Microsoft - MCSA: Windows Server 2012 R2 & MCSE: Server Infrastructure

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 15 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

26/9/2022 (Måndag)

Översikt

Få både din certifiering för MCSA Windows Server 2012 och för MCSE Server Infrastructure på bara två veckor. Detta går 40 % snabbare än traditionell utbildning, och inkluderar alla de fem obligatoriska proven.

Under första delen av kursen får du de kunskaper och erfarenheter som behövs för att implementera en infrastruktur för Windows Server 2012. Du lär dig följande delar i en Windows Server 2012-miljö:

 • Implementera
 • Hantera
 • Underhållning
 • Leverera tjänster och infrastruktur

I den andra delen av kursen får du de kunskaper och erfarenheter som behövs för att få din MCSE. Du kan planera, designa, konfigurera, implementera och bevara din Windows Server-infrastruktur.

Du kommer även att lära dig hur du implementerar Windows Server 2012-tjänster, inklusive: serverdistribuering, servervirtualisering och nätverksåtkomst och infrastruktur.

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din MCSA & MCSE hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 15 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din MCSA & MCSE kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar MCSA & MCSE certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig MCSA & MCSE snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 125.505 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat MCSA & MCSEkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Du lär dig

Installing and Configuring Windows Server 2012


Deploying and Managing Windows Server 2012

Introduces students to the editions of Windows Server 2012 and the new Windows Server 2012 management tools. It also covers how to install Windows Server 2012, how to perform post-deployment tasks, and how to perform basic administrative tasks.

 • Windows Server 2012 Overview
 • Installing Windows Server 2012
 • Post-Installation Configuration of Windows Server 2012
 • Overview of Windows Server 2012 Management
 • Introduction to Windows PowerShell

Introduction to Active Directory Domain Services

Covers the structure of Active Directory Domain Services (AD DS) and its various components, such as forest, domain, and organizational units (OUs). It also gives an overview of domain controllers, in addition to choices that are available with Windows Server 2012 for installing AD DS on a server.

 • Overview of AD DS
 • Overview of Domain Controllers
 • Installing a Domain Controller

Managing Active Directory Domain Services Objects

Describes how to manage user accounts and computer accounts, including how to manage various consumer devices that employees use. The module also covers how to manage an enterprise network by managing groups, and how to delegate administrative tasks to designated users or groups.

 • Managing User Accounts
 • Managing Groups
 • Managing Computer Accounts
 • Delegating Administration

Automating Active Directory Domain Services Administration

Describes how to use command line tools and Windows PowerShell to automate AD DS administration. It discusses various command-line tools and Windows PowerShell commands, and then describes how to use these tools and commands to modify objects individually and in bulk operations.

 • Using Command-line Tools for AD DS Administration
 • Using Windows PowerShell for AD DS Administration
 • Performing Bulk Operations with Windows PowerShell

Implementing IPv4

Discusses using IPv4, which is the network protocol used on the Internet and on local area networks. In this module, students learn how to implement an IPv4 addressing scheme and how to troubleshoot network communication. This module also covers how to determine and troubleshoot network-related problems.

Implementing Dynamic Host Configuration Protocol

Covers supporting and troubleshooting a Windows Server–based network infrastructure by deploying, configuring, and troubleshooting the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server role.

 • Overview of the DHCP Server Role
 • Configuring DHCP Scopes
 • Managing a DHCP Database
 • Securing and Monitoring DHCP

Implementing DNS

Describes name resolution for Windows operating system clients and Windows Server servers. It also covers installing and configuring a DNS Server service and its components.

 • Name Resolution for Windows Clients and Servers
 • Installing a DNS Server
 • Managing DNS Zones

Implementing IPv6

Discusses the features and benefits of IPv6, how IPv6 affects IPv4 networks, and how to integrate IPv6 into IPv4 networks by using various transition technologies.

 • Overview of IPv6
 • IPv6 Addressing
 • Coexistence with IPv4
 • IPv6 Transition Technologies

Implementing Local Storage

Introduces several different storage technologies. It discusses how to implement the storage solutions in Windows Server 2012, and how to use the new Storage Spaces feature, which enables you to combine disks into pools that you can configure for automatic management.

 • Overview of Storage
 • Managing Disks and Volumes
 • Implementing Storage Spaces

Implementing File and Print Services

Discusses how to provide file and print resources with Windows Server 2012. It describes how to secure files and folders, how to protect previous versions of files and folders by using shadow copies, and how to give workers remote access to corporate files by implementing the new Work Folders role service. It also describes new network printing features that help manage the network printing environment.

 • Securing Files and Folders
 • Protecting Shared Files and Folders by Using Shadow Copies
 • Configuring Work Folders
 • Configuring Network Printing

Implementing Group Policy

Provides an overview of Group Policy and provides details about how to implement Group Policy.

 • Overview of Group Policy
 • Group Policy Processing
 • Implementing a Central Store for Administrative Templates

Securing Windows Servers Using Group Policy Objects

Describes Windows Server 2012 operating system security. It covers how to identify security threats, plan your strategy to mitigate security threats, and secure your Windows Server 2012 infrastructure.

 • Security Overview for Windows Operating Systems
 • Configuring Security Settings
 • Restricting Software
 • Configuring Windows Firewall with Advanced Security

Implementing Server Virtualization with Hyper-V

Describes virtualization technologies available on Windows, specifically focusing on the Hyper-V role in Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2. It covers the components of the Hyper-V role, configuring and deploying the role, in addition to and how to configure and manage key components of a Hyper-V implementation, such as Storage and Networking.

Administering Windows Server 2012

 • Overview of Virtualization Technologies
 • Implementing Hyper-V
 • Managing Virtual Machine Storage
 • Managing Virtual Networks

Configuring and Troubleshooting Domain Name System

Explains how to configure and troubleshoot DNS, including DNS replication and caching.

 • Configuring the DNS Server Role
 • Configuring DNS Zones
 • Configuring DNS Zone Transfers
 • Managing and Troubleshooting DNS

Maintaining Active Directory Domain Services

Explains how to implement virtualized domain controllers and read-only domain controller (RODCs). It also explains how to perform common AD DS administrative tasks and manage the AD DS Database.

 • Overview of AD DS
 • Implementing Virtualized Domain Controllers
 • Implementing RODCs
 • Administering AD DS
 • Managing the AD DS Database

Managing User and Service Accounts

Explains how to create, configure and automate the creation of user accounts. It also explains how to configure account-related properties of user objects. It further explains how to create and administer Managed Service Accounts.

 • Configuring Password Policy and User Account Lockout Settings
 • Configuring Managed Service Accounts

Implementing a Group Policy Infrastructure

Explains how to implement a GPO infrastructure. This also teaches how to perform common GPO management tasks, and manage GPOs by using Windows PowerShell. It also focuses on troubleshooting the application of GPOs.

 • Introducing Group Policy
 • Implementing and Administering GPOs
 • Group Policy Scope and Group Policy Processing
 • Troubleshooting the Application of GPOs

Managing User Desktops with Group Policy

Explains how you can use Group Policy Objects (GPOs) to implement desktop environments across your organization by using Administrative Templates, Folder Redirection, Group Policy preferences, and where applicable, use software deployment to install and update application programs. It is important to know how to use these various GPO features so that you can configure your users’ computer settings properly.

 • Implementing Administrative Templates
 • Configuring Folder Redirection and Scripts
 • Configuring Group Policy Preferences
 • Managing Software with Group Policy

Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role

Explains how to install and configure NPS, RADIUS Clients and servers. It also describes NPS authentication methods. It describe NPS authentication methods and how to monitor and troubleshoot NPS.

 • Installing and Configuring a Network Policy Server
 • Configuring RADIUS Clients and Servers
 • NPS Authentication Methods
 • Monitoring and Troubleshooting a Network Policy Server

Implementing Network Access Protection

Explains how to configure, monitor, and troubleshoot NAP. It also explains how NAP can help to protect your network and the various NAP enforcement processes.

 • Overview of Network Access Protection
 • Overview of NAP Enforcement Processes
 • Configuring NAP
 • Configuring IPSec Enforcement for NAP
 • Monitoring and Troubleshooting NAP

Implementing Remote Access

You will learn how to implement and manage remote access in Windows Server 2012. You will also learn how to implement DirectAccess by using the Getting Started wizard, implement and manage an advanced DirectAccess infrastructure, and implement VPN.

 • Overview of Remote Access
 • Implementing DirectAccess by Using the Getting Started Wizard
 • Implementing and Managing an Advanced DirectAccess Infrastructure
 • Implementing VPN
 • Implementing Web Application Proxy

Optimizing File Services

Describes FSRM, configure quotas, file screening, and storage reports and implement classification management and file management tasks. It describes the components of the DFS. I also explains how to configure DFS namespaces and DFS replication.

 • Overview of FSRM
 • Using FSRM to Manage Quotas, File Screens, and Storage Reports
 • Implementing Classification and File Management Tasks
 • Overview of DFS
 • Configuring DFS Namespaces
 • Configuring and Troubleshooting DFS Replication

Configuring Encryption and Advanced Auditing

Explains how to encrypt files using EFS and configure advanced auditing features.

 • Encrypting Drives by Using BitLocker
 • Encrypting Files by Using EFS
 • Configuring Advanced Auditing

Deploying and Maintaining Server Images

Explains how to create and manage server images by using Windows Deployment Services

 • Overview of Windows Deployment Services
 • Managing Images
 • Implementing Deployment with Windows Deployment Services
 • Administering Windows Deployment Services

Implementing Update Management

Explains how to use Windows Server Update Services (WSUS) to deploy updates to Windows servers and clients.

 • Overview of WSUS
 • Deploying Updates with WSUS

Monitoring Windows Server 2012

Explains the monitoring tools available in Windows Server 2012. it also explains how to use Performance Monitor and monitor events.

 • Monitoring Tools
 • Using Performance Monitor
 • Monitoring Event Logs

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services


Implementing Advanced Network Services

Students will be able to configure advanced features for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) and Domain Name System (DNS), and configure IP Address Management (IPAM).

 • Configuring Advanced DHCP Features
 • Configuring Advanced DNS Settings
 • Implementing IPAM
 • Managing IP Address Spaces with IPAM

Implementing Advanced File Services

You will be able to configure file services to meet advanced business requirements.

 • Configuring iSCSI Storage
 • Configuring BranchCache
 • Optimizing Storage Usage

Implementing Dynamic Access Control

Students will be able to configure Dynamic Access Control (DAC) to manage and audit access to shared files.

 • Overview of DAC
 • Implementing DAC Components
 • Implementing DAC for Access Control
 • Implementing Access Denied Assistance
 • Implementing and Managing Work Folders

Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments

You will be able to plan and implement an Active Directory Domain Services (AD DS) deployment that includes multiple domains and forests.

 • Overview of Distributed AD DS Deployments
 • Deploying a Distributed AD DS Environment
 • Configuring AD DS Trusts

Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication

Delegates will be able to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple locations.

 • AD DS Replication Overview
 • Configuring AD DS Sites
 • Configuring and Monitoring AD DS Replication

Implementing AD CS

Students will be able to implement an Active Directory Certificate Services (AD CS) deployment.

 • Using Certificates in a Business Environment
 • PKI Overview
 • Deploying CAs
 • Deploying and Managing Certificate Templates
 • Implementing Certificate Distribution and Revocation
 • Managing Certificate Recovery

Implementing Active Directory Rights Management Services

You will be able to implement an AD RMS deployment.

 • AD RMS Overview
 • Deploying and Managing an AD RMS Infrastructure
 • Configuring AD RMS Content Protection
 • Configuring External Access to AD RMS

Implementing and Administering AD FS

Students will be able to implement an Active Directory Federation Services (AD FS) deployment.

 • Overview of AD FS
 • Deploying AD FS
 • Implementing AD FS for a Single Organization
 • Deploying AD FS in a Business-to-Business Federation Scenario
 • Extending AD FS to External Clients

Implementing Network Load Balancing

Delegates will be able to provide high availability and load balancing for web-based applications by implementing Network Load Balancing (NLB).

 • Overview of NLB
 • Configuring an NLB Cluster
 • Planning an NLB Implementation

Implementing Failover Clustering

You will be able to provide high availability for network services and applications by implementing failover clustering.

 • Overview of Failover Clustering
 • Implementing a Failover Cluster
 • Configuring Highly Available Applications and Services on a Failover Cluster
 • Maintaining a Failover Cluster
 • Implementing a Multi-Site Failover Cluster

Implementing Failover Clustering with Hyper-V

Students will be able to deploy and manage Hyper-V virtual machines in a failover cluster.

 • Overview of Integrating Hyper-V with Failover Clustering
 • Implementing Hyper-V Virtual Machines on Failover Clusters
 • Implementing Hyper-V Virtual Machine Movement

Implementing Business Continuity and Disaster Recovery

Students will be able to implement a backup and disaster recovery solution based on business and technical requirements

 • Data Protection Overview
 • Implementing Windows Server Backup
 • Implementing Server and Data Recovery

Also as part of the Windows Server 2012 R2 course the content also covers an overview of Windows Azure.

Designing and Implementing a Server Infrastructure

 • Plan Server Upgrade and Migration
 • Plan and Implement a Server Deployment Infrastructure
 • Design and Maintain an IP Configuration and Address Management Solution
 • Design and Implement Name Resolution
 • Design and Implement an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure
 • Design and Implement an OU Infrastructure and AD DS Permissions Model
 • Design and Implement a Group Policy Object Strategy
 • Design and Implement an AD DS Physical Topology
 • Plann and Implement Storage
 • Plan and Implement File Services
 • Design and Implement Network Access Services
 • Design and Implement Network Protectio

Implementing an Advanced Server Infrastructure

 • Plan and Implement a Server Virtualization Strategy
 • Plan and Implement Networks and Storage for Virtualization
 • Plan and Deploy Virtual Machines
 • Plan and Implement a Virtualization Administration Solution
 • Plan and Implement a Server Monitoring Strategy
 • Plan and Implement High Availability for File Services and Applications
 • Plan and Implement a Highly Available Infrastructure Using Failover Clustering
 • Plan and Implement an Server Updates Infrastructure
 • Plan and Implement a Business Continuity Strategy
 • Plan and Implement an Public Key Infrastructure
 • Plan and Implement an Identity Federation Infrastructure
 • Plan and Implement an Information Rights Management Infrastructure

Certifiering

Certifieringsgaranti

Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.

Under kursen förbereder vi dig för och genomför följande examen:

 • Examen 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012
 • Examen 70-411: Administering Windows Server 2012
 • Examen 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
 • Examen 70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure
 • Examen 70-414: Implementing an Advanced Server Infrastructure

Vad Ingår?

Firebrand Training erbjuder kvalificerade kurs- och certifieringsprogram som inkluderar allt, är enkelt för kunden och utvecklat med fokus på de specifika behov som våra deltagare har. Vi säkerställer att alla detaljer tas om hand så att du helt kan fokusera på dina kunskaps- och certifieringsmål.

Våra kurs- och certifieringsprogram inkluderar allt med:

 • Praktiskt orienterad utbildning som använder vår unika metodik (Presentation|Övning|Diskussion).
 • Omfattande kursmaterial och labbmanualer – vi utvecklar traditionella kursmaterial för att motsvara de specifika krav som accelererad inlärning ställer.
 • Ett helt instruktörslett program med 24 timmars tillgång till klassrum, labbutrustning och instruktör.
 • Examensvoucher och certifieringstest som genomförs på plats under kursen.
 • Vår certifieringsgaranti som innebär att vi erbjuder en ovillkorlig garanti att du erhåller din certifiering. Du har rätt att återkomma till din kurs så många gånger det behövs inom en 12 månadersperiod tills certifieringen är uppnådd. Allt du behöver betala är eventuella nya test- och boendeavgifter.
 • Boende, mat samt tillgång till kaffe, te, frukt och tilltugg under hela kursen.
 • Transport till och från närmaste flygplats/tågstation före och efter genomförd kurs.

Förkunskaper

För att delta i denna intensivkurs måste du ha:

 • En god förståelse för nätverksgrunderna
 • Erfarenhet inom konfiguration av säkerhets- och administrationsuppgifter i en företagsmiljö
 • Erfarenhet av stöd eller konfiguration av Microsoft Windows-klienter
 • Upplevt arbetet i en miljö för Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2012 Enterprise
 • Ha en god förståelse för implementering, hantering och konfigurering av Active Directory och nätverksinfrastrukturen

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 125.505 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,59% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Great delivery and having the freedom to learn key areas critical to my job made this course fantastic. The fact that I had a VM remotely accessible from my hotel room was a big help, allowing me to mess around with settings. "
Paul Robertshaw. (25/2/2017 (Lördag) till 11/3/2017 (Lördag))

"Good fast paced course. All material fully covered. Read course materials before you start. Be prepared for hard work. You will get out of it exactly what you put in. The instructor knows his stuff, is very kind and attentive to students questions. He is always available to go over material you do not understand. Overall a very satisfying and rewarding learning experience."
Anonym (29/9/2013 (Söndag) till 12/10/2013 (Lördag))

"Trainer was great, helped me with areas where knowledge was weak out of class, tons of material in this course was covered in a very short space of time. The quality of training could NOT be improved!"
M.F., Church Of England. (19/9/2015 (Lördag) till 27/9/2015 (Söndag))

"Great delivery and having the freedom to learn key areas critical to my job made this course fantastic. The fact that I had a VM remotely accessible from my hotel room was a big help, allowing me to mess around with settings. "
Paul Robertshaw. (25/2/2017 (Lördag) till 11/3/2017 (Lördag))

"Good fast paced course. All material fully covered. Read course materials before you start. Be prepared for hard work. You will get out of it exactly what you put in. The instructor knows his stuff, is very kind and attentive to students questions. He is always available to go over material you do not understand. Overall a very satisfying and rewarding learning experience."
Anonym (29/9/2013 (Söndag) till 12/10/2013 (Lördag))

Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

23/5/2022 (Måndag)

6/6/2022 (Måndag)

Avslutad - Lämna feedback

-

 

26/9/2022 (Måndag)

10/10/2022 (Måndag)

Väntelista

Rikstäckande

 

7/11/2022 (Måndag)

21/11/2022 (Måndag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

19/12/2022 (Måndag)

2/1/2023 (Måndag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

30/1/2023 (Måndag)

13/2/2023 (Måndag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

13/3/2023 (Måndag)

27/3/2023 (Måndag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste recensioner från våra studenter