Microsoft Azure Academy: Data Platform - Slechts 4 dagen

Mega voordeel op onze Summerschool 2019 opleidingen.

Klik hier voor meer informatie!

Waarom

Zeven redenen waarom jij voor jouw Azure Data Platform cursus voor Firebrand kiest:

Bekijk deze video en zie waarom je met Firebrand geld en tijd bespaart

 1. Jij zal in slechts 4 dagen Azure Data Platform getrained zijn. Doordat onze cursussen residentieel zijn kunnen wij langere lesdagen aanbieden en zal je tijdens je verblijf volledig gefocust zijn op jouw cursus
 2. Onze Azure Data Platform cursus is all-inclusive. Cursusmaterialen, examen, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen.
 3. Slaag de eerste keer voor Azure Data Platform of train gratis opnieuw.Op basis van onze certificeringsgarantie kun je voor het geval je de eerste keer niet slaagt binnen een jaar terugkomen en opnieuw trainen. Je betaalt dan alleen voor accommodatie en examens. De andere kosten zijn inbegrepen.
 4. Je zal meer over Azure Data Platform leren. Waar opleidingen elders doorgaans van 9:00 tot 17:00 duren, kan je bij Firebrand Training rekenen op 12 uur training per dag!

 5. Je zal Azure Data Platform sneller beheersen. Doordat onze cursussen residentieel zijn word je in korte tijd ondergedompeld in de theorie. Hierdoor zal je volledig gefocust zijn op de cursus en zal je sneller de theorie en praktijk beheersen.
 6. Je zal voor Azure Data Platform studeren bij de beste training provider. Firebrand heeft het Q-For kwaliteitlabel, waarmee onze standaarden en professionaliteit op het gebied van training erkend worden. We hebben inmiddels 72,589 professionals getraind en gecertificeerd!
 7. Je gaat meer doen dan alleen de cursusstof van Azure Data Platform bestuderen. We maken gebruik van laboratoria, case-studies en oefentests, om ervoor te zorgen dat jij jouw nieuwe kennis direct in jouw werkomgeving kan toepassen.

Denk jij klaar te zijn voor deze opleiding? Doe een GRATIS oefentest om je kennis te testen!

Wat

Get a deeper understanding of Azure Data Platform, Analytics and Internet of Things (IoT) in this Azure Academy programme. Firebrand has been working with Microsoft and partners to bring together three deep-dive Azure courses, which include more than 80% in-depth technical content not found in Microsoft Official Curriculum.

During the four days you'll be immersed in Azure, covering all current Data and Analytics components as well as taking a detailed look at Redis Cache and Azure Search. The course will focus on a core set of Azure features, so you have the time to learn the detail you need:

 • Implementing Azure SQL Database
 • Implementing an Azure SQL Data Warehouse
 • DocumentDB
 • Azure Redis Cache
 • Azure Search
 • Azure Data Factory Service
 • Azure Data Lake Store
 • Azure Data Catalog
 • Azure HDInsight
 • Azure Machine Learning
 • Azure BizTalk Service

Click the Curriculum tab to see a detailed break-down of the modules included. The other two Azure Academy deep-dive programmes are Azure Infrastructure and Networking and Azure Cloud Application Development.

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Gebruik de Microsoft vouchers voor gratis opleidingen

De Software Assurance Training Vouchers (SATV) van Microsoft geven u misschien wel recht op een opleiding met flinke korting. Heeft uw onderneming software van Microsoft gekocht? Kijk dan of het gebundeld kan worden met de vouchers voor gratis opleiding! Vouchers kunnen ingewisseld worden voor opleidingen voor alle Microsoft technologieën. Weet u niet zeker of dit voor u geldt, neem dan contact met ons op.De Software Assurance Training Vouchers (SATV) van Microsoft geven u misschien wel recht op een opleiding met flinke korting. Heeft uw onderneming software van Microsoft gekocht? Kijk dan of het gebundeld kan worden met de vouchers voor gratis opleiding! Vouchers kunnen ingewisseld worden voor opleidingen voor alle Microsoft technologieën. Weet u niet zeker of dit voor u geldt, neem dan contact met ons op.

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Module 1 Implementing Azure SQL Database

 • Introduction to Relational Data in the Windows Azure Platform: In this topic you will learn the options for Relational Data in Windows Azure and learn the strengths about each model, looking at the differences between the benefits of VMs that host databases in Azure and Azure SQL Databases.
 • Deploying an Azure SQL Database: In this topic you will learn the performance tiers available for Azure SQL Databases and Provision and Connect to an Azure SQL Database.
 • Managing an Azure SQL Database: In this topic you will learn about the security model in Azure SQL Database, how to manage firewall rules, logins, users, roles and permissions. You will also learn about the tools you can use to manage and restore a database to a previous point in time.
 • Migrating an On-Premises Database to Azure SQL Database: In this topic you will learn the Azure SQL Database compatibility options and evaluate the migration options for moving an on-premises database to Azure SQL Database.

Module 2 Implementing an Azure SQL Data Warehouse

 • Advantages of Azure SQL Data Warehouse: In this topic you will learn the features of an Azure SQL Data Warehouse, understand the resource types and how they scale and their associated costs, the security and availability features, how to query unstructured data with PolyBase and find out what is possible in the hybrid cloud environment.
 • Implementing an Azure SQL Data Warehouse Database: In this topic you will learn how to implement an Azure SQL Data Warehouse database. As part of the process, you must also create a logical server for the database. To be able to connect to the database, you must configure the firewall settings of the server to allow the IP address of your computer
 • Developing an Azure SQL Data Warehouse: In this topic you will learn how to manage concurrency and memory allocation, types of data distribution, understand how to apply temporary tables and apply user defined schemas to organize your data.
 • Migrating to an Azure SQL Data Warehouse: In this topic, you will learn how to use the Microsoft Data Warehouse Migration Utility to migrate data. You will also see the table features and data types that are not supported in Azure SQL Data Warehouse, and learn how to check if a database contains any of these features.
 • Copying Data with the Azure Data Factory: In this topic you will be introduced to the Azure Data Factory and how you can use it to set up a scheduled activity to copy data from one table to another. You will see that the activities can reference data that is on-premises or in the cloud.

Module 3 DocumentDB

 • Introduction to DocumentDB: In this topic you will learn what DocumentDB is and what value it provides to modern applications. You will also see how data is managed and how you can access it.
 • Creating a DocumentDB Database: In this topic you will learn how to create a DocumentDB database using the Azure Portal, Azure Resource Manager templates or Azure command-line interface (CLI). You will also learn how to import, model, query, sort, and partition your data, customize indexes, choose a consistency level, and secure access to data.
 • Advanced DocumentDB: In this topic you will learn how to manage and monitor an account, manage performance levels, capacity and resource limits and requests.
 • DocumentDB and Other Services: In this topic you will learn how about common use cases for DocumentDB, deploying a website with DocumentDB, analysing data with Hadoop, integrating with Azure Search, and supporting multi-tenancy.

Module 4 Azure Redis Cache

 • Introduction to Azure Redis Cache: In this topic you will learn what Azure Redis Cache is and its key features and target scenarios.
 • Planning and Choosing a Cache Tier: In this topic you will learn the Redis Cache Tiers, performance benefits, Redis persistence using the RDB model, security and network isolation
 • Configure and Manage the Cache: In this topic you will learn how to automate creating and managing of Azure Redis Cache using PowerShell, Azure Command-Line Interface (CLI), monitoring and troubleshooting in the portal
 • How to use Azure Redis Cache: In this topic you will learn how to use Azure Redis Cache using .NET. ASP.NET, Node.js, Java and Python

Module 5 Azure Search

 • Introduction to Azure Search: In this topic you will learn what Azure Search is and its key features and target scenarios.
 • Managing and Scaling your Search Service: In this topic you will learn how to use the Azure Portal to manage and scale Azure Search and manage and configure API access.
 • Implementing Search Features, Such As Suggestions, Faceting, Hit Highlighting and Filtering: In this topic you will learn how to extend your data by enabling Full-Text Search, use the search features of Azure Search to improve user experience and navigation, and use the .NET SDK to leverage search features.
 • Tuning and Scoring your Search Index to Improve the User Search Experience: In this topic you will learn what is search index tuning and why it is important, different type of scoring function and integrating scoring into an Azure Search index.
 • Adding Geospatial Search to your Search Application: In this topic you will learn what is Geospatial Search, the types of spatial queries and how to add Geospatial search to your applications.

Module 6 Azure Data Factory Service

 • Introduction to Data Factory Concepts: In this topic you will learn what Azure Data Factory is and its key concepts.
 • Data Factory Operations: In this topic you will learn how to create datasets, understand data pipelines and activities to construct end-to-end data driven workflows, use the scheduling and execution aspects of Azure Data Factory application model, move data between stores.
 • Transform and Analyze Azure Data Factory: In this topic you will learn about data transformation activities in Azure Data Factory and how ADF transforms and processes raw data into predictions and insights using Hadoop, Azure Machine Learning, Stored Procedures, and Azure Data Lake Analytics.

Module 7 Azure Data Lake Store

 • Introduction to Data Lake Store: In this topic you will learn what Azure Data Lake Store is and its key concepts and capabilities making it easy for developers, data scientists and analysts to store data of any size, shape and speed, and do all types of processing and analytics across platforms and languages.
 • Create an Azure Data Lake Store: In this topic you will learn how to create an Azure Data Lake Store using the Azure Portal, PowerShell, .NET SDK, Java SDK, Visual Studio, and the Command-Line Interface (CLI), and how to enable diagnostic logs.
 • Data Lake Store Security: In this topic you will learn how Azure Data Lake Store provides industry-standard availability and reliability, redundant copies of data to guard against unexpected failures, Azure Active Directory for authentication and access control lists to manage access to data.
 • Data Lake Store and Other Services: In this topic you will learn how about common use cases for Azure Data Lake Store such as Hadoop clusters, Data Lake Analytics, Stream Analytics, Data Catalog and Power BI.

Module 8 Azure Data Catalog

 • Introduction to Azure Data Catalog: In this topic you will learn what Azure Data Catalog is and how users can discover the data sources they need enabling Analysts, Data Scientists and Developers to discover, understand and consume data sources.
 • How to create an Azure Data Catalog: In this topic you will learn the how to provision and setup an Azure Data Catalog, Register Data Assets, Manage Data Assets configuring security, Annotating Data Assets and Removing Data Assets.
 • Discover and Manage Data Sources: In this topic you will learn how to use the Azure Data Catalog portal to discover data assets and connect to data assets using client tools such as Excel, SQL Server Data Tools and SQL Server Management Studio.
 • Azure Data Catalog and Big Data: In this topic you will learn how Azure Data Catalog supports the registration of Azure Blob Storage blobs and directories, and Hadoop HDFS files and directories.

Module 9 Azure HDInsight

 • Introduction to Big Data: In this topic you will be introduced to Big Data and some of the most common technologies that are used to build Big Data Solutions
 • Microsoft Azure HDInsight: In this topic you will learn how to use Microsoft Azure HDInsight to process Big Data and consume the results in Microsoft Excel.
 • Managing HDInsight by using Microsoft Azure PowerShell: In this topic you will learn how to install and configure Microsoft Azure PowerShell, Manage files in HDFS and use PowerShell to run MapReduce jobs
 • Processing Big Data by using Pig: In this topic you will learn how to process data by using Pig and run Pig jobs in Windows PowerShell
 • Processing Big Data by using Hive: In this topic you will learn how to create Hive tables, load data into Hive tables, Query Hive tables, run Hive jobs in PowerShell, and use the Hive Open Database Connectivity (ODBC) Driver to query Hive table from Microsoft Excel
 • Automating Big Data Processing Tasks: In this topic you will learn techniques for creating and automating robust Big Data processing solutions by using Microsoft Azure HDInsight.
 • Integrating Microsoft Azure HDInsight with Enterprise Data: In this topic you will learn various options for integrating Microsoft Azure HDInsight into an enterprise BI infrastructure for reporting and analysis

Module 10 Azure Machine Learning

 • Introduction to Machine Learning and Azure ML Studio: In this topic you will learn about Azure Machine Learning and its strengths, an exploring the Azure Machine Learning Studio.
 • Create an Azure Machine Learning Workspace: In this topic you will learn how to use Storage Accounts and create an Azure Machine Learning Workspace
 • Designing a Predictive Analytics Solution with Azure ML: In this topic you will learn how to define the problem you want to solve, create an experiment adding transformation and filters, save and run the model, publish and use the model.

Module 11 Azure BizTalk Service

 • Introduction to Azure BizTalk Services: In this topic you will learn about Azure BizTalk Services and the supporting tools to build solutions to connect services and systems with disparate data formats and protocols
 • Create an Azure BizTalk Service: In this topic you will learn how to create a BizTalk service in the Azure Portal and register the deployment
 • Connect to an Azure BizTalk Service: In this topic you will learn how to connect to an on-premises Line-of-Business system
 • Manage and Monitor an Azure BizTalk Service: In this topic you will learn how to monitor health of a BizTalk Service, including performance metrics, manage artefacts and track messages, and create a backup plan

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

It is recommended that you have already gained the Microsoft MCSD: Azure Solutions Architect certification, or have the equivalent knowledge.

Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet?
Maakt u zich geen zorgen. We bespreken uw technische achtergrond, ervaring en kwalificaties om te bepalen of deze versnelde cursus bij u past.

Bel ons op 024-8457770 en spreek met een van onze inschrijvingsadviseurs.

Firebrand is een meeslepende omgeving en vereist betrokkenheid. Sommige vereisten zijn slechts richtlijnen; je zult misschien je unieke ervaring, houding en vastberadenheid vinden die je in staat stelt om te slagen in je versnelde loop.

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Wanneer

Wanneer wilt u deelnemen aan een versnelde opleiding?

Start datum

Eind datum

Status

Locatie

Nu boeken

27/5/2019 (Maandag)

30/5/2019 (Donderdag)

Beëindigde cursus

-

 

30/9/2019 (Maandag)

3/10/2019 (Donderdag)

Wachtlijst

Landelijk

 

11/11/2019 (Maandag)

14/11/2019 (Donderdag)

Beperkte beschikbaarheid

Landelijk

 

3/2/2020 (Maandag)

6/2/2020 (Donderdag)

Open

Landelijk

 

16/3/2020 (Maandag)

19/3/2020 (Donderdag)

Open

Landelijk

 

Beoordelingen

Wereldwijd heeft Firebrand in haar 10-jarig bestaan al 72,589 studenten opgeleid! We hebben ze allemaal gevraagd onze versnelde opleidingen te evalueren. De laatste keer dat we onze resultaten analyseerden, bleek 96.74% ons te beoordelen als 'boven verwachting'


"Again, another lightening fast course with a certificate in the end. The trainers amaze me everytime, on how well-skilled they are. Keep up the good work guys!"
Thomas Geens, SECOTRON. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (10/9/2018 t/m 14/9/2018)

"Really good training"
Bram Cooreman, All Buro Solutions. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (10/9/2018 t/m 14/9/2018)

"Intensive, focused and effective. Days are long, but managable. The Instructor is very helpful and approachable. His knowledge level of the topic is pro, period."
Jan Nakolinna, Boliden Kevitsa. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Administration (6 Dagen) (28/5/2018 t/m 2/6/2018)

"The speed is pretty fast and days could be a few hours shorter. But still nice and fast way to do the training."
Pasi Angeria. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Administration (6 Dagen) (28/5/2018 t/m 2/6/2018)

""
Anoniem, Projinit IT - Microsoft MCSA: Windows Server 2016 (11 Dagen) (19/3/2018 t/m 29/3/2018)

"De cursus was super , aangename lesgever ."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2016 (11 Dagen) (19/3/2018 t/m 29/3/2018)

"I have been in many training courses but have never met such an instructor. Very polite, patient, clear, I could ask without hesitation questions as much as I wanted. He makes sure you understand the topic before he goes further. Very professional! You get everything that you need to pass the MS exam. No doubt! Firebrand is definitely a good investment and worth taking it. Many thanks Firebrand team!"
Hamza Kursun. - Microsoft MCSA: Cloud Platform (7 Dagen) (14/10/2017 t/m 20/10/2017)

"I was surrounded with high skill people which forced me to focus on and study hard to pass the exams. It is also a good experience to do networking."
Daniel Ferreira. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (14/10/2017 t/m 22/10/2017)

"This is the third course I have done with Firebrand, and the first I have done in Europe. The instructor standards do not change, the Firebrand ethos remains the same and the package as a whole is very good, wherever you take a course."
Matthew Chamberlain, Chamberlain & Co. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (10/7/2017 t/m 18/7/2017)

"Excellent trainer and good location but very high paced."
D.vR.. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (17/7/2017 t/m 18/7/2017)

"Zeer veel informatie, maar wel deskundig en duidelijke uitleg!"
Henk Schinkel, geen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (23/11/2015 t/m 1/12/2015)

"Fijne accomodatie en eten. Zeer ervaren en professionele docent"
Anoniem - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (26/11/2015 t/m 29/11/2015)

"Prima opleiding geweldige kundige docent uitstekende locatie"
Anoniem - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (26/11/2015 t/m 29/11/2015)

"You will learn a great deal with Firebrand and have every good chance in passing your chosen exams. Its a very unique experience. "
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Fast Good learning!"
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"The instructor was very thorough and professional. He made the course very understandable. I was very impressed with his teaching methods and presentations. Firebrand is the best."
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Great Instructor, much details and good stories from the IT Field. This is for me a drive to continue my IT career and learn more."
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Very good way to pass certification if you're able to study and assimilate new knowledges quickly. "
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Awesome! Great teacher with endless patience!! :)"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Efficient learning with the experience and qualified instructor. Highly recommended!"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Continue the way you are!"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Middelen om de trainingen te volgen zijn uitstekend."
Anoniem, HCG Hoedt - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 Dagen) (16/10/2015 t/m 18/10/2015)

"Firebrand biedt een mooie geisoleerde omgeving, waarin je, gemotiveerd door een vakbekwame en gedreven docent, met medecursisten dag (en nacht) bezig kunt zijn met slechts een ding voor ogen: de cursusinhoud. Hoewel zeker vermoeiend, vind ik de cursussen van Firebrand absoluut de moeite waard in het traject van verkrijgen van vakgerichte kennis en certificering."
Anoniem, erwinbeelen.com - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 Dagen) (16/10/2015 t/m 18/10/2015)

"Really enjoyable and very hard experience. Trainer made the course fun to do."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (19/9/2015 t/m 27/9/2015)

"Get more in less time"
Anoniem - Microsoft MCSD: SharePoint Applications (12 Dagen) (28/4/2014 t/m 9/5/2014)

"This course was realy good; you lose no time, an efficient way of work"
Philippe De Groote , saphico. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (27/10/2013 t/m 3/11/2013)

"8 Days course which also includes two weekends. Our trainer made it an experience I didn't want to miss!"
Sybrand Hartman, Tata Steel. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (27/10/2013 t/m 3/11/2013)

"Een zeer postitieve ervaring, alles is goed geregeld en de trainer was altijd bereid je vragen te beantwoorden. Je leeft hier echt voor de cursus dwz je staat er mee op en tijdens ontbijt begint het al en je stopt pas als je ogen dicht gaan bij het slapen. Zeer goede manier om kennis op te doen. Veel theorie maar ook wel Hands On!"
CG, Veiligheidsregio Kennemerland. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (9/6/2013 t/m 16/6/2013)

"Thuis studeren had me twee keer zoveel tijd gekost. Op de cursus kon ik me erg goed concentreren op de stof en zo ook mijn certificaten behalen in een zeer korte tijd."
Marc van Berkel, Linfosys. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (9/6/2013 t/m 16/6/2013)

"Prima docent, fijne locatie, maar erg intensief."
MV. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 Dagen) (10/6/2013 t/m 15/6/2013)

"Its always great to be busy with SharePoint for a full week. All my goals are completed and got a very good understanding, learned a lot and cannot wait to start using this best practices in my daily work. Very good teacher with a lot of experience, from different kind of businesses."
Anoniem - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 Dagen) (10/6/2013 t/m 15/6/2013)

"Tsunami van informatie en leerstof komt over je heen. Voorbereiden op het assimileren, zeg maar opslorpen, van al deze kennis is een vereiste indien het lang geleden is dat je op de schoolbanken zat. Maar het is een reuze ervaring. Een belevenis en je honger wordt gestild."
Anoniem, VSOA Defensie - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (7/4/2013 t/m 14/4/2013)

"- Tempo ligt erg hoog, de zaterdagavond (niet inbegrepen bij de 8 dagen) is dan ook zeer nodig. - Kom met genoeg kennis! - Kom met een goede motivatie!"
Rob de Haan, Van Dam ICT. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (7/4/2013 t/m 14/4/2013)

"Great teacher, learned a lot and had a good team! Really good way of learning."
Marloes Rutten, SplitVision. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (20/1/2013 t/m 27/1/2013)

"Het is niet gemakkelijk, je krijgt erg veel informatie tegelijk maar met de juiste instelling is het zeker te doen. De MCSA 2012 cursus is zeer de moeite waard en ik kan deze methode en de accomodatie zeker aanbevelen!"
Marc Willemsen, EIC BV. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (20/1/2013 t/m 27/1/2013)

"Goede en krachtige training!"
Chris Carremans, EASI / Appligen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (4/11/2012 t/m 11/11/2012)

"Je moet met de juiste instelling naar de training komen. Je moet na de lesuren, nog willen studeren, en dat maakt het kei-hard, want "Alle beetjes helpen" Jezelf kalmeren doe je met deze zin: "2nd shot" Superbekwame instructor. Combineert hard studeren met hard lachen. Goede situatievoorbeelden helpen enorm."
Antonio Vanhove. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (4/11/2012 t/m 11/11/2012)

"Je heb wel vooraf een fundament van kennis nodig. Het is heel intensief, 13 uur per dag 13 dagen lang. De trainer was uitstekend."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (9/9/2012 t/m 21/9/2012)

"Its hardwork and long days but you will be prepared for the exam. This way learning is an experience."
René Beije. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Resultaten behaal je door zelf te ondernemen en kansen te pakken. Ervoor gaan betekent inspannen tot het uiterste. Niet wegschrikken voor zeven dagen intensief studeren. Mij ligt dit concept goed. Ik hou ervan om in korte tijd resultaat te zien in plaats van een jaar te moeten doen over een cursus en daar wekelijks mijn tijd voor vrij te maken."
Tristan Jager. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Perfecte training, perfecte docent, perfecte locatie in de benelux. Vriendelijke medewerkers. Veel studie, maar dat is ook de bedoeling :)"
Jesper Plass, Ploegam BV. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Training is voor doorzetters, heeft een strakke planning en zit vol met tip & trucs om te dealen met de Microsoft examens. Als je nog geen ervaring hebt met een bootcamp, kun je hier alles ervaren ..."
Jan Blom, ICT First. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 Dagen) (8/7/2012 t/m 15/7/2012)

"Uitstekend concept en zeer goede trainer, maar héél zwaar!"
Robert Kriekaard, KBS Bedrijfsondersteuning. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 Dagen) (8/7/2012 t/m 15/7/2012)

"Ik heb nog nooit iemand zien met zo veel kennis van Microsoft (en dat is nog niet eens het enigewaar in hij les geeft). De manier van les geven is heel goed. Beste instructeur ooit! In 7 dagen tijd meer geleerd dan 1 jaar op school."
Freddy Jeurissen, nvt. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"De intensieve training, maakt het een bijzondere en zeer leerzame ervaring. Door alle tijd die je in een dag kunt krijgen met een onderwerp bezig te zijn is de kennisoverdracht enorm. Zeer ervaren trainer die de lesstof perfect beheerst en kan aanvullen met praktijk ervaring en daarnaast ook zeer aangenaam mens is maakt de ervaring onvergetelijk."
Pieter Borst. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 Dagen) (10/10/2011 t/m 16/10/2011)

"Voor het eerst heb ik een cursus mogen volgen. Gelukkig voor mij is dit gebeurd onder de Firebrand vlag. 7 zeer intensieve dagen met aan het eind het gevoel dat je echt iets geleerd hebt. De instructeur heeft veel moeite gestopt in het aantrekkelijk maken van de slides + persoonlijke aanpassingen hierdoor is de ervaring uitermate positief."
Ronald van Meer. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 Dagen) (10/10/2011 t/m 16/10/2011)

"The knowledge and professionalism of the instructor, supporting and replaying all our question is really amazing. The Ruwenberg hotel is really nice and the service on the hotel fantastic. Overall, I've had a fantastic experience."
David Alonso. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (9/4/2018 t/m 11/4/2018)

"Good environment for a training, professional people."
Anoniem - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (9/4/2018 t/m 11/4/2018)

"A 9 day sprint through all things Azure with a focus on getting through the MSCE exams for architecting and developing cloud solutions. The long days paid off. Comfortable accommodation with knowledgeable and attentive staff."
Graham Morgan, Spatial Consultants Ltd. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (10/7/2017 t/m 18/7/2017)

"We had Phil Anderson, a very nice and intelligent man. He had to put through a lot of information. I did not take the exam at the end of the week, because I am a person who needs more time to process information. The course was structured and well done by Phil. I would recommend him as a trainer. Teacher gets a 9. The facilities of the training were good. Everything was prepared before the training, so it had an easy start. "
Danny van Oijen, Havenziekenhuis. - Microsoft MCSA: Windows 10 (6 Dagen) (13/3/2017 t/m 18/3/2017)

Zie prijzen