Fb Cover

Sverige illa förberett mot cyberhot

Sverige är illa förberett mot cyberhot säger Lars Nicander till va.se. IT-säkerhetsföretaget Fire-Eye har i en rapport våren 2015 pekat på förekomsten av kinesiska underrättelseoperationer i svenskt närområde med "spearfishing" (lura någon att klicka på en farlig länk i ett mail som ser ut att vara legitimt) och lågprofilerade smygande hot – så kallade APT-attacker (Advanced Persistent Threat). Dessa riktas främst mot företag och forskningsinstitutioner medan ryska motsvarande APT-attacker riktas mot nordiska försvarsmakter. Den stora cyberspionageattacken mot det finska utrikesministeriet 2013 blev för många politiskt ansvariga en väckarklocka även om Ryssland aldrig officiellt pekades ut. Ryssland har även ägnat sig åt överbelastningsattacker i propagandakriget mot tjetjenska webbsajter med servrar placerade i Norden. IMG_5406 Idag upplever vi även den ökade säkerhetspolitiska spänningen i vårt närområde där ryska asymmetriska hot kopplas till hybridoperationer, cyberattacker och "mjuka" påverkansoperationer inom det som brukar benämnas "gråzons"-krigföring. Du kan läsa hela artiklen här. Rekommendationer Vi rekommenderar både myndigheter och privata företag att känna sin egen infrastruktur och genomföra löpande analys av dess sårbarhet och därigenom identifiera de möjliga konsekvenserna av olika typer av attacker. Som en konsekvens av detta bör man även implementera beredskapsplaner för att hantera eventuella attacker. Slutligen är det viktigt att anställa eller ha tillgång till personer med rätt kompetens för att hantera cybersäkerhet innan en attack inträffar. Vem kan hjälpa? Prata med Firebrand om hur vi kan hjälpa och säkerställa att ditt företag har rätt kompetens för att motstå hot. Vi har många olika lösningar och anpassar även utbildningar specifikt för era behov oavsett om du representerar ett litet företag eller en stor offentlig myndighet. Vi har erfarenheten så ring oss på 0770-17 10 00 och få en överblick av möjligheterna.