Sustainability

AI en milieuduurzaamheid: wat zijn de vooruitzichten?

Kan AI ons helpen bij het oplossen van milieuproblemen en in welke mate? PWC, Microsoft, Google, IBM en Blue River Technology zijn gericht op het gebruik van "AI for good", dus wat verhindert het meer wijdverspreide gebruik van duurzame AI?

 

De afnemende gezondheid van ons milieu moet dringend worden aangepakt en AI-technologieën kunnen een cruciale rol spelen bij het oplossen ervan. Van landbouw en energie tot vervoer en water, AI kan de uitstoot van broeikasgassen verlagen en een impact hebben op de waterkwaliteit, luchtvervuiling, ontbossing, degradatie en de biodiversiteit. De voordelen van AI kunnen zich ook uitstrekken tot de economie.

 

Volgens een recent rapport van PWC en Microsoft kunnen AI-aangedreven milieutoepassingen "How AI Can Enable a Sustainable Future" de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 1,5 tot 4% verminderen en het wereldwijde bbp met 3,1 tot 4,4% verhogen (ten opzichte van "gewoon niets doen").

 

Maar hoewel het potentieel enorm is, gaat de vooruitgang traag. Zoals in het verslag wordt opgemerkt

 

"Vandaag de dag, nu we ons op het kruispunt van het tijdperk van kunstmatige intelligentie (AI) en het antropoceen bevinden, is er nog niet genoeg gedaan om deze twee werelden samen te brengen."

 

Toepassingen van AI in de milieusector:

 

Hier zijn enkele praktische manieren waarop AI kan helpen om een duurzamere toekomst op te bouwen:

 

 • AI kan satellietgegevens en sensoren op de grond analyseren om bossen in realtime en op schaal te bewaken. Dit kan vroege waarschuwingen opleveren voor illegale ontbossing, waardoor mogelijk miljoenen hectaren bos wereldwijd worden bespaard.

 

 • AI kan nauwkeurige, gelokaliseerde waarschuwingen geven voor slechte luchtkwaliteit, wat de kosten van de gezondheidszorg kan verlagen en economische voordelen kan bieden.

 

 • AI kan betere weers- en rampenvoorspellingen en -reacties bieden. IBM gebruikt AI om het weer te voorspellen met voorspellingen die nu 30% nauwkeuriger zijn dan voorheen. Dit helpt energiebedrijven hun activiteiten beter te beheren en het gebruik van hernieuwbare energie te maximaliseren, terwijl de koolstofemissies worden verminderd.

 

 • AI-aangedreven landbouwmonitoring en -beheer kan leiden tot betere gewasopbrengsten met een verminderde afhankelijkheid van meststoffen en water voor irrigatie. Blue River Technology gebruikt AI om de aanwezigheid van invasieve soorten en andere factoren die de biodiversiteit beïnvloeden te detecteren.

 

 • Nauwkeurig verkeersmanagement, real-time reisplanning en autonome voertuigen helpen mensen duurzamer te bewegen. Google maakt gebruik van AI in GoogleMaps waarbij machine learning algoritmes worden gebruikt om de navigatie te optimaliseren.

 

 • Voorspelling en beheer van waterbronnen kunnen de wereldwijde watercrisis verbeteren en afval elimineren, evenals lagere kosten en milieueffecten.

 

De afwegingen en uitdagingen van milieu-AI

 

Er zullen afwegingen, uitdagingen en kansen zijn als het gaat om AI.

 

Uitdagingen zijn onder meer:

 

 • Gebrek aan bewustzijn over duurzame AI
 • Gebrek aan financiering
 • Tekort aan talent
 • Ontoereikend bestuur en beleid
 • Kosten van AI-oplossingen
 • Risico dat AI het gebruik van niet-hernieuwbare bronnen verhoogt om het te beheren
 • Onvoldoende aandacht voor 'duurzame' AI
 • Verantwoordelijkheid en vertrouwen rond het schalen van AI
 • Gebrek aan gegevens, beperkte toegankelijkheid van gegevens en problemen met de gegevenskwaliteit
 • Overexploitatie van middelen als gevolg van automatisering, zo niet zorgvuldig beheerd
 • Rogue AI, cybersecurity en privacy risico's

 

Hoe bereidt u zich voor op de uitdagingen die voor u liggen

 

Bedrijven en bedrijven zullen serieus moeten investeren in hun digitale transformatie en zich moeten inzetten voor verantwoorde praktijken.

 

Beleids- en markthervormingen zullen nodig zijn om ervoor te zorgen dat nieuwe AI-oplossingen meerdere systemen, overheden en regelgevers kunnen opschalen.

 

Er moet actie worden ondernomen om data-assets en AI-tools te verbeteren. Bedrijven moeten de bijscholing en omscholing van hun werknemers omarmen, zodat ze kunnen beginnen met het ontwikkelen van AI-strategieën die duurzaamheid inbouwen en optimaliseren. Ze moeten best practices op het gebied van data science, digitale vaardigheden en basisprincipes van machine learning onboarden.

 

"Training voor nieuwe vaardigheden zal van fundamenteel belang zijn"

 

AI en milieuduurzaamheid moeten op wereldwijde schaal worden aangepakt. Alle belanghebbenden, van overheden en technologieontwikkelaars tot bedrijven, moeten investeren in R&D, digitale infrastructuur en de ontwikkeling van vaardigheden.

 

Hoewel er uitdagingen in het verschiet liggen, is er veel om optimistisch over te zijn, waarbij AI naar verwachting aanzienlijke economische en milieuvoordelen kan opleveren. Banenverlies in bepaalde gebieden (bijvoorbeeld in de landbouwautomatisering) kan worden gecompenseerd door banengroei in andere sectoren, maar overheden moeten ingrijpen om ontslagen werknemers om te scholen en hen in staat te stellen een nieuwe carrière te beginnen.

 

Firebrand Training biedt geaccrediteerde IT versnelde training in data science, AI en machine learning. Verbeter uw personeel vandaag - over de onderwerpen van morgen - door ons te bellen op 080 80 800 888 of door ons een bericht te sturen op info@firebrandtraining.co.uk