Word versneld gecertificeerd met Firebrand!

Microsoft - MCSA: Windows Server 2008

Looptijd

Looptijd:

Slechts 8 dagen

Methode

Methode:

Klas / Online / Hybride

Volgende datum

Volgende datum:

27/6/2022 (Maandag)

Overzicht

Bij het deelnemen aan deze cursus behaalt u de Microsoft MCITP Server Administrator certificering in slechts één week.

De Microsoft MCITP Server Administrator certificering is het nieuwste "MCSE 2008" programma, en vervangt zowel het MCSE als het MCSA op Server 2003.

De Microsoft Certified IT Professional (MCITP) geloofsbrief is de toonaangevende certificering voor Windows Server 2008 en zorgt voor algemeen erkende validatie van uw vermogen belangrijke, huidige IT werktaken te verrichten door gebruik te maken van de nieuwste Microsoft technologieën.

De Microsoft MCITP Server Administrator certificering:

 • Richt zicht op een specifieke werktaak, en zorgt zo voor een diepgaande erkenning van uw vaardigheden
 • Geeft u de ruimte meer dan één MCITP certificering te behalen, getuigend van uw vaardigheden op meerdere vlakken
 • Bouwt voort op een combinatie van Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) vereisten, en helpt zo uw technische CV te ontwikkelen met iedere stap in uw MCITP carrièrepad.

Microsoft MCITP Server Administrator

Server administrators worden onder hun peers en managers erkend als leiders in het dagelijkse operatie management van Windows Server 2008. Demonstreer en deel mee, uw vermogen om system-wide ownership te nemen van Windows Server 2008 administratie, en verhoog de teruggave van de technologische investeringen van uw organisatie, door het behalen van de Microsoft MCITP Server Administrator certificering.

Eerdere MCSE/MCSA trainingen zijn nog steeds beschikbaar voor IT-professionals die met Server 2003 willen werken. Het is echter wel zo, dat de MCITP (Microsoft Certified IT Professional) Server Administrator kwalificatie, ze uiteindelijk zal vervangen. De MCITP sluit beter aan op specifieke arbeidsfuncties en omvat operationele processen, operationele procedures, en de analyse van bedrijfsproblemen.

Microsoft MCITP Server Administrator certificering kan u helpen met de ontwikkeling en validering van uw vaardigheden in uw huidige functie, of u voortduwen naar een toekomstige functie, bijv:

 • Windows Server Administrator
 • Server Systems Administrator
 • Monitoring Operator
 • Network Administrator

U maakt de examen op locatie, voor de volgende certificeringen:

 • Examen 70-640 - TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
 • Examen 70-642 - TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure
 • Examen 70-646 - PRO: Windows Server 2008, Server Administrator

Zeven redenen waarom jij voor jouw MCSA Windows Server 2008 cursus voor Firebrand kiest:

 1. Jij zal in slechts 8 dagen MCSA Windows Server 2008 gecertificeerd zijn. Doordat onze cursussen residentieel zijn kunnen wij langere lesdagen aanbieden en zal je tijdens je verblijf volledig gefocust zijn op jouw cursus
 2. Onze MCSA Windows Server 2008 cursus is all-inclusive. Cursusmaterialen, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen.
 3. Slaag de eerste keer voor MCSA Windows Server 2008 of train gratis opnieuw.Op basis van onze certificeringsgarantie kun je voor het geval je de eerste keer niet slaagt binnen een jaar terugkomen en opnieuw trainen. Je betaalt dan alleen voor accommodatie en examens. De andere kosten zijn inbegrepen.
 4. Je zal meer over MCSA Windows Server 2008 leren. Waar opleidingen elders doorgaans van 9:00 tot 17:00 duren, kan je bij Firebrand Training rekenen op 12 uur training per dag!
 5. Je zal MCSA Windows Server 2008 sneller beheersen. Doordat onze cursussen residentieel zijn word je in korte tijd ondergedompeld in de theorie. Hierdoor zal je volledig gefocust zijn op de cursus en zal je sneller de theorie en praktijk beheersen.
 6. Je zal voor MCSA Windows Server 2008 studeren bij de beste training provider. Firebrand heeft het Q-For kwaliteitlabel, waarmee onze standaarden en professionaliteit op het gebied van training erkend worden. We hebben inmiddels 122768 professionals getraind en gecertificeerd!
 7. Je gaat meer doen dan alleen de cursusstof van MCSA Windows Server 2008 bestuderen. We maken gebruik van laboratoria, case-studies en oefentests, om ervoor te zorgen dat jij jouw nieuwe kennis direct in jouw werkomgeving kan toepassen.

Voordelen

Wat zijn de voordelen van Microsoft MCITP Server Administrator certificering?

Voor HR managers in het bijzonder, is certificering belangrijk omdat het hen gemakkelijker maakt vaardigheden van individuen te herkennen. Wanneer een bedrijf werknemers heeft met bepaalde vaardigheden, kan het een concurrentievoordeel vergaren wanneer het gaat om het verkrijgen van cliënten . Een Microsoft MCITP Server Administrator kan ook bijdragen aan een verhoogde productiviteit.

Individuen:

 • Individuen met een Microsoft MCITP Server Administrator certificering hebben een vergevorderd niveau van kennis, expertise en deskundigheid, en hebben meer professionele geloofwaardigheid.
 • Studenten kunnen studiepunten verkrijgen die ze kunnen benutten voor terugbetalingsprogramma's voor hun IT training, of om studie opdrachten te volbrengen.

Human Resources:

 • Training en certificering, betaald door de werkgever (middels een programma), is een uitermate geschikte manier op voor het behoud van een deskundig personeel te zorgen. Loopbaanontwikkeling en geavanceerde mogelijkheden blijken het personeelsverloop aanzienlijk te verminderen.
 • Trainingsprogramma's leveren benchmarks voor aanwervings- en promotiebesluiten, door het nauwkeurig beoordelen van technische vaardigheden.
 • Voor certificering maximaliseren trainingsprogramma's hun onderwijsinvesteringen, via rechtstreekse bevestiging van deskundigheid.

Microsoft certificering biedt speciale lidmaatschapsvoordelen:

 • Technische informatie, productinformatie en exclusieve kortingen op producten en diensten via een beveiligd deel van de Microsoft Website.
 • Microsoft logo's en certificaat voor uw persoonlijke promotie naar cliënten of potentiële werkgevers.
 • Uitnodigingen voor Microsoft conferenties en andere educatieve kansen.

Andere versnelde trainingsaanbieders vertrouwen sterk op colleges, onafhankelijke zelftesten en studeren.

Effectieve technische instructies moeten zeer gevarieerd en interactief zijn om het aandachtsniveau hoog te houden, kameraadschap en teamwerk tussen de studenten en de instructeur te bevorderen en kennis te verankeren door praktisch leren.

Firebrand Training biedt instructies om aan elke leerbehoefte te voldoen:

 • Intensieve groepsinstructie
 • Eén-op-één instructie aandacht   
 • Hands-on labs
 • Lab partner- en groepsoefeningen
 • Vraag en antwoord oefeningen
 • Onafhankelijke studie

Deze informatie is verstrekt als een nuttig hulpmiddel voor kandidaten die een opleiding overwegen. Cursussen inclusief certificering worden geleverd met een certificeringsgarantie. Slaag de eerste keer of train opnieuw gratis (je betaal voor de accommodatie en examens bij jouw terugkeer). Wij kunnen geen garanties geven over persoonlijke successen of voordelen van het behalen van certificering.

Inhoudsopgave

Vaardigheden gemeten bij Examen 70-640
TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuratie

Dit examen meet uw vermogen om de technische taken hieronder te volbrengen. De percentages geven een indicatie van de relatieve weging van alle belangrijke onderwerpen op het examen.

Configuratie van Domeinnaamsysteem (DNS) voor Active Directory

 • Configureer zones.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: Dynamisch DNS (DDNS), Niet-dynamisch DNS (NDDNS), en Beveiligd Dynamisch DNS (Secure Dynamic DNS of SDDNS); Time to Live (TTL); GlobalNames; Primair, Secundair, Active Directory Geïntegreerd, Stub; SOA; zone scavenging; voorwaartse zoekactie; omgekeerde zoekactie
 • Configureer DNS server instellingen.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: doorsturen; basisservers (root hints); configureer zone delegatie; round robin; uitschakelen van recursie; debug logging; server scavengen
 • Configureer zone overdrachten en replicatie.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: configureer replicatiescope (forestDNSzone; domeinDNSzone); incrementele zone overdrachten; DNS Notify; beveilig zone overdrachten; configureer naamservers; toepassings- mappartities

Configuratie van Active Directory Infrastructuur

 • Configureer een forest of een domein.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: verwijder een domein; verricht een installatie zonder toezicht; Active Directory Migration Tool (ADMT) ; wijzig functionele niveaus van forest en domein; interoperabiliteit met voorgaande versies van Active Directory; meervoudige user principal name (UPN) achtervoegsels; forestprep (forest voorbereiding); domainprep (domeinvoorbereiding)
 • Configureer trusts.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: forest trust; selectieve authenticatie vs. forest-wide authenticatie; transitive trust; externe trust; shortcut trust; SID filteren
 • Configureer sites.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: creëer Active Directory subnetten; configureer sitelinks; configureer sitelink kostprijs; configureer site infrastructuur
 • Configureer Active Directory replicatie.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: DFSR; eenrichtingsreplicatie; Bridgehead server; replicatieplanning; configureer replicatieprotocollen; afdwingen van intersite-replicatie
 • Configureer de globale catalogus.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: Universal Group Membership Caching (UGMC); gedeeltelijke attribuutset; bevordering naar globale catalogus
 • Configureer operations-master.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: bemachtig en overdraag; backup operations-master; operations-master plaatsing; Schema Master; uitbreiding van het schema; tijdservice

Configuratie van Aanvullende Active Directory Taken en Diensten(9 procent)

 • Configureer Active Directory Lightweight Directory Service (AD LDS).
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: migratie naar AD LDS; configureer data binnen AD LDS; configureer een authenticatie-server; Server Kerninstallatie
 • Configureer Active Directory Rights Management Service (AD RMS).
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: certificaat-aanvraag en installatie; zelf-registratie; delegatie; creëer RMS sjablonen; RMS administratieve rollen; RM Add-on voor IE
 • Configureer de alleen-lezen domeincontroller (RODC).
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: replicatie; Administrator rol scheiding; alleen-lezen DNS; BitLocker; credential caching; wachtwoordreplicatie; syskey; alleen-lezen SYSVOL; geënsceneerde installatie
 • Configureer Active Directory Federation Services (AD FSv2).
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: installeer AD FS serverrol; uitwisseling van certificaat met AD FS agents; configureer trust beleid

Creëren en Onderhouden van Active Directory Objecten

 • Automatische creatie van Active Directory accounts.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: massa import; configureer het UPN; creëer computer, gebruiker, en groep accounts (scripts, import, migratie); sjabloon accounts; contacten; distributielijsten; offline domeinkoppeling
 • Onderhoud Active Directory accounts.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: manage computer accounts; configureer groep lidmaatschap; account reset; delegatie; AGDLP/AGGUDLP; wijziging van lokale domeingroep; lokaal vs. domein; Beveiligde Admin; uitschakeling van accounts vs. verwijdering van accounts; deprovisionering; contacten; creëren van organisatorische units (OUs); delegatie van besturing; bescherming van AD objecten voor verwijdering; gemanagede service accounts
 • Creatie en toepassing van Groepsbeleidobjecten (GPOs).
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: afdwinging van, OU hiërarchie, blokkering van inheritance, en in staat stelling van gebruikersobjecten; groepsbeleid verwerkingsprioriteit; WMI; groepsbeleid filteren; groepsbeleid loopback; Groepsbeleidsvoorkeuren (GPP)
 • Configureer GPO sjablonen.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: gebruikersrechten; ADMX Centrale gegevensopslag; administratieve sjablonen; beveiliging sjablonen; beperkte groepen; Beveiligingsopties; starter GPOs; shell-toegangsbeleid
 • Implementeren en managen van software door gebruik te maken van GPOs.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: publiceren aan gebruikers; software toewijzen aan gebruikers; toewijzen aan computers; software verwijdering; software beperkingsbeleid; AppLocker
 • Configureer accountbeleid.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: domein wachtwoordbeleid; account uitsluitingsbeleid; fijnmazig wachtwoordbeleid
 • Configureer audit beleid door gebruik te maken van GPOs.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: audit inlog events; audit account inlog events; audit beleidsverandering; audit toegangsprivilege gebruik; audit directory dienst toegang; audit objecttoegang; gevorderd audit beleid; globaal objecttoegang auditen; “Reden voor Toegang” rapportage

Onderhouden van de Active Directory Omgeving

 • Configureer backup en herstel.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: gebruikmakend van Windows Server Backup; maak backups van bestanden en systeemstatus data naar media; Maak backup en herstel, door gebruik te maken van verwijderbare media; verricht een autoritatief of niet-autoratief herstel; Linked value replicatie; Directory Services Herstelmodus (Directory Services Recovery Mode); maak backup van, en herstel GPOs; configureer AD recycle bin
 • Verricht offline onderhoud.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: offline defragmentatie en verdichting; Herstartbare Active Directory; Active Directory databank mounting tool
 • Houd toezicht op Active Directory.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: event viewer abonnementen; dataverzameling sets; real-time toezicht; analyse van logs; WMI onderzoek; PowerShell

Configureren van Active Directory certificaat Diensten

 • Installeer Active Directory Certificate Services.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: certificaat autoriteit (CA) types, inclusief standalone, enterprise, root, en ondergeschikt; role services; voorbereiden op multiple-forest implementaties
 • Configureer CA server instellingen.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: sleutelarchivering; certificaat databank backup en herstel; toewijzing van administratierollen; high-volume CAs; auditen
 • Manage certificaatsjablonen.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: certificaat sjabloontypes; beveiliging van sjabloon authorisaties; managen van verschillende certificaat sjabloonversies; key recovery agent
 • Manage inschrijvingen.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: netwerkapparaat inschrijvingsdienst (Network Device Enrollment Service of NDES); automatische inschrijving; Internet inschrijving; extranet inschrijving; smart card inschrijving; authenticatie mechanisme verzekering; creëren van inschrijvingsmiddelen; implementeren van multiple-forest certificaten; x.509 certificaat indeling
 • Manage certificaat intrekkingen.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: configureer Online Responders; Certificaat Intrekkingslijst (Certificate Revocation List of CRL); CRL Distributiepunt (CDP); Autoriteit Informatie Toegang (Authority Information Access of AIA)

Vaardigheden gemeten bij Examen 70-642
TS: Windows Server 2008 Netwerkinfrastructuur, Configuratie

Dit examen meet uw vermogen om de technische taken hieronder te volbrengen. De percentages geven een indicatie van de relatieve weging van alle belangrijke onderwerpen op het examen.

Configureren van Adressering en Diensten

 • Configureer IPv4 en IPv6 adressering.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: configureer IP adresopties; subnetten; supernetten; multihomed; interoperabiliteit tussen IPv4 en IPv6
 • Configureer Dynamisch Host Configuratie Protocol (DHCP).

 • Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: DHCP opties; creëren van nieuwe opties; PXE boot; standaard gebruikersprofielen; DHCP relaismiddelen; uitsluitingen; autoriseer server in Active Directory; scopes; DHCPv6
 • Configureren van routeren.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: statisch routeren; aanhoudend routeren; Internet Protocol Routeren(RIP); metriek; het kiezen van een standaard gateway; onderhouding van een routeringstabel; demand-dial routering; IGMP proxy
 • Configureer Windows Firewall met Gevorderde Beveiliging.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: ingaande en uitgaande regels; aangepaste regels; geautoriseerde gebruikers; geautoriseerde computers; configureer firewall door gebruik te maken van Groepsbeleid; netwerklocatie profielen; service groups; import/export policies; isolation policy; IPsec group policies; Connection Security Rules

Configureren van Naamresolutie

 • Configureer een Domeinnaamsysteem (DNS) server.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: voorwaardelijk doorsturen; externe doorstuurders; root hints; cache-only; socket pooling; cache vergrendeling
 • Configureer DNS zones.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: zone scavenging; zone types; Active Directory integratie; Dynamisch Domeinnaamsysteem (DDNS); Beveilig DDNS; GlobalNames; zone delegatie; DNS Beveiligingsuitbreidingen (DNSSEC); omgekeerde zoekactie zones
 • Configureer DNS gegevens.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: gegevenstypes; Time to live (TTL); wegen van gegevens; registreren van gegevens; netmasker bestelling; DnsUpdateProxy groep; round robin; DNS gegevensbeveiliging; auditen
 • Configureer DNS replicatie.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: DNS secundaire zones; DNS stub zones; Active Directory Geïntegreerde replicatiescopes; beveiligen van zone overdrachten; SOA verversing; auditen
 • Configureer naamresolutie voor klantcomputers.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: configureren van HOSTS bestand; Link Local Multicast Naamresolutie (LLMNR); broadcasten; resolver cache; DNS serverlijst; zoekvolgorde van achtervoegsel; DNS devolutie

Configureren van Netwerktoegang

 • Configureer Remote Toegang.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: dial-up; Remote Toegangsbeleid; Netwerkadres Vertaling (Network Address Translation of NAT); VPN protocollen, waaronder Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) en IKEv2; Routeer- en toegang op remote diensten (Routing and Remote Access Services (RRAS); pakketfilters; Connectie Manager; VPN reconnect; RAS authenticatie door gebruik te maken van MS-CHAP, MS-CHAP v2, en EAP
 • Configureer Netwerktoegang beveiliging (Network Access Protection of NAP).
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: netwerklaag beveilig; DHCP handhaving; VPN handhaving; RDS handhaving; configureer NAP-gezondheidsbeleid; IPsec handhaving; 802.1x handhaving; flexibele host isolatie; multi-configuratie System Health Validator (SHV)
 • Configureer DirectAccess.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: IPv6; IPsec; servervoorwaarden; cliëntvoorwaarden; perimeternetwerk; naamresolutie beleid tabel
 • Configureer Netwerkbeleidserver (NPS).
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: IEEE 802.11 wireless; IEEE 802.3 wired; groepsbeleid voor wireless; RADIUS accounting; Aanvraagbeleid voor Connectie; RADIUS proxy; NPS sjablonen

Configureren van Bestands- en Printdiensten

 • Configureer een bestandserver.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: bestandsshare publicatie; Offline bestanden; share toestemming; NTFS toestemming; versleutelen van bestandsysteem (Encrypting file system of EFS); BitLocker; Toegangsrechten Gebaseerde Inventarisatie (Access-Based Enumeration of ABE); branch cache; Share en Opslag Management console
 • Configureer Gedistribueerd Bestandssysteem (Distributed File System of DFS).
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: DFS naamruimte; DFS configuratie en toepassing; creëren en configureren van targets; DFS replicatie; alleen-lezen gerepliceerde map; failover cluster ondersteuning; rapporteren van gezondheid
 • Configureer backup en herstel.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: backup types; backup schema's; remote managen; dataherstel; schaduwkopie diensten; volume snapshot diensten (VSS); bare metal herstel; remote backup naar bestandsshare
 • Manage bestandsserver hulpmiddelen.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: FSRM; quotum door volume of quotum door gebruiker; quota invoering; quota sjablonen; bestandsindeling; Opslag Manager voor SANs; bestand managementtaken; screenen van bestanden
 • Configureer en houd toezicht op printdiensten.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: printer share; publiceer printers naar Active Directory; printer toestemming; implementeer printer connecties; installeer printer stuurprogramma's; exporteer en importeer print-wachtrijen en printer instellingen; voeg tellers toe aan Prestatie Monitor om toezicht te houden op printservers; print pooling; print prioriteit; printstuurprogramma isolatie; locatiebewust printen; printmanagement delegatie

Toezicht houden op, en managen van een Netwerk infrastructuur

 • Configureer Windows Server Update Diensten (WSUS) server instellingen.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: update type selectie; klant instellingen; Groepsbeleid object (Group Policy object of GPO); klant targeting; software updates; test en goedkeuring; losgekoppelde netwerken
 • Configureer prestatietoezicht.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: Data verzamel Sets; Prestatie Monitor; Betrouwbaarheid Monitor; Toezicht houden op Systeemstabiliteit Index; paginabestanden; analyseer prestatiedata
 • Configureer event logs.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: aangepaste views; toepassing en diensten logs; abonnementen; koppelen van taken aan events vind en filter
 • Verzamel netwerkdata.
  Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: Simple Network Management Protocol (SNMP); Netwerk Monitor; Toezicht op Connectie Beveiligingsregels

Vaardigheden gemeten bij Examen 70-646
Pro: Windows Server 2008, Server Administrator

Dit examen meet uw vermogen om de technische taken hieronder te volbrengen. De percentages geven een indicatie van de relatieve weging van alle belangrijke onderwerpen op het examen.

Plannen van Server implementatie

 • Plan server installaties en upgrades. Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: Windows Server 2008 editie selectie, rollback plannen, Bitlocker implementatievereisten
 • Plan voor geautomatiseerde server implementatie. Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: standaard server afbeelding, automatisering en schematisering van server implementaties
 • Plan infrastructuurdiensten server-taken. Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: adrestoewijzing, naamresolutie, netwerk toegangscontrole, directory diensten, toepassingsdiensten, certificaat diensten
 • Plan toepassingsservers en diensten. Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: virtualisatie server planning, beschikbaarheid, veerkracht, en toegankelijkheid
 • Plan voor bestand en print servertaken. Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: toegangspermissies, opslag quota, replicatie, indexering, bestand opslagbeleid, beschikbaarheid, printer publicatie

Plannen van Server Management

 • Plan server management strategieën. Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: remote administratie, remote desktop, server management technologieën, Server Manager en ServerManagerCMD, delegatiebeleid en procedures
 • Plannen van een gedelegeerde administratie. Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: delegeer autoriteit, delegeer Active Directory objecten, toepassingsmanagement
 • Plan en implementeer groepsbeleid strategie. Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: GPO management, GPO backup en herstel, troubleshooten van groepsbeleid, groepsbeleid plannen

Toezicht houden op en Onderhouden van Servers

 • Implementeer patch management strategie. Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: besturingssysteem patch niveau onderhoud, Windows Server Update Diensten (WSUS), toepassing patch niveau onderhoud
 • Houd toezicht op servers voor onderhoud evaluatie en optimalisatie. Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: server en diensten toezicht, optimalisatie, event management, trending en baseline analyses
 • Houd toezicht op en onderhoud beveiliging en beleid. Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: remote toegang, houd toezicht op en onderhoud NPAS, netwerktoegang, serverbeveiliging, firewall regels en beleid, authenticatie en autorisatie, databeveiliging, auditen

Plannen van Toepassing en Datavoorziening

 • Voorziening van toepassingen. Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: presentatie virtualisatie, terminal server infrastructuur, toewijzing van hulpmiddelen, toepassing virtualisatie alternatieven, toepassingsimplementatie, Systeemcentrum Configuratiemanager
 • Voorziening van data. Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: gedeelde hulpmiddelen, offline data toegang

Plannen van Bedrijfscontinuïteit en Hoge Beschikbaarheid

 • Plan opslag. Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: opslag oplossingen, opslag management
 • Plan hoge beschikbaarheid. Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: service redundantie, dienstbeschikbaarheid
 • Plan voor backup en herstel. Bevat mogelijk, maar is niet beperkt tot: dataherstel strategie, server herstel strategie, directory dienstherstel strategie, objectniveau herstel

Examenproces

 • Examen 70-642 - TS: Windows Server 2008 Netwerkinfrastructuur
 • Examen 70-640 - TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuratie
 • Examen 70-646 - Pro: Windows Server 2008, Server Administrator

De cursus omvat

Boeken gratis voorzien bij de cursus

 • Mastering Windows SERVER 2008 R2 ISBN: 9780470532867

Microsoft Officieel Curriculum

 • MOC 6421 - Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Network Infrastructure

Jouw versnelde cursus omvat:

 • Accommodatie *
 • Maaltijden, onbeperkte snacks, drankjes, thee en koffie
 • Examens op locatie
 • Examen vouchers **
 • Oefentoetsen ***
 • Certificeringsgarantie****
 • Trainingsmateriaal
 • Dagelijks tot 12 uur training onder begeleiding van een instructeur
 • 24 uur toegang tot het laboratorium
 • Hands-on training via Lecture | Lab | ReviewTM
 • Digitaal cursusmateriaal (indien beschikbaar)
 • *Alleen voor residentiële training. Geldt niet voor online cursussen
 • **Examenvouchers zijn mogelijk niet inbegrepen voor cursisten en vereisen een afzonderlijke aankoop door een werkgever vanwege ESFA-richtlijnen
 • ***Niet op alle cursussen
 • ****Slaag de eerste keer of train gratis opnieuw (betaal alleen voor accommodatie, examens en incidentele kosten)

Vereisten

Kandidaten moeten ervaren zijn in:

 • Omgaan met dag-tot-dag management van het server besturingssystemen, de bestandstructuur, en directory diensten
 • Omgaan met software distributie en updates
 • Toezicht houden op servers
 • Verschaffen van tier-2 troubleshoot ondersteuning
 • Ondersteuning van engineering en change-management projecten
 • Creëren van builds en configureren van de server
 • Implementeren van het audit beleid
 • Verrichten van ingeroosterde beoordelingsscans voor kwetsbaarheden
 • Toezicht houden op logs voor firewalls en inbraak detectiesystemen

Weet je niet zeker of je aan de vereisten voldoet? Maak je geen zorgen. Jouw trainingsadviseur bespreekt jouw achtergrond met je om te begrijpen of deze cursus geschikt is voor je.

Beoordelingen

Wereldwijd heeft Firebrand in haar 10-jarig bestaan al 122768 studenten opgeleid! We hebben ze allemaal gevraagd onze versnelde opleidingen te evalueren. De laatste keer dat we onze resultaten analyseerden, bleek 96.62% ons te beoordelen als 'boven verwachting'


"Training is voor doorzetters, heeft een strakke planning en zit vol met tip & trucs om te dealen met de Microsoft examens. Als je nog geen ervaring hebt met een bootcamp, kun je hier alles ervaren ..."
Jan Blom, ICT First. (8/7/2012 (Zondag) t/m 15/7/2012 (Zondag))

"Uitstekend concept en zeer goede trainer, maar héél zwaar!"
Robert Kriekaard, KBS Bedrijfsondersteuning. (8/7/2012 (Zondag) t/m 15/7/2012 (Zondag))

"Its true what the reviews say about training about Firebrand. Yes it is intense but it is definitely worth it! I would recommend that someone coming to train here would do some pre-reading so that they can keep up with the pace of the delivery. If your not willing to put the time and effort in the training, then it isn't for you. As for the trainer.. What a legend! Great teacher and knows what he is talking about when it comes to most things in IT. "
George Short. (9/12/2012 (Zondag) t/m 16/12/2012 (Zondag))

"Challenging course; well guided by a very good instructor."
C.W. (9/12/2012 (Zondag) t/m 16/12/2012 (Zondag))

"The week was intense from start to finish with little time to catch a breath however the knowledge imparted from the instructor was second to none and is what makes all the differnce on these courses. You really cant put a price on this level of learning although Firebrand do try.... :-)"
Craig McCreadie. (18/11/2012 (Zondag) t/m 25/11/2012 (Zondag))

Cursusdata

Start datum

Eind datum

Status

Locatie

Nu boeken

21/2/2022 (Maandag)

28/2/2022 (Maandag)

Beëindigde cursus - Geef feedback

-

 

27/6/2022 (Maandag)

4/7/2022 (Maandag)

Wachtlijst

Landelijk

 

8/8/2022 (Maandag)

15/8/2022 (Maandag)

Beperkte beschikbaarheid

Landelijk

 

19/9/2022 (Maandag)

26/9/2022 (Maandag)

Open

Landelijk

 

31/10/2022 (Maandag)

7/11/2022 (Maandag)

Open

Landelijk

 

12/12/2022 (Maandag)

19/12/2022 (Maandag)

Open

Landelijk

 

Nieuwste beoordelingen van onze studenten