Our UK training centre is reopening in June. Learn more about it on our blog.

Microsoft MCSE: Core Infrastructure (Securing Windows Server 2016)

- Bara 4 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

On this 4 day accelerated MCSE: Core Infrastructure (Securing Windows Server 2016) course, you will learn technologies and methods for hardening server environments and securing virtual machine infrastructures.

This course is 33% faster than traditional courses. This means you’ll get back to the office sooner, ready to apply your new skills.

This course starts by emphasising the importance of assuming network breaches have already occurred. It then teaches you how to protect administrative credentials and rights through:

Läs mer...

 • Mitigating malware threats
 • Identifying security issues through auditing and Windows Server features such as Advanced Threat Analysis
 • Securing your virtualisation platform
 • Using new deployment options such as Nano Server and containers to enhance security
 • Protecting access to files using encryption control
 • Enhancing your network security

In preparing you for the exam, you’ll also cover the protection of Active Directory and identity infrastructure and threat detection solutions. In addition, the exam covers threat detection solutions, such as auditing, implementing Advanced Threat Analytics (ATA), the understanding of Operations Management Suite (OMS) Solutions and workload-specific security.

Your increased skills will allow you to return to work with a holistic and well-developed understanding of how to improve the security of your IT-infrastructure.

Firebrand are a Microsoft Learning Partner. This means you’ll get Microsoft’s Official Curriculum (MOC), delivered by our experienced Microsoft Certified Trainers (MCT). Learning through our unique Lecture | Lab | Review technique means you’ll be exposed to both practical and theoretical tasks. This will help you learn and retain information easier.

You’ll be prepared for and sit your exam at the Firebrand Training Centre. This is covered by your Certification Guarantee.

This course is an elective for MCSE: Cloud Platform and Infrastructure certification.

This course is aimed at IT professionals who need to administer Windows Server 2016 and work with networks that are configured as Windows Server domain-based environments, with access to the Internet and cloud services.

Se Benefits...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Securing Windows Server hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 4 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Securing Windows Server kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Securing Windows Server certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Securing Windows Server snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 75.618 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Securing Windows Serverkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

You’ll get certified 33% faster: This means you’ll be able to return to the office sooner and put your new skills and knowledge into practice.

Microsoft Official Curriculum (MOC): As a Microsoft Learning Partner, we only offer official Microsoft curriculum. This means the content will be the most current and up-to-date available.

Microsoft Certified Trainers (MCT): You’ll learn from Microsoft certified trainers that boast years of industry experience. This experience will be used to provide relevant real-world examples and ultimately enrich your learning experience.

Se Curriculum...

MOC 20744C: Securing Windows Server 2016

Module 1: Attacks, breach detection, and Sysinternals tools

In this module, you’ll learn about breach detection, attack types and vectors, cybercrime, and how you can analyse your system’s activity by using the Sysinternals tool suite.

Lessons

 • Understanding attacks
 • Detecting breaches
 • Examining activity with the Sysinternals tool

Lab: Basic breach detection and incident response strategies

 • Identifying attack types
 • Exploring the Sysinternals tools

After completing this course, you’ll be able to:

 • Describe breach detection
 • Describe how to detect a breach by using the Sysinternals tools

Module 2: Protecting credentials and privileged access

This module explains how you can configure user rights and security options, protect credentials by using credential guard, implement privileged-access workstations, and manage and deploy a local administrator-password solution so that you can manage passwords for local administrator accounts.

Lessons

 • Understanding user rights
 • Computer and service accounts
 • Protecting credentials
 • Privileged-Access Workstations and jump servers
 • Local administrator-password solution

Lab: Implementing user rights, security options, and group-managed service accounts

 • Configuring security options
 • Configuring restricted groups
 • Delegating privileges
 • Creating and managing group managed service accounts (MSAs)
 • Configuring the Credential Guard feature
 • Locating problematic accounts

Lab: Configuring and deploying LAPs

 • Installing and configuring LAPs
 • Deploying and testing LAPs

After completing this module, you’ll be able to:

 • Understand user rights
 • Describe computer and service accounts
 • Help protect credentials
 • Understand privileged-access workstations and jump servers
 • Understand how to use a local administrator-password solution

Module 3: Limiting administrator rights with Just Enough Administration

This module explains how to deploy and configure Just Enough Administration (JEA).

Lessons

 • Understanding JEA
 • Verifying and deploying JEA

Lab: Limiting administrator privileges with JEA

 • Creating a role-capability file
 • Creating a session-configuration file
 • Creating a JEA endpoint
 • Connecting and testing a JEA endpoint
 • Deploying a JEA configuration to another computer

After completing this module, you’ll be able to:

 • Understand JEA
 • Verify and deploy JEA

Module 4: Privileged access management and administrative forests

This module explains the concepts of Enhanced Security Administrative Environment (ESAE) forests, Microsoft Identity Manager (MIM), and Just In Time (JIT) Administration, or Privileged Access Management.

Lessons

 • ESAE forests
 • Overview of Microsoft Identity Manager
 • Overview of JIT administration and PAM

Lab: Limiting administrator privileges with PAM

 • Layered approach to security
 • Configuring trust relationships and shadow principals
 • Requesting privileged access
 • Managing PAM roles

After completing this module, you’ll be able to:

 • Understand ESAE forests
 • Understand MIM
 • Understand JIT administration and PAM

Module 5: Mitigating malware and threats

This module explains how to configure the Windows Defender, AppLocker, and Device Guard features.

Lessons

 • Configuring and managing Windows Defender
 • Restricting software
 • Configuring and using the Device Guard feature
 • Deploying and using the EMET

Lab : Securing applications by using AppLocker, Windows Defender, Device Guard Rules, and the EMET.

 • Configuring Windows Defender
 • Configuring AppLocker
 • Configuring Device Guard
 • Deploying and using EMET

After completing this module, you’ll be able to:

 • Configure and manage Windows Defender
 • Restrict software
 • Configure and use the Device Guard feature
 • Use and deploy the EMET

Module 6: Analysing activity with advanced auditing and log analytics

This module explains how to use advanced auditing and Windows PowerShell transcripts.

Lessons

 • Overview of auditing
 • Advanced auditing
 • Windows PowerShell auditing and logging

Lab: Configuring advanced auditing

 • Configuring auditing of file-system access
 • Auditing domain sign-ins
 • Managing advanced audit policy configuration
 • Windows PowerShell logging and auditing

After completing this module, you’ll be able to:

 • Understanding auditing
 • Understand advanced auditing
 • Audit and log Windows PowerShell

Module 7: Deploying and configuring Advanced Threat Analytics and Microsoft Operations Management Suite

This module explains the Microsoft Advanced Threat Analytics tool and the Microsoft Operations Management suite (OMS), and details how you can use them to monitor and analyse the security of a Windows Server deployment.

Lessons

 • Deploying and configuring ATA
 • Deploying and configuring Microsoft Operations Management Suite

Lab: Deploying ATA and Microsoft Operations Management Suite

 • Preparing and deploying ATA
 • Preparing and deploying Microsoft Operations Management Suite

After completing this module, you’ll be able to:

 • Deploy and configure ATA
 • Deploy and configure Microsoft Operations Management Suite

Module 8: Secure Virtualisation Infrastructure

This module explains how to configure Guarded Fabric virtual machines (VMs), including the requirements for shielded and encryption-supported VMs.

Lessons

 • Guarded Fabric
 • Shielded and encryption-supported virtual machines

Lab: Guarded Fabric with administrator-trusted attestation and shielded VMs

 • Deploying a guarded fabric with administrator-trusted attestation
 • Deploying a shielded VM

After completing this module, you’ll be able to:

 • Understand Guarded Fabric VMs
 • Understand shielded and encryption-supported VMs

Module 9: Securing application development and server-workload infrastructure

This module details the Security Compliance Manager, including how you can use it to configure, manage, and deploy baselines. Additionally, you’ll learn how to deploy and configure Nano Server, Microsoft Hyper-V, and Windows Server Containers.

Lessons

 • Using SCM
 • Introduction to Nano Server
 • Understanding containers

Lab: Using SCM

 • Configuring a security baseline for Windows Server 2016
 • Deploying a security baseline for Windows Server 2016

Lab: Deploying and Configuring Nano Server

 • Deploying, managing, and securing Nano Server
 • Deploying, managing, and securing Windows container

After completing this module, you’ll be able to:

 • Understand SCM
 • Describe Nano Server
 • Understand containers

Module 10: Planning and protecting data

This module explains how to configure Encrypting File System (EFS) and BitLocker drive encryption to protect data at rest.

Lessons

 • Planning and implementing encryption
 • Planning and implementing BitLocker

Lab: Protecting data by using encryption and BitLocker

 • Encrypting and recovering access to encrypted files
 • Using BitLocker to protect data

After completing this module, you’ll be able to:

 • Plan and implement encryption
 • Plan and implement BitLocker

Module 11: Optimising and securing file services

This module explains how to optimise file services by configuring File Server Resource Manager (FSRM) and Distributed File System (DFS). You’ll learn how to protect a device’s data by using encryption or BitLocker. Students also will learn how to manage access to shared files by configuring Dynamic Access Control (DAC).

Lessons

 • File Server Resource Manager
 • Implementing classification management and file-management tasks
 • Dynamic Access Control

Lab: Quotas and file screening

 • Configuring File Server Resource Manager quotas
 • Configuring file screening and storage reports

Lab: Implementing Dynamic Access Control

 • Preparing for implementing Dynamic Access Control
 • Implementing Dynamic Access Control
 • Validating and remediating Dynamic Access Control

After completing this module, you’ll be able to:

 • Understand File Server Resource Manager
 • Implement classification management and file-management tasks
 • Understand Dynamic Access Control

Module 12: Securing network traffic with firewalls and encryption

This module explains the firewalls that are present on Windows Server.

Lessons

 • Understanding network-related security threats
 • Understanding Windows Firewall with Advanced Security
 • Configuring IPsec
 • Datacenter Firewall

Lab: Configuring Windows Firewall with Advanced Security

 • Creating and testing inbound rules
 • Creating and testing outbound rules
 • Creating and testing connection security rules

After completing this module, you’ll be able to:

 • Understand network-related security threats
 • Understand Windows Firewall with Advanced Security
 • Configure IPsec
 • Understand Datacenter Firewall

Module 13: Securing network traffic

This module explains how to secure network traffic and how to use Microsoft Message Analyser, Server Message Block (SMB) encryption, and Domain Name System Security Extensions (DNSSEC).

Lessons

 • Network-related security threats and connection-security rules
 • Configuring advanced DNS settings
 • Examining network traffic with Microsoft Message Analyser
 • Securing SMB traffic, and analysing SMB traffic

Lab: Securing DNS

 • Configuring and testing DNSSEC
 • Configuring DNS policies and RRL

Lab: Microsoft Message Analyser and SMB encryption

 • Installing and using Message Analyser
 • Configuring and verifying SMB encryption on SMB shares

After completing this module, you’ll be able to:

 • Configure advanced DNS settings
 • Examine network traffic with Message Analyser
 • Secure SMB traffic, and analyse SMB traffic

Se Exam Track...

You’ll be prepared for and sit the following exam on-site. This is covered by your Certification Guarantee.

Exam 70-744 Securing Windows Server 2016

This exam will test the following skills:

 • Implement server hardening solutions (25-30%)
 • Secure a virtualisation infrastructure (5-10%)
 • Secure a network infrastructure (10-15%)
 • Managed privileged identities (25-30%)
 • Implement threat detection solutions (15-20%)
 • Implement workload-specific security (5-10%)

Se What's Included...

Included in your accelerated training course will be:

 • Microsoft Official Curriculum
 • Exam 70-744: Securing Windows Server 2016

Se Prerequisites...

Students should have at least two years of experience in the IT field and should have:

Completed the following courses or have equivalent knowledge:

A solid, practical understanding of:

 • Networking fundamentals, including TCP/IP, User Datagram Protocol (UDP), and Domain Name System (DNS). 
 • Active Directory Domain Services (AD DS) principles. 
 • Microsoft Hyper-V virtualization fundamentals. 
 • Windows Server security principles.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Microsoft Securing Windows Server Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

24/2/2020 (Måndag)

27/2/2020 (Torsdag)

Avslutad

-

 

29/6/2020 (Måndag)

2/7/2020 (Torsdag)

Väntelista

Rikstäckande

 

10/8/2020 (Måndag)

13/8/2020 (Torsdag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

21/9/2020 (Måndag)

24/9/2020 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

2/11/2020 (Måndag)

5/11/2020 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

14/12/2020 (Måndag)

17/12/2020 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Vi har utbildat 75.618 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,76% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Course was very good, I liked the analogies given to explain complex networking areas it really helped. The instructor was very good at bringing information to a level everyone could understand and then further on that. "
Ewan jamieson, Mr. (17/2/2020 till 22/2/2020)

"Knowledgeable, well spoken and relatable instructor. The instructor explained difficult concepts clearly and provided good examples to help us understand the material. He also discussed real-world examples to help solidify how the concepts are applied in the field. There were a few technical issues with the remote learning and remote labs, but overall a great experience, especially so when considering the current situation with COVID-19."
JE, Mitchells & Butlers. (4/5/2020 till 7/5/2020)

"I would highly recommend taking up a course with Firebrand because the way the course is delivered is very helpful and useful for someone who either has no knowledge or some knowledge. The instructors do everything they can to ensure everyone is learning and is always on hand to help anyone who is struggling with anything. Everyone on the course is also very helpful and in the same position as they want to learn to. So there is not just the instructor but the class as a whole to assist. The facility is very nice and I will definitely be coming back for any future courses I attend. "
CP, Innovate Ltd. (4/5/2020 till 7/5/2020)

"Firebrand have very passionate instructors."
Anonym (4/5/2020 till 7/5/2020)

"I have enjoyed my experience for OIL delivery. I have been at Firebrand before and it has been just as helpful. The instructor was very helpful and has allowed me to understand the areas a lot easier now. "
Ewan Jamieson, Sopra Steria. (17/2/2020 till 22/2/2020)

Senaste recensioner från våra studenter