Microsoft - Dynamics CRM 2011

Kesto

Kesto:

Vain 8 päivän

Menetelmä

Menetelmä:

luokkahuone / Online / Hybridi

Seuraava päivä

Seuraava päivä:

24/6/2024 (Maanantai)

Opinto-Ohjelma

Nopeutettu Dynamics CRM 2011 -kurssimme on nopein ja kustannustehokkain tapa kouluttautua ja hankkia sertifiointi.

Olemme rakentaneet kurssimme tavalla, joka parhaiten valmistaa sinut kokeisiin, jotka suoritat kurssin aikana.

Tutustut seuraaviin materiaaleihin:

Microsoft Dynamics CRM 2011 Installation and Deployment

Asennuksen suunnittelu

 • Microsoft Dynamics CRM 2011- toteutuksen tukevien komponenttien tunnistaminen.
  Active Directory, ADFS 2.0, tukevia sähköpostijärjestelmiä Email Router:iin, Outlook-asiakas, Reporting Extensions, kielipakkoja, yhteensopivuus SQL Server 2008:aan ja uudempiin, yhteensopivuus Microsoft Office SharePoint Server 2007:ään ja uudempiin, yhteensopivuus Windows Server 2008:aan ja uudempiin.
 • Toteutuksen suunnittelu. Suunnittele toteutusta useammalla palvelimella, Microsoft Dynamics CRM 2011:n lisenssimallilla ja lisenssityypillä, Active Directory -oikeuksien suunnittelu, suunnittelu useammassa organisaatiossa, vaihto eri julkaisujen välillä
 • Infrastruktuurivaatimusten, laitteistovaatimusten ja ohjelmistovaatimusten suunnittelu. Vaatimus Microsoft Dynamics CRM -komponentteihin, vaatimus tukeviin teknologioihin, palvelinroolien ja -ryhmien lukumäärän ja sijainnin suunnittelu
 • Asennuskäyttäjäoikeuksien suunnittelu. Käyttäjäoikeudet, turvallisuusryhmien asettaminen

Microsoft Dynamics CRM 2011 -palvelimen asennus

 • Asenna palveluja ja komponentteja.
  Erityisten Microsoft Dynamics CRM -palvelujen tilien tunnistaminen.
 • Asenna Microsoft Dynamics CRM 2011 -palvelin. Esimerkkitietojen asennus, esiasennuksen tarkistuslistan laatiminen, komentolinja-asennus, oikeaan asennukseen estoon liittyvien ongelmien ratkaiseminen, asennuksen rekisteröinti, rekisteröinti Windows Updates:iin, yhden ainoan palvelimen asennus, useiden palvelimien asennus
 • Asenna Microsoft Dynamics CRM 2011 -kotisivu. Käytä Host Headers:iä, silloin kun HTTPS:ää on käytettävä

Microsoft Dynamics CRM 2011 Email Routersin asennus ja toteutus

 • Asenna Microsoft Dynamics CRM 2011 Email Router. Tuettuja sähköpostijärjestelmiä, tuettuja Windows käyttöjärjestelmiä
 • Konfiguroi Microsoft Dynamics CRM 2011 Email Router.
  Laadi sisääntulevat ja ulosmenevät sähköpostiprofiilit, Rule Deployment Wizardin ajo Exchange Serveriä vastaan, tunnusten ja smart matching -mahdollisuuksien jäljittäminen, edelleenlähetyspostilaatikoiden käyttö ja yksilöllisen postilaatikon valvonta, toteutuksen konfiguraatio ja standardiprofiilien erittely, käyttäjien konfigurointi viestiasetuksilla

Microsoft Dynamics CRM 2011 Client for Outlookin asennus ja toteutus

 • Tunnista tuettuja Outlook-versioita ja tuettuja selaimia
  32-bitin ja 64-bitin Outlook-asiakkaat ja internetselaimia
 • Asenna Microsoft Dynamics CRM 2011 Client for Outlook.
  Komentolinja-asennus, toteutusmahdollisuudet, asennus Microsoft Dynamics CRM -verkkosovelluksesta, päivitysmahdollisuuksien tunnistaminen, rekisteröinti Windows Updates:iin
 • Konfiguroi Microsoft Dynamics CRM 2011 Client for Outlook.
  Työskentele on-line ja off-line, paikallisten tietoryhmien konfiguraatio, useiden organisaatioiden konfiguraatio

Microsoft Dynamics CRM 2011:n konfiguraatio

 • Asenna raportointilaajennuksia.
  Tunnista milloin raportointilaajennukset ovat tarpeen, erillisten tilien käyttö sovelluspooleille IIS:ssä, milloin tulee Microsoft Dynamics CRM-fetch-extension-plug-in
 • Konfiguroi Microsoft Dynamics CRM 2011 internetkorjattua toteutusta varten.
  IFD- ja kotisivuvaatimusten tunnistaminen, vaatimusperusteisen hyväksynnän toteutus käyttäen Secure Token -palveluja, AD FS 2.0:n käyttö Secure Token -palveluna
 • Suunnittele ja konfiguroi korkean pääsyn mahdollisuuksia.
  SQL-palvelimen, useiden Microsoft Dynamics CRM -palvelimien klusterointi, verkkokuormituksen tasapainottaminen.

Päivitys Microsoft Dynamics CRM 2011 -palvelimeen ja sen udelleen asennus

 • Suunnittele päivitys.
  Tuettujen ja ei-tuettujen komponenttien tunnistaminen, SQL-palvelimen harkinnat, palvelin-URL:n muutosten suunnittelu, Microsoft Dynamics CRM 4.0:aa vanhempien versioiden päivitys, relevantimman päivitysmenetelmän valinta (paikan päällä tapahtuva vai siirtopäivitys)
 • Muuta Microsoft Dynamics CRM –organisaatio uusiin tietokoneisiin käyttäen Deployment Manageria.
  Uudelleentoteutusprosessin tunnistaminen. Active Directory -harkinnat, organisaatioiden laatiminen ja tuonti, MUI-paketit, organisaation yksityiskohtien muuttaminen, organisaation poisto
 • Päivitä useita palvelimia
  Microsoft Dynamics CRM 4.0 -toteutuksen päivitys, muiden komponenttien päivitys, kuten esim. Email Router

Microsoft Dynamics CRM 2011 Applications

Microsoft Dynamics CRM Marketing Automation -ohjelmien hallinta

 • Tunnista ydinpostausten tyypit.
  Postaustyypit, jotka liittyvät markkinointiluetteloihin, ydinpostaushierarkia, postaustyyppien väliset suhteet
 • Laadi markkinointiluetteloita ja työskentele niillä.
  Staattisten markkinointiluetteloiden laatiminen, dynaamisten markkinointiluetteloiden laatiminen, markkinointiluetteloiden päivitys, markkinointiluetteloiden mukauttaminen kampanjaan
 • Laadi markkinointikampanja ja työskentele sen kanssa.
  Markkinointikampanjojen laatiminen, nopean kampanjan laatiminen markkinointiluetteloon, laadi puhelinyhteydenotto nopeassa kampanjassa, lähetä sähköpostiviestejä nopeassa kampanjassa, tunnista nopean kampanjan rajoitukset
 • Hallinnoi markkinointikampanjoita.
  Ylläpidä kampanjatiedot, laadi ja ylläpidä suunnitteluaktiviteetit, laadi ja jakele kampanja-aktiviteetit, sido tavoitetuotteet, myyntikirjallisuus ja hintaluettelot kampanjaan
 • Raportoi ja analysoi markkinointitieto.
  Analysoi markkinointitieto edistyksellisellä haulla, analysoi markkinointitieto henkilökohtaisilla näytöillä, aja kampanjankäyttöraportti ja vertailuraportti, laadi henkilökohtainen markkinointikaava ja henkilökohtainen markkinointikojelauta
 • Hallinnoi kampanjavastauksia.
  Laadi manuaalinen kampanjavastaus, laadi kampanjavastaus aktiviteettien perusteella, konvertoi kampanjavastaukset Microsoft Dynamics CRM -myyntiohjelmien hallinta
 • Hallinnoi asiakas- ja aktiviteettipostauksia.
  Tunnista ydinpostaustyypit, laadi ja ylläpidä asiakaspostaukset, aktiviteettipostaukset ja aihepostaukset, konvertoi aktiviteettipostaukset asiakasaiheisiin, konvertoi aihepostaukset asiakkaisiin, yhteyksiin ja mahdollisuuksiin, laadi ja ylläpidä myyntikirjallisuutta, laadi ja ylläpidä kilpailijat
 • Hallinnoi postauksia, joissa on mahdollisuuksia.
  Laadi postaukset, joissa on uusia mahdollisuuksia, päätä mahdollisuus, työskentele mahdollisuusnäytöillä, työskentele mahdollisuusluetteloilla, liitä muihin postauksiin, liitä mahdollisuuspostaukset yksittäisiin henkilöihin tai tiimiin
 • Konfiguroi tuoteluettelo Laadi uniikit ryhmät, laadi ja ylläpidä tuotteet, laadi ja ylläpidä hinnat, laadi ja ylläpidä alennusluettelot, hallinnoi tuotteiden negatiivisia hintoja ja määriä
 • Käsittele myyntitilaukset.
  Lisää tuotteet, joilla on mahdollisuuksia, lisää write-in -tuotteet mahdollisuuksiin, valitse vaihtoehtoiset hintaluettelot, laadi tarjous mahdollisuuden perusteella, aktivoi ja muuta tarjous, työskentele tilausten kanssa, työskentele laskujen kanssa, konvertoi tarjous tilaukseen ja laskuun
 • Hallinnoi metriikkaa, tavoitetta, kaavioita ja kojelautoja.
  Konfiguroi myyntimetriikat, konfiguroi tilikaudet, laadi ja anna tavoitepostaukset, laadi ja laske uudelleen ensi- ja toissijaiset tavoitepostaukset, työskentele järjestelmäkaavioiden kanssa mahdollisuuksista kootun luettelon perusteella, laadi ja työskentele uusien kojelautojen kanssa työpaikalla
 • Hallinnoi henkilökohtaisia näytötöjä ja raportteja.
  Käytä edistyksellistä hakua myyntitietojen analysointiin, tallenna ja työskentele edistyksellisillä hakunäytöillä, rakenna raportti, aja sisäänrakennetut raportit, vie myyntitiedot Exceliin, toteuta suodatusmahdollisuudet
 • Työskentele Outlook-asiakkaiden kanssa.
  Jäljitä sisääntulevat ja ulosmenevät sähköpostiviestit, jäljitä sopimukset, konvertoi sähköpostiviestit asiakasaiheisiin tai mahdollisuuksiin, käytä templaattia sähköpostiviestien lähettämiseen, liitä kirjallisuus sähköpostiviesteihin, laadi käyttäjämääritellyt näytöt Outlookiin, laadi ryhmitelty mahdollisuuspostausten näyttö, laadi mahdollisuuksien näyttö, jossa on ehdollinen muotoilu

Microsoft Dynamics CRM Service Management -ohjelmistojen hallinta

 • Hallinnoi palvelutapahtumia.
  Työskentele tapahtumaluetteloiden kanssa, case-postausten haku, työskentele tapausten järjestelmäkaavioiden kanssa, uuden case-postauksen laatiminen, kytkettyjen postausten laatiminen, case-postausten kytkeminen, yhden case:n liittäminen toiseen postaukseen, ylläpidä aihepuu, lisää merkintöjä case-postaukseen, ratkaise case-postaus, laadi toistuvia sopimuksia
 • a tietämyskanta.
  Hae artikkeli työpaikalta, kytke artikkeli caseen, käytä olemassa olevia templaatteja tietämyskantaperusteisten artikkeleiden laatimiseen, laadi ja ylläpidä artikkelitemplaateja
 • Hallinnoi jonoja ja tiimejä.
  Laadi ja ylläpidä jonoja, lisää tapauksia ja aktiviteetteja jonoihin, työskentele ohjauksen kanssa, hallinnoi jonon alkiopostauksia, työskentele jonon alkioiden yksityiskohtien kanssa, laadi ja hallinnoi tiimin omistusta postauksiin
 • Hallinnoi sopimuksia.
  Laadi ja ylläpidä sopimuspohjia, laadi uusi sopimus, lisää sopimuslinjat sopimukseen, kytke sopimuslinjat tuotteisiin, sopimuslinja-annon yksityiskohdat, sopimuslinjahinnoittelu, ratkaise sopimuksia sisältävät tapaukset, kopioi sopimukset, laita sopimus odotustilaan, uudista sopimus, aseta sopimuskalenteri
 • Hallinnoi analyyseja ja raportointia.
  Työskentele tapausten katsaustaulukkojen kanssa, työskentele asiakaspalvelutiimien kojelautojen kanssa, henkilökohtaisen kojelaudan laatiminen, palvelumetriikkojen ja -tavoitteiden tunnistaminen, laadi kuukausitavoite case-postauksille, lisää tilannekaavio palvelukojelautaan

Microsoft Dynamics CRM Service Scheduling -ohjelmistojen hallinta

 • Palvelusuunnitelmakonseptien ja perustavien postaustyyppien tunnistaminen
 • Palvelusuunnitelmaskenaariot, palvelujen ja resurssien valintasäännöt, käyttäjät ja varustelu/laitteisto
 • Aseta palvelusuunnittelu.
  Aseta käyttäjien ja uuden postauksen työajat, laadi uusi varustelu-/laitteistopostaus, laadi uusi palvelupostaus, lisää valintasääntö tarvitseville käyttäjille ja tarvitseville resursseille, konfiguroi asiakas- ja yhteyspalvelupreferenssit, laadi internet-sivu, kytke resurssit internet-sivulle, laadi resurssiryhmät, laadi palvelu, jossa on same-site -valintasääntö
 • Suunnittele palveluaktiviteetteja.
  Laadi uusi palveluaktiviteetti, valitse resurssit suunnittelukonetta käytettäessä, valitse erityiset resurssit, suunnittele palveluaktiviteettia samoilla sivustosäännöillä, suunnittele uudestaan palveluaktiviteetteja, vaihda palveluaktiviteettien tila, näytä ja ratkaise suunnitteluristiriitoja
 • Raportoi ja analysoi palveluaktiviteetit.
  Työskentele palvelukalenterilla, työskentele palveluaktiviteettien volyymiraportilla, henkilökohtaisten palveluaktiviteettinäyttöjen laatiminen, aktiviteettien sovellettujen raporttien laatiminen, lähetä suora sähköpostiviesti palveluaktiviteetista, konvertoi palveluaktiviteetti mahdollisuuteen, konvertoi palveluaktiviteetti tapaukseen

Microsoft Dynamics CRM 2011 Customization and Configuration

Microsoft Dynamics CRM -organisaatiorakenteen konfiguraatio

 • Hallinnoi liiketoimintayksiköitä.
  Liiketoimintayksikköjen hallinnan laatiminen, liiketoimintayksikköjen purku ja poisto, postausten siirto
 • Tunnista ja käytä Microsoft Dynamics CRM -arkkitehtuurikonsepteja. Näin sovelletaan Microsoft Dynamics CRM:ää, missä Microsoft Dynamics CRM konfiguroidaan
 • Konfiguroi järjestelmäasetukset
 • Käytä järjestelmäasetuksia Microsoft Dynamics CRM -ympäristöön
 • Hallinnoi ratkaisuja ja ominaisuuksia.
  Uuden ratkaisun laatiminen, ratkaisun komponenttien tunnistaminen, hallinnoitujen ja hallinnoimattomien ratkaisujen käyttö, hallinnoitujen ratkaisukomponenttien ominaisuuksien konfigurointi

Käyttäjien, tiimin ja turvallisuuden hallinta

 • Käytä yksikköperusteisia ja tehtäväperusteisia oikeuksia.
  Erotus kahden oikeustyyppien välillä
 • Käytä pääsytasojen viittä tyyppiä turvallisuusrooleissa.
  Erotus viiden pääsytasotyyppien välillä
 • Laadi ja konfiguroi uudet turvallisuusroolit.
  Oikeuksien ja pääsytasojen kopiointi olemassa olevista turvallisuusrooleista, turvallisuusroolien käyttäminen erityisiin liiketoimintayksikköihin, turvallisuusroolien antaminen tiimeille
 • Hallinnoi lupien mukauttamista.
  Microsoft Dynamics CRM:n mukauttamiseen tarvittavien turvallisuusoikeuksien tunnistaminen
 • Hallinnoi kenttäturvallisuusprofiileja.
  Turvallisuusprofiilien laatiminen, kenttälupien hallinnointi.
 • Laadi ja ylläpidä käyttäjätilejä Microsoft Dynamics CRM:ssä.
  Yksittäisten käyttäjien lisääminen, useiden käyttäjien lisääminen, jokaisen käyttäjälisenssimahdollisuuden ominaisuuksien tunnistaminen, käyttäjien lisääminen rooleihin
 • Laadi ja ylläpidä käyttäjätiimejä.
  Tiimien laatiminen, käyttäjien lisääminen tiimeihin.

Määritteiden ja yksiköiden mukauttaminen

 • Hallinnoi asetussarjaa.
  Asetussarjan laatiminen, asetussarjan konfigurointi, asetussarjan poisto
 • Laadi ja hallinnoi mukautettuja määritteitä.
  Määritetyypin valinta, mukaan lukien tyypit ja riippuvuudet, asiakasmääritteiden muokkaus, asiakasmääritteiden poisto, määriteturvallisuuden asettaminen
 • Laadi, konfiguroi ja poista asiakasyksiköt.
  Kertakäyttöasetusten laatiminen, niiden yksiköiden tunnistaminen, joita ei voi purkaa, käyttäjämääritellyn yksikön muuttaminen, käyttäjämääritellyn yksikön tallentaminen, tarkistukseen tarkoitettujen turvallisuusasetusten konfigurointi, jossa on pääsy käyttäjämääriteltyihin yksikköihin
 • Määritteiden ja yksiköiden ominaisuuksien konfigurointi hallinnoidussa ratkaisussa.
  Näyttönimen muuttaminen, uusien lomakkeiden laatiminen, uusien kaavioiden laatiminen, uusien näyttöjen laatiminen
 • Hallinnoi eri mukauttamistyyppejä.
 • Erotus viiden mukauttamistyyppien välillä, julkaisujen mukauttaminen, mukauttamisten uudelleenkäyttö

Suhteiden ja kytkentöjen mukauttaminen

 • Erotus tuettujen ja ei-tuettujen yksikkösuhteiden välillä.
  Suhteiden tunnistaminen, jotka voivat ketjuttaa järjestelmä- ja asiakasyksiköt.
 • Konfiguroi 1:N- ja N:N -suhteen käyttäytyminen.
  Manuaalisen N:N-suhteen laatiminen, aidon N:N-suhteen laatiminen, limittävien sääntöjen toteuttaminen
 • Laadi ja käytä kytkentöjä.
  Kytkennän lisääminen suhteeseen, käytä yhteydet suhteiden toteuttamiseen, hallinnoi liittymisiä ja suhteita

Tarkastuksen konfigurointi

 • Konfiguroi tarkastus
 • Tarkastettavien asiakirjojen tunnistaminen, tarkastuksen aktivointi, tarkastuksen asettaminen kenttätasolle, tarkastettavien yksiköiden valinta, jakojen toteuttaminen.
 • Tarkasta tiedot ja luvat.
  Tarkastuskonfigurointiluvan antaminen
 • Hallinoi tarkastuslokia.
  Tutki loki, mukautetun lomakkeen testaaminen

Lomakkeiden, näyttöjen ja kaavioiden hallinta

 • Mukauta lomakkeita.
  Sarkaimien editoiminen, osa-alueiden editoiminen, kenttien editoiminen, navigaatioalueen editoiminen, ylä- ja alatunnisteen editoiminen, alaverkon lisääminen, Web-resurssin lisääminen
 • Laadi uusi lomake.
  Päälomakkeen laatiminen, mobiililomakkeen laatiminen, esimerkkilomakkeen laatiminen, roolien kytkeminen lomakkeisiin, tilauslomakkeet, ensi- ja toissijaiset lomakkeet
 • Laadi mukautettu näyttö.
  Tiedon järjestäminen näyttöön, näytön kenttien lisääminen ja ylläpito, vakionäytön valinta
 • Laadi ja hallinnoi kaavioita.
  Kaavioiden lisääminen yksikköihin, kaaviotyyppien valinta, edistyksellisten mahdollisuuksien käyttö, kaaviomahdollisuudet, kaavioiden tuonti ja vienti

Microsoft Dynamics CRM -ratkaisun toteuttaminen

 • Toteuta, tuo ja vie ratkaisut
 • Hallinnoidut ratkaisut, ei-hallinnoidut ratkaisut, virheiden tuonti, lokien tuonti, relevanttien järjestelmäasetusten tuonti ja vienti
 • Päivitä hallinnoitu ratkaisu.
 • Ratkaisujen hallinnoitujen ominaisuuksien konfigurointi ja toteuttaminen

8 syytä, miksi kannattaa hankkia CRM 2011 Firebrand Trainingiltä:

 1. Koulutuksen ja todistuksen saaminen kestää vain 8 päivän. Meidän kanssamme saat CRM 2011 -koulutuksen ja -todistuksen ennätysajassa. Todistuksen ansaitset koulutuskeskuksessamme osana intensiivistä ja nopeutettua koulutusta.
 2. Hintaan sisältyy kaikki.Kertamaksu kattaa kaikki kurssimateriaalit, kokeet, kuljetuksen, majoituksen ja ateriat ja tarjoaa kustannustehokkaimman tavan hankkia CRM 2011 koulutus ja todistus. Ilman mitään lisäkustannuksia.
 3. Suorita tutkinto ensimmäisellä kerralla tai kertaa koulutus ilmaiseksi. Tämä on takuumme. Olemme varmoja, että läpäiset CRM 2011 -kurssin ensimmäisellä kerralla. Mutta jos näin ei käy, voit tulla takaisin vuoden kuluttua ja maksaa vain majoituksesta ja kokeista. Kaikki muu on ilmaista.
 4. Opit enemmän.Päivä perinteisen koulutuksen tarjoajan kanssa on yleensä klo 9–17, mihin sisältyy pitkä lounastauko. Firebrand Trainingiltä saat vähintään 12 tuntia päivässä keskittynyttä ja häiriötöntä laatukoulutusaikaa opettajasi kanssa.
 5. Opit CRM 2011 nopeammin. Yhdistämme 3 eri oppimistyyliä (visuaalisen|kuuloon perustuvan|kosketukseen perustuvan) tarjotaksemme materiaalin tavalla joka varmistaa, että opit nopeammin ja helpommin.
 6. Opiskelet huippujen kanssa.Olemme kouluttaneet ja sertifioineet 134.561 ammattilaista ja olemme kumppaneita kaikkien alan suurien nimien kanssa ja olemme saaneet lukuisia palkintoja, mm. Microsoftin Danmarki Vuoden koulutuspartneri 2010, 2011, 2012 ja 2013, Institue of IT Trainingin ”Training Company of the Year 2006, 2007, 2008” Englannissa, ISC(2):n ”Highest Performing Affiliate of the Year 2009 & 2010 – EMEA” sekä EC-Councilin ”Accredited Training Centre of the Year 2010 og 2011”, ”Newcomer of the Year 2011” ja ”Instructors Circle of Excellence”.
 7. Opit enemmän kuin pelkän teorian. Olemme kehittäneet CRM 2011 kurssia edelleen käyttämällä laboratorioita, esimerkkitapauksia ja harjoittelukokeita varmistaaksemme, että osaat soveltaa uutta tietoa työympäristöön.
 8. Opit parhailta. Ohjaajamme CRM 2011 kurssilla ovat alan parhaita. He tarjoavat ainutlaatuisen yhdistelmän asiantuntemusta, kokemusta ja intohimoa opetukseen.

Kokeet

Valmistamme sinut seuraaviin kokeisiin ja testaamme tietosi niissä:

 • Tutkinto MB2-866: Microsoft Dynamics CRM 2011 Customization and Configuration
 • Tutkinto MB2-867: Microsoft Dynamics CRM 2011 Installation and Deployment
 • Tutkinto MB2-868: Microsoft Dynamics CRM 2011 Applications
Tutkinto MB6-866: Microsoft Dynamics CRM 2011 - Customization and Configuration

Tämä sertifiointitutkinto mittaa kykysi ymmärtää ja selittää kuinka mukautetaan ja konfiguroidaan Microsoft Dynamics CRM 2011, mukaan lukien Microsoft Dynamics CRM -organisaatiorakenteen konfiguraatio, käyttäjien, tiimien ja turvallisuuden hallinta, määritteiden ja yksiköiden mukauttaminen, suhteiden ja kytkentöjen mukauttaminen, tarkastuksen konfigurointi, lomakkeiden, näyttöjen ja kaavioiden hallinta, sekä Microsoft Dynamics CRM -ratkaisun toteuttaminen.

Tutkinnon aiheet:

 • Microsoft Dynamics CRM -organisaatiorakenteen konfiguraatio
 • Käyttäjien, tiimien ja turvallisuuden hallinta
 • Määritteiden ja yksiköiden mukauttaminen
 • Suhteiden ja kytkentöjen mukauttaminen
 • Tarkastuksen konfiguraatio
 • Lomakkeiden, näyttöjen ja kaavioiden hallinta
 • Microsoft Dynamics CRM –ratkaisun toteuttaminen
Tutkinto MB6-867: Microsoft Dynamics CRM 2011 - Installation and Deployment

Tämä sertifiointitutkinto mittaa kykysi ymmärtää ja selittää kuinka asennetaan ja toteutetaan Microsoft Dynamics CRM 2011, mukaan lukien asennuksen suunnittelu, Microsoft Dynamics CRM palvelimen asennus, Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router:n asennus ja toteuttaminen, Microsoft Dynamics CRM 2011 -asiakkaan asennus ja toteuttaminen Microsoft Office Outlook:iin, Microsoft Dynamics CRM 2011:n konfigurointi sekä Microsoft Dynamics CRM 2011:n päivitys ja uudelleen asennus.

Tutkinnon aiheet:

 • Asennuksen suunnittelu
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 -palvelimen asennus.
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router:n asennus ja toteuttaminen.
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 -asiakkaan asennus ja toteuttaminen Outlook:iin
 • Microsoft Dynamics CRM:n konfiguraatio
 • Päivitys Microsoft Dynamics CRM 2011:een ja sen udelleen asennus

Tutkinto MB6-868: Microsoft Dynamics CRM 2011- Applications

Tämä sertifiointitutkinto mittaa kykysi ymmärtää ja selittää kuinka Microsoft Dynamics 2011 -ohjelmistoja käytetään, ylläpidetään ja tuetaan, mukaan lukien Microsoft Dynamics 2011:n markkinointiautomatisointiohjelmistojen hallinta, Microsoft Dynamics 2011:n myyntiohjelmistot, Microsoft Dynamics 2011:n palvelunohjausohjelmistot ja Microsoft Dynamics 2011;n palvelunsuunnitteluohjelmistot.

Tutkinnon aiheet:

 • Microsoft Dynamics CRM:n markkinointiautomatisointiohjelmistojen hallinta
 • Microsoft Dynamics CRM:n myyntiohjelmistojen hallinta
 • Microsoft Dynamics CRM:n palvelunohjausohjelmistojen hallinta
 • Microsoft Dynamics CRM:n palvelunsuunnitteluohjelmistojen hallinta

Sisältö

Firebrand tarjoaa huippulaatuista koulutusta täydellisessä koulutuspaketissa, joka on erityisesti suunniteltu opiskelijoidemme tarpeita ja mukavuutta ajatellen. Huolehdimme kaikista yksityiskohdista, jotta voit keskittyä yksinomaan opinto- ja sertifiointitavoitteisiisi.

Kurssi- ja sertifiointiohjelmiemme sisältö

 • Käytännöllisesti suuntautunut opetus, jossa hyödynnetään (luento | laboratorio | arviointi) -metodeitamme
 • Kattavat opinto- ja kurssimateriaalit – sovitamme perinteiset opinto-ohjelmat nopeutetun opiskelun vaatimuksiin.
 • Täysin opettajan ohjaama ohjelma ja 24 tunnin pääsy opetustiloihin, laboratorioon ja vapaa-ajan tiloihin.
 • Kokeet ja testit paikan päällä koulutuskeskuksessamme.
 • Majoitus, ateriat, juomat ja välipalat.
 • Todistustakuu – koska olemme varmoja, että läpäiset ensimmäisellä kerralla, tarjoamme ehdottoman takuun, että saat todistuksesi. Sinulla on oikeus tulla takaisin niin usein kuin haluat vuoden aikana ja maksat vain majoituksesta ja kokeista – kaikki muu on ilmaista.
 • Kuljetukset lähimmältä lentokentältä/asemalta ennen kurssia ja takaisin kurssin jälkeen.

Vaatimukset

Osallistujat, jotka suorittavat Microsoft Dynamics CRM 2011-kurssimme menestyksellisesti täyttävät seuraavat vaatimukset:

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 usage, and of solving real-world business problems by using Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Microsoft Office
 • Windows operating systems
 • Windows Internet Explorer
 • The Customer Relationship Management process
 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2008 R2, Active Directory
 • Claims-based authentication using ADFS 2.0
 • IIS
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft SQL Server database administration
 • Microsoft Outlook.

Oletko valmis hankkimaan todistuksen ennätysajassa?

Haastattelemme kaikkia kurssille hakevia heidän teknisestä taustastaan, tutkinnoistaan ja todistuksistaan sekä selvitämme yleisen soveltuvuuden. Jos läpäiset tämän seulan, se tarkoittaa, että mahdollisuutesi läpäistä kurssi ovat erittäin hyvät.

Firebrand Training tarjoaa syventävän koulutusympäristön. Sinun on oltava sitoutunut kurssiin. Edellä mainitut vaatimukset ovat ohjeellisia, mutta monilla opiskelijoilla, joilla on vähemmän kokemusta, on muuta taustaa tai lahjoja, jotka mahdollistavat heidän menestyksensä Firebrand Trainingin nopeutetussa koulutuksessa.

Jos et ole varma, täytätkö vaatimukset, soita numeroon 09 - 31 587 431 ja puhu neuvojamme kanssa. Tämä voi auttaa sinua opintosuunnitelman laatimisessa.

Arvioinnit

Olemme kouluttaneet kymmenen vuoden aikana yli 134.561 opiskelijaa. Heitä kaikkia on pyydetty arvioimaan pikakurssimme. Tällä hetkellä 96,40% on sitä mieltä, että Firebrand on ylittänyt heidän odotuksensa:

"Good course. Good trainer. Good Food. Okay digs. That about sums it up. "
I.A. (4/8/2013 (Sunnuntai) - 11/8/2013 (Sunnuntai))

"Long hours, in-depth, thoroughly worthwhile. "
Anonyymi (4/8/2013 (Sunnuntai) - 11/8/2013 (Sunnuntai))

"Very intense, not for everyone, but a fantastic introduction to the product. "
J.Y, Capgemini. (4/8/2013 (Sunnuntai) - 11/8/2013 (Sunnuntai))

"Great content, great trainer, great facilities. Very hard and intense course but very enjoyable and worthwhile."
Neil Marlowe, Microtrading Ltd. (19/5/2013 (Sunnuntai) - 26/5/2013 (Sunnuntai))

"Super intense but really worth while. So please I have sat this with Firebrand, its been a great experience and the knowledge will be invaluable. Thanks"
Anthony Bowman, By The Bridge. (19/5/2013 (Sunnuntai) - 26/5/2013 (Sunnuntai))

Kurssipäivämäärät

Alkaa

Loppuu

Saatavuus

Sijainti

Rekisteröidy

19/2/2024 (Maanantai)

26/2/2024 (Maanantai)

Päättynyt - Jätä palautetta

-

 

24/6/2024 (Maanantai)

1/7/2024 (Maanantai)

Odotuslista

Maanlaajuinen

 

5/8/2024 (Maanantai)

12/8/2024 (Maanantai)

Rajoitettu määrä paikkoja

Maanlaajuinen

 

16/9/2024 (Maanantai)

23/9/2024 (Maanantai)

Paikkoja saatavilla

Maanlaajuinen

 

28/10/2024 (Maanantai)

4/11/2024 (Maanantai)

Paikkoja saatavilla

Maanlaajuinen

 

9/12/2024 (Maanantai)

16/12/2024 (Maanantai)

Paikkoja saatavilla

Maanlaajuinen

 

Uusimmat arvostelut opiskelijoiltamme