

 • Är Data Protection Officer, eller som arbetar med dataskydd och dataintegritet
 • Är medlem i ett team som arbetar med informationssäkerhet, riskhanteringsförfarande eller verksamhets-kontinuitet
 • Är experdrådgivare inom personuppgifts-säkerhet
 • Är expert inom teknik eller arbetar med compliance inom olika typer av verksamheter och som vill förbereda sig för en roll som Data protection Officer

Se Du lär dig...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Data Protection Officer hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Data Protection Officer kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Data Protection Officer certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Data Protection Officer snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Data Protection Officerkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Senaste Data Protection Officer recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Certified Data Protection Officer (CDPO)

We have designed our course material in the way that best prepares you to learn and pass your exam.

GDPR Essentials

 • Course objective and structure
 • General Data Protection Regulation
 • Data Protection Overview
 • Key Concepts
 • Gap Analysis
 • Scope and Goals
 • Risk Assessment under the GDPR

Determine Readiness

 • Challenges and issues
 • Preparing for the GDPR
 • Right’s to the data subject
 • Roles of controllers and processors
 • Data protection Officer
 • Data Protection Officer and processing activities

Implementation & Compliance

 • Data Mapping Plan
 • GDPR Requirements for Data Protection Impact Assessment
 • Privacy Impact Assessment (PIA)
 • Information Security Approaches
 • Business Continuity

Remaining Compliant

 • Incident Management
 • Remedies, Liabilities and Penalties
 • Data Protection Authorities
 • Personal Data Transfer to Third Parties
 • Codes of conduct and certification
 • Closing the training

Certified Data Protection Officer Exam

Se Certifiering...

Senaste Data Protection Officer recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Som en del av din kurs blir du förberedd för och kommer även att på plats hos oss genomföra följande examen som även omfattas av din certifieringsgaranti.

PECB Certified Data Protection Officer Exam

Din examen uppfyller alla krav som ställs av PECB Examination and Certification Programme (ECP). Du kommer att testas på följande kompetens-områden, innan du kan ansöka om din PECB-certifiering som bygger på en rad olika erfarenheter och krav, vilka finns listade i sin helhet nedan.

 • Domain 1: Data Protection Concepts and Rights of the Data Subject
 • Domain 2: Data controllers, processors and the DPO
 • Domain 3: Data Protection Impact Assessment and Privacy Impact Assessment
 • Domain 4:Data Protection Measures and Approaches
 • Domain 5: Remedies, Liabilities and Penalties
 • Domain 6: Transfer of Personal Data to Third Parties

Examens-information:

 • Längd: 3 timmar
 • Format: Skriven examen

Till den här examen är det tillåtet att ta med sig såväl material från PECB som egna anteckningar från lektionerna.

Certifieringskrav

Efter avklarad examen har du möjlighet att ansöka om titlarna som presenteras nedan. Dessa bygger på arbetslivserfarenhet, erfarenhet av informationssäkerhet och/eller erfarenhet av dataskydd och att man har skrivit under PECB:s uppförandekod.

Credential Exam Professional Experience Data Protection Projects Experience Other Requirements
PEDB Provisional Data Protextion Officer PECB Certified Data Protection Officer Exam None None Signing the PECB Code of Ethics
PECB Certified Data Protection Officer PECB Certified Data Protection Officer exam Five years: Two years of work experience in Data Protection Data Protection activities: a Total of 300 hours Signing the PECB Code of Ethics

För att dina projektarbeten inom dataskydd ska anses avara kvalificerade krävs att de följer praxis för lämpligaste genomförande av följande punkter:

 • Ta fram en plan för dataskydd
 • Påbörja en implementering av dataskydd
 • Överse och hantera en implementering av dataskydd
 • Kontinuerligt införa förbättringsåtgärder

Se Vad ingår?...

Senaste Data Protection Officer recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

You'll receive the following as part of your accelerated Data Protection Officer training:

 • Official PECB Official Course Materials - containing 400+ pages of information and practical examples
 • Official PECB Official Certified Data Protection Officer Exam
 • A participation certificate of 31 CPD (Continuing Professional Development) credits

Se Förkunskaper...

Senaste Data Protection Officer recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Innan du genomför denna kurs behöver du ha grundläggande förståelse för datasekretess och grundläggande kunskaper inom GDPR.

Mer specifikt rekommenderar vi grundläggande kännedom om de åtta dataskydds-principer som definieras i det redan existerande EU Data Protection Directive och ett års arbetslivserfarenhet inom områdena informationssäkerhet eller dataskydd.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Senaste Data Protection Officer recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Data Protection Data Protection Officer Kursdatum

Data Protection - Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

20/9/2019 (Fredag)

22/9/2019 (Söndag)

Avslutad

 

21/10/2019 (Måndag)

23/10/2019 (Onsdag)

Begränsat antal platser

Registrera

6/12/2019 (Fredag)

8/12/2019 (Söndag)

Platser tillgängliga

Registrera

6/1/2020 (Måndag)

8/1/2020 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

Senaste Data Protection Officer recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,76% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Very intense course. Excellent instructor"
Anonymous. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (8/5/2019 till 10/5/2019)

"Its been an amazing experience and worthy of my time and money"
Anonymous, UK. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (8/5/2019 till 10/5/2019)

"Dony't be fooled, accelerated leaning is not easy but it is fun and Firebrand provide a good environment to optimise the learning experience."
Anonymous. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (3/12/2018 till 5/12/2018)

"Well presented course. Great resources. Complete package."
Anonymous. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (3/12/2018 till 5/12/2018)

"Everything was taken care of, I'm very happy with the instructor and premises."
Anonymous, delt shared services. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (3/12/2018 till 5/12/2018)

"Very happy with the course, a lot to take in but worth it."
Thai Eklund, Actic. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (3/12/2018 till 5/12/2018)

"Really good original process Very informative friendly staff and course tutors well thought out."
Anonymous. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (22/10/2018 till 24/10/2018)

"Absolutely brilliant! Ill be back!"
Christopher Ndubuisi, University of East Anglia. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (25/6/2018 till 27/6/2018)

"A recommended training experience by a knowledgeable and experience instructor. Top rate experience."
M.Z. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (25/6/2018 till 27/6/2018)

"As a complete novice to this area , the training as comprehensive and the instructor made it easy to understand. "
Clare Anderson, Trust in Learning (Academies). - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (9/5/2018 till 11/5/2018)

"The instructor, facilities and materials were excellent. "
Anonym - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (9/5/2018 till 11/5/2018)

"Fast paced, informative, theory related to practice. Excellent starting point as I step out into the new world of DPOs!"
Denise Luke, Sole Trader. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (23/4/2018 till 25/4/2018)

"Staying at the training centre was great. The 16 delegates all had supper and chatted about the GDPR and many other things. It was great. The trainers were brilliant and the CDPO course was so enjoyable despite its intensity. "
Claudia Nel. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (23/4/2018 till 25/4/2018)

"Firebrand is the leading training provider, nothing more to say. Great learning, great training."
James Sim, N/A. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (30/3/2018 till 1/4/2018)

"Fantastic learning environment, which really helped with the learning journey."
Anonym, East Coast Driver Training - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (30/3/2018 till 1/4/2018)

"Although the training was intensive, our tutor went into detail with everything, which really helped."
Daniel Haastrup, Roundtrip Cars Limited. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (30/3/2018 till 1/4/2018)

"Great course, facilities and location - worth attending."
Anonym - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (30/3/2018 till 1/4/2018)

"The course and its content were exactly what I needed as we approach May 25th 2018. Delivered in such a way as to encourage engagement. There were many key learning points to take away to do my job."
James Monkman, Omms Data. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (26/2/2018 till 28/2/2018)

"Great instructor who understood the subject and was able to convey details well."
Julie Henry, RBS. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (3/1/2018 till 5/1/2018)

"Great trainer, great experience learned a lot and hope to be able to use it all at my company."
Kale Cooper, RRO. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (16/10/2017 till 18/10/2017)

"A very effective and time efficient way of being immersed into a new knowledge set. The scope, structure and applicability of this course content and certification is excellent."
Tim Stewart. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (16/10/2017 till 18/10/2017)

"Firebrand will work hard to help you achieve. They cover food, drinks & accommodation. You don't have to think about any of that so you can focus on learning, training and achieving your goals. Would I recommend Firebrand? Absolutely!"
Malcolm McNinch, In Health Ltd. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (1/8/2017 till 3/8/2017)

"I was a bit uncertain when I registered for the training, however the training (CDPO) proved to be the best training I've had so far. The trainer was knowledgeable and passionate that we get the best outcome - however everything I required was provided and so I was comfortable and focused enough to put in the effort to get the best out of the training course. I highly recommend Firebrand - its a focused and value for money approach to learning. I cant wait to get back to work and tell my colleagues! :)"
Dolapo Adeboye, Barclaycard. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (1/8/2017 till 3/8/2017)

"Excellent, organised and well worth the cost."
Richard Coleman. - Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance (3 dagar) (24/7/2017 till 26/7/2017)

"This is my 5th courses here at Firebrand. The teaching standard is excellent across the board. I look forward to returning for my change management course. Firebrand have ignited my passion for learning at this accelerated pace."
Jennifer Hamling-Hills, Orangutan Project Management. - Data Protection GDPR Practitioner - General Data Protection Regulation (3 dagar) (13/11/2017 till 15/11/2017)

"Great class. I would recommend the course to anyone."
Eric Lee, Itsoha. - Data Protection GDPR Practitioner - General Data Protection Regulation (3 dagar) (13/11/2017 till 15/11/2017)

"My second time with Firebrand and again an excellent presenter, which ensured I passed first time. Will be back again soon."
Adrian Finn, TalkTalk. - Data Protection GDPR Practitioner - General Data Protection Regulation (3 dagar) (9/10/2017 till 11/10/2017)

"The instructor was the perfect person to deliver a very dry subject in an entertaining and informative manner. He tailored his legal experience to provide relevant comparisons. He dealt competently with areas where the subject matter is vague bearing in mind we are dealing with constantly shifting sands and many of the future concepts are untested."
Anonym - Data Protection GDPR Practitioner - General Data Protection Regulation (3 dagar) (14/8/2017 till 16/8/2017)

"Course content very good and meaningful for critical legislation changes. Trainers knowledgeable in the subject and communicated subject very well."
Anonym - Data Protection GDPR Practitioner - General Data Protection Regulation (3 dagar) (15/5/2017 till 17/5/2017)

"This is an excellent facility to get away from the office and concentrate on the course which is intense."
Mike Vale, University of Manchester. - Data Protection GDPR Practitioner - General Data Protection Regulation (3 dagar) (15/5/2017 till 17/5/2017)

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Fantastisk lärare, med stor kunskap, insikt och förmåga att fånga ens fokus genom långa lektionspass."
Anonym - ISACA CISA Certifiering (4 dagar) (8/6/2016 till 10/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Koncentrerad utbildning med bra nivå på trainer."
S.L.. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (9/5/2016 till 12/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Lärorik, Intensiv och mycket givande. "
Kaveh Hoodeh, Atea Sverige AB. - EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) (5 dagar) (11/4/2016 till 15/4/2016)

"Intensivt men bra."
Anonym - EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) (5 dagar) (11/4/2016 till 15/4/2016)

"Very helpful staff at the site and a very knowledgeable instructor."
Jordan Mowat, Intergraph. - ISTQB Firebrand's Training for ISTQB's Advanced Test Manager Certification (3 dagar) (9/3/2016 till 11/3/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Intressant ämne och superbra lärare."
Anonym - EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) (5 dagar) (1/2/2016 till 5/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

Senaste Data Protection Officer recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.