Oracle OCA and OCP Java SE 8 Programmer Certification - Bare 7 dager

Hvorfor

Hva sier kundene våre?

Intensivt, interessant, enestående instruktør, som kunne stoffet, og formidlet det på en enestående måte.
Anon., TronderEnergi Nett AS - Cisco CCNA (Routing & Switching) (7 dager), 3/2/2013 til 7/2/2013

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt OCA & OCP Java hos Firebrand Training:

Finn ut hvordan vi raskt hjelper deg med å lære nye ferdigheter

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 7 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt OCA & OCP Java kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din OCA & OCP Java sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg OCA & OCP Java raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 72.074 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet OCA & OCP Java kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på OCA & OCP Java er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Hva

Your accelerated 7 day Java SE 8 programming course combines both the Oracle Certified Associate (OCA) and Oracle Certified Professional (OCP) certification tracks.

In the first three days, you will complete the OCA Java SE 8 programming course where you will be introduced to object orientated programming using the Java language. Over the next four days you will follow the OCP Java SE 8 programming course, focusing on the core language features and Application Programming Interfaces (API), object oriented development and the structure of Java applications.

This accelerated course offers a distraction free environment, allowing you to focus solely on learning. Your expert instructor will implement Firebrand’s unique Lecture | Lab| Review technique, helping you to better understand and retain information.

This course is hands on, allowing you to develop practical skills relevant to real world scenarios. This includes :

 • Creating Java technology applications
 • Creating high-performance multi-threaded applications
 • Connecting to databases using standard SQL queries through JDBC
 • Using decision and looping constructs and methods to dictate program flow

As part of the course, you will sit the following exams, covered by your Certification Guarantee:

 • Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer I (1Z0-808)
 • Oracle Certified Professional Java SE 8 Programmer II (1Z0-809)

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Course Contents 

Course Introduction (Evening prior to course start) 

 • Administration and Course Materials 
 • Course Structure and Agenda 
 • Student and Trainer Introductions 

Day 1

Session 1: Java Basics 

 • Define the scope of variables  
 • Define the structure of a Java class 
 • Create executable Java applications with a main method; run a Java program from the command line; including console output. 
 • Import other Java packages to make them accessible in your code 
 • Compare and contrast the features and components of Java such as: platform independence, object orientation, encapsulation, etc. 

Session 2: Java Data Types 

 • Declare and initialize variables (including casting of primitive data types) 
 • Differentiate between object reference variables and primitive variables 
 • Know how to read or write to object fields 
 • Explain an Object's Lifecycle (creation, "dereference by reassignment" and garbage collection) 
 • Develop code that uses wrapper classes such as Boolean, Double, and Integer.   

Session 3: Operators and Decision Constructs 

 • Use Java operators; including parentheses to override operator precedence 
 • Test equality between Strings and other objects using == and equals () 
 • Create if and if/else and ternary constructs  
 • Use a switch statement  

Session 4: Arrays 

 • Declare, instantiate, initialize and use a one-dimensional array 
 • Declare, instantiate, initialize and use multi-dimensional array 

Day 2 

Session 5: Loops 

 • Create and use while loops 
 • Create and use for loops including the enhanced for loop 
 • Create and use do/while loops 
 • Compare loop constructs 
 • Use break and continue   

Session 6: Methods and Encapsulation 

 • Create methods with arguments and return values; including overloaded methods 
 • Apply the static keyword to methods and fields   
 • Create and overload constructors; including impact on default constructors 
 • Apply access modifiers 
 • Apply encapsulation principles to a class 
 • Determine the effect upon object references and primitive values when they are passed  into methods that change the values 

Session 7: Inheritance 

 • Describe inheritance and its benefits 
 • Develop code that demonstrates the use of polymorphism; including overriding and object type versus reference type 
 • Determine when casting is necessary 
 • Use super and this to access objects and constructors 
 • Use abstract classes and interfaces 

Day 3 

Session 8: Handling Exceptions 

 • Differentiate among checked exceptions, unchecked exceptions, and Errors 
 • Create a try-catch block and determine how exceptions alter normal program flow 
 • Describe the advantages of Exception handling  
 • Create and invoke a method that throws an exception 
 • "Recognize common exception classes (such as NullPointerException, ArithmeticExcpetion, ArrayIndexOutOfBoundsException, ClassCastException)" 

Session 9: Java API Classes 

 • Manipulate data using the StringBuilder class and its methods 
 • Creating and manipulating Strings 
 • Create and manipulate calendar data using classes from java.time.LocalDateTime,  java.time.LocalDate, java.time.LocalTime, java.time.format.DateTimeFormatter, java.time.Period  
 • Declare and use an ArrayList of a given type  
 • Write a simple Lambda expression that consumes a Lambda Predicate expression 

Revision Session: OCA Exam Topics 
Exam: Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer I (1Z0-808) 

Day 4 

Session 10: Java Class Design 

 • Implement encapsulation 
 • Implement inheritance including visibility modifiers and composition 
 • Implement polymorphism 
 • Override hashCode, equals, and toString methods from Object class 
 • Create and use singleton classes and immutable classes 
 • Develop code that uses static keyword on initialize blocks, variables, methods, and classes 

Session 11: Advanced Java Class Design 

 • Develop code that uses abstract classes and methods 
 • Develop code that uses final keyword 
 • Create inner classes including static inner class, local class, nested class, and anonymous inner class 
 • Use enumerated types including methods, and constructors in an enum type 
 • Develop code that declares, implements and/or extends interfaces and use the atOverride annotation. 
 • Create and use Lambda expressions 

Session 12: Generics and Collections 

 • Create and use a generic class 
 • Create and use ArrayList, TreeSet, TreeMap, and ArrayDeque objects 
 • Use java.util.Comparator and java.lang.Comparable interfaces 
 • Collections Streams and Filters 
 • Iterate using forEach methods of Streams and List 
 • Describe Stream interface and Stream pipeline 
 • Filter a collection by using lambda expressions 
 • Use method references with Streams 

Session 13: Lambda Built-in Functional Interfaces 

 • Use  the built-in interfaces included in the java.util.function package such as Predicate, Consumer, Function, and Supplier 
 • Develop code that uses primitive versions of functional interfaces 
 • Develop code that uses binary versions of functional interfaces 
 • Develop code that uses the UnaryOperator interface 

Day 5 

Session 14: Java Stream API 

 • Develop code to extract data from an object using peek() and map() methods including primitive versions of the map() method 
 • Search for data by using search methods of the Stream classes including findFirst, findAny, anyMatch, allMatch, noneMatch 
 • Develop code that uses the Optional class 
 • Develop code that uses Stream data methods and calculation methods 
 • Sort a collection using Stream API 
 • Save results to a collection using the collect method and group/partition data using the Collectors class 
 • Use flatMap() methods in the Stream API 

Session 15: Exceptions and Assertions 

 • Use try-catch and throw statements 
 • Use catch, multi-catch, and finally clauses 
 • Use Autoclose resources with a try-with-resources statement 
 • Create custom exceptions and Auto-closeable resources 
 • Test invariants by using assertions 

Session 16: Java SE 8 Date/Time API 

 • Create and manage date-based and time-based events including a combination of date and time into a single object using LocalDate, LocalTime, LocalDateTime, Instant, Period, and Duration 
 • Work with dates and times across timezones and manage changes resulting from daylight savings including Format date and times values 
 • Define and create and manage date-based and time-based events using Instant, Period, Duration, and TemporalUnit 

Day 6 

Session 17: Java I/O Fundamentals 

 • Read and write data from the console 
 • Use BufferedReader, BufferedWriter, File, FileReader, FileWriter, FileInputStream, FileOutputStream, ObjectOutputStream, ObjectInputStream, and PrintWriter in the java.iopackage. 

Session 18: Java File I/O (NIO.2) 

 • Use Path interface to operate on file and directory paths 
 • Use Files class to check, read, delete, copy, move, manage metadata of a file or directory 
 • Use Stream API with NIO.2 

Session 19: Java Concurrency 

 • Create worker threads using Runnable, Callable and use an ExecutorService to concurrently execute tasks 
 • Identify potential threading problems among deadlock, starvation, livelock, and race conditions 
 • Use synchronized keyword and java.util.concurrent.atomic package to control the order of thread execution 
 • Use java.util.concurrent collections and classes including CyclicBarrier and CopyOnWriteArrayList 
 • Use parallel Fork/Join Framework 
 • Use parallel Streams including reduction, decomposition, merging processes, pipelines and performance. 

Day 7 

Session 20: Building Database Applications with JDBC 

 • Describe the interfaces that make up the core of the JDBC API including the Driver, Connection, Statement, and ResultSet interfaces and their relationship to provider implementations 
 • Identify the components required to connect to a database using the DriverManager class including the JDBC URL 
 • Submit queries and read results from the database including creating statements, returning result sets, iterating through the results, and properly closing result sets, statements, and connections 

Session 21: Localization 

 • Read and set the locale by using the Locale object 
 • Create and read a Properties file 
 • Build a resource bundle for each locale and load a resource bundle in an application 

Revision Session: OCP Exam Topics 
Exam: Oracle Certified Professional Java SE 8 Programmer II (1Z0-809) 

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

You will sit the following exams at the training centre during the course. Covered by your Certification Guarantee:

Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer I (1Z0-808)

 • Duration: 150 minutes
 • Number of Questions: 70
 • Passing Score: 65%
 • Format: Multiple Choice

Oracle Certified Professional Java SE 8 Programmer II (1Z0-809)

 • Duration: 150 minutes
 • Number of Questions: 85
 • Passing Score: 65%
 • Format: Multiple Choice

Before taking any exam, ensure you have the recommended experience. The Oracle website lists all exam requirements and these are updated regularly.

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Before attending the course, it is recommended you meet the following prerequisites:

 • At least six months’ programming experience in Java.
 • Understand the command-line interface.
 • Used a text editor and a browser.

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Når

Når ønsker du å ta det akselererte kurset?

Start

Slutt

Kapasitet

Plass

Registrer deg

18/2/2019 (Mandag)

24/2/2019 (Søndag)

Ferdig

-

 

24/6/2019 (Mandag)

30/6/2019 (Søndag)

Venteliste

Landsdekkende

 

5/8/2019 (Mandag)

11/8/2019 (Søndag)

Begrenset kapasitet

Landsdekkende

 

16/9/2019 (Mandag)

22/9/2019 (Søndag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

28/10/2019 (Mandag)

3/11/2019 (Søndag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

9/12/2019 (Mandag)

15/12/2019 (Søndag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

Anmeldelser

Vi har lært opp 72.074 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,74% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"As a novice I have learnt a lot and found out a lot of interesting tips that I can now build on and use to achieve more qualifications."
Selina Flowers, NG. - Oracle OCP Java SE 8 Programmer (4 dager) (27/11/2018 til 30/11/2018)

"This is my third course with Firebrand and each time, its been an enriching experience. Though I found that I was out of my depth in the OCA/OCPJP course, the instructor was extremely patient, provided excellent tutelage, and encouraged me to continue pursing the qualifications. He helped me plan a good course of attack in terms of what other courses I can take to prepare for my eventual retake of OCA/OCPJP and also what things I can do in my spare time to really come to grips with Java as a programming language. That is the beauty of these courses. Extreme in their preparation but even if you don't get the qualification first time, you never walk away empty handed. I feel even more confident that when I return in a few months time, I will pass the OCA and possibly the OCPJP and I have absolutely brilliant instructors - to thank for that, in due course."
Joseph Guthrie. - Sun Certified Associate Java SE 7 & Professional Java SE 7 Programmer Certification (6 dager) (5/10/2015 til 10/10/2015)

"This is my third course with Firebrand and each time, its been an enriching experience. Though I found that I was out of my depth in the OCA/OCPJP course, the instructor was extremely patient, provided excellent tutelage, and encouraged me to continue pursing the qualifications. He helped me plan a good course of attack in terms of what other courses I can take to prepare for my eventual retake of OCA/OCPJP and also what things I can do in my spare time to really come to grips with Java as a programming language. That is the beauty of these courses. Extreme in their preparation but even if you don't get the qualification first time, you never walk away empty handed. I feel even more confident that when I return in a few months time, I will pass the OCA and possibly the OCPJP and I have absolutely brilliant instructors - to thank for that, in due course."
Joseph Guthrie. - Oracle Certified Associate Java SE 7 & Professional Java SE 7 Programmer Certification (6 dager) (5/10/2015 til 10/10/2015)

"Intense, but everything is very well organised. All materials provided, with knowledgeable instructors who are happy to go beyond the material to help with understanding the topics."
Anonym - Sun Certified Associate Java SE 7 & Professional Java SE 7 Programmer Certification (6 dager) (5/10/2015 til 10/10/2015)

"Intense, but everything is very well organised. All materials provided, with knowledgeable instructors who are happy to go beyond the material to help with understanding the topics."
Anonym - Oracle Certified Associate Java SE 7 & Professional Java SE 7 Programmer Certification (6 dager) (5/10/2015 til 10/10/2015)

"Its been a mind stacking experience but it was worth it."
T.H.. - Sun Certified Associate Java SE 7 & Professional Java SE 7 Programmer Certification (6 dager) (5/10/2015 til 10/10/2015)

"Its been a mind stacking experience but it was worth it."
T.H.. - Oracle Certified Associate Java SE 7 & Professional Java SE 7 Programmer Certification (6 dager) (5/10/2015 til 10/10/2015)

"The course was very good, hard work and very intensive. The instructor was good."
John Wilson, JWIT LTD. - Oracle OCP & OCA 11g Rev. 2 - Oracle Certified Professional & Administrator 11g (8 dager) (15/12/2013 til 22/12/2013)

"Great Knowledgable Trainer and open for questions ."
Satnam Singh, McKesson. - Oracle OCP & OCA 11g Rev. 2 - Oracle Certified Professional & Administrator 11g (8 dager) (2/12/2012 til 9/12/2012)

"The instructor was brilliant. Both from an educational perspective but also in helping the group jell as a team. His ability to bring what could be a dry subject to life was excellent."
G.C. - Oracle OCP & OCA 11g Rev. 2 - Oracle Certified Professional & Administrator 11g (8 dager) (11/12/2011 til 18/12/2011)

"Intensive, gruelling, but well worth the effort....."
Anonym - Oracle OCP & OCA 11g Rev. 2 - Oracle Certified Professional & Administrator 11g (8 dager) (11/12/2011 til 18/12/2011)

"The course and structured learning day is not an easy one (especially when you are on the 8 day course :) ). However the concept, facilities and teaching at Firebrand are fantastic. I would recommend this course to anyone wanting Oracle Accreditation and a thorough understanding of the subject matter."
Paul Andrews, Self employed. - Oracle OCP & OCA 11g Rev. 2 - Oracle Certified Professional & Administrator 11g (8 dager) (4/9/2011 til 11/9/2011)

"I recommend Firebrand for others as if you want to concentrate on study this is the way to do it. In order to benefit from this course, you will need to be totally focused for the FULL 8 days. The teaching is excellent and can benefit any dedicated student."
Anonym - Oracle OCP & OCA 11g Rev. 2 - Oracle Certified Professional & Administrator 11g (8 dager) (4/9/2011 til 11/9/2011)

"The ORACLE 11g OCA/OCP course is very intense. The Firebrand instructors take time to work with everybody; it is not for everybody, but Firebrand have setup the facilities to help in every way possible. "
Richard Sedgwick. - Oracle OCP & OCA 11g Rev. 2 - Oracle Certified Professional & Administrator 11g (8 dager) (4/9/2011 til 11/9/2011)

"Firebrand provides a self contained environment to allow students to focus on training. Accommodation, meals are all taken care of. The emphasis is on learning."
Anonym - Oracle OCP & OCA 11g Rev. 2 - Oracle Certified Professional & Administrator 11g (8 dager) (4/9/2011 til 11/9/2011)

"I had a very intensive boot camp week together with a good crowd of colleague pupils and a great teacher. We worked (the teacher, too!) about 15 hours every day. I could never have achieved this level of understanding, and conformance with the way the exams were built, on my own. It wasn't cheap, but it was worth every penny."
Henrik Gillingstam, B3IT Consulting AB. - Oracle OCP & OCA 11g Rev. 2 - Oracle Certified Professional & Administrator 11g (8 dager) (8/5/2011 til 15/5/2011)

"I found the facilities very good and the instructor kept the course flowing with a good balance of real world examples to back up the course notes. Make sure you are ready for the long days to get the most out of the course."
Trevor Anderson. - Oracle OCA 11g Rev. 2 - Oracle Certified Associate 11g (5 dager) (8/5/2011 til 12/5/2011)

"Very very intensive course. Would need some knowledge before attending. With 3 exams its hard work and after the second exam the "energy crash" makes it hard to learn new material but nothing a short break (cat nap) wont fix. ;-)"
A. A. - Oracle OCP & OCA 11g Rev. 2 - Oracle Certified Professional & Administrator 11g (8 dager) (8/5/2011 til 15/5/2011)

"An excellent instructor who explained every concept really well. He also made the course fun and interactive so learning was made much easier. "
Sameer Bhimji, BT. - Oracle OCP & OCA 11g Rev. 2 - Oracle Certified Professional & Administrator 11g (8 dager) (8/5/2011 til 15/5/2011)

"The course was intense. The hours were long. The time was short ... Would I do it again? Oh Yes! It gave me a very good founding for the OCP Exam and exposed me to virtually all 11G Features it could ... Highly recommended if you are motivated."
T. J. - Oracle OCP & OCA 11g Rev. 2 - Oracle Certified Professional & Administrator 11g (8 dager) (13/3/2011 til 20/3/2011)

"I choose Firebrand as from my previous experience training with them they provide high quality training in a compact format. This makes it possible to learn a lot of material in a short period, although be prepared to work hard."
James Bloom, Contractor. - Sun Oracle Certified Master (OCM) Java EE 6 Enterprise Architect (6 dager) (27/9/2010 til 2/10/2010)

"I choose Firebrand as from my previous experience training with them they provide high quality training in a compact format. This makes it possible to learn a lot of material in a short period, although be prepared to work hard."
James Bloom, Contractor. - Oracle Oracle Certified Master (OCM) Java EE 6 Enterprise Architect (6 dager) (27/9/2010 til 2/10/2010)

"The OCP course was fantastic, the standard of instruction was second to none, I achieved my learning objective and am looking forward to expanding on the training."
George Anderson. - Oracle OCP & OCA 11g Rev. 2 - Oracle Certified Professional & Administrator 11g (8 dager) (14/3/2010 til 21/3/2010)

"Firebrand is an exceptional training environment for all types of courses that are available, the instructors are very good at what they teach and it is a good learning center. All the staff involved help ease your time there under what can be very hard circumstances at times. Will definitely use them again. I chose Firebrand Training because many of my friends and staff have used before, it is a good overall facility and training centre."
Ian Cochrane, HM Forces. - Oracle OCP & OCA 11g Rev. 2 - Oracle Certified Professional & Administrator 11g (8 dager) (14/3/2010 til 21/3/2010)

"The OCA/OCP is a great way of cramming an awful lot of information into your brain in a relatively short period of time! Its certainly very intensive but there is a lot to be said for total immersion - it certainly brings you up to speed very quickly and fires your enthusiasm."
J.R. - Oracle OCP & OCA 11g Rev. 2 - Oracle Certified Professional & Administrator 11g (8 dager) (14/3/2010 til 21/3/2010)

"Best instructor, best support and best environment"
Pierre-Marie Vial. - Oracle Certified Associate 10g (OCA 10g) (5 dager) (14/3/2010 til 18/3/2010)

"The word immerse definitely holds, it was a very positive training experience where you can be in an environment that promotes rapid learning with the instructor on-hand pretty much whenever you need. Definitely recommended."
Shaun Whyte. - Sun Oracle Certified Master (OCM) Java EE 6 Enterprise Architect (6 dager) (1/2/2010 til 6/2/2010)

"The word immerse definitely holds, it was a very positive training experience where you can be in an environment that promotes rapid learning with the instructor on-hand pretty much whenever you need. Definitely recommended."
Shaun Whyte. - Oracle Oracle Certified Master (OCM) Java EE 6 Enterprise Architect (6 dager) (1/2/2010 til 6/2/2010)

"Firebrand Training was a good experience, especially the remote location which really invites to go for your course all the way. Special thanks to our instructor for a work well done."
Kristof Devos. - Sun Oracle Certified Master (OCM) Java EE 6 Enterprise Architect (6 dager) (1/2/2010 til 6/2/2010)

"Firebrand Training was a good experience, especially the remote location which really invites to go for your course all the way. Special thanks to our instructor for a work well done."
Kristof Devos. - Oracle Oracle Certified Master (OCM) Java EE 6 Enterprise Architect (6 dager) (1/2/2010 til 6/2/2010)

"Intensive, but gets you up to speed quickly."
R.B. - Oracle Certified Associate 10g (OCA 10g) (5 dager) (22/11/2009 til 26/11/2009)

"Prepare well, study hard and you will be guided to pass the exam."
Oliver Lins, freelancer. - Oracle Administrator Certified Professional & Associate 10g (OCP & OCA 10g) (8 dager) (30/8/2009 til 6/9/2009)

"Work with the product before attending the course. "
J.P. - Oracle Administrator Certified Professional & Associate 10g (OCP & OCA 10g) (8 dager) (30/8/2009 til 6/9/2009)

"The Course Tutor was very good and his deliveries exceeded my expectations. All in all I will like to work with him again and seek professional advice from him. "
Edmund K Foli, GalxoSmithKline. - Oracle Administrator Certified Professional & Associate 10g (OCP & OCA 10g) (8 dager) (30/8/2009 til 6/9/2009)

"Great staff, entirely focused on your requirements. If you do OCA/OCP make sure you prepare by going through the entire books that deal with both. It will help enormously. The pace of this course is very very intense."
K.H. - Oracle Administrator Certified Professional & Associate 10g (OCP & OCA 10g) (8 dager) (7/6/2009 til 14/6/2009)

"There were four people on the course and it was pretty intensive. The instructor to student ratio was perfect and enable to get enough instructor time. It was very long hours and additional studying in your rooms. It's a full on course and worth while doing, assuming you can keep awake."
S.H, no one. - Oracle Administrator Certified Professional & Associate 10g (OCP & OCA 10g) (8 dager) (7/6/2009 til 14/6/2009)

"An effective, if somewhat expensive, learning experience greatly enhanced by the excellent quality of tuition from an extremely knowledgeable and experienced tutor. Hard work and long hours (but that's what we'd expect anyway on a course like this!) pay off when given proper direction and focus, which is what Firebrand Training offers. A thoroughly useful and, dare I say, enjoyable experience which I have no hesitation in recommending to others considering this course."
Stephen Smith. - Oracle Administrator Certified Professional & Associate 10g (OCP & OCA 10g) (8 dager) (7/6/2009 til 14/6/2009)

"Nice environment, nice golf course, but not enough time to try it!"
Frank Duenschede, G.O.D.mbH & SIEMENS. - Oracle Administrator Certified Professional & Associate 10g (OCP & OCA 10g) (8 dager) (26/4/2009 til 3/5/2009)

"The instructor was very good. The qualification worth while."
Jonathan Downward, Dundee Uni. - Oracle Administrator Certified Professional & Associate 10g (OCP & OCA 10g) (8 dager) (8/3/2009 til 15/3/2009)

"An extremely good course, although quite a high level of the subject required to keep up with the topics covered."
S.B, Steria Limited. - Oracle Administrator Certified Professional & Associate 10g (OCP & OCA 10g) (8 dager) (8/3/2009 til 15/3/2009)

"I enjoyed the course although it was a long and tiring week. The instructor was wonderful and certainly knew his subject matter. I learnt an awful lot during my stay and would recommend it to someone else."
Helen Martin, Stockport College. - Oracle Administrator Certified Professional & Associate 10g (OCP & OCA 10g) (8 dager) (30/11/2008 til 7/12/2008)

"It was good to be in a dedicated learning environment away from every day distractions. But be prepared for long days and lots of self study. Also with the help and expertise of the tutor I have increased my knowledge of Oracle and know in what areas I need to do further studying. The accommodation was good and the food excellent."
IB. - Oracle Administrator Certified Professional & Associate 10g (OCP & OCA 10g) (8 dager) (8/9/2008 til 14/9/2008)

"Der Kurs ist sehr hart, sehr viel Wissen in sehr kurzer Zeit. 15-16 Stunden taeglich. Es ist sehr hilfreich breite Vorkenntnisse zu haben. Ein sehr grosser Vorteil ist, dass die Teacher Praxiserfahrung haben und wissen worueber sie reden. Vor allem das nicht alle Antworten richtig sind, sondern in der Praxis falsch. Im Gegensatz zu anderen Anbietern wo reine Theoretiker sitzen, ist dies ein sehr grosser Vorteil. Die kleine Kursgroesse traegt dazu bei, dass das Lernen sehr effizient ist."
Thomas Freyer. - Oracle Administrator Certified Professional & Associate 10g (OCP & OCA 10g) (8 dager) (8/9/2008 til 14/9/2008)

"The course was good and extremely rigorous."
Ashish Gupta. - Sun Oracle Certified Master (OCM) Java EE 6 Enterprise Architect (6 dager) (18/8/2008 til 23/8/2008)

"The course was good and extremely rigorous."
Ashish Gupta. - Oracle Oracle Certified Master (OCM) Java EE 6 Enterprise Architect (6 dager) (18/8/2008 til 23/8/2008)

"I have been all over the world working with many companies and have done a lot of training in my life. The training at Firebrand is absolutly fantastic. It has been hard work very focussed and very intensive but I would do another course similar under the same conditions given the chance."
Paul Roberts. - Oracle Administrator Certified Professional & Associate 10g (OCP & OCA 10g) (8 dager) (28/7/2008 til 3/8/2008)

"I have just spent a week in a training environment that is totally geared towards success in the certification and with an instructor who was not only a very effective teacher and an expert in his subject but also good fun to have around. I will certainly consider coming back for another course. Please keep up the good work!"
Christian Sage. - Oracle Administrator Certified Professional & Associate 10g (OCP & OCA 10g) (8 dager) (28/4/2008 til 4/5/2008)

"Very efficient preparation to Certification, enjoyed the stay despite long hours all week (8h-24h). No distraction at all, good equipment, open WLAN for use with own PC. Clearly recommend this to anybody who wants to get certified in the shortest time possible. However, not appropriate for beginners, take the specified prerequisites serious."
WM, EDS. - Oracle Administrator Certified Professional & Associate 10g (OCP & OCA 10g) (8 dager) (4/2/2008 til 10/2/2008)

"The Firebrand training was an immersive study experience that proved very effective for me."
Steve Williams, DigiBiz Ltd. - Oracle Administrator Certified Professional & Associate 10g (OCP & OCA 10g) (8 dager) (17/12/2007 til 23/12/2007)

"Yet another Firebrand course and again, it was superb. Forgetten how tough it was though, and remember to pre-read!"
Steve Cholerton. - Oracle Administrator Certified Professional & Associate 10g (OCP & OCA 10g) (8 dager) (5/11/2007 til 11/11/2007)

Se priser