Microsoft - MCTS .NET 4 Data Access, Windows and Service Communication Applications

Varighet

Varighet:

Bare 8 dager

Metode

Metode:

klasserommet / på nett / Hybrid

Neste dato

Neste dato:

1/4/2024 (Mandag)

Du lærer deg

Våre akselererte Microsoft MCTS .NET 4.0 Data Access, Windows and Service Communication Applications kurs- og sertifiseringsprogram tilbyr den raskeste og mest kostnadseffektive måten å oppnå ønsket kunnskap og sertifisering på.

Vi har designet vårt kursmateriell slik at det forbereder deg til 4 eksamen som du gjennomfører underveis på kurset.

Du vil lære deg:

Modellering av data

 • Avbilde enheter og relasjoner ved hjelp av enhetsdatamodellen (Entity Data Model)
 • Avbilde enheter og relasjoner ved hjelp av LINQ til SQL
 • Opprette og tilpasse enhetsobjekter
 • Kople en POCO-modell til enhetsrammeverket (Entity Framework)
 • Opprette databasen basert på enhetsrammeverkets modell
 • Opprette modelldefinerte funksjoner

Behandle koplinger og kontekst

 • Konfigurere koplingsstrenger og leverandører
 • Opprette og behandle en datakopling
 • Sikre en kopling
 • Behandle datakonteksten (DataContext) og objektkonteksten (ObjectContext)
 • Implementere ivrig lasting
 • Bufring av data
 • ADO.NET datatjenester

Spørre om data

 • Utføre en SQL-forespørsel
 • Opprette en LINQ-forespørsel
 • Opprette en Entity SQL (ESQL)-forespørsel
 • Håndtere spesielle datatyper
 • Spørre om XML-data
 • Spørre om data ved hjelp av ADO.NET datatjenester

Manipulere data

 • Opprette, oppdatere eller slette data med SQL-setninger
 • Opprette, oppdatere eller slette data med DataContext
 • Behandle transaksjoner
 • Opprette frakoplede objekter

Utvikle og distribuere pålitelige applikasjoner

 • Overvåke og samle inn data om ytelse
 • Behandle unntak
 • Beskytte data
 • Synkronisere data
 • Distribuere ADO-NET-komponenter

Bygge opp et brukergrensesnitt ved hjelp av elementære teknikker

 • Kontroller og kontrollhierarkier
 • Stiler og temadannelse
 • Gjenbrukbare ressurser
 • Animasjon i WPF

Forbedre et brukergrensesnitt med avanserte teknikker

 • Rutede hendelser i WPF og WPF-kommandering
 • Brukerdefinerte kontroller og arbeid med grafikk
 • Multimedia i WPF
 • Kontrollmaler i WPF
 • Opprette data, hendelse og egenskapsutløsere i WPF

Behandle data på brukergrensesnittnivå

 • Databinding
 • Verdiomformere i WPF
 • Datavalidering
 • Konsumere hendelser med endringsbeskjed
 • Samlinger av data og binding av hierarkiske data
 • Datamaler i WPF

Styrke funksjonaliteten og nytteverdien til en løsning

 • Integrere WinForms og WPF
 • Asynkron behandling og tråder
 • Globalisering og lokalisering
 • Dra-og-slipp-operasjoner
 • Sikkerhet
 • Bruker- og applikasjonsinnstillinger
 • Bindingsegenskaper

Stabilisere og utgi en løsning

 • Teststrategier i WPF
 • Feilsøke XAML ved hjelp av WPF-visualisering
 • Feilsøke WPF ved hjelp av PresentationTraceSources
 • Distribusjon av ClickOnce
 • Windows Installer-prosjekt
 • Innstillinger for distribusjonssikkerhet

Opprette tjenester

 • Opprette tjeneste- og driftskontrakter
 • Opprette datakontrakter
 • Opprette meldingskontrakter
 • Implementere generisk behandling av meldinger
 • Implementere RESTful-tjenester
 • Opprette og konfigurere en rutingtjeneste (Routing)
 • Opprette og konfigurere en oppdagelsestjeneste (Discovery)

Være vert for og konfigurere tjenester

 • Opprette og konfigurere sluttpunkter
 • Konfigurere atferd
 • Implementere egetvertskap
 • Implementere nettjenervertskap

Konsumere tjenester

 • Opprette et tjenestesurrogat
 • Konfigurere klientsluttpunkter
 • Påkalle en tjeneste
 • Forbruke RESTful-tjenester
 • Implementere tjenesteoppdagelse

Sikre tjenester

 • Sikre bindinger
 • Meldingssikkerhet
 • Autentisering
 • Autorisasjon
 • Etterligning
 • Sikkerhetsrevisjon

Behandle tjenestetilfellets livssyklus

 • Tjenestetilfeller
 • Økter
 • Transaksjoner
 • Samtidighet
 • Behandle overensstemmelse mellom tilfeller, økter, transaksjoner og samtidighet

Overvåke og løse problemer med distribuerte systemer

 • Konfigurere loggføring av meldinger
 • Konfigurere diagnostikk
 • Feilsøke samhandlinger mellom klient og tjeneste

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt MCTS .NET 4.0 hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 8 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt MCTS .NET 4.0 kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din MCTS .NET 4.0 sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg MCTS .NET 4.0 raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 134.561 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet MCTS .NET 4.0 kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på MCTS .NET 4.0 er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Sertifisering

Sertifiseringsgaranti

Vi er sikre på at du vil klare din CISSP kurs første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.

Under kurset forbereder vi deg til, og gjennomfører følgende eksamen:

 • Exam 70-516 - TS: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4
 • Exam 70-511 - TS: Windows Applications Development with Microsoft .NET Framework 4
 • Exam 70-513 - TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4

Hva inngår?

Firebrand Training tilbyr kvalifiserte kurs- og sertifiseringsprogram som inkluderer alt, er enkelt for kunden og er utviklet med fokus på de spesifikke behov som våre deltagere har. Vi sikrer at alle detaljer vil bli tatt hånd om slik at du helt kan fokusere på dine kunnskaps- og sertifiseringsmål.

Våre kurs- og sertifiseringsprogram inkluderer alt med:

 • Praktisk orientert utdanning som bruker vår unike metodikk (Presentasjon |Øving |Diskusjon).
 • Omfattande kursmaterial och labbmanualer – vi utvecklar traditionella kursmaterial för att motsvara de specifika krav som accelererad inlärning ställer.
 • Et helt instruktørsstyrt kursprogram med 24 timers tilgang til klasserom, labutstyr og instruktør.
 • Eksamensvoucher og sertifiseringstest som gjennomføres på plass under kurset.
 • Vår sertifiseringsgaranti som betyr at vi tilbyr en uvilkårlig garanti om at du mottar din sertifisering. Du har rett til å gjenta ditt kurs så mange ganger du trenger innen en 12 måneders periode til sertifiseringen er oppnådd. Alt du tenger å betale er eventuelle nye test- og losjigebyrer.
 • Kost og losji, samt tilgang til kaffe, te, frukt og snacks under hele kurset.
 • Transport til og fra nærmeste flyplass/ togstasjon før og etter gjennomført kurs.

Forkunnskaper

Deltagere som med fremgang gjennomfører vårt Microsoft MCTS .NET 4.0 Data Access, Windows and Service Communication Applications kurs har følgende forkunnskaper:

 • Solid understanding of the .NET Framework
 • Six months' experience in Visual Studio
 • Minimum one to two years' experience developing application components that interact with a variety of data sources
 • Thorough understanding of relational database concepts
 • Minimum one to two years' experience using a relational database management system
 • Fundamental Knowledge of .NET programming languages (C# or VB.NET)
 • One year's experience developing Windows and web applications
 • Experience in creating data-driven web applications
 • Reasonable understanding of Web technologies (HTTP/HTTPS, HTML, CSS, JavaScript)
 • Experience in creating data-driven user interfaces
 • Working knowledge of setup and deployment projects

Er du klar til å bli ferdig utdannet og sertifisert på rekordtid?

Vi intervjuer alle aktuelle deltagere om bakgrunn, utdannelse, sertifisering og deres personlige innstilling. Hvis du kommer igjennom intervjurunden har du svært gode muligheter til å klare sertifiseringen.

Firebrand Training tilbyr et ambisiøst utdanningsmiljø som forutsetter at du virkelig gjør en innsats for å klare kurset. Forkunnskapene som er nevnt ovenfor er kun veiledende, mange deltakere med mindre erfaring, men med annen bakgrunn eller kunnskap, har gjennomført utdannelsen med suksess hos Firebrand Training.

Anmeldelser

Vi har lært opp 134.561 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,40% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Very knowledgeable tutor. The material was clearly explained without any ambiguity."
Martin Stewart, System C. (28/11/2011 (Mandag) til 5/12/2011 (Mandag))

"Pass an exam or not, you learn a great deal when doing your course. The tutors are very knowledgeable and very helpful."
D.B, System C Healthcare. (28/11/2011 (Mandag) til 5/12/2011 (Mandag))

"The trainer was extremely knowledgeable about all of the subject areas covered and he was able to deliver the content in such a way that I could retain everything he said. The training centre also provides a great learning environment. A hard working but very enjoyable and informative 8 days!"
Chris Haines, Betgenius. (14/11/2011 (Mandag) til 21/11/2011 (Mandag))

"Instructor with profound knowledge and very cooperative. I have learnt a lot. Highly recommended."
Junaid Joosani , Sirius International. (27/8/2012 (Mandag) til 3/9/2012 (Mandag))

"Very knowledgeable tutor. The material was clearly explained without any ambiguity."
Martin Stewart, System C. (28/11/2011 (Mandag) til 5/12/2011 (Mandag))

Kursdatoer

Start

Slutt

Kapasitet

Plass

Registrer deg

27/11/2023 (Mandag)

4/12/2023 (Mandag)

Ferdig - Gi tilbakemelding

-

 

1/4/2024 (Mandag)

8/4/2024 (Mandag)

Venteliste

Landsdekkende

 

13/5/2024 (Mandag)

20/5/2024 (Mandag)

Begrenset kapasitet

Landsdekkende

 

24/6/2024 (Mandag)

1/7/2024 (Mandag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

5/8/2024 (Mandag)

12/8/2024 (Mandag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

16/9/2024 (Mandag)

23/9/2024 (Mandag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

Siste anmeldelser fra studenten vår