Microsoft - Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 3 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

20/9/2022 (Tisdag)

Översikt

Få en expertförståelse för Microsoft Azure och lär dig om planeringen, implementeringen och hanteringen av Virtual Machines och Networks.

På den här utbildningen i Microsoft Specialist: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions kommer du lära dig hur du flyttar över eran existerande on-premise-infrastruktur till Microsoft Azure.

Få din utbildning och certifiering i Microsoft Specialist: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions på bara 3 dagar och lär dig mer än du kunnat föreställa dig.

Våra kurser undervisas av moln-specialister och du kommer att lära dig mer än bara det som krävs för certifieringen. Du kommer att använda dig av Microsoft Official Curriculum (MOC) och övingsprov. Du kommer även att använda dig av Firebrands unika Lecture | Lab | Review-teknik, vilken kommer att ge dig en fördjupning i ämnen som:

 • Planera och skapa Azure virtual machines
 • Konfigurera, hantera och övervaka Azure vitual machines för att optimera tillgänglighet och tillförlitlighet
 • Implementera, hantera, backa upp och övervaka storage-lösningar
 • Planera och implementera data-tjänster baserade på SQL
 • Använda och konfigurera hemsidor
 • Publicera innehåll genom CDNs
 • Integrera on-premises Windows Ad med Azure AD

Vi på Firebrand vet att din tid är värdefull. Därför ger vi dig möjligheten att få din utbildning och certifiering för Microsoft Specialist på bara 3 dagar. Vi ger dig de bästa förutsättningarna för att lära.

Med oss vid din sida som uppmuntrar och guidar dig på vägen, kan du ta del av 3 intensiva, fokuserade dagar av kvalitativt lärande i en distraktionsfri miljö. Din erfarna instruktör använder Firebrands unika, accelererade inlärningsmetoder som inkluderar vår exklusiva lecture-/lab-/review-metodik med exempel från verkligheten som ger dig bästa möjliga förutsättningar att lära och bibehålla din kunskap samt att framgångsrikt klara din certifiering.

Att genomföra din utbildning i Microsoft Specialist: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions hos Firebrand innebär att:

 • Du får fler utbildningstimmar per dag, vilket ger dig möjligheten att bli utbildad och certifierad snabbare och mer kostnadseffektivt än hos någon annan utbildningsleverantör
 • Du erhåller utbildning från en av de mest kvalificerade instruktörerna i världen
 • Du kan uteslutande fokusera på din inlärning i vår distraktionsfria miljö
 • Du får gedigen support på plats och tillgång till klassrum dygnet runt
 • Priset du betalar innefattar ett allt-inkluderat-paket och täcker allt kursmaterial, examen, boende, mat, transportservice, m.m.
 • Din certifieringsgaranti ger dig möjlighet att genomföra kursen igen utan extra kostnad om du inte klarar din certifiering på första försöket. Du betalar endast för boende och eventuella labbar och examen

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Implementing Microsoft Azure hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Implementing Microsoft Azure kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Implementing Microsoft Azure certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Implementing Microsoft Azure snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 125.505 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Implementing Microsoft Azurekursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Du lär dig

We have designed our course material in the way that best prepares you to learn and pass your Exams.

 

Module 1: Introduction to Azure 

This module provides you with a high level introduction to Microsoft Azure. 

 • Cloud Technology Overview 
 • Microsoft Azure 
 • Azure Portals 
 • Managing Azure with Windows PowerShell 

Lab: Introduction to Azure 

 • Navigating the Portals 
 • Installing and Using Windows Azure PowerShell 
 • Planning Hosting in Azure 

After completing this module, students will be familiar with: 

 • Cloud technology. 
 • Microsoft Azure. 
 • The Azure Portals. 
 • Managing Azure with Windows PowerShell. 

Module 2: Implementing and Managing Virtual Networks 

Learn how to Implement Virtual Networks, why they are important and how to manage them post-implementation. 

 • Planning Virtual Networks 
 • Administering Virtual Networks 
 • Inter-Site Connectivity 

Lab: Implementing and Managing Virtual Networks 

 • Designing the Sub-Nets 
 • Creating the Virtual Network 
 • Connecting the Virtual Networks 
 • Validating Connectivity 
 • Configuring a Point-to-Site VPN 

After completing this module students will be able to: 

 • Plan for Virtual Networks 
 • Create a Virtual Network. 
 • Administer Virtual Networks. 
 • Configure Point-to-Site VPNs. 

Module 3: Implement Virtual Machines 

You will learn how to plan and implement virtual machines, including use of the Microsoft Assessment and Planning (MAP) for Azure toolkit. You'll also discover the differences between on-premise and Azure virtual machines, and of different ways to implement VMs. 

 • Planning Virtual Machine Workloads 
 • Using the Microsoft Assessment and Planning Toolkit for Azure 
 • Creating Virtual Machines 

Lab: Implementing Virtual Machines 

 • Planning Virtual Machines 
 • Deploying Windows Virtual Machines 
 • Deploying Linux Virtual Machines 

After completing this module students will be able to: 

 • Plan and implement virtual machines. 
 • Use the Microsoft Assessment and Planning (MAP) for Azure toolkit. 
 • Understand the differences between on-premise and Azure virtual machines. 
 • Implement VMs in different ways. 

Module 4: Managing Virtual Machines 

Having previously learnt how to implement virtual machines you will now learn how to manage these machines. 

 • Configuring Virtual Machines 
 • Managing and Monitoring Virtual Machines 

Lab: Managing Virtual Machines 

 • Configuring Virtual Machine Storage 
 • Exploring Availability 

After completing this module, students will be able to: 

 • Configure Virtual machines. 
 • Manage Virtual Machines. 
 • Monitor Virtual Machines. 

Module 5: Implementing Websites 

Learn how to plan for website deployment, covering different levels of website and differing deployment models. You will then learn how to deploy a website, configure the site, monitor the performance, what Webjobs are and how to use them, and finally, what Traffic Manager is and how it is used. 

 • Planning for Website Deployment 
 • Deploying Websites 
 • Configuring Websites 
 • Monitoring Websites and WebJobs 
 • Traffic Manager 

Lessons 

 • Planning for Website Deployment 
 • Deploying Websites 
 • Configuring Websites 
 • Monitoring Websites and WebJobs 
 • Traffic Manager 

Lab: Implementing Websites 

 • Creating Websites 
 • Deploying a Website 
 • Managing Websites 
 • Implementing Traffic Manager 

After completing this module, students will be able to: 

 • Explain the different types of website available and when to use them. 
 • Understand the different deployment options, and be able to use them to deploy a website 
 • Configure websites 
 • Monitor websites 
 • Create and deploy Webjobs 
 • Understand and use Traffic Manager 

Module 6: Planning and Implementing Storage 

Look at types of storage, how to choose/plan storage, storage accounts, and affinity groups. You will learn how implement BLOBs and azure files, recovery services and backup, diagnostics, monitoring, and analytics. 

 • Planning Storage 
 • Implementing and Managing Storage 
 • Backing up and Monitoring Storage 

Lab: Planning and Implementing Storage 

 • Creating and Configuring Storage 
 • Using Azure File Storage 
 • Protecting Data with Azure Backup 

After completing this module, students will be able to: 

 • Identify different types of storage and when to use each one. 
 • Implement BLOBs and Azure files. 
 • Protect their data using recovery services and backup 
 • Monitor their storage, and about the analytics available to help with this task. 

Module 7: Planning and Implementing Data Services 

You will look at the differences between SQL databases on-premise and Azure SQL databases. Learn how to implement Azure SQL databases, how to migrate data to SQL Azure, how to monitor the databases once created in Azure and about business continuity using database copy and export, Self-service restore and Geo-replication. 

 • Data Services in Microsoft Azure 
 • Implementing Azure SQL Database 
 • Managing Azure SQL Database Security 
 • Monitoring Azure SQL Database 
 • Managing Azure SQL Database Business Continuity 

Lab: Planning and Implementing Data Services 

 • Configuring Azure SQL Database 
 • Migrating a Database to SQL Database 
 • Restoring a Database 

At the end of this module students will be able to: 

 • Understand the differences in using SQL Azure databases and how to migrate their data to them. 
 • Keep their data secure in SQL Azure. 
 • Monitor their SQL Azure databases and recover data should it be required for business continuity. 

Module 8: Implementing Cloud Services and Mobile Services 

In this module you will look at cloud services and how they compare to VM and website execution models. You'll demonstrate knowledge of Web roles and worker roles and learn about deploying and configuring cloud services. 

 • Planning for Cloud Service Deployment 
 • Deploying Packages 
 • Configuring Cloud Services 
 • Implementing Mobile Services 
 • Monitoring and Diagnostics 

Lab: Implementing Cloud Services 

 • Deploying a Cloud Service 
 • Configuring Cloud Services Networking 
 • Monitoring Cloud Services 

After completing this module, students will be able to: 

 • Understand what a cloud service is, how it is deployed and configured. 
 • Understand what a mobile service is, how it is deployed and configured. 
 • Monitor and diagnose issues with the services. 

Module 9: Implementing Content Delivery Networks and Media Services 

Learn what a content delivery network is and how to implement one. You will then look at Azure Media Services, and how to utilize media in Azure. 

 • Implementing Azure Content Delivery Networks 
 • Publishing Content with Azure Media Services 

Lab: Implementing Content Delivery Networks and Cloud Services 

 • Configuring a Content Delivery Network 
 • Adding Content to the Source Service 
 • Creating a Media Services Account and Upload Content 
 • Publishing and Scaling Media Content 
 • Accessing Content Delivery Network and Media Services Content 

After completing this module, students will be able to: 

 • Explain what a content delivery network is and why they would want to use one. 
 • Implement a content delivery network and attach media to it 
 • Create a media account and be able to load and manage data within the account. 

Module 10: Implementing Azure Active Directory 

Learn how to implement Azure Active directory and manage users. You will also learn about adding customer domains, at multi-factor authentication and at application integration with Azure active Directory. Finally you will learn about the features and benefits offered by Azure Active Directory Premium. 

 • Creating and Managing Azure Directories 
 • Configuring Application Integration with Azure Active Directory 
 • Overview of Azure Active Directory Premium 

Lab: Implementing Azure Active Directory 

 • Administering Active Directory 
 • Configuring Single Sign-On 

After completing this module, students will be able to: 

 • Implement and configure Azure Active Directory, including the use of multi-factor authentication and single sign-on. 
 • Have an understanding of Azure Active Directory premium and the benefits it offers above the standard package. 

Module 11: Managing Active Directory in a Hybrid Environment 

Manage Active Directory in a Hybrid environment, extend the on-premises active directory into the cloud and manage Office 365 users.Plus, learn about Directory Synchronization (Dir Synch) and federation (AD FS). 

 • Extending On-Premises Active Directory into Azure 
 • Directory Synchronization 
 • Implementing Federation 

Lab: Managing an Active Directory Hybrid Environment 

 • Determining Integration Requirements 
 • Synchronizing Directories 

After completing this module, students will be able to: 

 • Extend their on-premises active directory to Azure 
 • Implement Dir Synch and/or AD FS and to understand which is appropriate in a given situation. 

Module 12: Implementing Automation 

You will be introduced to automation and the components. You'll look at PowerShell Workflows, particularly the move from PowerShell scripts to workflows and then move onto managing automation through creating and publishing runbooks, creating and scheduling jobs and monitoring job execution. 

 • Overview of Automation Components 
 • PowerShell Workflows 
 • Managing Automation 

Lab: Implementing Automation 

 • Configuring Automation Accounts 
 • Creating Runbooks 

After completing this module, students will be able to: 

 • Understand the various automation components and know when and how to use them. 
 • Create PowerShell workflows and runbooks for use in automating their environment.

Certifiering

Som en del av din kurs blir du förberedd för, och kommer även att på plats hos oss genomföra, följande examen som även omfattas av din certifieringsgaranti:

 • Microsoft Exam 70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Vad ingår?

Du får följande Microsoft Official Curriculum (MOC):

 • Kurs 20533D: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Förkunskaper

De som deltar i våra kurser kommer från olika bakgrunder och har olika erfarenheter.

För att se till att du har de bästa möjligheterna att dra nytta av kursen finns vi tillgängliga för att diskutera dina målsättningar och allmänna förväntningar på ditt lärande och dina resultat.

Utöver arbetslivserfarenhet, måste du också ha förståelse för:

 • On-premises virtualization technologies inklusive: virtual machines, virtual networking och virtual hard disks
 • Nätverks-konfigurering inklusive: TCP/IP, DNS, virtual private networks, brandväggar och encryption technologies
 • Hemsidor inclusive: skapa, konfigurera, övervaka och använda en hemsida på Internet Information Services (IIS)
 • Active Directory-koncept inklusive: Domäner, Forests, Domän-controllers, replication, Karberos pch LDAP
 • Databas-koncept inklusive: Tables, queries, Structured Language (SQL) och databas-schemas
 • Resilience och disaster recovery inklusive: backup och restore operations

Att ha slutfört MCSA: Windows Server 2012- eller 10979 Azure Essentials-utbildningen uppfyller också förkunskaps-kraven.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 125.505 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,60% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Great way to study in an intensive learning environment without the distractions often attributed to E Learning."
Daniel Middleditch, React Computer Partnership. (1/12/2018 (Lördag) till 3/12/2018 (Måndag))

"Great way to study in an intensive learning environment without the distractions often attributed to E Learning."
Daniel Middleditch, React Computer Partnership. (1/12/2018 (Lördag) till 3/12/2018 (Måndag))

"Great course, and really engrossing way to learn."
Ben Lewis, Kagool. (14/11/2018 (Onsdag) till 16/11/2018 (Fredag))

"The trainer was very high calibre."
Anonymous. (14/11/2018 (Onsdag) till 16/11/2018 (Fredag))

"It was great"
Anonymous, ADVETI. (13/10/2018 (Lördag) till 15/10/2018 (Måndag))

Kursdatum

Microsoft - Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

21/6/2022 (Tisdag)

23/6/2022 (Torsdag)

Avslutad - Lämna feedback

 

20/9/2022 (Tisdag)

22/9/2022 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

8/11/2022 (Tisdag)

10/11/2022 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

Senaste recensioner från våra studenter