Microsoft 365 Certified Teamwork Administrator Associate (SharePoint 2019)

- Bara 6 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

Get the skills and knowledge to become a Microsoft 365 Teamwork Administrator faster on this accelerated and official 6-day course.

Becoming a Microsoft 365 Certified Teamwork Administrator Associate, you'll focus on Office 365, Azure workloads, OneDrive, Teams and SharePoint 2019 (online, on-premises, and hybrid) technologies. You'll learn to configure, deploy, manage, migrate and secure these technologies, focusing on collaboration and adoption. You'll also learn to manage apps, services, and supporting infrastructure to meet business requirements.

Your expert Microsoft Certified Trainer will immerse you in official curriculum and hands-on practical labs. You will learn and retain information faster through our Lecture | Lab | Review technique.

Läs mer...

Accelerating your path to becoming a certified Teamwork Administrator Associate, you'll cover the following topics:

 • Managing Office 365 Content Services
 • Enabling Microsoft Teams and Office 365 Workloads for Collaboration
 • Implementing SharePoint 2019 Infrastructure and Service Applications
 • Implementing SharePoint Hybrid Scenarios
 • Migrating to, and managing, SharePoint Online

You will be prepared for and sit exams MS-300 and MS-301 at the Firebrand Training Centre during the course. This is covered by your Certification Guarantee. Passing both exams will qualify you as a Microsoft 365 Certified Teamwork Administrator Associate. This is the prerequisite to attempting the Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert certification course.

If you're looking to develop and certify your skills as a Microsoft 365 Teamwork Administrator - supporting Office 365, SharePoint 2019 and Azure Workloads - this course is ideal for you.

Se Benefits...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Teamwork Administrator Associate hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 6 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Teamwork Administrator Associate kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Teamwork Administrator Associate certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Teamwork Administrator Associate snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 74.729 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Teamwork Administrator Associatekursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Course MS-300T01-A: Managing Office 365 Content Services

Module 1: Plan and Configure SharePoint Site Collection

This module is all about planning, configuring, and managing SharePoint site collections. It discusses how SharePoint administrators use SharePoint Admin Center to manage the lifecycle of site collections in your organisation.

Lessons

 • SharePoint Online Overview
 • Configure site collection
 • Manage site collection

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the site collection concepts.
 • Create site collections.
 • Manage site collection storage limits.
 • Create and configure SharePoint hub sites.
 • Describe how to use SharePoint Admin Center to manage site collections.

Module 2: Configure and Manage OneDrive for Business

This module explains how to plan the deployment of OneDrive for Business. It discusses different approaches to deploy OneDrive for Business based on different scenarios. It also introduces the capabilities to manage content in OneDrive for Business.

Lessons

 • OneDrive for Business Overview
 • Deploy OneDrive for Business
 • Manage OneDrive for Business

After completing this module, you will be able to:

 • Manage users' storage limits.
 • Configure data retention in OneDrive for Business.
 • Use Group Policy to control OneDrive sync client settings.
 • Describe different methods to deploy OneDrive for Business.
 • Describe how to use OneDrive Admin Center to manage OneDrive for Business.

Module 3: Sharing, Security, and Monitoring in SharePoint and OneDrive

This module is focused on sharing, security, and monitoring in SharePoint and OneDrive. Specifically, we discuss planning and managing external sharing as well as access control in SharePoint and OneDrive. It also discusses how to use Office 365 Admin Center to monitor the activities in SharePoint online and OneDrive for Business.

Lessons

 • Manage sharing in SharePoint and OneDrive
 • Manage security in SharePoint and OneDrive
 • Monitor SharePoint and OneDrive

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the external sharing in SharePoint Online and OneDrive for business.
 • Describe the options to manage device access to SharePoint Online and OneDrive for business.
 • View Office 365 reports that measure SharePoint Online and OneDrive for business usage.

Module 4: Course Conclusion

Lab : Creating and configuring site collection

Course MS-300T02-A: Managing SharePoint Online

Module 1: Manage User Profiles and Apps

This module is about user profile and customisation in SharePoint Online. It discusses manage User Profiles in SharePoint Online. It also describes how to use the App Catalog to make custom business apps available for your SharePoint Online.

Lessons

 • Manage User Profiles
 • Plan and configure customisations and apps

After completing this module, you will be able to:

 • Describe how to configure user profile properties.
 • Describe how to manage audiences
 • Describe how to use the App Catalog to make custom apps.

Module 2: Plan and Configure Managed Metadata and Business Connectivity

This module is about the Managed Metadata and Business Connectivity Services. It introduces the concepts of managed metadata as well as the process to import term sets. It also describes how to manage Business Connectivity Services and create external list.

Lessons

 • Plan and configure Managed Metadata
 • Plan and configure Business Connectivity Services (BCS) and Secure

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the functions of the Managed Metadata.
 • Create and manage term groups, term sets, and terms
 • Explain the key components of a BDC model.
 • Describe the high-level architecture of BCS.
 • Explain the purpose of the Secure Store Service.

Module 3: Plan and Configure Search

This module is about enterprise search service application. It provides details on planning and configuring content sources, crawl schedules, and crawl rules. It also discusses how to provision search management of a range of search components, such as Query Rules, Result Types and Display Templates.

Lessons

 • Overview of search in SharePoint Online
 • Manage search

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the difference between modern and classic search experiences.
 • Describe how to plan and configure content sources.
 • Describe how to manage the search schema.
 • Explain the use and deployment of query rules.
 • Explain the use and deployment of result source.

Module 4: Course Conclusion

Lab : Import term sets

Course MS-300T03-A: Enabling Microsoft Teams for Collaboration

Module 1: Plan a Microsoft Teams Deployment

This module is all about planning for Microsoft Teams. It discusses how users will authenticate to use Teams to best practices for deploying teams in your organisation.

Lessons

 • Getting Started with Teams
 • Deploying Teams
 • Teams and Channels
 • Authentication and Access

After completing this module, you will be able to:

 • Explain how Teams interacts with SharePoint Online, Exchange Online, and OneDrive.
 • Describe the different Teams clients and how they can be used.
 • Describe how to prepare your network for Teams traffic.
 • Describe best practices steps to deploy Microsoft Teams.
 • Define objectives, risks, and key results for your Teams deployment.
 • Describe the different capabilities of the different roles in Teams.
 • Describe how teams and channels are used to organise content in Microsoft Teams.

Module 2: Configure Microsoft Teams

This module explains how to set up and configure Microsoft Teams. It discusses the use of tabs, bots and connectors in Teams. It introduces concepts related to managing meetings in Teams.

Lessons

 • Set up Microsoft Teams in Office 365
 • Apps in Microsoft Teams
 • Meetings in Teams

Lab : Configuring Microsoft Teams

After completing this module, you will be able to:

 • Set up Microsoft Teams in Office 365.
 • Describe and administer apps in Microsoft Teams.
 • Utilise bots and tabs within Teams.
 • Describe and use connectors in Teams.
 • Describe meeting concepts in Teams.
 • Describe the devices available to facilitate meetings in Teams.

Module 3: Manage the Teams Environment

This module is focused on managing Microsoft Teams. Specifically, we discuss security and compliance as well as privacy and data governance. While this course does not cover voice calling explicitly this module discusses quality of service-related topics.

Lessons

 • Privacy and Governance
 • Security and Compliance
 • Management and Reporting

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the security and compliance features available for Teams.
 • Describe how Microsoft Intune can be used to secure Teams data on mobile devices.
 • Conduct audit log and content searches for Teams.
 • Describe Microsoft‚s approach to data privacy in Office 365.
 • View Office 365 reports that measure Teams usage.
 • Enable Quality of Service for Microsoft Teams.

Course MS-300T04-A: Enabling Office 365 Workloads for Collaboration

Module 1: Evaluating Office 365 Collaboration Workloads

Office 365 includes many features that can be used to build collaboration solutions. The core component for building collaboration solutions is SharePoint Online, but other features such as Yammer and Stream can also be used. You need to understand how SharePoint Online and other Office 365 features compare with third-party solutions when designing your solution. You also need to be able to analyse business requirements to ensure that your solution meets business needs.

Lessons

 • Evaluating available technological tools
 • Analysing business requirements

After completing this module, you will be able to:

 • Evaluate available technological tools.
 • Analyse business requirements.

Module 2: Planning and Developing Governance

Successful deployment and management of information technology (IT) requires a consistent and well-defined methodology. Governance is the processes that you follow to define the policies and procedures for deploying and managing IT, including collaboration solutions. You need to consider governance for application management, user adoption, change management, and monitoring.

Lessons

 • Developing Governance for digital transformation
 • Implementing application management governance
 • User adoption and change management
 • Monitoring collaboration solutions

After completing this module, you will be able to:

 • Develop governance for digital transformation.
 • Implement application management governance.
 • Manage user adoption and change.
 • Monitor collaboration solutions.

Module 3: Managing Office 365 collaboration workloads

In Office 365, there are many apps and features that you can use for collaboration. You need to understand how to configure these apps and features to meet the needs of your organisation. In this module, you will learn about management of Office 365 groups, Power BI, Microsoft Stream, Yammers, Flow, and PowerApps.

Lessons

 • Managing Office 365 collaboration workloads
 • Managing Stream capabilities
 • Managing Yammer capabilities
 • Managing Flow and PowerApps capabilities

After completing this module, you will be able to:

 • Manage Office 365 collaboration workloads.
 • Manage Stream capabilities.
 • Manage Yammer capabilities.
 • Manage Flow and PowerApps capabilities.

Course MS-301T01-A: Implementing SharePoint 2019 Infrastructure

Module 1: SharePoint Infrastructure

This module is about fundamental SharePoint Infrastructure. It describes the components in SharePoint farm. It also discusses how to install and configure SharePoint farm.

Lessons

 • Plan a SharePoint Farm
 • SharePoint 2019
 • Install and Manage SharePoint Farm

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the MinRole feature in SharePoint 2019
 • Describe how to install and configure SharePoint 2019.
 • Describe how to implement high availability for SharePoint
 • Plan farm backups and restore.

Module 2: SharePoint Authentication and Security

This module is about SharePoint Authentication and Security. It introduces different authentication methods in SharePoint 2019.

Lessons

 • Plan Authentication
 • Configure Federated Authentication

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the authentication infrastructure in SharePoint 2019.
 • Describe NTLM and Kerberos authentication.
 • Describe server-to-server authentication.
 • Explain the concepts behind federated identity.

Module 3: SharePoint Content Management

This module is about SharePoint Content Management. It discusses the content structure in SharePoint. It also provides details on authorisation and content access in SharePoint.

Lessons

 • SharePoint Content Structure Overview
 • Manage Access to Content
 • Manage Site Collections

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the site collection concepts.
 • Describe how to create site collections.
 • Describe how to plan for authorisation in SharePoint 2019.
 • Describe how to manage permissions levels in SharePoint 2019.
 • Describe how to manage SharePoint groups in SharePoint 2019.

Module 4: Course Conclusion

Lab : Creating and configuring web applications

Course MS-301T02-A: Implementing SharePoint 2019 Service Applications

Module 1: SharePoint Service Applications

This module is all about SharePoint service applications and workflow. It describes how to provision and manage a BCS service application and User Profile service application. Specifically, we discuss how to import and export BDC models as well as how to import user properties to SharePoint.

Lessons

 • SharePoint Service Applications and workflow
 • Plan and Configure Business Connectivity Services (BCS) and Secure Store
 • Plan and Configure User Profiles

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the key components of a BDC model.
 • Describe the high-level architecture of BCS.
 • Provision a BDC Service Application instance.
 • Configure the Secure Store Service application.
 • Explain the purpose of the Secure Store Service.
 • Manage permissions for a BDC Service Application instance.
 • Describe how to configure user profile properties.
 • Describe how to manage audiences in SharePoint 2019.
 • Describe how to configure My Sites in SharePoint 2019.
 • Describe how to configure the User Profile Service Application.
 • Describe how to plan SharePoint Active Directory import and synchronisation.

Module 2: Plan and configure Managed Metadata

This module is about the integral functionalities, such as the Managed Metadata Service, content types, and term sets, that allow you to create and disseminate an information architecture. It introduces the purpose of content types as well as the concepts behind the managed metadata service, including taxonomies, term sets, and enterprise keywords.

Lessons

 • Manage Content Types
 • Managed Metadata
 • Configure the Managed Metadata Service

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the function and use of content types.
 • Describe the functions of the Managed Metadata Service.
 • Explain how to create and publish a content type across site collections.
 • Identify the capabilities of the managed metadata service.
 • Create and manage term groups, term sets, and terms
 • Configure term sets and terms for managed navigation.

Module 3: Plan and Configure Search

This module is about enterprise search service application. It provides details on planning and configuring content sources, crawl schedules, and crawl rules. It also discusses how to provision search management of a range of search components, such as Query Rules, Result Types and Display Templates.

Lessons

 • Plan enterprise search
 • Configure enterprise search
 • Manage enterprise search

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the function of search components.
 • Explain how to plan and configure a search topology.
 • Describe how to plan and configure content sources.
 • Describe how to plan and configure crawl schedules.
 • Describe how to plan and configure crawl rules.
 • Describe how to manage the search schema.
 • Describe how to configure search center.
 • Explain the use and deployment of query rules.
 • Explain the use and deployment of result source.

Module 4: Course Conclusion

Lab : Configuring Enterprise Search

Course MS-301T03-A: Implementing SharePoint Hybrid Scenarios

Module 1: Overview of SharePoint Hybrid Scenarios

This module is all about planning SharePoint Server hybrid. It provides an overview of SharePoint hybrid scenarios as well as requirements for configuration.

Lessons

 • Overview of SharePoint Hybrid Scenarios
 • Plan SharePoint Server Hybrid

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the available SharePoint Hybrid Scenarios.
 • Describe the requirements for SharePoint hybrid configuration.
 • Plan for SharePoint Server hybrid.

Module 2: Implement SharePoint Hybrid Scenarios

This module is focused on implementing SharePoint hybrid scenarios. Specifically, it discusses the hybrid configuration roadmaps, including the configuration of hybrid infrastructure and hybrid picker. It also introduces On-premises data gateway to enable using Office 365 feature in SharePoint Server 2019.

Lessons

 • Implement SharePoint Hybrid Scenarios
 • Configure on-premises data gateway

After completing this module, you will be able to:

 • Configure SharePoint hybrid scenarios.
 • Configure on-premises data gateway.

Module 3: Implement SharePoint Hybrid search

This module is focused on SharePoint hybrid search. It introduces different types of hybrid search, including cloud hybrid search and hybrid federated search. It explains how to set up hybrid search and configure search results.

Lessons

 • Overview of SharePoint hybrid search
 • Configure SharePoint Hybrid search

After completing this module, you will be able to:

 • Describe difference between cloud hybrid search and hybrid federated search.
 • Evaluate different types of hybrid search.
 • Configure cloud hybrid search.
 • Configure hybrid search results.

Module 4: Course Conclusion

Lab : Configuring SharePoint Hybrid

Course MS-301T04-A: Migrating to SharePoint Online

Module 1: Introduction of Migration

This module is all about planning the migration process to the cloud. It provides an overview of resources and tools to leverage during migration process.

Lessons

 • Migration Overview
 • Leveraging FastTrack and Partner Services

After completing this module, you will be able to:

 • Plan for content migration process.
 • Describe available resources and tools to leverage during migration process.

Module 2: Migrating to SharePoint Online

This module is focused on using SharePoint Migration Tool (SPMT) to migrate content to the cloud. Specifically, it discusses the requirement and limitation of SPMT. It introduces different migration methods for different data source, such as file shares and SharePoint content.

Lessons

 • Prepare for migration
 • Migrate content to the cloud
 • Manage and monitor migration process

After completing this module, you will be able to:

 • Access data to be migrated using SharePoint Migration Assessment Tool (SMAT).
 • Migrate content to the cloud using SharePoint Migration Tool (SPMT).
 • Manage and monitor migration process.

Module 3: Course Conclusion

Lab : Migrating files to SharePoint Online

Se Exam Track...

As part of your accelerated course, you'll sit the following exams at the Firebrand Training Centre. These are covered by your Certification Guarantee:

 • MS-300: Deploying Microsoft 365 Teamwork
 • MS-301: Deploying SharePoint Server Hybrid

Se What's Included...

Microsoft Official Courseware:

 • MS-300T01: Managing Office 365 Content Services
 • MS-300T02: Managing SharePoint Online
 • MS-300T03: Enabling Microsoft Teams for Collaboration
 • MS-300T04: Enabling Office 365 Workloads for Collaboration
 • MS-301T01: Implementing SharePoint 2019 Infrastructure
 • MS-301T02: Implementing SharePoint 2019 Service Applications
 • MS-301T03: Implementing SharePoint Hybrid Scenarios
 • MS-301T04: Migrating to SharePoint Online

You'll also receive the book Deploying SharePoint 2019: Installing, Configuring, and Optimizing for On-Premises and Hybrid Scenarios.

Se Prerequisites...

Before attending this course, you should have the following skills and experience:

 • Basic understanding of SQL Server management
 • Basic understanding of networking, including DNS
 • Working knowledge of Windows Server administration
 • Experience with Windows PowerShell
 • Basic understanding of Active Directory and Azure AD
 • Basic understanding of mobile device management, and alternative operating systems (Android and macOS)

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Microsoft Teamwork Administrator Associate Kursdatum

Microsoft - 365 Certified Teamwork Administrator Associate (SharePoint 2019)

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

16/12/2019 (Måndag)

21/12/2019 (Lördag)

Avslutad

 

2/3/2020 (Måndag)

7/3/2020 (Lördag)

Platser tillgängliga

Registrera

2/3/2020 (Måndag)

7/3/2020 (Lördag)

Platser tillgängliga

Registrera

15/6/2020 (Måndag)

20/6/2020 (Lördag)

Platser tillgängliga

Registrera

Vi har utbildat 74.729 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,78% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Great instructors , friendly staff and most of all they teach you what you need to know."
Allan Hawley, Offshore Design Engineering Limited. (16/12/2019 till 21/12/2019)

"A very intensive week of class and exams. Long days, however, this style of learning it worth it to gain knowledge and qualification."
Lee Irving, Lee Irving IT LTD. (16/12/2019 till 21/12/2019)

"Excellent support team , great tutors and overall a fantastic experience with Firebrand."
Ashley Madden. (16/12/2019 till 21/12/2019)

"Its a tough week but its worth while."
Jan Sleeboom, OfficeKundig. (16/12/2019 till 21/12/2019)

"Tough, but worth the time."
Jan Pohancanik, World Health Organisation. (16/12/2019 till 21/12/2019)

Senaste recensioner från våra studenter