Fb Cover

Microsoft och Firebrand hjälper flyktingar att få jobb.

Som de flesta vet kommer det för tillfället många flyktingar till Norden, och bland dem finns det många välutbildade människor som drömmer om att komma in på arbetsmarknaden. Men det kan vara svårt för dem att komma igång med att söka jobb på grund av språkbarriären och kulturskillnader bland annat. Därför har Microsoft och Firebrand i Danmark startat ett eget initiativ för att hjälpa välutbildade flyktingar att hitta jobb, och samtidigt få fler kompetenta människor att söka de många lediga jobben i IT-branschen. Projektet erbjuder bl.a. hjälp för optimering av CV hos KPMG, inställning och optimering av LinkedIn-konto hos Bassware, träning i MS Azure hos Firebrand Academy, introduktion till kodning hos Coding Pirates, samt undervisning i det danska språket och arbetskulturen hos Intergrationsnet. I en annan del av projektet står Microsoft och Firebrand för utbildning av praktikanter, som gör att de kostnadsfritt kommer ut i danska verksamheter och som på sikt förhoppningsvis leder till fasta jobb. Vi tror att vi tillsammans har, i både företagsliv och i samhället, ett gemensamt ansvar för att inte slösa de dyrbara resurser som de välutbildade flyktingarna är, och vi hoppas att vi med tiden kan utöka projektet till hela Norden. Har du idéer eller lust att vara med så hör vi väldigt gärna ifrån dig på 0770-17 10 00. D4927-09_00020a