Fb Cover

Stor brist på it-arbetskraft – Kan Migrationsverket göra skillnad?

En färsk rapport från Arbetsförmedlingen visar att det kommer råda stor brist på arbetskraft inom olika it-yrken de kommande fem till tio åren.   Så vad gör myndigheter och företag för att ta vara på den kompetens som nyanlända och asylsökande sitter på? Det ser lite olika ut beroende på var i processen en människa befinner sig; i väntan på uppehållstillstånd eller i ett etableringsprogram. När en person först kommer till Sverige för att söka asyl är det Migrationsverket som är ansvarig myndighet, bland annat för den organiserade sysselsättningen. Under tiden som de handlägger ärendet och beslutar om uppehållstillstånd kan personen i vissa fall söka praktik och i viss mån även arbete men det ligger mycket på den enskilde. Det görs inte heller någon regelrätt kartläggning av alla asylsökandes utbildnings- och yrkeserfarenhet skriver idg.   – Vi kan säga att vi har ett visst antal personer registrerade med en viss kompetens men det är inte säkert att den är representativ. Förut gjordes kartläggningen under mottagningssamtalen men nu görs det i de flesta fall först när någon får uppehållstillstånd. Och det är inte alltid så lätt att översätta till den svenska arbetsmarknaden då vi inte sitter på den expertisen, säger Sara Knutsson, nationell utredare av organiserad sysselsättning vid Migrationsverket till idg.se. En viktig pusselbit är företagen själva något som lyfts av såväl Migrationsverket som Arbetsförmedlingen. Så även av branschen själva. Ett exempel som just nu diskuteras är ett samarbete mellan Migrationsverket och branschorganisationen IT- och telekomföretagen. Ett praktik- och arbetstorg där asylsökande kan träffa representanter från de företag som är med. Det handlar i första hand om att etablera en kontaktyta som i förlängningen leder till någon form av sysselsättning, skriver idg.se. I Danmark har flera stora företag flyktingar i olika integrationsprojekt. Längst fram återfinner vi detaljhandelsjätten Dansk Supermarked som bland annat äger Netto och Bilka. De har redan 300 flyktingar i praktik och 50-60 till på väg in. Men de är nära att nå gränsen för hur många de kan ta in. Sidse Theil från Microsoft i Danmark berättar att potentialen är i fortsatt tidigt skede. Under flera år har Microsoft och dess 3.700 partners i Danmark kämpat med att rekrytera kvalificerad personal precis som här i Sverige. Men förra året skedde ett genombrott, enligt Sidse Theill, när Microsoft i samarbete med Firebrand Training bildade ett Academyprogram för företrädesvis unga arbetslösa som ger dem en kvalificerad certifiering så att de kan arbeta för Microsoft och dess partners som konsulter. Under det första året har 150 ungdomar i Danmark och Sverige fått jobb och utbildning genom Firebrand Academy. Nu försöker Microsoft i Danmark tillsammans med Firebrand och Dansk Flygtningehjælp att utveckla konceptet med inriktning på flyktingar och hoppas kunna välkomna de första 15 deltagarna under våren. ”Vi hör att det finns stora möjligheter att hitta bra kandidater bland flyktingarna. För oss på Microsoft handlar det om att vi behöver arbetskraften och det är ett slöseri med resurser om det finns kvalificerade personer där ute” säger Sidse Theill. Om du vill lära dig mer om projekten – ta gärna kontakt med Rickard på Firebrand Academy för ett förutsättningslöst samtal om vad Firebrand Academy kan göra för er. Ring Rickard direkt på 0734-00 22 55 eller skriv till rhagenstam@firebrandtraining.se. D4927-09_00020a