App och Web Development Software Development Fundamentals - Bara 3 dagar

Varför

Vad säger våra kunder?

Högt tempo, intensivt och jag har lärt mig mycket. Bra kursledare
Anon., Tieto Sweden AB - ISTQB Firebrand's Training for ISTQB's Advanced Test Analyst Certification (3 dagar), 6/2/2012 till 8/2/2012

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Software Development Fundamentals hos Firebrand Training:

Se Hur Vi Hjälper Dig Erhålla Nya Kunskaper Snabbt

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Software Development Fundamentals kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Software Development Fundamentals certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Software Development Fundamentals snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.074 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Software Development Fundamentalskursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vad

This accelerated Software Development Fundamentals course will provide you with a basic understanding of the software development lifecycle. As well as the decsisions that have to be made when selecting a software development methodology. You'll also develop an appreciation of how software developers need to work effectively in teams to produce software.

Your role as a software developer is to build and test high-quality code across front end, logic and database layers. Typically you will work as part of a larger team, responsible for some of the straightforward tasks and deliverables of the overall project. You will interpret design documentation and specifications. Customer requirements will typically be defined and agreed by more experienced or specialist members of the team, such as a business analyst or technical architect.

Upon completion of this course, you will have gained the knowledge and skills to fulfil the role of a Software Developer. These include carrying out the following:

 • Review requirements and specifications, and define test conditions. Design test cases and test scripts under your own direction, mapping back to pre-determined criteria, recording and reporting outcomes. Analyse and report test activities and results. Identify and report issues and risks associated with your work.
 • Design, code, test, correct, and document moderately complex programs and program modifications from supplied specifications, using agreed standards and tools. Conduct reviews of supplied specifications, with others when necessary.
 • Apply ergonomics tools and methods to develop users' tasks, interactions and interfaces to meet users' requirements.
 • Apply data analysis and data modelling techniques to establish, modify or maintain a data structure and its associated components.
 • Develop specialist knowledge of database concepts, object and data modelling techniques and design principles. Translate object and data models into appropriate database schemas within design constraints. Interpret installation standards to meet project needs and produce database components as required. Evaluate potential solutions, demonstrating, installing and commissioning selected products.
 • Produce software builds from software source code. Conduct tests as defined in an integration test specification, record the details of any failures, and carry out fault diagnosis relating to simple failures, reporting the results of the diagnosis in a clear and concise manner.

This is a vendor-neutral IT developer course, aimed at anyone who is involved in any aspect of systems development. Ideal for someone looking to develop foundation knowledge in Software Development.

Läs mer ...

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

Läs mer ...

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

Topic 1: Understand the software development lifecycle

Learners will understand that software development does not occur in isolation. Learners will gain an understanding of the stages in the lifecycle of software development and how these stages are likely to be performed by professionals in related disciplines. In particular learners will understand that core function of a software developer is to implement code to a given specification which will fulfil a set of functional requirements.

1.1 The role and scope of software development and its relationship to other associated disciplines

 • Describe the stages of developing software products through a development lifecycle:
 • Requirements gathering and analysis (separating functional and non-functional requirements)
 • Software design and prototyping including design trade-offs and diagramming
 • Choice of development languages and tools
 • Appropriate testing methodologies including validation and verification of meeting the requirements gathered
 • Deployment into production and ongoing maintenance
 • Describe the relationship of software development with other disciplines such as project management, programming, testing, service management, change and configuration management

Learners will understand why it is important for software to be implemented using a structured software development methodology and the benefits of following the chosen method. Learners will be able to discuss why these benefits are important to other professionals such as project managers, and to the sponsors of the software development project, and for those who will support the software once it is has been deployed.

1.2 Explain the importance of the following in a procedural (Linear) /staged (Iterative) software development lifecycle, e.g.:

 • Standardisation
 • Methodical approach
 • Analysis of each step
 • Collation of information
 • Ensuring correct design
 • Cost control
 • Robust evaluation to aid future development

Topic 2: Understand the similarities and differences between two software developments methodologies in common use in industry

In this topic, learners will learn to describe the advantages and disadvantages of at least two software development methodologies in common use in industry. In comparing these methods, learners will be able to explain when a particular method would be preferable for a specific software implementation projects, and what the consequences of choosing the wrong method might be. The learner will also be able to describe the different team roles and responsibilities of at least two methods.

2.1 Summarise software development methodologies, application, advantages and disadvantages.

 • Principles and rationale
 • Structure and stages
 • Advantages
 • Disadvantages
 • Selection criteria
 • Team roles and responsibilities

Learners will learn the specific differences between at least two common industry software development methodologies. Learners will learn that different methods related to wider business issues beyond the scope of software implementation such as the focus on working product (Agile) over completeness of process (Waterfall).

2.2 Compare and contrast software development methodologies

 • Differences e.g. :
 • Structure
 • Phases with completion of each phase prior to moving onto the next phase of the cycle
 • Agile: Ability to work with uncertainty and volatility and focus on working products
 • Comparison e.g.:
 • Individuals and interactions over processes and tools
 • Working products over comprehensive documentation
 • Customer collaboration over contract negotiation
 • Responding to change over following a plan
 • Agile recognises that while there is value in processes and tools, there is often more value in individuals and interactions

Topic 3: Understand how to respond appropriately to the business environment and business issues related to software development

Learners will understand that software development typically takes place in a wider business which places constraints upon the software development process. The learner will be able to explain the types of constraints that may typically arise, and how they can be mitigated.

3.1 Describe the business environment related to software development

 • Business environment pressures:
 • Are there any specific project requirements such as contractual constraints – time, cost, quality, compliance, regulatory, innovation criteria?
 • Are there configuration management and change control constraints?
 • Are there opportunities to promote alternative practices – Agile over waterfall, rapid prototyping, modularity over performance

Learners will learn how to describe the business issues related to software development and how to mitigate them. In particular, learners will understand the importance of engaging with project management as business owners of the software development project.

3.2 Understand how to respond to the business environment and business issues related to software development

 • Engagement with project management:
 • Understand how to identify potential risks and flag them
 • Understand how to identify where additional technical resource will be required
 • Support effective cost estimation
 • Accurately Forecast effort (time) required

Topic 4: Understand why teams must work effectively to produce software

Learners will learn to explain a range of common roles found within an industry software development function. One person may hold multiple roles within an organisation. Core functions of business analysis, software design, software implementation, testing and architecture will be discussed.

4.1 Describe the roles and responsibilities within the software development and implementation lifecycle

Business analysts

 • Requirements analysis and capture
 • Resource estimation and planning
 • Requirements validation (including scope, documenting assumptions and exclusions)
 • Requirements engineering
 • Requirements tracking
 • Separation of functional and non-functional requirements
 • Specification development

Designers - Design a software model that fulfil the specifications:

 • Refinements of specifications
 • Use of diagramming tools
 • Use of formal and mathematical specification approaches
 • Choice of system architectures
 • Different design approaches and trade-offs such as, but not limited to: modularity v. performance
 • Choice of structured design
 • Documentation of design

Developers

 • Implementation choices – development language and tools
 • Debugging methods
 • Performance measurement
 • Validation and verification – ensuring the code meets the design specification

Testers

 • Quality assurance
 • Black-box and white-box testing
 • Formal proof models
 • Static and dynamic analysis tools

Technical architects

 • Deployment choices and architectures
 • Configuration management and change control

Learners will learn that software development in industry is seldom an individual effort and that to be an effective software development professional, it is important to work as a member of a development team. This will require the learner to understand the wider business context and how they can engage with it through their peers and managers.

4.2 The importance of working as a member of an effective development team

Describe how key roles and responsibilities can be used to form teams. Key Roles e.g.

 • Project manager
 • Business analysts
 • Designers
 • Developers
 • Testers
 • Technical architects

Describe factors that influence effective team working and their importance including internal and external factors e.g.:

 • Communication
 • Composition
 • Interpersonal relationships
 • Maturity of the team
 • Skill set
 • Leadership style
 • Resources
 • Climate and environment of the organisation
 • Sponsor

Läs mer ...

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

You will be provided with comprehensive courseware and the following book:
Developing Information Systems: Practical Guidance for IT professionals, by James Cadle.

Läs mer ...

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

There are no prerequisites for this course. It is suitable for beginners.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

När

När vill du deltaga i din accelererade kurs?

App och Web Development - Software Development Fundamentals

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

17/7/2019 (Onsdag)

19/7/2019 (Fredag)

Platser tillgängliga

Registrera

17/7/2019 (Onsdag)

19/7/2019 (Fredag)

Platser tillgängliga

Registrera

28/8/2019 (Onsdag)

30/8/2019 (Fredag)

Platser tillgängliga

Registrera

Kundreferenser

Vi har utbildat 72.074 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,74% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"The course was extremely helpful, full of content; both specifically for the exam and for the real world environment."
Benjamin Brunyee, IBM. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (18/2/2019 till 19/2/2019)

"Great support and crash course. Good atmosphere."
J.J., Esure. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (18/2/2019 till 19/2/2019)

"The training was well structured and the lecturer was very knowledgeable and was ready to answer any questions. Breaks are well structured ensuring you're always fresh for learning. You walk away with lots of embedded knowledge. "
Anonymous, IBM. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (18/2/2019 till 19/2/2019)

"The content was really interesting and the learning was intense but with plenty of breaks and hot and cold drinks on tap. The facilities and food were really good and the rooms were nice and a good place to unwind."
M.S., Games Workshop. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (10/12/2018 till 11/12/2018)

"The learning is very clear and informative. The instructors make it very enjoyable and keep you engaged throughout the course. The intensive learning always makes me feel like I have learned a lot in such a short space of time and I go away with information that I will use and remember for a long time to come. This kind of training is great for helping to boost your career."
G.K., IBM. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (10/12/2018 till 11/12/2018)

"The content received was very comprehensive with lots of support provided to apprentices providing great value. The instructor of the course was helpful and informative which really added to the experience received. "
Anonymous, IBM. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (10/12/2018 till 11/12/2018)

"Great experience, people are great and the tutor I had was a pleasure as she really knew what she was talking about due to experience."
Anonymous. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (10/12/2018 till 11/12/2018)

"The course is well structured and the information provided is detailed and relevant. A lot of time for discussion and sharing knowledge."
S.L.. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (10/12/2018 till 11/12/2018)

"I was kinda terrified being dyslexic that I wouldnt be able to keep up with a fast paced intensive 2 days teaching and exam but I was pleasantly surprised! I found the teacher to be knowledgeable and engaging and took the time to help me with concepts I had trouble grasping. Recommended. :D "
Amy Allen, Tranport for London. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (15/11/2018 till 16/11/2018)

"It has been a very good experience overall. I particularly found the course helpful. At first I was apprehensive about accelerated learning but it proved to be a good experience and I feel like I have retained a lot of the information taught."
K.O., Transport For London. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (15/11/2018 till 16/11/2018)

"The trainer is a good instructor"
Julia NDiamoi, TFL. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (15/11/2018 till 16/11/2018)

"Everything's provided for your long days of study."
Martin Greaney, PFP Specialists. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (15/10/2018 till 16/10/2018)

"I have enjoyed my time at Firebrand and have learnt a lot about my chosen subject."
Anonymous. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (15/10/2018 till 16/10/2018)

"Good course, knowledgeable instructor. Wide range of topics covered in timely fashion."
Anonym - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (18/6/2018 till 19/6/2018)

"Excellent location and facilities, the instructor's teaching was very engaging even though the class included both inexperienced and experienced developers. Despite coming in with experience I feel I am leaving with more; I will look forward to my next course here at Firebrand."
Thomas Mynott, Transport for London. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (10/5/2018 till 11/5/2018)

"The course was really informative and has given me a lot of insight for me to go back and continue on doing independent work myself."
Jamil Stewart, ISAAC Intelligence. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (10/5/2018 till 11/5/2018)

"I felt that the course was very well structured. Although the course is intensive, the mentor is very helpful and patient with every student to ensure we are confident with our knowledge. Regular breaks also ensure that we are not burning ourselves out too fast either. "
Ben Moat, Cambridgeshire Fire and Rescue Service. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (26/2/2018 till 27/2/2018)

"The course was delivered really well, the instructor was clear at all times and ensured everything was understood."
D.M.. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (21/12/2017 till 22/12/2017)

"It was very good, I cant wait for my next course. "
Klaudio Leku, Lloyds Banking Group. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (19/12/2017 till 20/12/2017)

"The course was really good!"
Rhys Banton-laing, Schroders. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (19/12/2017 till 20/12/2017)

"Had a very good experience here, the instructor was great at getting the class motivated for our early starts. I learned a lot and think this will put me in a good place for my apprenticeship, with the core knowledge in software dev fundamentals. "
Sean Lally. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (19/12/2017 till 20/12/2017)

"Very informative course, trainer was very friendly and added examples to concepts to help understanding. I was able to learn a lot of information over a short period of time."
Anonym - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (14/9/2017 till 15/9/2017)

"The course was good, staff at the training center go above and beyond to help with anything possible. Staff where giving out bottles of water due to the heat over the weekend!"
Simon Leyland, Prodo Digital. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (19/6/2017 till 20/6/2017)

"The course was really interesting and was explained in a very well structured manner which made it very easy to understand. There was a lot of content to cover and very long days followed by room reading was quite full on, however, the two exams went well and I do feel like I took a lot of the course content in and understood it well. The instructor was very good at explaining the course content in real-world scenarios and I felt it was a very good way to help us understand. The instructor was fun and informative and I really enjoyed the course"
Sacha Hill, North Norfolk District Council. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (10/4/2017 till 11/4/2017)

"I always have a great time at Firebrand, the courses are always informative and easy to relate to my daily work life. The instructors know their stuff and are very helpful and friendly."
Dan Bourne, Devtronix. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (24/11/2016 till 25/11/2016)

"Good course, good tutor and good food!"
Matt Thomas, Allpay ltd. - App och Web Development Software Development Fundamentals (3 dagar) (15/9/2016 till 16/9/2016)

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Fantastisk lärare, med stor kunskap, insikt och förmåga att fånga ens fokus genom långa lektionspass."
Anonym - ISACA CISA Certifiering (4 dagar) (8/6/2016 till 10/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Koncentrerad utbildning med bra nivå på trainer."
S.L.. - ISACA CISM Certifiering (4 dagar) (9/5/2016 till 12/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Lärorik, Intensiv och mycket givande. "
Kaveh Hoodeh, Atea Sverige AB. - EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) (5 dagar) (11/4/2016 till 15/4/2016)

"Intensivt men bra."
Anonym - EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) (5 dagar) (11/4/2016 till 15/4/2016)

"Very helpful staff at the site and a very knowledgeable instructor."
Jordan Mowat, Intergraph. - ISTQB Firebrand's Training for ISTQB's Advanced Test Manager Certification (3 dagar) (9/3/2016 till 11/3/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Intressant ämne och superbra lärare."
Anonym - EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) (5 dagar) (1/2/2016 till 5/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Mycket bra faciliteter for andamalet. Väl använd tid. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Fantastiskt!"
Daniel Zhang. - ITIL® v3 Foundation (ITIL 4) (2 dagar) (20/1/2016 till 21/1/2016)

"Bra anläggning och kurslokaler."
Anna Wibergh, EVRY. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (19/1/2016 till 20/1/2016)

"Bra upplagg och boende"
James Skallsjo, Nordea. - The Open Group TOGAF® 9 certified training (Level 1&2) (3 dagar) (18/1/2016 till 20/1/2016)

Se priser