Oracle - Certified Professional Java SE 7 Programmer Certification (OCPJP)

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 3 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

26/9/2022 (Måndag)

Overview

This accelerated Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 Programmer certification course will teach you advanced skills in the Java programming language. Used by over 9 million web developers worldwide and run by 97% of enterprise desktops, it is one of the most recognised and popular programming languages, especially for businesses.

You’ll build upon your existing Java skills to become an expert in Java. You’ll learn to use the core Application Programming Interfaces (API) as well as the latest JDK 7 Technology and the NetBeans Integrated Development Environment (IDE). With these Java skills you’ll be able to design object-oriented applications. Topics you’ll cover include:

 • Creating full-bodied and high-performance Java applications
 • Using standard SQL queries to write database applications
 • Developing applications that manipulate files and directories

After getting certified, the advanced applications and programs you’ll be able to create will boost productivity and collaboration for users.

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din OCP Java Programmer hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din OCP Java Programmer kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar OCP Java Programmer certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig OCP Java Programmer snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 124.229 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat OCP Java Programmerkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Benefits

Who will the Course Benefit?

The course is aimed at Java Programmers wishing to maximizing their potential and move their Java career forward. With 3 billion devices running Java worldwide, the world's top companies rely on experienced Java Programmers to build and maintain these critical applications. Because of the prevalence of Java, there is a continued demand for well-trained, highly-skilled Java programmers to create and maintain critical applications.

Curriculum

Java SE 7

Java Platform Overview

 • Introductions
 • Course Schedule
 • Java Overview
 • Java Platforms
 • OpenJDK
 • Licensing
 • Java in Server Environments
 • The Java Community Process

Java Syntax and Class Review

 • Simple Java classes
 • Java fields, constructors and methods
 • Model objects using Java classes
 • Package and import statements

Encapsulation and Polymorphism

 • Encapsulation in Java class design
 • Model business problems with Java classes
 • Immutability
 • Subclassing
 • Overloading methods
 • Variable argument methods

Java Class Design

 • Access modifiers: private, protected and public
 • Method overriding
 • Constructor overloading
 • The instanceof operator
 • Virtual method invocation
 • Polymorphism
 • Casting object references
 • Overriding Object methods

Advanced Class Design

 • Abstract classes and type generalisation
 • The static and final modifiers
 • Field modifier best practices
 • The Singleton design pattern
 • Designing abstract classes
 • Nested classes
 • Enumerated types

Inheritance with Java Interfaces

 • Java Interfaces
 • Types of Inheritance
 • Object composition and method delegation
 • Implementing multiple interfaces
 • The DAO design pattern

Generics and Collections

 • Generic classes and type parameters
 • Type inference (diamond)
 • Collections and generics
 • List, set and Map
 • Stack and Deque

String processing

 • String manipulation with StringBuilder and StringBuffer
 • Essential String methods
 • Text parsing in Java
 • Input processing with Scanner
 • Text output and formatting
 • Regular expressions with the Pattern and Matcher classes

Exceptions and Assertions

 • Exceptions categories
 • Standard Java Exception classes
 • Creating your own Exception classes
 • Using try-catch and the finally clause
 • Using try-with-resources and the AutoCloseable interface
 • The multi-catch feature
 • Best practices using exceptions
 • Assertions

I/O Fundamentals

 • I/O using Java
 • Reading the console input stream
 • Writing to the console
 • Using I/O Streams
 • Chaining I/O Streams
 • Channel I/O
 • Reading and writing objects using Serialisation

File I/O with NIO 2

 • The Path interface
 • The Files class
 • Directory and File operations
 • Managing file system attributes
 • Reading, writing, and creating files
 • Watching for file system changes

Threading

 • Operating system task scheduling
 • Recognising multithreaded environments
 • Creating multi-threaded solutions
 • Sharing data across threads
 • Synchronisation and Deadlock
 • Immutable objects

Concurrency

 • Creating Atomic variables
 • Using Read-Write Locks
 • Thread-safe collections
 • Concurrenct synchronisers (Semaphore, Phaser, and others)
 • Executors and ThreadPools to concurrently schedule tasks
 • Parallelism and the Fork-Join framework

Database Application with JDBC

 • Layout of the JDBC API
 • JDBC divers
 • Queries and results
 • PreparedStatement and CallableStatement
 • Transactions
 • RowSet 1.1 RowSetProvider and RowSetFactory
 • The DAO Pattern and JDBC

Localisation

 • Advantages of localisation
 • Defining locale
 • Read and set locale using the Locale object
 • Resource bundles
 • Format messages, dates and numbers

Exam Track

You will sit the Java SE7 Programmer II (1ZO-804) Exam which leads to the Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer certification (OCPJP) at the Firebrand Training Centre, covered by your Certification Guarantee.

This exam is 150 minutes in duration, consisting of 65 multiple choice questions. The passing score is 65%.

What's Included

Included:

 • Official Firebrand courseware

Prerequisites

To be able to sit this accelerated course, you need to have passed the The Java Standard Edition Java SE 7 Programmer I (1Z0-803) Exam which leads to the Oracle Certified Associate (OCA), Java SE 7 certification

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 124.229 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,62% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Training overall is great and useful, instructor was very knowledgeable and professional."
Alex Edwards, CoreFiling Limited. (18/10/2021 (Måndag) till 20/10/2021 (Onsdag))

""
Anonym (18/11/2019 (Måndag) till 20/11/2019 (Onsdag))

"Really enjoyed the experience and learned a lot of new skills. So thank you Firebrand."
M.A.. (18/11/2019 (Måndag) till 20/11/2019 (Onsdag))

"Good food, good training, could improve by using less disposable cups and offer mugs instead."
Liam Coleman, IBM. (4/11/2019 (Måndag) till 6/11/2019 (Onsdag))

"I found the course interesting and the content was delivered well."
R.B.. (4/11/2019 (Måndag) till 6/11/2019 (Onsdag))

Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

23/5/2022 (Måndag)

25/5/2022 (Onsdag)

Avslutad - Lämna feedback

-

 

26/9/2022 (Måndag)

28/9/2022 (Onsdag)

Väntelista

Rikstäckande

 

7/11/2022 (Måndag)

9/11/2022 (Onsdag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

19/12/2022 (Måndag)

21/12/2022 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

30/1/2023 (Måndag)

1/2/2023 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

13/3/2023 (Måndag)

15/3/2023 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste recensioner från våra studenter