Microsoft - Dynamics CRM 2011

Varighet

Varighet:

Bare 8 dager

Metode

Metode:

klasserommet / på nett / Hybrid

Neste dato

Neste dato:

24/6/2024 (Mandag)

Du lærer deg

Våre akselererte Dynamics CRM 2011 kurs- og sertifiseringsprogram tilbyr den raskeste og mest kostnadseffektive måten å oppnå ønsket kunnskap og sertifisering på.

Vi har designet vårt kursmateriell slik at det forbereder deg til eksamen som du gjennomfører underveis på kurset.

Du vil lære deg:

Installasjon og distribusjon av Microsoft Dynamics CRM 2011

Planlegge installasjonen

 • Identifisere komponentene som skal støtte implementeringen av Microsoft Dynamics CRM 2011.
  Active Directory, ADFS 2.0, støttede e-postsystemer for Email Router, Outlook-klient; rapporteringstillegg, språkpakker, kompatibilitet med SQL Server 2008 og nyere, kompatibilitet med Microsoft Office SharePoint Server 2007 og nyere, kompatibilitet med Windows Server 2008 og nyere
 • Planlegge implementeringen
  Planlegg distribusjon til flere servere, lisensmodell og lisenstyper for Microsoft Dynamics CRM 2011, Active Directory-rettigheter, distribusjon til flere organisasjoner, veksling mellom utgaver
 • Identifisere elementer i infrastrukturen, maskinvare- og programvarekrav.
  Krav for hver av Microsoft Dynamics CRM-komponentene, krav for støtteteknologier, planlegg antall og plassering av serverroller og grupper
 • Planlegge brukerrettigheter for installasjon.
  Brukerrettigheter, opprette sikkerhetsgrupper

Installere Microsoft Dynamics CRM 2011 Server

 • Installere tjenester og komponenter.
  Identifiser bestemte kontoer for Microsoft Dynamics CRM-tjenester
 • Installere Microsoft Dynamics CRM 2011 server.
  Installere eksempeldata, utvikle en sjekkliste før installasjon, kommandolinjeinstallasjon, feilsøke problemer som hindrer en vellykket installasjon, registrere installasjonen, registrere for Windows Update; distribuere en enkeltserver, distribuere flere servere
 • Utvikle et Microsoft Dynamics CRM-webområde.
  Bruke vertslesere, når bør HTTPS brukes

Installere og distribuere Microsoft Dynamics CRM 2011 Email Router

 • Installere Microsoft Dynamics CRM 2011 Email Router.
  Støttede e-postsystemer, støttede Windows-operativsystemer
 • Konfigurere Microsoft Dynamics CRM 2011 Email Router.
  Opprette profiler for innkommende og utgående e-post, kjøre veiviseren for regeldistribusjon mot Exchange Server; spore alternativer for tokensamsvar og smart samsvar, bruke overvåking av videresendingspostboks og individuelle postbokser, konfigurere distribusjonen og definere standardprofiler, konfigurere brukere med de aktuelle meldingsalternativene

Installere og distribuere Microsoft Dynamics CRM 2011-klient for Outlook

 • Identifisere støttede Outlook-versjoner og weblesere.
  32-biters og 64-biters Outlook-klienter og weblesere
 • Installere Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten for Outlook.
  Kommandolinjeinstallasjon, distribusjonsalternativer, installere fra Microsoft Dynamics CRM web, identifisere oppgraderingsalternativer, registrere for Windows Update
 • Konfigurere Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten for Outlook.
  Arbeide tilkoblet og frakoblet, konfigurere lokale datagrupper, konfigurere for flere organisasjoner

Konfigurere Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Installere rapporteringstillegg.
  Identifisere når rapporteringstillegg er nødvendige, bruke ulike kontoer til programutvalgene i IIS, når skal Microsoft Dynamics CRM brukes til å hente tilleggsprogrammet
 • Konfigurere Microsoft Dynamics CRM 2011 for distribusjon mot Internett.
  Identifisere krav til IFD og webområde, implementere kravbasert godkjenning ved hjelp av Secure Token Services, bruke AD FS 2.0 som Secure Token Service
 • Planlegge og konfigurere alternativer for høy tilgjengelighet.
  Sette SQL Server i klynger, flere Microsoft Dynamics CRM-servere, balansering av nettverksbelastning

Oppgradere til og redistribuere Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Planlegge en oppgradering.
  Identifisere støttede og ikke støttede komponenter, SQL Server-overveielser, planlegge for endringer i serverens URL, oppgradere tidligere versjoner enn Microsoft Dynamics CRM 4.0, velge den beste oppgraderingsmetoden (på stedet eller overføring)
 • Overføre en Microsoft Dynamics CRM-organisasjon til nye datamaskiner ved hjelp av distribusjonsbehandling.
  Identifisere omdistribusjonsprosessen, Active Directory-overveielser, opprette og importere organisasjoner, MUI-pakker, endre detaljer for en organisasjon, slette en organisasjon
 • Oppgradere flere servere.
  Oppgradere en distribusjon av Microsoft Dynamics CRM 4.0, oppgradere andre komponenter, for eksempel Email Router

Programmer i Microsoft Dynamics CRM 2011

Administrere Microsoft Dynamics CRM-programmer for markedsføringsautomatisering

 • Identifisere kjerneposttyper.
  Posttyper tilknyttet markedsføringslister, hierarki for kjerneposter, relasjoner mellom posttyper
 • Opprette og arbeide med markedsføringslister.
  Opprette statiske markedsføringslister, opprette dynamiske markedsføringslister, oppdatere markedsføringslister, legge til markedsføringslister i en kampanje
 • Opprette og arbeide med markedsføringskampanjer.
  Opprette markedsføringskampanjer, opprette en rask kampanje for en markedsføringsliste, opprette telefonoppringinger med en rask kampanje, sende e-post med en rask kampanje, identifisere begrensningene i en rask kampanje
 • Administrere markedsføringskampanjer.
  Vedlikeholde kampanjeinformasjon, opprette og vedlikeholde planleggingsaktiviteter, opprette og distribuere kampanjeaktiviteter, knytte målprodukter, salgslitteratur og prislister til en kampanje
 • Rapportere og analysere markedsføringsdata.
  Analysere markedsføringsinformasjon med avansert søk, analysere markedsføringsinformasjon med personlige visninger, kjøre en resultatrapport og en sammenligningsrapport for en kampanje, opprette et person markedsføringsdiagram og -instrumentbord
 • Administrere kampanjesvar.
  Opprette et manuelt kampanjesvar, opprette et kampanjesvar fra aktiviteter, konvertere kampanjesvar Administrere salgsprogrammer for Microsoft Dynamics CRM
 • Administrere kunde- og aktivitetsposter.
  Identifisere kjerneposttyper, opprette og vedlikeholde kundeposter, aktivitetsposter og poster for potensielle kunder, konvertere aktivitetsposter til poster for potensielle kunder, konvertere poster for potensielle kunder til kontoer, kontakter og salgsmuligheter, opprette og vedlikeholde salgslitteratur, opprette og vedlikeholde konkurrentposter
 • Administrere salgsmulighetsposter.
  Opprette nye salgsmulighetsposter, lukke en salgsmulighet, arbeide med visninger for salgsmuligheter, arbeide med salgsmulighetslister, koble til andre poster, tilordne salgsmulighetsposter til enkeltpersoner eller team
 • Konfigurere produktkatalogen.
  Opprette enhetsgrupper, opprette og vedlikeholde produktposter, opprette og vedlikeholde prislister, opprette og vedlikeholde rabattlister, administrere negative priser og kvanta for produkter
 • Behandle salgsordrer.
  Legge til salgsmulighetsprodukter, legge til innskrevne produkter for salgsmuligheter, velge alternative prislister, opprette et anbud på grunnlag av en salgsmulighet, aktivere og revidere anbud, arbeide med ordrer, arbeide med fakturaer, konvertere et anbud til en ordre til en faktura
 • Administrere metrikk, målsettinger, diagrammer og instrumentbord.
  Konfigurere salgsmetrikk, konfigurere regnskapsperioder, opprette og tilordne målsettingsposter, opprette og omberegne overordnede og underordnede målsettingsposter, arbeide med systemdiagrammer fra en salgsmulighetsliste, opprette og arbeide med nye instrumentbord på arbeidsplassen
 • Administrere personlige visninger og rapporter.
  Bruke avansert søk til å analysere salgsinformasjon, lagre og arbeide med avanserte søk, bygge en rapport, kjøre innebygde rapporter, eksportere salgsinformasjon til Excel, implementere filtrering
 • Arbeide med Outlook-klienten.
  Spore innkommende og utgående e-post, spore avtaler, konvertere e-post til potensielle kunder eller salgsmuligheter, bruke maler til å sende e-post, legge ved litteratur i e-post, opprette egendefinerte visninger i Outlook, opprette en gruppert visning av salgsmulighetsporter, opprette en salgsmulighetsvisning med betinget formatering

Administrere Microsoft Dynamics CRM-programmer for tjenesteadministrasjon

 • Administrere tjenestesaker.
  Arbeide med sakslister og -visninger, søke etter saksposter, arbeide med systemdiagrammer for tjenestesaker, opprette en ny sakspost, opprette relaterte poster, tilordne saksposter, koble en sak til en annen post, vedlikeholde subjekttreet, legge til notater i en sakspost, løse en sakspost, opprette regelmessige avtaler
 • Administrere kunnskapsbasen.
  Søke i artikler fra arbeidsplassen, knytte en artikkel til en sak, bruke eksisterende maler til å opprette kunnskapsbaseartikler, opprette og vedlikeholde artikkelmaler
 • Administrere køer og team.
  Opprette og vedlikeholde køer, legge til saker og aktiviteter i køer, arbeide med ruting, administrere køelementposter, arbeide med køelementdetaljer, opprette og administrere teameierskap for poster
 • Administrere kontrakter.
  Opprette og vedlikeholde kontraktmaler, opprette en ny kontrakt, legge til kontraktlinjer i en kontrakt, knytte en kontrakt til produkter, avtaledetaljer i kontraktlinjer, prissetting i kontraktlinjer, løse saker med kontrakter, kopiere kontrakter, sette kontrakter på vent, fornye en kontrakt, definere kalenderen for en kontrakt
 • Administrere analyse og rapportering.
  Arbeide med sakssammendragstabllen, arbeide med instrumentbord for kundeservice, opprette et personlig instrumentbord, identifisere metrikk og målsettinger, opprette en månedlig målsetting for saksposter, legge til et fremdriftsdiagram på en tjenesteinstrumentbord

Administrere Microsoft Dynamics CRM-programmer for planlegging av tjenester

 • Identifisere konsepter innen tjenesteplanlegging og grunnleggende posttyper.
  Scenarier for tjenesteplanlegging, regler for utvalg av tjenester og ressurser, brukere og fasiliteter/utstyr
 • Konfigurere tjenesteplanlegging.
  Definere arbeidstimer for brukerne og for en ny post, opprette en ny post for fasiliteter/utstyr, opprette en ny tjenestepost, legge til en utvalgsregel for nødvendige brukere og ressurser, konfigurere tjenesteinnstillinger for konto og kontakter, opprette et sted, knytte ressurser til et sted, opprette ressursgrupper, opprette en tjeneste med en utvalgsregel for samme sted
 • Planlegge tjenesteaktiviteter.
  Opprette en ny tjenesteaktivitet, velge ressurser ved hjelp av planleggingsmotoren, velge bestemte ressurser, planlegge en tjenesteaktivitet med regler for samme sted, endre planene for tjenesteaktiviteter, endre status for tjenesteaktiviteter, vise og løse planleggingskonflikter
 • Rapportere og analysere tjenesteaktiviteter.
  Arbeide med tjenestekalenderen, arbeide med volumrapporten for tjenesteaktiviteter, opprette personlige visninger av tjenesteaktiviteter, opprette egendefinerte rapporter for tjenesteaktiviteter, sende en e-post direkte fra en tjenesteaktivitet, konvertere en tjenesteaktivitet til en salgsmulighet, konvertere en tjenesteaktivitet til en sak

Tilpassing og konfigurasjon av Microsoft Dynamics CRM 2011

Konfigurere en organisasjonsstruktur med Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Administrere forretningsenheter.
  Opprette og vedlikeholde forretningsenheter, deaktivere og slette forretningsenheter, overføre poster
 • Identifisere og bruke strukturkonseptene i Microsoft Dynamics CRM.
  Hvordan tilpasse Microsoft Dynamics CRM, hvor man tilpasser Microsoft Dynamics CRM
 • Konfigurere systeminnstillinger.
  Bruke systeminnstillinger i Microsoft Dynamics CRM-miljøet
 • Administrere løsninger og egenskaper.
  Opprette en ny løsning, identifisere komponenter i løsninger, bruke administrerte og ikke-administrerte løsninger, konfigurere egenskaper for komponenter i administrerte løsninger

Administrere brukere og team og sikkerhet

 • Bruke enhetsbaserte og oppgavebaserte rettigheter.
  Skille mellom de to rettighetstypene
 • Bruke de fem typene tilgangsnivåer med sikkerhetsroller.
  Skille mellom de fem typene tilgangsnivåer
 • Opprette og konfigurere nye sikkerhetsroller.
  Kopiere rettigheter og tilgangsnivåer ut fra eksisterende sikkerhetsroller, bruke sikkerhetsroller på bestemte forretningsenheter, tilordne sikkerhetsroller til team
 • Administrere tilpassingstillatelser.
  Identifisere de nødvendige sikkerhetsrettighetene for å kunne tilpasse Microsoft Dynamics CRM
 • Administrere sikkerhetsprofiler for felt.
  Opprette sikkerhetsprofiler, administrere felttillatelser
 • Opprette og vedlikeholde brukerkontoer i Microsoft Dynamics CRM.
  Legge til enkeltbrukere, legge til flere brukere, identifisere egenskapene for de ulike brukerlisensene, legge til brukere i roller
 • Opprette og vedlikeholde brukerteam.
  Opprette team, legge til brukere i team

Tilpasse attributter og enheter

 • Administrere alternativsett.
  Opprette alternativsett, konfigurere alternativsett, slette alternativsett
 • Opprette og administrere egendefinerte attributter.
  Velge en attributtype, inkludere typer og avhengigheter, redigere egendefinerte attributter, slette egendefinerte attributter, stille inn attributtsikkerhet
 • Opprette, konfigurere og slette egendefinerte enheter.
  Opprette engangsinnstillinger, identifisere enheter som ikke kan deaktiveres, endre en egendefinert enhet, lagre en egendefinert enhet, konfigurere sikkerhetsinnstillinger for å styre tilgangen til egendefinerte enheter
 • Konfigurere egenskaper for attributter og enheter i en administrert løsning.
  Endre visningsnavn, opprette nye skjemaer, opprette nye diagrammer, opprette nye visninger
 • Administrere ulike typer tilpasninger.
  Skille mellom ulike typer tilpasninger, publisere tilpasninger, bruke tilpasninger på nytt

Tilpasse relasjoner og tilordninger

 • Skille mellom støttede og ikke støttede enhetsrelasjoner.
  Identifisere relasjoner som kan knytte sammen systemenheter og egendefinerte enheter
 • Konfigurere atferd for 1:N- og N:N-relasjoner.
  Opprette et N:N-relasjoner manuelt, opprette en innebygd N:N-relasjon, implementere overlappingsregler
 • Opprette og bruke kart.
  Legge til en tilordning i en relasjon, bruke forbindelser til å implementere relasjoner, administrere forbindelser og relasjoner

Konfigurere revisjon

 • Konfigurere revisjon.
  Identifisere handlinger som revideres, slå på revisjon på feltnivå, velge enheter som skal revideres, implementere partisjoner
 • Revidere data og tillatelser.
  Gi tillatelse til å konfigurere revisjon
 • Administrere revisjonsloggen.
  Undersøke loggen, teste et tilpasset skjema

Administrere skjemaer, visninger og diagrammer

 • Tilpasse skjemaer.
  Redigere faner, redigere deler, redigere felt, redigere navigasjonsområdet, redigere topp- og bunntekst, legge til et underordnet rutenett, legge til en webressurs
 • Opprette et nytt skjema.
  Opprette et hovedskjema, opprette et mobilskjema, opprette et forhåndsvisningsskjema, tilordne roller til skjemaer, bestillingsskjemaer, overordnede/underordnede skjemaer
 • Opprette en tilpasset visning.
  Organisere data i en visning, legge til og vedlikeholde felt i en visning, velge en standardvisning
 • Opprette og administrere diagrammer.
  Legge til diagrammer i enheter, velge en diagramtype, bruke avanserte alternativer, diagramfunksjoner, importere og eksportere diagrammer

Implementere en Microsoft Dynamics CRM-løsning

 • Implementere, importere og eksportere løsninger.
  Administrerte løsninger, ikke-administrerte løsninger, importfeil, importlogger, importere og eksportere aktuelle systeminnstillinger
 • Oppdatere en administrert løsning.
  Konfigurere og implementere administrerte egenskaper i løsninger

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt CRM 2011 hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 8 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt CRM 2011 kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din CRM 2011 sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg CRM 2011 raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 134.561 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet CRM 2011 kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på CRM 2011 er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Sertifisering

Sertifiseringsgaranti

Vi er sikre på at du vil klare ditt kurs første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.

Under kurset forbereder vi deg til, og gjennomfører følgende eksamen:

 • MB2-866: Microsoft Dynamics CRM 2011 Customization and Configuration
 • MB2-867: Microsoft Dynamics CRM 2011 Installation and Deployment
 • MB2-868: Microsoft Dynamics CRM 2011 Applications

Eksamen MB2-866: Tilpasning og konfigurering av Microsoft Dynamics CRM 2011

Denne sertifiseringseksamenen måler din evne til å forstå og uttrykke hvordan du tilpasser og konfigurerer Microsoft Dynamics CRM 2011, inkludert konfigurering av en Microsoft Dynamics CRM-organisasjonsstruktur, administrering av brukere og team og sikkerhet, tilpasning av attributter og enheter, tilpasning av forhold og funksjoner, konfigurere revisjon, administrering av skjemaer og visninger og tabeller, og implementering av en Microsoft Dynamics CRM-løsning.

Eksamensemner som dekkes:

 • Konfigurere en Microsoft Dynamics CRM-organisasjonsstruktur
 • Administrere brukere og team og sikkerhet
 • Tilpasse attributter og enheter
 • Tilpasse forhold og funksjoner
 • Konfigurere revisjon
 • Administrere skjemaer, visninger og tabeller
 • Implementere en Microsoft Dynamics CRM-løsning

Eksamen MB2-867: Installasjon og distribusjon av Microsoft Dynamics CRM 2011

Denne sertifiseringseksamenen måler din evne til å forstå og uttrykke hvordan du skal installere og distribuere Microsoft Dynamics CRM 2011, inkludert planlegging av installasjonen, installering av Microsoft Dynamics CRM 2011 Server, installering og distribuering av Microsoft Dynamics CRM 2011 Email Router, installering og distribuering av Microsoft Dynamics CRM 2011 Client for Microsoft Office Outlook, konfigurering av Microsoft Dynamics CRM 2011 og oppgradering til og redistribuering av Microsoft Dynamics CRM 2011.

Eksamensemner som dekkes:

 • Planlegge installasjonen
 • Installere Microsoft Dynamics CRM 2011 Server
 • Installere og distribuere Microsoft Dynamics CRM 2011 Email Router
 • Installere og distribuere Microsoft Dynamics CRM 2011 Client for Outlook
 • Konfigurere Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Oppgradere til og redistribuere Microsoft Dynamics CRM 2011

Eksamen MB2-868: Microsoft Dynamics CRM 2011-programmer

Denne sertifiseringseksamenen måler din evne til å forstå og uttrykke hvordan du bruker, vedlikeholder og støtter Microsoft Dynamics CRM 2011-programmet, inkludert å administrere markedsautomatiseringsprogrammer for Microsoft Dynamics CRM 2011, salgsprogrammer for Microsoft Dynamics CRM 2011, tjenesteadministrasjonosprogrammer for Microsoft Dynamics CRM 2011 og tjenesteplanleggingsprogrammer for Microsoft Dynamics CRM 2011.

Eksamensemner som dekkes:

 • Administrere markedsautomatiseringsprogrammer for Microsoft Dynamics CRM
 • Administrere salgsprogrammer for Microsoft Dynamics CRM
 • Administrere tjenesteadministrasjonosprogrammer for Microsoft Dynamics CRM
 • Administrere tjenesteplanleggingsprogrammer for Microsoft Dynamics CRM

Hva inngår?

Bruk dine Microsoft Vouchers

Din kurs kan være mye billigere om organisasjonen har SA Vouchers. Vouchers kan brukes for et stort utvalg av offisielle Microsoft kurs hos Firebrand. Snakk med en Firebrand rådgiver, hvis du vil vite mer.

Firebrand Training tilbyr kvalifiserte kurs- og sertifiseringsprogram som inkluderer alt, er enkelt for kunden og er utviklet med fokus på de spesifikke behov som våre deltagere har. Vi sikrer at alle detaljer vil bli tatt hånd om slik at du helt kan fokusere på dine kunnskaps- og sertifiseringsmål.

Våre kurs- og sertifiseringsprogram inkluderer alt med:

 • Praktisk orientert utdanning som bruker vår unike metodikk (Presentasjon |Øving |Diskusjon).
 • Omfattende kursmateriale og laboratoriemanualer – vi utvikler tradisjonelt kursmateriale for å imøtekomme de spesifikke kravene som intensiv læring stiller.
 • Et komplett kurs ledet av instruktører der du får tilgang til komfortable klasserom, labutstyr og oppholdsrom.
 • Eksamensvoucher og sertifiseringstest som gjennomføres på plass under kurset.
 • Vår sertifiseringsgaranti som betyr at vi tilbyr en uvilkårlig garanti om at du mottar din sertifisering. Du har rett til å gjenta ditt kurs så mange ganger du trenger innen en 12 måneders periode til sertifiseringen er oppnådd. Alt du tenger å betale er eventuelle nye test- og losjigebyrer.
 • Kost og losji, samt tilgang til kaffe, te, frukt og snacks under hele kurset.
 • Transport til og fra nærmeste flyplass/ togstasjon før og etter gjennomført kurs.

Forkunnskaper

Deltagere som med fremgang gjennomfører vårt Microsoft Dynamics CRM 2011 kurs har følgende forkunnskaper:

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 bruk, og å løse reelle virksomhet problemer ved hjelp av Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Microsoft Office
 • Windows-operativsystemer
 • Windows Internet Explorer
 • Customer Relationship Management prosessen
 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2008 R2, Active Directory
 • Krav-basert autentisering ved hjelp av ADFS 2,0
 • IIS
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft SQL Server-database administrasjon
 • Microsoft Outlook.

  Er du klar til å bli ferdig utdannet og sertifisert på rekordtid?

  Vi intervjuer alle aktuelle deltagere om bakgrunn, utdannelse, sertifisering og deres personlige innstilling. Hvis du kommer igjennom intervjurunden har du svært gode muligheter til å klare sertifiseringen.

  Firebrand Training tilbyr et ambisiøst utdanningsmiljø som forutsetter at du virkelig gjør en innsats for å klare kurset. Forkunnskapene som er nevnt ovenfor er kun veiledende, mange deltakere med mindre erfaring, men med annen bakgrunn eller kunnskap, har gjennomført utdannelsen med suksess hos Firebrand Training.

Anmeldelser

Vi har lært opp 134.561 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,40% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Good course. Good trainer. Good Food. Okay digs. That about sums it up. "
I.A. (4/8/2013 (Søndag) til 11/8/2013 (Søndag))

"Long hours, in-depth, thoroughly worthwhile. "
Anonym (4/8/2013 (Søndag) til 11/8/2013 (Søndag))

"Very intense, not for everyone, but a fantastic introduction to the product. "
J.Y, Capgemini. (4/8/2013 (Søndag) til 11/8/2013 (Søndag))

"Great content, great trainer, great facilities. Very hard and intense course but very enjoyable and worthwhile."
Neil Marlowe, Microtrading Ltd. (19/5/2013 (Søndag) til 26/5/2013 (Søndag))

"Super intense but really worth while. So please I have sat this with Firebrand, its been a great experience and the knowledge will be invaluable. Thanks"
Anthony Bowman, By The Bridge. (19/5/2013 (Søndag) til 26/5/2013 (Søndag))

Kursdatoer

Start

Slutt

Kapasitet

Plass

Registrer deg

19/2/2024 (Mandag)

26/2/2024 (Mandag)

Ferdig - Gi tilbakemelding

-

 

24/6/2024 (Mandag)

1/7/2024 (Mandag)

Venteliste

Landsdekkende

 

5/8/2024 (Mandag)

12/8/2024 (Mandag)

Begrenset kapasitet

Landsdekkende

 

16/9/2024 (Mandag)

23/9/2024 (Mandag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

28/10/2024 (Mandag)

4/11/2024 (Mandag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

9/12/2024 (Mandag)

16/12/2024 (Mandag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

Siste anmeldelser fra studenten vår