Microsoft - MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer

Kesto

Kesto:

Vain 7 päivän

Menetelmä

Menetelmä:

luokkahuone / Online / Hybridi

Seuraava päivä

Seuraava päivä:

24/6/2024 (Maanantai)

Opinto-Ohjelma

Nopeutettu Microsoft Sharepoint 2010 Developer -kurssimme on nopein ja kustannustehokkain tapa kouluttautua ja hankkia todistus.

Olemme rakentaneet kurssimme tavalla, joka parhaiten valmistaa sinut kokeisiin, jotka suoritat kurssin aikana.

Tutustut seuraaviin materiaaleihin:

SharePoint 2010 kehitysalustan johdanto

 • SharePoint 2010 kehitysalustana
 • SharePoint 2010 objektihierarkia
 • SharePoint 2010 objektien kanssa työskentely
 • Lab: SharePoint 2010 sovellussivujen luominen Visual Studio 2010 avulla
 • Lab: SharePoint 2010 Farm hierarkioiden laskenta
 • Lab: Objektien ominaisuuksien muokkaus SharePoint Farmin avulla

SharePoint 2010 kehitystyökalujen käyttö

 • SharePoint sivujen kehittäminen SharePoint Designer 2010 avulla
 • SharePoint ratkaisujen kehittäminen Visual Studio 2010 avulla
 • Pakkaaminen ja SharePoint 2010 ratkaisujen käyttöönotto
 • Lab: Document -kirjastojen luominen SharePoint Designer 2010 avulla
 • Lab: SharePoint listamääritelmien ja instanssien luominen Visual Studio 2010 avulla
 • Lab: Toimintojen ja ratkaisujen pakkaaminen Packaging Visual Studio 2010 avulla

SharePoint 2010 Web-osien kehittäminen

 • Standardi Web-osien kehittäminen
 • Yhdistettyjen Web-osien kehittäminen
 • Visuaalisten Web-osien kehittäminen
 • Lab: Yksittäisen Web-osan luominen, käyttöönotto ja vianetsintä Visual Studio 2010 avulla
 • Lab: SharePoint komponenttien käyttö Web-osiossa
 • Lab: Visuaalisen Web-osan luominen Visual Studio 2010 avulla

Serverin SharePoint objektien kanssa työskentely

 • SharePoint sivujen kanssa työskentely ohjelmien avulla
 • SharePoint Listojen kanssa työskentely ohjelmien avulla
 • Listatiedostojen kanssa työskentely ohjelmien avulla
 • Lab: Verkkosivujen luominen ja suojaaminen ohjelmien avulla
 • Lab: Listojen luominen ohjelmien avulla
 • Lab: Suojatun tiedoston hakeminen

Tapahtuman vastaanottajien luominen ja sovellusasetukset

 • Tapahtuman vastaanottajien luominen
 • Web konfiguroinnin kanssa työskentely ohjelmien avulla
 • Lab: Tapahtuman vastaanottajien luominen
 • Lab: Toiminnon vastaanottajien luominen Web konfig. muokkaamiseen
 • Lab: Web tapahtuman vastaanottajien luominen

Ratkaisujen kehittäminen Business Connectivity palveluiden avulla

 • Business Connectivity palveluiden yleiskatsaus
 • Ulkoisten sisältötyyppien ja listojen kehittäminen SharePoint Designerin avulla
 • Business Connectivity palveluratkaisujen kehittäminen Visual Studio 2010 avulla
 • Lab: Ulkoisten sisältötyyppien ja listojen kehittäminen SharePoint Designerin avulla
 • Lab: Business Data Catalog mallien luominen Visual Studio 2010 avulla

SharePoint 2010 työskentelyprosessien kehittäminen

 • Työskentelyprosessien luominen SharePoint Designerin avulla
 • Työskentelyprosessien luominen Visual Studio 2010 avulla
 • Lab: Työskentelyprosessien luominen SharePoint Designerin avulla
 • Lab: Perättäisten työskentelyprosessien luominen Visual Studio 2010 avulla

Työskentely asiakaslähtöisten Sharepoint 2010 API:den kanssa

 • SharePoint 2010 asiakaskohdemallien yleiskatsaus
 • Työskentely SharePoint 2010 asiakaskohdemallien kanssa työskentely .NET sovelluksissa
 • Lab: SharePoint 2010 sivun, listan ja listaelementtien luominen asiakaskohdemallia käyttäen
 • Lab: Konsolisovelluksen rakenteminen ja käyttö

Interaktiivisten käyttöliittymien kehittäminen

 • Valikon luominen ja nauhakontrollielementtien luominen
 • Asiakaskohtainen valintaikkunoiden luominen
 • Lab: Verkkosivutoiminnon valikkoyksikön luominen
 • Lab: Nauhakontrollielementin luominen
 • Lab: Asiakaskohtaisen valintaikkunan luominen

Sharepointin Silverlight sovellusten luominen

 • Sharepoint 2010 Silverlight sovellusten luominen
 • Sharepoint 2010 Silverlight sovellusten asennus ja vianetsintä
 • Lab: Silverlight sovelluksen luominen
 • Lab: Silverlight sovelluksen kehittäminen

Sandbox-ratkaisujen kehittäminen

 • Sandbox- ja käyttäjäratkaisut
 • Sandbox-ratkaisujen rajoitukset
 • Lab: Sandbox-ratkaisujen luominen Visual Studio 2010 avulla
 • Lab: Sallittujen ja sallimattomien toimintojen tutkinta sandbox-ratkaisuissa

SharePoint serveriprofiilien ja luokittelu API:en kanssa työskentely

 • Käyttäjäprofiilit
 • Luokittelut
 • Lab: Käyttäjäprofiilien hallinta
 • Lab: Käyttäjäprofiilien kanssa työskentely ohjelmallisesti

Sisällön hallintaratkaisujen kehittäminen

 • Sisällön hallintaratkaisujen kehittäminen yrityksille
 • Verkon sisällön hallintaratkaisujen kehittäminen
 • Lab: Master-sivujen soveltaminen
 • Lab: Teeman käyttö SharePoint verkkosivulla

SharePointin vaativat ASP.NET käsitteet

 • Serverin muisti
 • Server CPU
 • Siirto ja asiakas
 • Lab: Fiddlerin käyttö sivun laataamisen tarkkailemiseen
 • Lab: Fiddlerin käyttö sivun koon tutkimiseen
 • Lab: Sivun koon pienentäminen
 • Lab: Muistiprofiilin kaappaus
 • Lab: Raportin tarkistaminen
 • Lab: Muistiongelmien ratkaiseminen ja uudelleen testaus

Käyttökokemuksen design

 • SharePointin tausta
 • Sivun osa-alueet
 • Sivut
 • Globalisaatio ja lokalisointi
 • Saatavuuden design
 • Lab: Tuotantolaitoksen yhteenvetosivu
 • Lab: Tuotantolaitoksen konfigurointisivu
 • Lab: Työntekijälista
 • Lab: Linjan status
 • Lab: Linjan kojelauta
 • Lab: Johtajan kojelauta
 • Lab: Varoitusilmoitus

Tietostojen design

 • Listojen ja kirjastojen perusteet
 • Suurten tiedostojen strategiat
 • SharePoint tiedostojen hallinta
 • Lab: Listanäyttöjen luominen
 • Lab: Keskeisten sarakkeiden indeksointi
 • Lab: Laskun sisältömallin luominen
 • Lab: Laskujen talletusratkaisujen luominen
 • Lab: Laskujen talletusratkaisujen testaus

Tiedostojen keräyksen ja integroinnin design

 • Tiedostojen keräyksen design
 • Integroinnin design
 • Lab: Tietolähteen yhteyden perustaminen
 • Lab: Ulkoisten sisältömallien määrittely
 • Lab: Ulkoisten listojen määrittely
 • Lab: Turvallisuusasetukset sisältömalleille
 • Lab: Yhteyden määritys
 • Lab: Valita millaisia kaavoja tulee luoda
 • Lab: Otsikkokenttien luominen
 • Lab: Rivien luominen
 • Lab: SharePoint kirjaston kaavakkeen julkaiseminen

Luonnoksen design

 • Asiakasvaatimukset
 • Verkkosivujen luominen
 • Lab: Vaatimusten arviointi
 • Lab: Ratkaisun design
 • Lab: Vaatimusten arviointi
 • Lab: Ratkaisun design

Prosessiratkaisujen design

 • Useiden servereiden konfigurointi
 • Sisään ja ulos sandboxista
 • Saada työ tehdyksi
 • Työprosessien kanssa työskentely
 • Lab: Asiakkaan ominaisuuksien ja vaatimusten arviointi
 • Lab: Sandboxin ominaisuuksien ja vaatimusten arviointi
 • Lab: Farmin käyttöönoton ominaisuuksien ja vaatimusten arviointi
 • Lab: Tiedostojen saatavuuden design Sensor -tiedostoja varten
 • Lab: Prosessiratkaisun design raporttia varten
 • Lab: Prosessiratkaisun design hyväksyntää varten

Pakkaamisen design

 • Pakkaamisen huoltovälin ymmärtäminen
 • Design periaatteiden perustaminen
 • Lab: Ratkaisun design
 • Lab: Lopullisen ratkaisun luominen
 • Lab: Yleisen kokoonpanon luominen
 • Lab: Riippuvaisen ratkaisun luominen

Kehitysstrategian design

 • Kehitys yrityksille
 • Kirjausten rooli
 • Sovellusjoustavuus ja konfigurointi
 • Lab: Luettelopohjainen konfigurointiarvio
 • Lab: SharePoint luettelopohjainen konfigurointi
 • Lab: SharePoint luettelopohjainen kirjaus
 • Lab: Kirjaustason konfigurointi
 • Lab: Kirjausten lisääminen SharePoint ULS:ään

Versioinnin ja käyttöönoton kehitys

 • Sovelluksen huoltoväli
 • Versiointistrategia
 • Päivitys
 • Lab: Perusversion määrittely
 • Lab: Kokoonpanon päivitys
 • Lab: Päivityksen hallinnointisivun luominen
 • Lab: Ominaisuuden lisääminen päivitykseen
 • Lab: Ominaisuuden päivitys

Informaatioarkkitehtuurin ja navigaation design

 • Informaatioarkkitehtuurin design
 • Ohjelmistorajojen suunnittelu
 • Sisältönavigaation design
 • Lab: Korttilajittelu
 • Lab: Sisältömallien ja verkkosivun sarakkeiden design
 • Lab: Asiakaspohjaisen verkkosivun yhteenvedon asentaminen
 • Lab: ASP-valikon lisääminen hallinnointisivulle

Brändi ja asiakaskohtainen design

 • Brändin esiintuomisen johdanto
 • Teemat
 • Hallinnointisivut
 • Päällekkäiset typografialistat
 • Työkalujen yleiskatsaus
 • Sisäänajaa SharePoint Branding
 • Lab: Asiakaskohtaisen verkkosivun sarakkeen ja sisältömallin asentaminen
 • Lab: Asiakaskohtaisen CCS:n käyttö
 • Lab: Asiakaskohtaisen hallinnointisivun asentaminen
 • Lab: Asiakaskohtaisen verkkosivun sarakkeen ja sisältömallin asentaminen

Turvallisuus design

 • SharePointin turvallisuus
 • Vaihtoehtoisen identiteettivaraston käyttö
 • Kaavakepohjainen hyväksyntä
 • SharePoint -vaatimusten tarkka läpikäynti
 • Lab: Hyväksynnän tarjoajan asentaminen
 • Lab: Verkkosivun luominen FBA -vaatimuksille
 • Lab: Vaatimusten näyttö FBA käyttäjälle
 • Lab: Ympäristön ymmärtäminen ja sen yhteys konfiguroinnin kanssa
 • Lab: Turvallisuusstrategian design

Sivun ja tiedoston käyttöoikeusominaisuuksien design

 • SharePoint -sivun suorituskyvyn optimointi
 • Suorituskyvyn analysointi SharePoint kehitystyöpöydän kanssa
 • SharePoint tiedoston käyttöoikeusominaisuuksien optimointi
 • Lab: SharePoint Server 2010 kehitystyöpöydän käyttö suorituskyvyn mittauksen vahvistukseen
 • Lab: SharePoint Server 2010 haku-API:en käyttö suuria tiedostohakuja varten

Testausstrategian design

 • Käsitteiden testaus
 • Yksikkö, integrointi, regressiotestaus
 • Suorituskyvyn testaus
 • Lab: Yksikön testaus
 • Lab: Suorituskyvyn testaus
 • Lab: Kuormituksen testaus

8 syytä, miksi kannattaa hankkia SharePoint Developer Firebrand Trainingiltä:

 1. Koulutuksen ja todistuksen saaminen kestää vain 7 päivän. Meidän kanssamme saat SharePoint Developer -koulutuksen ja -todistuksen ennätysajassa. Todistuksen ansaitset koulutuskeskuksessamme osana intensiivistä ja nopeutettua koulutusta.
 2. Hintaan sisältyy kaikki.Kertamaksu kattaa kaikki kurssimateriaalit, kokeet, kuljetuksen, majoituksen ja ateriat ja tarjoaa kustannustehokkaimman tavan hankkia SharePoint Developer koulutus ja todistus. Ilman mitään lisäkustannuksia.
 3. Suorita tutkinto ensimmäisellä kerralla tai kertaa koulutus ilmaiseksi. Tämä on takuumme. Olemme varmoja, että läpäiset SharePoint Developer -kurssin ensimmäisellä kerralla. Mutta jos näin ei käy, voit tulla takaisin vuoden kuluttua ja maksaa vain majoituksesta ja kokeista. Kaikki muu on ilmaista.
 4. Opit enemmän.Päivä perinteisen koulutuksen tarjoajan kanssa on yleensä klo 9–17, mihin sisältyy pitkä lounastauko. Firebrand Trainingiltä saat vähintään 12 tuntia päivässä keskittynyttä ja häiriötöntä laatukoulutusaikaa opettajasi kanssa.
 5. Opit SharePoint Developer nopeammin. Yhdistämme 3 eri oppimistyyliä (visuaalisen|kuuloon perustuvan|kosketukseen perustuvan) tarjotaksemme materiaalin tavalla joka varmistaa, että opit nopeammin ja helpommin.
 6. Opiskelet huippujen kanssa.Olemme kouluttaneet ja sertifioineet 134.561 ammattilaista ja olemme kumppaneita kaikkien alan suurien nimien kanssa ja olemme saaneet lukuisia palkintoja, mm. Microsoftin Danmarki Vuoden koulutuspartneri 2010, 2011, 2012 ja 2013, Institue of IT Trainingin ”Training Company of the Year 2006, 2007, 2008” Englannissa, ISC(2):n ”Highest Performing Affiliate of the Year 2009 & 2010 – EMEA” sekä EC-Councilin ”Accredited Training Centre of the Year 2010 og 2011”, ”Newcomer of the Year 2011” ja ”Instructors Circle of Excellence”.
 7. Opit enemmän kuin pelkän teorian. Olemme kehittäneet SharePoint Developer kurssia edelleen käyttämällä laboratorioita, esimerkkitapauksia ja harjoittelukokeita varmistaaksemme, että osaat soveltaa uutta tietoa työympäristöön.
 8. Opit parhailta. Ohjaajamme SharePoint Developer kurssilla ovat alan parhaita. He tarjoavat ainutlaatuisen yhdistelmän asiantuntemusta, kokemusta ja intohimoa opetukseen.

Kokeet

Valmistamme sinut seuraaviin kokeisiin ja testaamme tietosi niissä:

 • Tutkinto 70-573 TS: Microsoft SharePoint 2010, Application
 • Tutkinto 70-576 PRO: Designing and Developing Microsoft SharePoint 2010 Applications

Sisältö

Firebrand tarjoaa huippulaatuista koulutusta täydellisessä koulutuspaketissa, joka on erityisesti suunniteltu opiskelijoidemme tarpeita ja mukavuutta ajatellen. Huolehdimme kaikista yksityiskohdista, jotta voit keskittyä yksinomaan opinto- ja todistustavoitteisiisi.

Todistusohjelmiemme sisältö

 • Käytännöllisesti suuntautunut opetus, jossa hyödynnetään (luento | laboratorio | arviointi) -metodeitamme
 • Kattavat opinto- ja kurssimateriaalit – sovitamme perinteiset opinto-ohjelmat nopeutetun opiskelun vaatimuksiin.
 • Täysin opettajan ohjaama ohjelma ja 24 tunnin pääsy luokkahuoneeseen ja opettajan puheille.
 • Kokeet ja testit paikan päällä koulutuskeskuksessamme.
 • Majoitus, ateriat, juomat ja välipalat.
 • Todistustakuumme – koska olemme varmoja, että läpäiset ensimmäisellä kerralla, tarjoamme ehdottoman takuun, että saat todistuksesi. Sinulla on oikeus tulla takaisin niin usein kuin haluat vuoden aikana ja maksat vain majoituksesta ja kokeista – kaikki muu on ilmaista.
 • Kuljetukset lähimmältä lentokentältä/asemalta ennen kurssia ja takaisin kurssin jälkeen.

Vaatimukset

Osallistujat, jotka suorittavat Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer-kurssimme menestyksellisesti täyttävät seuraavat vaatimukset:

 • Yhdestä kahteen vuoteen kehityskokemusta ASP.NET:stä
 • Vähintään 6 kk käytännön kokemus SharePoint:sta (versiosta välittämättä)

Oletko valmis hankkimaan todistuksen ennätysajassa?

Haastattelemme kaikkia kurssille hakevia heidän teknisestä taustastaan, tutkinnoistaan ja todistuksistaan sekä selvitämme yleisen soveltuvuuden. Jos läpäiset tämän seulan, se tarkoittaa, että mahdollisuutesi läpäistä kurssi ovat erittäin hyvät.

Firebrand Training tarjoaa syventävän koulutusympäristön. Sinun on oltava sitoutunut kurssiin. Edellä mainitut vaatimukset ovat ohjeellisia, mutta monilla opiskelijoilla, joilla on vähemmän kokemusta, on muuta taustaa tai lahjoja, jotka mahdollistavat heidän menestyksensä Firebrand Trainingin nopeutetussa koulutuksessa.

Jos et ole varma, täytätkö vaatimukset, soita numeroon 09 - 31 587 431 ja puhu neuvojamme kanssa. Tämä voi auttaa sinua opintosuunnitelman laatimisessa.

Arvioinnit

Olemme kouluttaneet kymmenen vuoden aikana yli 134.561 opiskelijaa. Heitä kaikkia on pyydetty arvioimaan pikakurssimme. Tällä hetkellä 96,40% on sitä mieltä, että Firebrand on ylittänyt heidän odotuksensa:

"Good course, well taught, great instructor, all the staff are friendly."
Andrew Pritchard. (20/5/2013 (Maanantai) - 26/5/2013 (Sunnuntai))

"Before i started with the course i didn't knew anything about SharePoint, and even didn't work with it as a user. But know i learned not only to use it but also to develop in it. Cheers to Jeffery who made the dry stuff juicy. A lot of hard work has just payed off."
Frank de Pijper, WIM4YOU. (20/5/2013 (Maanantai) - 26/5/2013 (Sunnuntai))

"The best, albeit hardest, courses I've been on in my long, long time in IT. Joel is quite easily the most entertaining instructor I have had the pleasure to sit in with, making learning fun and easier. Whilst a good instructor it was also very evident that Joel knows his stuff technically as well, he is certainly not one of those whose teaches because he cant do!! Well done and thank you."
Neil Russell, Taunton and Somerset NHS Foundation Trust. (20/5/2013 (Maanantai) - 26/5/2013 (Sunnuntai))

"A lot of knowledge has been transferred in a short time. Many thanks to Firebrand and Joel for the wonderful training experience!"
Alexandru Mihai. (20/5/2013 (Maanantai) - 26/5/2013 (Sunnuntai))

"Very good will recommend to my friends."
S.J. (20/5/2013 (Maanantai) - 26/5/2013 (Sunnuntai))

Kurssipäivämäärät

Alkaa

Loppuu

Saatavuus

Sijainti

Rekisteröidy

19/2/2024 (Maanantai)

25/2/2024 (Sunnuntai)

Päättynyt - Jätä palautetta

-

 

24/6/2024 (Maanantai)

30/6/2024 (Sunnuntai)

Odotuslista

Maanlaajuinen

 

5/8/2024 (Maanantai)

11/8/2024 (Sunnuntai)

Rajoitettu määrä paikkoja

Maanlaajuinen

 

16/9/2024 (Maanantai)

22/9/2024 (Sunnuntai)

Paikkoja saatavilla

Maanlaajuinen

 

28/10/2024 (Maanantai)

3/11/2024 (Sunnuntai)

Paikkoja saatavilla

Maanlaajuinen

 

9/12/2024 (Maanantai)

15/12/2024 (Sunnuntai)

Paikkoja saatavilla

Maanlaajuinen

 

Uusimmat arvostelut opiskelijoiltamme