Summer of Learn: when booking two courses before July 31, save 50% on the second one.
Bright days ahead: our UK training centre has reopened.

Microsoft - MCSD: App Builder (SharePoint 2013)

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 6 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

28/9/2020 (Måndag)

Overview

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

Complete your MCSD: App Builder (SharePoint 2013) 40% faster than traditional training and get the skills you need to build SharePoint apps and services.

You'll be immersed in the curriculum with our unique Lecture | Lab | Review technique, to reinforce your learning and develop skills and knowledge faster.

Your expert Microsoft Certified Trainer will take you through the skills needed to implement SharePoint solutions using Enterprise Search, Managed Metadata Service (MMS), Business Connectivity Services (BCS), Enterprise Content Management (ECM), Web Content Management (WCM), Social Computing features and SharePoint Apps.

You'll also learn how to:

 • Use the client-side object models and the REST API to communicate with SharePoint.
 • Configure security for apps for SharePoint.
 • Optimise the performance of apps for SharePoint.
 • Explain the capabilities and applications of managed metadata in SharePoint 2013.
 • Automate the creation and configuration of managed metadata term sets.
 • Interact with managed metadata term sets and fields from client-side and server-side code.
 • Build simple and advanced KQL Queries.
 • Create and modify result types and display templates
 • Configure search engine optimisation settings and add SEO Properties to publishing pages and Managed Navigation terms.
 • Optimise site assets and resources to maximise performance.
 • Create and configure BDC models by using SharePoint Designer and Visual Studio 2012.
 • Design and Develop BCS Connector stereotyped operations.
 • Optimise Search Connector crawl performance.

During the course you'll develop the skills and take the exam necessary to achieving an MCSD: App Builder certification by training on SharePoint 2013 and passing the relevant elective exams.

To ensure that you have a full understanding of building SharePoint Applications, you'll be prepared for and have the option to sit both exams 70-488 and 70-489 on this course. Gaining your MCSD: App Builder (SharePoint 2013) requires that you pass at least one of the two exams. Don't pass the first time? Don't worry, you'll be covered by our Certification Guarantee.

If you're responsible for designing custom code for projects deployed to or interact with SharePoint, this course is ideal for you.

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din SharePoint 2013 hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 6 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din SharePoint 2013 kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar SharePoint 2013 certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig SharePoint 2013 snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 75.966 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat SharePoint 2013kursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Benefits

Curriculum

MOC 20488B: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions


Module 1: SharePoint as a Developer Platform

This module examines different approaches that can be used to develop applications with SharePoint Server 2013 the scenarios in which each approach might be appropriate.

Lessons

 • Introducing the SharePoint Developer Landscape
 • Choosing Approaches to SharePoint Development
 • Understanding SharePoint 2013 Deployment and Execution Models

Lab: Comparing Web Parts and App Parts

 • Creating and Deploying a SharePoint Web Part
 • Creating and Deploying a SharePoint App Part

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the opportunities for developers in SharePoint Server 2013
 • Choose appropriate execution models for custom SharePoint components
 • Choose appropriate deployment models for custom SharePoint components

Module 2: Working with SharePoint Objects

This module introduces the server-side SharePoint object model and how the core classes relate to sites and collections. The server-side SharePoint object model provides a core set of classes that represent different items in the logical architecture of a SharePoint deployment. Students also learn how manage permissions for server-side code.

Lessons

 • Understanding the SharePoint Object Hierarchy
 • Working with Sites and Webs
 • Working with Execution Contexts

Lab: Working with Sites and Webs

 • Working with Sites and Webs in Managed Code
 • Working with Sites and Webs in Windows PowerShell

Lab: Working with Execution Contexts

 • Running Code with Elevated Privileges
 • Adapting Content for Different User Permissions

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the purpose of key classes in the server-side SharePoint object model
 • Programmatically interact with SharePoint site collections and sites
 • Adapt solutions for users with different levels of permissions

Module 3: Working with Lists and Libraries

This module explains how to interact with lists and libraries. Students learn about how to work with lists and libraries programmatically using the server-side SharePoint object model and how to use query classes and LINQ to SharePoint to query and retrieve data from SharePoint lists. Student also learn how to efficiently work with lists that contain large numbers of items.

Lessons

 • Using List and Library Objects
 • Querying and Retrieving List Data
 • Working with Large Lists

Lab: Querying and Retrieving List Data

 • Querying List Items
 • Updating List Items

Lab : Working with Large Lists

 • Using the ContentIterator Class

After completing this module, students will be able to:

 • Interact with lists and libraries programmatically
 • Query and retrieve list data
 • Perform operations efficiently on large lists

Module 4: Designing and Managing Features and Solutions

This module examines creating and deploying custom Developing a SharePoint solutions and features. The students also learn how and when to use sandbox solutions.

Lessons

 • Understanding Features and Solutions
 • Configuring Features and Solutions
 • Working with Sandboxed Solutions

Lab: Working with Features and Solutions

 • Configuring SharePoint Features
 • Creating Feature Receiver Classes
 • Creating Features with Dependencies

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the purpose and key functionality of Features and solutions
 • Configure and manage Features and solutions
 • Create and manage sandboxed solutions

Module 5: Working with Server-Side Code

This module describes how to develop and deploy Web Parts and event receivers in a solution.

Lessons

 • Developing Web Parts
 • Using Event Receivers
 • Using Timer Jobs
 • Storing Configuration Data

Lab : Working with Server-Side Code

 • Developing an Event Receiver
 • Updating a Web Part
 • Creating a Timer Job

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the process for developing a web part
 • Use event receivers to handle SharePoint events
 • Use timer jobs to perform out of process, and scheduled operations
 • Store and manipulate configuration data for custom components

Module 6: Managing Identity and Permissions

This module describes how manage permissions through code and customise authentication using custom claims providers.

Lessons

 • Understanding Identity Management in SharePoint 2013
 • Managing Permissions in SharePoint 2013
 • Configuring Forms-Based Authentication
 • Customising the Authentication Experience

Lab: Managing Permissions Programmatically in SharePoint 2013

 • Managing List Permissions Programmatically

Lab: Creating and Deploying a Custom Claims Provider

 • Creating a Custom Claims Provider
 • Supporting Search and Resolve in a Claims Provider
 • Deploying and Testing a Claims Provider

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how authentication and identity management work in SharePoint 2013
 • Verify and manage permissions programmatically in SharePoint 2013
 • Verify and manage permissions programmatically in SharePoint 2013
 • Create claims providers and customise the sign-in experience

Module 7: Introducing Apps for SharePoint

This module introduces the SharePoint App, a new way to customise SharePoint functionality with SharePoint Server 2013.

Lessons

 • Overview of Apps for SharePoint
 • Developing Apps for SharePoint

Lab: Creating a Site Suggestions App

 • Creating a New SharePoint App
 • Using the Client-Side Object Model

After completing this module, students will be able to:

 • Describe SharePoint apps and compare them to SharePoint farm solutions and sandboxed solutions
 • Describe how to develop apps for SharePoint 2013 that work on-premises and in the cloud

Module 8: Client-Side SharePoint Development

This module describes how to use JavaScript Client Object Model (CSOM), managed code CSOM and the REST API to build SharePoint Apps.

Lessons

 • Using the Client-Side Object Model for Managed Code
 • Using the Client-Side Object Model for JavaScript
 • Using the REST API with JavaScript

Lab : Using the Client-Side Object Model for Managed Code

 • Add Site Column
 • Add the Mileage Claim Content Type
 • Add the Claims List

Lab : Using the REST API with JavaScript

 • Creating List Relationships
 • Add Vote Recording
 • Display Votes for Each Suggestion

After completing this module, students will be able to:

 • Use the client-side object model for managed code to interact with a SharePoint deployment
 • Use the client-side object model for JavaScript to interact with a SharePoint deployment
 • Use the REST API with JavaScript or C# to interact with a SharePoint deployment

Module 9: Developing Remote Hosted SharePoint Apps

This module examines the difference between provider hosted Apps and Remote Hosted Apps. The students will also create and deploy a Provider Hosted App.

Lessons

 • Overview of Remote Hosted Apps
 • Configuring Remote Hosted Apps
 • Developing Remote Hosted Apps

Lab : Configuring a Provider Hosted SharePoint App

 • Configuring a Server to Server Trust Relationship
 • Creating a Provider Hosted App

Lab : Developing a Provider Hosted SharePoint App

 • Working with SharePoint Data
 • Using the Chrome Control

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how remote-hosted apps work and how to configure the permissions and cross-domain calls that they may require.
 • Configure apps for hosting on Windows Azure or remote servers
 • Develop apps for hosting on Windows Azure or remote servers

Module 10: Publishing and Distributing Apps

This module introduces the App Catalog so users to locate, purchase, and install apps easily. The students learn how to package and publish Apps to the App Catalog.

Lessons

 • Understanding the App Management Architecture
 • Understanding App Packages
 • Publishing Apps
 • Installing, Updating, and Uninstalling Apps

Lab : Publishing an App to a Corporate Catalog

 • Creating an App Catalog
 • Creating an App Package
 • Publishing an App Package

Lab : Installing, Updating, and Uninstalling Apps

 • Installing an App
 • Upgrading an App
 • Removing an App

After completing this module, students will be able to:

 • Explain how SharePoint manages app publishing and distribution
 • Describe the contents of an app package
 • Publish apps to a corporate catalog or the Office Marketplace
 • Install, update, and uninstall apps

Module 11: Automating Business Processes

This module explains how to create workflows and workflow actions using Visio 2013, SharePoint Designer 2013 and Visual Studio 2012.

Lessons

 • Understanding Workflow in SharePoint 2013
 • Building Workflows by using Visio 2013 and SharePoint Designer 2013
 • Developing Workflows in Visual Studio 2012

Lab : Building Workflows in Visio 2013 and SharePoint Designer 2013

 • Creating Workflows by Using Visio
 • Editing Workflows by Using SharePoint Designer

Lab : Creating Workflow Actions in Visual Studio 2012

 • Creating Custom Workflow Actions
 • Using a Custom Workflow in SharePoint Designer

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the architecture and capabilities of workflow in SharePoint 2013
 • Create declarative workflows in Visio 2013 and SharePoint Designer 2013
 • Create and deploy custom workflows by using Visual Studio 2012

Module 12: Managing Taxonomy

This module explains the importance of a good taxonomy in SharePoint and working with the components of the taxonomy. The students also see how to tie event receivers to the taxonomy.

Lessons

 • Managing Taxonomy in SharePoint 2013
 • Working with Content Types
 • Working with Advanced Features of Content Types

Lab : Working with Content Types

 • Create a System to Capture Vacation Requests

Lab : Working with Advanced Features of Content Types

 • Creating an Event Receiver Assembly
 • Registering an Event Receiver with a Site Content Type

After completing this module, student will be able to:

 • Work with taxonomy building blocks in SharePoint 2013
 • Create and configure content types declaratively and programmatically
 • Work with advanced features of content types

Module 13: Managing Custom Components and Site Life Cycles

This module explains how you can create custom component definitions and templates, which enable you to deploy custom sites, lists and other components across a farm.

Lessons

 • Defining Custom Lists
 • Defining Custom Sites
 • Managing SharePoint Sites

Lab : Managing Custom Components and Site Life Cycles

 • Create a Site Definition
 • Create a List Definition
 • Developing an Event Receiver

Lessons

 • Defining Custom Lists
 • Defining Custom Sites
 • Managing SharePoint Sites

After completing this module, student will be able to:

 • Define and provision custom lists
 • Define and provision custom sites
 • Manage the SharePoint site life cycle

Module 14: Customising User Interface Elements

This module explains different ways of customising the SharePoint user interface, such as adding buttons to the ribbon or modifying the appearance of list views.

Lessons

 • Working with Custom Actions
 • Using Client-Side User Interface Components
 • Customising the SharePoint List User Interface

Lab : Using the Edit Control Block to Launch an App

 • Configuring an App to Display Customer Orders
 • Use a Custom Action to Launch an App

Lab : Using jQuery to Customise the SharePoint List User Interface

 • Creating a Custom List View

After completing this module, student will be able to:

 • Use custom actions to modify the SharePoint user interface
 • Use JavaScript to work with client-side SharePoint user interface components
 • Describe how to modify the appearance and behaviour of list views and forms

Module 15: Working with Branding and Navigation

This module explains ways to customise branding, designing, publishing and navigating sites in SharePoint Server 2013. The students also learn how to create devise independent sites standard web technologies, such as HTML, CSS, and JavaScript.

Lessons

 • Creating and Applying Themes
 • Branding and Designing Publishing Sites
 • Tailoring Content to Platforms and Devices
 • Configuring and Customising Navigation

Lab : Branding and Designing Publishing Sites

 • Creating SharePoint Master Pages
 • Building Master Page Functionality
 • Publishing and Applying Design Assets

Lab : Configuring Farm-Wide Navigation

 • Creating a Custom Site Map Provider
 • Adding Custom Navigation Controls to a Master Page

After completing this module, student will be able to:

 • Create and apply themes to SharePoint sites
 • Create publishing site design assets such as master pages and page layouts
 • Use device channels and image renditions to adapt content for different devices
 • Configure and customise the navigation experience for publishing sites

MOC 20489B: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions


Module 1: Creating Robust and Efficient Apps for SharePoint

In this module, you will review key aspects of the apps for SharePoint development platform, including capabilities, packaging and infrastructure, client-side programming for SharePoint, and app security. You will also learn about how to optimise the performance of your apps.

Lessons

 • Apps for SharePoint
 • Communicating with SharePoint from an App
 • Authenticating and Authorising Apps for SharePoint
 • Designing Apps for Performance

Lab : Monitoring SharePoint Health Scores

 • Creating and Deploying an App Part
 • Working with Server Health Scores

After completing this module, student will be able to:

 • Describe the apps for SharePoint development platform
 • Use the client-side object models and the REST API to communicate with SharePoint.
 • Configure security for apps for SharePoint
 • Configure security for apps for SharePoint

Module 2: Developing Managed Metadata Solutions

In this module you will see metadata objects and how they are used to categorise items so that you can learn how to work with them in code. You will also see how to use the advanced features of terms and manage permissions and roles. In this way you can provide a full set of terms that users can tag content with.

Lessons

 • Managed Metadata
 • Configuring Managed Metadata Term Sets
 • Working with Managed Metadata Fields

Lab : Developing Managed Metadata Solutions (Part 1)

 • Creating and Configuring the Corporate Structure App
 • Displaying the Existing Taxonomy Groups
 • Creating a Group, a Term Set, and Terms

Lab : Developing Managed Metadata Solutions (Part 2)

 • Obtaining the Host Web
 • Adding Metadata Site Columns

After completing this module, student will be able to:

 • Explain the capabilities and applications of managed metadata in SharePoint 2013
 • Automate the creation and configuration of managed metadata term sets
 • Interact with managed metadata term sets and fields from client-side and server-side code

Module 3: Interacting with the Search Service

The module provides an overview of the search service architecture in SharePoint 2013 as it relates to developers, before describing how to construct queries using Keyword Query Language (KQL) and FAST Query Language (FQL) and submit these queries to the search service.

Lessons

 • SharePoint 2013 Search Service
 • Building Search Queries with KQL and FQL
 • Executing Search Queries from Code

Lab : Executing Search Queries from SharePoint Apps

 • Submitting Search Queries from Client-Side Code
 • Using a Custom Action to Launch A Search App

After completing this module, student will be able to:

 • Describe the SharePoint Search Architecture
 • Describe the structure of the search index
 • Describe what a crawled property is and how they are created
 • Describe what a managed property is and how they are created
 • Describe the various settings of a managed property
 • Modify the search schema at various levels

Module 4: Customising the Search Experience

In this module you will create and modify queries as well as manage search results.

Lessons

 • Customising Query Processing
 • Customising Search Results
 • Configuring Result Types and Display Templates
 • Customising Content Processing

Lab : Configuring Entity Extraction

 • Create and deploy an entity extractor

After completing this module, student will be able to:

 • Create various types of result sources
 • Create basic and complex query transforms
 • Configure query rule conditions and actions to target query intent
 • Create and modify result types
 • Create and modify display templates
 • Utilise display templates with various search web parts
 • Add managed properties as refiners with counts
 • Utilise entity extraction in your crawls
 • Extend content processing with Content Enrichment

Module 5: Implementing Enterprise Content Management

In this module, you will work with SharePoint document management features in code.

Lessons

 • Working with eDiscovery
 • Working with Content Management
 • Automating Records Management

Lab : Implementing Content Management Functionality

 • Creating a Custom Document ID Provider
 • Registering a Custom Document ID Provider
 • Applying a Custom Audit Policy

After completing this module, student will be able to:

 • Use SharePoint eDiscovery functionality in custom applications
 • Create and manage information management policies and document sets programmatically
 • Manage and customise SharePoint records management functionality

Module 6: Developing a Publishing Site for Web Content

In this module, you will learn how to utilise develop web content solutions for publishing sites.

Lessons

 • Programming with the Web Content Publishing API
 • Developing Page Components for Web Content Publishing

Lab : Customising a SharePoint Publishing Site

 • Building a Custom Page Field Control
 • Building a Page Layout

After completing this module, student will be able to:

 • Describe the capabilities of the Publishing API
 • Describe how to access the Publishing API utilising the server-side object model

Module 7: Structuring and Publishing Websites for All Users

This module will focus on providing you with the knowledge to build web sites that are mobile device friendly, support multiple language and with proper navigation. This will be accomplished by introducing you to SharePoint features including device channels, managed navigation and variations.

Lessons

 • Website Structure and Navigation
 • Publishing Content
 • Publishing to Mobile Devices
 • Multi-language sites using Variations

Lab : Structuring a SharePoint Publishing Site

 • Creating a Navigation Term Set

Lab : Publishing for Multiple Devices and Languages

 • Creating a Device Channel
 • Using the Device Panel Control
 • Creating a French Variation

After completing this module, student will be able to:

 • Configure website structure and navigation
 • Describe the difference between structured and metadata navigation
 • Programmatically configure site navigation
 • Utilise basic publishing features of SharePoint
 • Use the new cross-site publishing features of SharePoint 2013
 • Work with mobile devices using Device Channels
 • Configure and implement variations for multilingual sites
 • Work with human and machine translation tasks in variation sites

Module 8: Developing Optimised Internet Sites

In this module, you will learn how to optimise your site for Internet search engines, and maximise the performance of rendering your site content.

Lessons

 • Optimising a SharePoint Site for Search Engines
 • Optimising Performance and Scalability

Lab : Optimising SharePoint Publishing Sites

 • Optimising a Site for Search Engines
 • Maximising the Performance of a Publishing Site

After completing this module, student will be able to:

 • Configure search engine optimisation settings
 • Add SEO Properties to publishing pages and Managed Navigation terms
 • Configure caching to improve site rendering performance
 • Optimise site assets and resources to maximise performance

Module 9: Working with Business Connectivity Services

In this module, you will learn how to develop Business Connectivity Services (BCS) solutions.

Lessons

 • Business Connectivity Services in SharePoint 2013
 • Creating BDC Models in SharePoint Designer
 • Creating BDC Models in Visual Studio 2012

Lab : Working with Business Connectivity Services

 • Creating Farm-Scoped External Content Types
 • Creating App-Scoped External Content Types

After completing this module, student will be able to:

 • Describe the key components of Business Connectivity Services in SharePoint Server 2013
 • Create and configure BDC models by using SharePoint Designer.
 • Create and configure BDC models by using Visual Studio 2012

Module 10: Creating Advanced Business Data Connectivity Models

This module will explore how to create custom search connectors using several different methodologies and lastly, you will learn the advanced topic of the new SharePoint 2013 external event notification feature to support SharePoint list features such as alerts and event receivers when external data changes.

Lessons

 • Configuring BDC Models for Search
 • Developing Custom Connectivity Components
 • Working with External Events and Notifications

Lab : Creating and Deploying a .NET Connectivity Assembly

 • Create a .NET Connectivity Assembly
 • Implementing Entity Methods
 • Deploying and testing a .NET Connectivity Model

After completing this module, students will be able to:

 • Decide when to use BDC models to extend search
 • Describe the BCS Connector Framework
 • Describe and implement BDC search stereotyped operations
 • Configure BDC model properties for search
 • Configure custom item level security
 • Utilise techniques to optimise search indexing

Module 11: Working with Business Data In Client Applications

BCS provides a framework to access via a wide array of protocols such as WCF and OData services to a myriad of external data sources, ranging from data stored in databases to custom proprietary data stores. In this module you will work with Business Data in both custom and composite solutions.

Lessons

 • Working with Business Data in Composite Solutions
 • Working with Business Data in Custom Solutions
 • Working with Business Data in Client Applications

Lab : Working with Business Data in Apps for SharePoint

 • Reading Business Data in Client-Side Code
 • Presenting Business Data in an App for SharePoint

After completing this module, students will be able to:

 • Access business data by using composite solutions
 • Utilise the Business Data Web Parts on your Team and Publishing pages
 • Work with external data columns in lists
 • Work with Business Data in SharePoint workflows
 • Access business data by using custom solutions
 • Utilise the various APIs available such as CSOM, JSOM, and REST
 • Access business data by using client applications
 • Configure external content types for use with Office clients

Module 12: Managing and Accessing User Profile Data

In this module, you will review key aspects of the user profile service, and see how you can write client-side and server-side code to access, update and manage user profile properties.

Lessons

 • User Profile Data in SharePoint 2013
 • Options for Accessing User Profile Data
 • Managing User Profile Data
 • Managing User Profile Properties

Lab : Accessing User Profile Data

 • Add People Search Functionality to an App
 • Display User Properties in the App

Lab : Managing User Profile Properties

 • Add Code to Display User Profile Properties
 • Add Code to Manage User Profile Properties

After completing this module, students will be able to:

 • Explain how user profile data is used in SharePoint
 • Describe the options and restrictions for accessing user profile data.
 • Use client-side code to access and server-side code to access and update user profile data.
 • Configure and manage user profile properties

Module 13: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

In this module, you will see some of the social features in SharePoint 2013, and you will see how you can develop apps which extend and customise the social workload; tailoring the experience for your business needs.

Lessons

 • Overview of the Social Workload
 • Developing Social Solutions
 • Working with Feeds

Lab : Creating a Social App Part

 • Displaying a Project Site Newsfeed
 • Posting a Message to a Newsfeed
 • Using Search to Retrieve Newsfeed Posts

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the main components of the social workload.
 • Develop solutions to extend the social workload
 • Create solutions which make use of the newsfeed functionality in SharePoint Server 2013

Module 14: Monitoring and Troubleshooting Custom SharePoint Solutions

This module will introduce methods that you can use to improve the performance and scalability of solutions and apps.

Lessons

 • Debugging SharePoint Apps in Visual Studio
 • Diagnosing Faults in Deployed Apps
 • Testing Performance and Scalability

Lab : Enabling ASP.NET Tracing

 • Adding a Diagnostics Page to a SharePoint App
 • Configuring ASP.NET Tracing
 • Using Trace Logs

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how to identify, diagnose, and remove bugs in SharePoint apps during development
 • Describe how to record information about issues that arise in deployed SharePoint apps
 • Describe how developers optimise the performance of SharePoint apps by implementing best practices, measuring performance, and load testing

Exam Track

You'll sit the following exams, all covered by our Certification Guarantee:

Exam 70-488: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions

 • Languages: English, Chinese (Simplified), French, German, Japanese, Portuguese (Brazil)
 • Technology: Microsoft SharePoint Server 2013

You'll be tested on the following skills:

 • Plan and design SharePoint sites (15-20%)
 • Implement authorization and authentication (15-20%)
 • Access and manage data (15-20%)
 • Implement SharePoint solutions (15-20%)
 • Implement the user experience and information architecture (10-15%)
 • Create business processes (10-15%)
 • Create Office apps (10-15%)

Exam 70-489: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

 • Languages: English, Chinese (Simplified), French, German, Japanese, Portuguese (Brazil)
 • Technology: Microsoft SharePoint Server 2013

You'll be tested on the following skills:

 • Design and implement search (15-20%)
 • Implement Business Connectivity Services (BCS) (10-15%)
 • Implement user profiles and customize social workload (15-20%)
 • Implement Enterprise Content Management (ECM) and Web Content Management (WCM) (15-20%)
 • Design for performance and troubleshooting (15-20%)
 • Implement Managed Metadata Service (MMS) (15-20%)

What's Included

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20488: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions
 • MOC 20489: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

Included:

 • Professional SharePoint 2013 Development - ISBN - 978-1118495827

Prerequisites

Before taking this course, you should have achieved the MCSA: Web Applications and have had at least four years of SharePoint and web development experience. Including:

 • Selecting appropriate approaches and building customizations in SharePoint.
 • Planning and implementing solution packaging, deployment, and upgrading.
 • Identifying SharePoint data and content structures for customizations.
 • Performing diagnostics and debugging.
 • Planning and designing applications for scalability and performance.
 • Identifying and mitigating performance issues of customizations.
 • Understanding authentication and authorization.
 • Working with Windows PowerShell.

You should also have familiarity with SharePoint capabilities and with Online Services such as Windows Azure and SharePoint Online as well as developing Office client apps.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 75.966 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,75% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Course was very good, I liked the analogies given to explain complex networking areas it really helped. The instructor was very good at bringing information to a level everyone could understand and then further on that. "
Ewan jamieson, Mr. (17/2/2020 (Måndag) till 22/2/2020 (Lördag))

"Knowledgeable, well spoken and relatable instructor. The instructor explained difficult concepts clearly and provided good examples to help us understand the material. He also discussed real-world examples to help solidify how the concepts are applied in the field. There were a few technical issues with the remote learning and remote labs, but overall a great experience, especially so when considering the current situation with COVID-19."
JE, Mitchells & Butlers. (4/5/2020 (Måndag) till 7/5/2020 (Torsdag))

"I would highly recommend taking up a course with Firebrand because the way the course is delivered is very helpful and useful for someone who either has no knowledge or some knowledge. The instructors do everything they can to ensure everyone is learning and is always on hand to help anyone who is struggling with anything. Everyone on the course is also very helpful and in the same position as they want to learn to. So there is not just the instructor but the class as a whole to assist. The facility is very nice and I will definitely be coming back for any future courses I attend. "
CP, Innovate Ltd. (4/5/2020 (Måndag) till 7/5/2020 (Torsdag))

"Firebrand have very passionate instructors."
Anonym (4/5/2020 (Måndag) till 7/5/2020 (Torsdag))

"I have enjoyed my experience for OIL delivery. I have been at Firebrand before and it has been just as helpful. The instructor was very helpful and has allowed me to understand the areas a lot easier now. "
Ewan Jamieson, Sopra Steria. (17/2/2020 (Måndag) till 22/2/2020 (Lördag))

Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

25/5/2020 (Måndag)

30/5/2020 (Lördag)

Avslutad

-

 

28/9/2020 (Måndag)

3/10/2020 (Lördag)

Väntelista

Rikstäckande

 

9/11/2020 (Måndag)

14/11/2020 (Lördag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

21/12/2020 (Måndag)

26/12/2020 (Lördag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

1/2/2021 (Måndag)

6/2/2021 (Lördag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

15/3/2021 (Måndag)

20/3/2021 (Lördag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste recensioner från våra studenter