Fb Cover

De 10 bästa jobben inom artificiell intelligens 2023

Området Artificial Intelligence (AI) utvecklas snabbt. Med nya jobbroller som ständigt dyker upp är det en dynamisk och spännande karriärväg.

Här är tio jobb som sannolikt kommer att vara i hög efterfrågan inom en snar framtid, liksom deras huvuduppgifter:

1. Machine Learning Engineer

Designa, skapa och distribuera maskininlärningsmodeller och -system.

2. Data Scientist

Samla in, analysera och tolka stora och komplexa datauppsättningar för att informera affärsbeslut.

3. AI Research Scientist

Bedriva forskning och utveckla nya algoritmer och modeller för att förbättra AI-system.

4. AI Ethicist

Se till att AI-system utvecklas och används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

5. Natural Language Processing (NLP) Engineer

Utveckla och distribuera system som kan förstå och bearbeta mänskligt språk.

6. Computer Vision Engineer

Utveckla och distribuera system som kan tolka och analysera visuella data.

7. Robotics Engineer

Designa och utveckla robotar och andra fysiska system som kan fungera autonomt.

8. Robotics Engineer

Utveckla och övervaka implementeringen av AI-produkter och -tjänster.

9. AI Sales and Marketing Specialist

Utveckla och implementera försäljnings- och marknadsföringsstrategier för AI-produkter och tjänster.

10. AI Program Manager

Hantera utveckling och distribution av AI-projekt inom en organisation.


Många AI-jobb kräver en kombination av tekniska färdigheter, såsom programmering och dataanalys, och icke-tekniska färdigheter som kommunikation, projektledning och problemlösning.

Är du redo för AI?

Om någon av rollerna ovan fångade ditt öga kan vi kanske hjälpa till!

De senaste 12 åren har vi utsetts till ett av de Top 20 IT Training Companies in the World. Vi erbjuder accelererade kurser, Skills Bootcamps och lärlingsutbildningar för att hjälpa dig att uppgradera på en bråkdel av tiden. Kanske är en av dem rätt för dig?