Data Protection - Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 3 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

17/11/2021 (Onsdag)

Översikt

Du kommer att utveckla färdigheter för att implementera, hantera och anpassa ett ramverk för en integritetspolicy, baserat på de nya krav som General Data Protection Regulation (GDPR) ställer på din verksamhet.

Under den här accelererade 3-dagars Certified Data Protection Officer-kursen kommer du att utveckla de färdigheter som krävs för att kunna implementera och hantera ett ramverk som är anpassat till den nya dataskyddslagen; the General Data Protection Regulation (GDPR). Den här kursen kommer också att förbereda dig för att hantera rollen som Data Protection officer (DPO).

Du kommer att utveckla en förståelse för de väsentliga skillnader som finns mellan nuvarande organisatoriska processer och den nya GDPR – inklusive integritetspolicyer, tillvägagångssätt, arbetsbeskrivningar, samtyckesformulär och data protection impact assessments – med syfte att införa de nya processer som är förknippade med den nya förodningen. Att kunna förstå och använda sig av den här kunskapen kommer att minska risken för att bli åtalad vid händelse av cyberbrott. Att som internationell aktör bryta mot EU-lagstiftning kan resultera i böter på upp till £20 miljoner, vilket i sin tur kan utgöra upp till 4% av verksamhetens årliga bruttoomsättning.

De viktigaste målen med din accelererade DPO-utbildning är att:

 • Få kunskap om persondataskydd i Europa historiskt sett
 • Utveckla fördjupade kunskaper om tillvägagångssätt och olika begrepp som krävs för att på ett effektivt sätt kunna anpassa sig till GDPR
 • Få en förståelse för de nya krav som ställs på EU- och icke EU-organisationer i och med GDPR, samt när dessa träder i kraft
 • Tillgodogöra sig de kunskaper som krävs för att hjälpa en organisation att implementera och utvärdera de här nya bestämmelserna
 • Lära sig hur man leder en grupp i att implementera GDPR
 • Utveckla den kunskap och de färdigheter som krävs för att kunna instruera din organisation i hur man hanterar personuppgifter
 • Tillgodogöra dig expertkunskaper kopplade till analys och beslutsfattande i samband med persondataskydd

Eftersom EU:s GDPR börjar gälla 2018 måste organistaioner börja förbereda sig redan nu. Den här lagstiftningen gäller företag såväl inom som utanför EU som hanterar personuppgifter kopplade till EU-medborgare. De nya reglerna innebär att det är lagstiftat att verksamheter med fler än 200 anställda måste ha en heltidsanställd Data Protection Officer (Dataskydds-tjänsteman).

Under den här kursen kommer du att förberedas för och skriva PECB Certified Data Protection Officer Exam. Detta täcks av din certifierings-garanti.

Kursen passar dig som:

 • Är Data Protection Officer, eller som arbetar med dataskydd och dataintegritet
 • Är medlem i ett team som arbetar med informationssäkerhet, riskhanteringsförfarande eller verksamhets-kontinuitet
 • Är experdrådgivare inom personuppgifts-säkerhet
 • Är expert inom teknik eller arbetar med compliance inom olika typer av verksamheter och som vill förbereda sig för en roll som Data protection Officer

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Data Protection Officer hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Data Protection Officer kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Data Protection Officer certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Data Protection Officer snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 108.788 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Data Protection Officerkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Du lär dig

Certified Data Protection Officer (CDPO)

We have designed our course material in the way that best prepares you to learn and pass your exam.

GDPR Essentials

 • Course objective and structure
 • General Data Protection Regulation
 • Data Protection Overview
 • Key Concepts
 • Gap Analysis
 • Scope and Goals
 • Risk Assessment under the GDPR

Determine Readiness

 • Challenges and issues
 • Preparing for the GDPR
 • Right’s to the data subject
 • Roles of controllers and processors
 • Data protection Officer
 • Data Protection Officer and processing activities

Implementation & Compliance

 • Data Mapping Plan
 • GDPR Requirements for Data Protection Impact Assessment
 • Privacy Impact Assessment (PIA)
 • Information Security Approaches
 • Business Continuity

Remaining Compliant

 • Incident Management
 • Remedies, Liabilities and Penalties
 • Data Protection Authorities
 • Personal Data Transfer to Third Parties
 • Codes of conduct and certification
 • Closing the training

Certified Data Protection Officer Exam

Certifiering

Som en del av din kurs blir du förberedd för och kommer även att på plats hos oss genomföra följande examen som även omfattas av din certifieringsgaranti.

PECB Certified Data Protection Officer Exam

Din examen uppfyller alla krav som ställs av PECB Examination and Certification Programme (ECP). Du kommer att testas på följande kompetens-områden, innan du kan ansöka om din PECB-certifiering som bygger på en rad olika erfarenheter och krav, vilka finns listade i sin helhet nedan.

 • Domain 1: Data Protection Concepts and Rights of the Data Subject
 • Domain 2: Data controllers, processors and the DPO
 • Domain 3: Data Protection Impact Assessment and Privacy Impact Assessment
 • Domain 4:Data Protection Measures and Approaches
 • Domain 5: Remedies, Liabilities and Penalties
 • Domain 6: Transfer of Personal Data to Third Parties

Examens-information:

 • Längd: 3 timmar
 • Format: Skriven examen

Till den här examen är det tillåtet att ta med sig såväl material från PECB som egna anteckningar från lektionerna.

Certifieringskrav

Efter avklarad examen har du möjlighet att ansöka om titlarna som presenteras nedan. Dessa bygger på arbetslivserfarenhet, erfarenhet av informationssäkerhet och/eller erfarenhet av dataskydd och att man har skrivit under PECB:s uppförandekod.

Credential Exam Professional Experience Data Protection Projects Experience Other Requirements
PEDB Provisional Data Protextion Officer PECB Certified Data Protection Officer Exam None None Signing the PECB Code of Ethics
PECB Certified Data Protection Officer PECB Certified Data Protection Officer exam Five years: Two years of work experience in Data Protection Data Protection activities: a Total of 300 hours Signing the PECB Code of Ethics

För att dina projektarbeten inom dataskydd ska anses avara kvalificerade krävs att de följer praxis för lämpligaste genomförande av följande punkter:

 • Ta fram en plan för dataskydd
 • Påbörja en implementering av dataskydd
 • Överse och hantera en implementering av dataskydd
 • Kontinuerligt införa förbättringsåtgärder

Vad ingår?

You'll receive the following as part of your accelerated Data Protection Officer training:

 • Official PECB Official Course Materials - containing 400+ pages of information and practical examples
 • Official PECB Official Certified Data Protection Officer Exam
 • A participation certificate of 31 CPD (Continuing Professional Development) credits

Förkunskaper

Innan du genomför denna kurs behöver du ha grundläggande förståelse för datasekretess och grundläggande kunskaper inom GDPR.

Mer specifikt rekommenderar vi grundläggande kännedom om de åtta dataskydds-principer som definieras i det redan existerande EU Data Protection Directive och ett års arbetslivserfarenhet inom områdena informationssäkerhet eller dataskydd.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 108.788 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,66% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"The instructor was amazing and kept me interested for those 3 days in what could be a not so interesting subject"
Jenni Bland, NA. (16/7/2020 (Torsdag) till 18/7/2020 (Lördag))

"Excellent instructor, constructive debates and great location & team. "
C.F.. (6/12/2019 (Fredag) till 8/12/2019 (Söndag))

"I found the experience a valuable, comfortable and informative one. It was a very new approach to training from my perspective, but an excellent one."
K.P.. (21/10/2019 (Måndag) till 23/10/2019 (Onsdag))

"A good facility - well catered for and professionally run; with a lively tutor."
Philip Thompson, YASA. (24/6/2019 (Måndag) till 26/6/2019 (Onsdag))

"This course, though very intense and at some moments daunting, was structured and delivered in a direct, practical and rather productive way."
Sandra Martinez, Computacenter. (24/6/2019 (Måndag) till 26/6/2019 (Onsdag))

Kursdatum

Data Protection - Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

20/9/2021 (Måndag)

22/9/2021 (Onsdag)

Avslutad - Lämna feedback

 

17/11/2021 (Onsdag)

19/11/2021 (Fredag)

Begränsat antal platser

Registrera

2/3/2022 (Onsdag)

4/3/2022 (Fredag)

Platser tillgängliga

Registrera

30/5/2022 (Måndag)

1/6/2022 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

Senaste recensioner från våra studenter