SQL Utbildning

Lär dig designa, utveckla och upprätthålla nästa våg av cloud-ready databaser 50% snabbare, och dokumentera din kunskap om SQL med den officiella Microsoft certifieringen. Som exempel får du en Microsoft MCSE: Business Intelligence certifiering på bara 6 dagar. Det är bara en vecka borta från kontoret i stället för de 12 dagar som det tar på en vanlig kurs.

SQL kunskap är ovärderligt om du arbetar med databassystem. Få din MCSA: SQL Server certifiering och bli en relevant kandidat till tjänster som till exempel databasutvecklare eller databasanalytiker.

Bli certifierad

Har du redan en MCSA? Dokumentera din kunnighet inom avancerad SQL med Microsoft’s samlade MCSE certifieringar och dokumentera dina färdigheter inom utveckling och administration av datalösningar på enterprisenivå, både lokalt och i cloud miljöer.

Välj din SQL kurs nedan:

Hot Course

Microsoft Certified Azure Database Administrator Associate

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Administering SQL Server 2012/14 Databases

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012/14

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft IT Service Management with System Center Service Manager

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSA: Azure Database Development

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSA: BI Reporting

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSA: Data Engineering with Azure

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSA: Microsoft Dynamics 365 for Operations

8 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSA: SQL Server

9 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSA: SQL Server & MCSE: Business Intelligence

15 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSA: SQL Server & MCSE: Data Platform

15 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Administration

6 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development

6 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSE: Business Intelligence (SQL Server)

6 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Windows Server 2016)

15 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSE: Data Management and Analytics

8 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSE: Data Management and Analytics (Developing SQL Server Databases)

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSE: Data Management and Analytics (Implementing Data Models with SQL Server)

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSE: Data Management and Analytics (SQL Server Data Solutions)

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSE: Data Platform (SQL Server)

6 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCTS / MCITP Business Intelligence Developer SQL Server 2008

8 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCTS / MCITP Database Administrator 2005

6 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCTS / MCITP Database Administrator 2008

7 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCTS / MCITP Database Developer 2005

6 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCTS / MCITP Database Developer 2008

6 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCTS SQL Server 2005

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCTS SQL Server 2005 Business Intelligence

6 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCTS SQL Server 2008 Business Intelligence Development and Maintenance

6 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCTS SQL Server 2008 Implementation and Maintenance

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MTA Database Fundamentals

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MTA Software Development Fundamentals

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Querying SQL Server

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Updating Your Skills to SQL Server 2017

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Updating Your SQL Server Skills to Microsoft SQL Server 2014

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Upgrade to MCSA SQL Server

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Upgrading to MCSA: SQL Server 2016 Business Intelligence Development

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Upgrading to MCSA: SQL Server 2016 Database Administration

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Upgrading to MCSA: SQL Server 2016 Database Development

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL

2 Dagar

Kurspriser