Microsoft Querying Data with Transact-SQL

- Bara 3 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

On this 3-day accelerated Querying Data with Transact-SQL course you will develop your understanding of managing, querying and programming data through Transact-SQL components. You will also learn the skills to use Transact-SQL language, relevant to all of the SQL Server disciplines. These skills will help you run advanced queries against your data to extract insight to drive your business' performance.

This course is 50% faster than other traditional training courses, meaning you’ll be back in the office sooner, putting your new skills into practice.

You will develop your knowledge and skills of Transact-SQL. Specific skills you will learn include:

Läs mer...

 • Create Transact-SQL SELECT queries
 • Implement functions and aggregate data
 • Query data by using table expressions
 • Group and pivot data by using queries
 • Implement error handling transactions
 • Implement data types and NULLs

Firebrand are Microsoft Learning Partners which means you'll benefit from Microsoft's Official Curriculum (MOC), delivered by our experienced Microsoft Certified Trainers (MCT). Our unique Lecture | Lab | Review approach means you’ll get exposure to both the theoretical and practical tasks. This will help you retain information and provide you with the hands-on skills necessary to apply your new skills when you return to the office.

You’ll be prepared for and sit your exam on-site. This is covered by your Certification Guarantee.

This exam is intended for SQL Server database administrators, system engineers and developers with two or more years of experience. This is for professionals looking to validate their skills and knowledge in writing queries.

Se Benefits...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Querying Data with Transact-SQL hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Querying Data with Transact-SQL kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Querying Data with Transact-SQL certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Querying Data with Transact-SQL snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Querying Data with Transact-SQLkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Senaste Querying Data with Transact-SQL recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

You'll get certified 50% faster: This means you'll return to the office sooner, putting your new skills to practice.

Microsoft Official Curriculum (MOC): We offer Microsoft Official Curriculum meaning you'll have the latest and most up-to-date curriculum available.

Microsoft Certified Trainers (MCT): You'll learn from our Microsoft Certified Instructors who boast years of industry knowledge. Their experience and unique insights will be used to enrich your learning experience.

Se Curriculum...

Senaste Querying Data with Transact-SQL recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Course 20761C: Querying Data with Transact-SQL

Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server

This module introduces SQL Server, the versions of SQL Server, including cloud versions, and how to connect to SQL Server using SQL Server Management Studio.

Lessons

 • The Basic Architecture of SQL Server
 • SQL Server Editions and Versions
 • Getting Started with SQL Server Management Studio

Lab : Working with SQL Server Tools

 • Working with SQL Server Management Studio
 • Creating and Organising T-SQL Scripts
 • Using Books Online

After completing this module, you will be able to:

 • Describe relational databases and Transact-SQL queries.
 • Describe the on-premise and cloud-based editions and versions of SQL Server.
 • Describe how to use SQL Server Management Studio (SSMS) to connect to an instance of SQL Server, explore the databases contained in the instance, and work with script files that contain T-SQL queries.

Module 2: Introduction to T-SQL Querying

This module describes the elements of T-SQL and their role in writing queries. Describe the use of sets in SQL Server. Describe the use of predicate logic in SQL Server. Describe the logical order of operations in SELECT statements.

Lessons

 • Introducing T-SQL
 • Understanding Sets
 • Understanding Predicate Logic
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements

Lab : Introduction to T-SQL Querying

 • Executing Basic SELECT Statements
 • Executing Queries that Filter Data using Predicates
 • Executing Queries That Sort Data Using ORDER BY

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the role of T-SQL in writing SELECT statements.
 • Describe the elements of the T-SQL language and which elements will be useful in writing queries.
 • Describe the concepts of the set theory, one of the mathematical underpinnings of relational databases, and to help you apply it to how you think about querying SQL Server
 • Describe predicate logic and examine its application to querying SQL Server.
 • Explain the elements of a SELECT statement, delineate the order in which the elements are evaluated, and then apply this understanding to a practical approach to writing queries.

Module 3: Writing SELECT Queries

This module introduces the fundamentals of the SELECT statement, focusing on queries against a single table.

Lessons

 • Writing Simple SELECT Statements
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT
 • Using Column and Table Aliases
 • Writing Simple CASE Expressions

Lab : Writing Basic SELECT Statements

 • Writing Simple SELECT Statements
 • Eliminating Duplicates Using DISTINCT
 • Using Column and Table Aliases
 • Using a Simple CASE Expression

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the structure and format of the SELECT statement, as well as enhancements that will add functionality and readability to your queries
 • Describe how to eliminate duplicates using the DISTINCT clause
 • Describe the use of column and table aliases
 • Understand and use CASE expressions

Module 4: Querying Multiple Tables

This module describes how to write queries that combine data from multiple sources in Microsoft SQL Server.

Lessons

 • Understanding Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins and Self Joins

Lab : Querying Multiple Tables

 • Writing Queries that use Inner Joins
 • Writing Queries that use Multiple-Table Inner Joins
 • Writing Queries that use Self-Joins
 • Writing Queries that use Outer Joins
 • Writing Queries that use Cross Joins

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the fundamentals of joins in SQL Server
 • Write inner join queries
 • Write queries that use outer joins
 • Use additional join types

Module 5: Sorting and Filtering Data

This module describes how to implement sorting and filtering.

Lessons

 • Sorting Data
 • Filtering Data with Predicates
 • Filtering Data with TOP and OFFSET-FETCH
 • Working with Unknown Values

Lab : Sorting and Filtering Data

 • Writing Queries that Filter Data using a WHERE Clause
 • Writing Queries that Sort Data Using an ORDER BY Clause
 • Writing Queries that Filter Data Using the TOP Option
 • Write Queries that filter data using the OFFSET-FETCH clause

After completing this module, you will be able to:

 • Explain how to add an ORDER BY clause to your queries to control the order of rows displayed in your query's output
 • Explain how to construct WHERE clauses to filter out rows that do not match the predicate.
 • Explain how to limit ranges of rows in the SELECT clause using a TOP option.
 • Explain how to limit ranges of rows using the OFFSET-FETCH option of an ORDER BY clause.
 • Explain how three-valued logic accounts for unknown and missing values, how SQL Server uses NULL to mark missing values, and how to test for NULL in your queries.

Module 6: Working with SQL Server Data Types

This module introduces the data types SQL Server uses to store data.

Lessons

 • Introducing SQL Server Data Types
 • Working with Character Data
 • Working with Date and Time Data

Lab : Working with SQL Server Data Types

 • Writing Queries that Return Date and Time Data
 • Writing Queries that use Date and Time Functions
 • Writing Queries That Return Character Data
 • Writing Queries That Return Character Functions

After completing this module, you will be able to:

 • Explore many of the data types SQL Server uses to store data and how data types are converted between types
 • Explain the SQL Server character-based data types, how character comparisons work, and some common functions you may find useful in your queries
 • Describe data types that are used to store temporal data, how to enter dates and times so they will be properly parsed by SQL Server, and how to manipulate dates and times with built-in functions.

Module 7: Using DML to Modify Data

This module describes how to create DML queries, and why you would want to.

Lessons

 • Adding Data to Tables
 • Modifying and Removing Data
 • Generating automatic column values

Lab : Using DML to Modify Data

 • Inserting Records with DML
 • Updating and Deleting Records Using DML

After completing this module, you will be able to:

 • Use INSERT and SELECT INTO statements
 • Use UPDATE, MERGE, DELETE, and TRUNCATE.

Module 8: Using Built-In Functions

This module introduces some of the many built in functions in SQL Server.

Lessons

 • Writing Queries with Built-In Functions
 • Using Conversion Functions
 • Using Logical Functions
 • Using Functions to Work with NULL

Lab : Using Built-In Functions

 • Writing Queries That Use Conversion Functions
 • Writing Queries that use Logical Functions
 • Writing Queries that Test for Nullability

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the types of functions provided by SQL Server, and then focus on working with scalar functions
 • Explain how to explicitly convert data between types using several SQL Server functions
 • Describe how to use logical functions that evaluate an expression and return a scalar result.
 • Describe additional functions for working with NULL

Module 9: Grouping and Aggregating Data

This module describes how to use aggregate functions.

Lessons

 • Using Aggregate Functions
 • Using the GROUP BY Clause
 • Filtering Groups with HAVING

Lab : Grouping and Aggregating Data

 • Writing Queries That Use the GROUP BY Clause
 • Writing Queries that Use Aggregate Functions
 • Writing Queries that Use Distinct Aggregate Functions
 • Writing Queries that Filter Groups with the HAVING Clause

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the built-in aggregate function in SQL Server and write queries using it.
 • Write queries that separate rows using the GROUP BY clause.
 • Write queries that use the HAVING clause to filter groups.

Module 10: Using Subqueries

This module describes several types of subquery and how and when to use them.

Lessons

 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries

Lab : Using Subqueries

 • Writing Queries That Use Self-Contained Subqueries
 • Writing Queries That Use Scalar and Multi-Result Subqueries
 • Writing Queries That Use Correlated Subqueries and an EXISTS Clause

After completing this module, you will be able to:

 • Describe where subqueries may be used in a SELECT statement.
 • Write queries that use correlated subqueries in a SELECT statement
 • Write queries that use EXISTS predicates in a WHERE clause to test for the existence of qualifying rows
 • Use the EXISTS predicate to efficiently check for the existence of rows in a subquery.

Module 11: Using Table Expressions

Previously in this course, you learned about using subqueries as an expression that returned results to an outer calling query. Like subqueries, table expressions are query expressions, but table expressions extend this idea by allowing you to name them and to work with their results as you would work with data in any valid relational table. Microsoft SQL Server supports four types of table expressions: derived tables, common table expression (CTEs), views, and inline table-valued functions (TVFs). In this module, you will learn to work with these forms of table expressions and learn how to use them to help create a modular approach to writing queries.

Lessons

 • Using Views
 • Using Inline Table-Valued Functions
 • Using Derived Tables
 • Using Common Table Expressions

Lab : Using Table Expressions

 • Writing Queries That Use Views
 • Writing Queries That Use Derived Tables
 • Writing Queries That Use Common Table Expressions (CTEs)
 • Writing Queries That Use Inline Table-Valued Expressions (TVFs)

After completing this module, you will be able to:

 • Write queries that return results from views.
 • Use the CREATE FUNCTION statement to create simple inline TVFs.
 • Write queries that create and retrieve results from derived tables.
 • Write queries that create CTEs and return results from the table expression.

Module 12: Using Set Operators

This module introduces how to use the set operators UNION, INTERSECT, and EXCEPT to compare rows between two input sets.

Lessons

 • Writing Queries with the UNION operator
 • Using EXCEPT and INTERSECT
 • Using APPLY

Lab : Using Set Operators

 • Writing Queries That Use UNION Set Operators and UNION ALL
 • Writing Queries That Use CROSS APPLY and OUTER APPLY Operators
 • Writing Queries That Use the EXCEPT and INTERSECT Operators

After completing this module, you’ll be able to:

 • Write queries that use UNION to combine input sets.
 • Write queries that use UNION ALL to combine input sets
 • Write queries that use the EXCEPT operator to return only rows in one set but not another.
 • Write queries that use the INTERSECT operator to return only rows that are present in both sets
 • Write queries using the CROSS APPLY operator.
 • Write queries using the OUTER APPLY operator

Module 13: Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions

This module describes the benefits to using window functions. Restrict window functions to rows defined in an OVER clause, including partitions and frames. Write queries that use window functions to operate on a window of rows and return ranking, aggregation, and offset comparison results.

Lessons

 • Creating Windows with OVER
 • Exploring Window Functions

Lab : Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions

 • Writing Queries that use Ranking Functions
 • Writing Queries that use Offset Functions
 • Writing Queries that use Window Aggregate Functions

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the T-SQL components used to define windows, and the relationships between them.
 • Write queries that use the OVER clause, with partitioning, ordering, and framing to define windows
 • Write queries that use window aggregate functions.
 • Write queries that use window ranking functions.
 • Write queries that use window offset functions

Module 14: Pivoting and Grouping Sets

This module describes write queries that pivot and unpivot result sets. Write queries that specify multiple groupings with grouping sets

Lessons

 • Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
 • Working with Grouping Sets

Lab : Pivoting and Grouping Sets

 • Writing Queries that use the PIVOT Operator
 • Writing Queries that use the UNPIVOT Operator
 • Writing Queries that use the GROUPING SETS CUBE and ROLLUP Subclauses

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe how pivoting data can be used in T-SQL queries.
 • Write queries that pivot data from rows to columns using the PIVOT operator.
 • Write queries that unpivot data from columns back to rows using the UNPIVOT operator.
 • Write queries using the GROUPING SETS subclause.
 • Write queries that use ROLLUP AND CUBE.
 • Write queries that use the GROUPING_ID function.

Module 15: Executing Stored Procedures

This module describes how to return results by executing stored procedures. Pass parameters to procedures. Create simple stored procedures that encapsulate a SELECT statement. Construct and execute dynamic SQL with EXEC and sp_executesql.

Lessons

 • Querying Data with Stored Procedures
 • Passing Parameters to Stored procedures
 • Creating Simple Stored Procedures
 • Working with Dynamic SQL

Lab : Executing Stored Procedures

 • Using the EXECUTE statement to Invoke Stored Procedures
 • Passing Parameters to Stored procedures
 • Executing System Stored Procedures

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe stored procedures and their use.
 • Write T-SQL statements that execute stored procedures to return data.
 • Write EXECUTE statements that pass input parameters to stored procedures.
 • Write T-SQL batches that prepare output parameters and execute stored procedures.
 • Use the CREATE PROCEDURE statement to write a stored procedure.
 • Create a stored procedure that accepts input parameters.
 • Describe how T-SQL can be dynamically constructed.
 • Write queries that use dynamic SQL.

Module 16: Programming with T-SQL

This module describes how to enhance your T-SQL code with programming elements.

Lessons

 • T-SQL Programming Elements
 • Controlling Program Flow

Lab : Programming with T-SQL

 • Declaring Variables and Delimiting Batches
 • Using Control-Of-Flow Elements
 • Using Variables in a Dynamic SQL Statement
 • Using Synonyms

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe how Microsoft SQL Server treats collections of statements as batches.
 • Create and submit batches of T-SQL code for execution by SQL Server.
 • Describe how SQL Server stores temporary objects as variables.
 • Write code that declares and assigns variables.
 • Create and invoke synonyms
 • Describe the control-of-flow elements in T-SQL.
 • Write T-SQL code using IF...ELSE blocks.
 • Write T-SQL code that uses WHILE.

Module 17: Implementing Error Handling

This module introduces error handling for T-SQL.

Lessons

 • Implementing T-SQL error handling
 • Implementing structured exception handling

Lab : Implementing Error Handling

 • Redirecting errors with TRY/CATCH
 • Using THROW to pass an error message back to a client

After completing this module, you’ll be able to:

 • Implement T-SQL error handling.
 • Implement structured exception handling.

Module 18: Implementing Transactions

This module describes how to implement transactions.

Lessons

 • Transactions and the database engines
 • Controlling transactions

Lab : Implementing Transactions

 • Controlling transactions with BEGIN, COMMIT, and ROLLBACK
 • Adding error handling to a CATCH block

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe transactions and the differences between batches and transactions.
 • Describe batches and how they are handled by SQL Server.
 • Create and manage transactions with transaction control language (TCL) statements.
 • Use SET XACT_ABORT to define SQL Servers handling of transactions outside TRY/CATCH blocks.

Se Exam Track...

Senaste Querying Data with Transact-SQL recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

You'll sit the following exams, covered by your Certification Guarantee:

 • Exam 70-761: Querying Data with Transact-SQL

This exam will test your knowledge and skills on the following:

 • Manage data with Transact-SQL (40-45%)
 • Query data with advanced Transact-SQL components (30-35%)
 • Program databases by using Transact-SQL (25-30%)

Se What's Included...

Senaste Querying Data with Transact-SQL recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Included in your accelerated training course will be:

 • MOC 20761C: Querying Data with Transact-SQL
 • Exam 70-761: Querying Data with Transact-SQL

Se Prerequisites...

Senaste Querying Data with Transact-SQL recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

You must have a working knowledge of relational databases and basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Senaste Querying Data with Transact-SQL recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft Querying Data with Transact-SQL Kursdatum

Microsoft - Querying Data with Transact-SQL

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

21/10/2019 (Måndag)

23/10/2019 (Onsdag)

Begränsat antal platser

Registrera

28/10/2019 (Måndag)

30/10/2019 (Onsdag)

Väntelista

 

2/11/2019 (Lördag)

4/11/2019 (Måndag)

Begränsat antal platser

Registrera

Senaste Querying Data with Transact-SQL recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,76% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"The courses are very well structured at Firebrand, the instructors are patient and helpful. "
B.M.. - Microsoft Querying Data with Transact-SQL (3 dagar) (5/11/2018 till 7/11/2018)

"I like the model, dedicated and focused approach to learning though different."
Albert Gill, na. - Microsoft Querying Data with Transact-SQL (3 dagar) (5/11/2018 till 7/11/2018)

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Mycket bra faciliteter for andamalet. Väl använd tid. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Bra anläggning och kurslokaler."
Anna Wibergh, EVRY. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (19/1/2016 till 20/1/2016)

"Mycket fint område att befinna sig i. Rum och allt är i utmärkt kvalité men räkna med ett högt temp och långa dagar."
S.H. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (21/11/2015 till 29/11/2015)

"Intensivt och specifikt med bra service i huset."
Martin Borggren, AddPro. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (29/10/2015 till 30/10/2015)

"Kunning kursledare, grym mat på kvällen."
Tomas Sylvan , Securitas Sverige AB. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Bra kursledare! Långa dagar samt intensiv inlärning. "
Peter Festejo , Arbetsokande. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Mycket bra och informativ kurs som ger en bra helhet och grundförstalse för systemet, funktionerna och uppsättningen i systemet. Mycket information, mycket bra information och utbildningsmaterial att med sig hem. Första kursen pa Firebrand jag deltar i, men rekommenderar kursen Financials. "
M.S., Södra Skogsägarna ekonomisk förening. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Bra övergripande nivå med många djupdykningar i relevanta modler. Skapar en bra översikt av ekonomimodulerna och vad som sker i dem och vad man kan sätta upp i systemet"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Intensiv, effektiv och spannande utbildning med hog kvalitet och bra upplagg"
Annika Norberg . - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"en bra utbildning, duktig lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Upplägget passade mig perfekt, inga distraktioner och bra tempo."
Robert Mallander , EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Kurs och allt runt omkring är proffsigt skött. "
Karin Helena Nilsson , Evry Business Applications AB. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Mycket bra mottagande av personalen på anläggning med bra boende och kurslokaler. Bra upplägg. Bra kurs med kunnig utbildare."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Effektiv men jobbig"
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (16/3/2015 till 17/3/2015)

"En intensiv kurs som ger både en bra översikt av AX produktionsfunktionalitet och fördjupningar inom väsentliga områden"
Tina Thagesson , Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Snabb, intensivt och langa dagar men valdigt larorikt!"
Johnny Ho , iStone AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Inresserad lärare av ämnet. Noga med att vi förstår uppgiften innan vi gick vidare med nästa"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (16/2/2015 till 20/2/2015)

"Mycket smidigt med mat och boende inkluderat, dessutom var maten utmärkt."
Anonym - Microsoft Querying SQL Server (4 dagar) (14/2/2015 till 22/2/2015)

"Fokuserat och intensivt. Bra anlaggning. 100% utbildning i 4 dagar. Bra mat. Mycket kunnig larare."
Toni Johansson , Hydroscand AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Langa tuffa dagar - men alltid intressant."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Tufft men larorikt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Bra intensivt upplägg utan störningsmoment, kan inte göra något annat än att gå "all in" för utbildningen"
Johan Mattsson , Fujitsu. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Intensivt, och lärorikt."
Joakim Lindholm, EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Superbra upplägg, redan vid mötet på söndag kväll blev jag bemött på ett trevlig och professionellt sätt. Maten är fantastisk. Service är på topp. Jag kommer gärna hit igen."
Anonym - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (19/1/2015 till 22/1/2015)

"Proffesionell training"
K.D.. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (8/12/2014 till 12/12/2014)

"Firebrand ljuger inte när de säger att det görs på rekordtid. Det är väldigt intensivt, fullspäckade dagar men samtidigt mycket givande! Det varieras med teori och praktik och du har hela tiden tillgång till klassrummen under vistelsen även för egna labbar. "
Mikael Hild , Eltel Networks. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dagar) (24/11/2014 till 2/12/2014)

"Välorganiserad kurs med kompetenta lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (10/11/2014 till 12/11/2014)

"Bra, intensiv kurs och väldigt kunnig instruktör! "
Hans Antonsson , Frontwalker AB. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dagar) (14/10/2014 till 19/10/2014)

"Mat och logi var utmärkt. Trevlig personal och en trevlig utomhusmiljö."
Anonym - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dagar) (29/9/2014 till 2/10/2014)

"Allt fungerade mycket smidigt. Bra upplägg, hjälpsam personal."
N.N, lg 1003. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dagar) (29/9/2014 till 4/10/2014)

"Mycket bra upplägg och instruktör som använde sig av verkliga exempel vilket underlättade och bidrog till en bra inlärningsprocess! "
M.E., Accigo. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/9/2014 till 26/9/2014)

"Väl avvägd kurs vad gäller tid och en bra instruktör."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"Intensivt men väldigt givande med en bra lärare och många erfarna kursdeltagare som hade många erfarenheter att dela med sig av."
Johan Lundqvist , Ovako. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"Mycket bra tränare."
Johan Astemark . - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

Senaste Querying Data with Transact-SQL recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.