Microsoft Managing SharePoint Server 2016 - Bara 6 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

Get the skills to plan, configure, manage and administer SharePoint 2016 faster on this accelerated Managing SharePoint Server 2016 course.

In just 6 days, you'll bring the benefits of SharePoint Server 2016 to your business. Your Microsoft Certified Trainer (MCT) will guide you through the Microsoft Official Curriculum (MOC) where you'll learn:

 • Best practice guidelines enabling you to optimise deployment of SharePoint Server 2016
 • Designing physical, logical and information architecture for a SharePoint Server 2016 deployment
 • To implement and troubleshoot the platforms advanced technologies
 • To deliver high availability, disaster recovery, service application architecture and Microsoft Business Connectivity Services through the SharePoint Server 2016 platform
 • To perform an upgrade or migration to SharePoint Server 2016
 • To configure authentication in SharePoint Server 2016
 • To plan and configure business intelligence solutions

This course will also dive into productivity, social computing features and collaboration platforms.

Läs mer...

You'll learn using our unique Lecture | Lab | Review technique which combines both theoretical and practical tasks. This will help accelerate your learning and ensure you develop the necessary hands-on experience to apply your skills when you return to the office.

You'll also be prepared for exam 70-339: Managing Microsoft SharePoint Server 2016. You'll sit this exam on-site, covered by your Certification Guarantee. This course is an elective for the MCSE: Productivity certification.

This 2016 course is targeted at experienced IT Professionals interested in learning the skills to install, configure, deploy, and manage SharePoint Server 2016 installations either in a data center or cloud deployment.

Benefits...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Managing SharePoint Server 2016 hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 6 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Managing SharePoint Server 2016 kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Managing SharePoint Server 2016 certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Managing SharePoint Server 2016 snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Managing SharePoint Server 2016kursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft Certified Trainers (MCT): You'll get trained by our experienced Microsoft Certified Trainers. This means you'll benefit from their industry experience and knowledge throughout the course.

Microsoft Official Curriculum (MOC): Firebrand is a Microsoft Learning Partner, which means you'll have access to the latest curriculums and the most up-to-date content.

Curriculum...

20339-1A: Planning and Administering SharePoint 2016

Module 1: Introducing SharePoint 2016

This module describes the structure and capabilities of a SharePoint environment, and the major changes for IT professionals in SharePoint 2016. This module also describes the options available for deploying SharePoint 2016.

Lessons

 • Key components of a SharePoint deployment
 • New features in SharePoint 2016
 • SharePoint 2016 deployment options

Module 2: Designing an information architecture

This module describes how to gather business requirements, and the key elements of a successful information architecture project. This module also explains how to structure information within a SharePoint 2016 deployment and make it easy to find and retrieve.

Lessons

 • Identifying business requirements
 • Understanding business requirements
 • Organising information in SharePoint 2016
 • Planning for discoverability

Lab : Designing an information architecture - Part one

 • Identifying site columns and content types

Lab : Creating an information architecture - Part two

 • Designing a business taxonomy

Module 3: Designing a logical architecture

This module explains how to approach a logical architecture design and how to document it.

Lessons

 • Overview of the SharePoint 2016 logical architecture
 • Documenting your logical architecture

Lab : Designing a logical architecture

 • Planning a logical architecture
 • Producing a logical architecture diagram

Module 4: Designing a physical architecture

This module describes the physical design requirements for SharePoint 2016, and the physical components necessary to fulfill the physical architecture design. It also explains the SharePoint farm topologies, and describes how to map a logical architecture design to a physical architecture design.

Lessons

 • Designing physical components for SharePoint deployments
 • Designing supporting components for SharePoint deployments
 • SharePoint farm topologies
 • Mapping a logical architecture design to a physical architecture design

Lab : Designing a physical architecture

 • Designing a physical architecture
 • Developing a physical architecture design diagram

Module 5: Installing and configuring SharePoint 2016

This module explains how to install SharePoint 2016 in different topologies, script the installation, and configure a SharePoint 2016 environment. This module also explains how to configure the core farm-level settings in a SharePoint 2016 deployment.

Lessons

 • Installing SharePoint 2016
 • Scripting installation and configuration of SharePoint
 • Configuring SharePoint 2016 farm settings

Lab : Deploying and configuring SharePoint 2016 – Part one

 • Provisioning a SharePoint 2016 farm

Lab : Deploying and configuring SharePoint 2016 – Part two

 • Configuring incoming email
 • Configuring outgoing email
 • Configuring integration with Office Online Server

Module 6: Creating web applications and site collections

This module explains how to create web applications in SharePoint 2016 and how to configure these applications. It also explains how to create and configure site collections in SharePoint 2016 and SharePoint Online.

Lessons

 • Creating web applications
 • Configuring web applications
 • Creating and configuring site collections

Lab : Creating and configuring web applications

 • Creating a web application
 • Configuring a web application

Lab : Creating and configuring site collections

 • Creating and configuring site collections
 • Creating a site collection in a new content database
 • Using Fast Site Collection Creation

Module 7: Planning and configuring service applications

This module describes the service application architecture in SharePoint 2016, and how to provision and manage service applications.

Lessons

 • Introduction to the service application architecture
 • Creating and configuring service applications

Lab : Planning and configuring service applications

 • Provisioning a Managed Metadata Service application with Central Administration
 • Provisioning a Managed Metadata Service application with Windows PowerShell
 • Configuring the Word Automation Services service application for document conversion
 • Configuring service application proxy groups

Module 8: Managing users and permissions, and securing content

This module explains how to configure authorisation in SharePoint 2016. It also explains how to configure site collection security in SharePoint 2016.

Lessons

 • Configuring authorisation in SharePoint 2016
 • Managing access to content

Lab : Managing users and groups

 • Creating a web-application policy
 • Creating and managing SharePoint groups
 • Creating custom permission levels

Lab : Securing content in SharePoint sites

 • Managing permissions and inheritance
 • Managing site-collection security
 • Enabling anonymous access to a site

Module 9: Configuring authentication for SharePoint 2016

This module explains about the SharePoint 2016 authentication infrastructure, and how to configure claims, providers, and identity federation for SharePoint 2016. It also explains how to configure server-to-server authentication for SharePoint 2016.

Lessons

 • Overview of authentication
 • Configuring federated authentication
 • Configuring server-to-server authentication

Lab : Extend your SharePoint 2016 to support Secure Sockets Layer (SSL)

 • Configuring Microsoft SharePoint 2016 to use federated identities
 • Configuring Active Directory Federation Services (AD FS) to enable a web application a relying party
 • Configuring SharePoint to trust AD FS as an identity provider
 • Configuring a web application to use the AD FS identity provider

Module 10: Securing a SharePoint 2016 deployment

This module explains how to secure a SharePoint 2016 deployment at the platform level, and how to configure farm-level security settings for a SharePoint 2016 deployment.

Lessons

 • Securing the platform
 • Configuring farm-level security

Lab : Securing a SharePoint 2016 deployment

 • Configuring SharePoint Server communication security
 • Hardening a SharePoint server farm
 • Configuring blocked file types
 • Configuring Web Part security
 • Implementing security auditing

Module 11: Managing taxonomy

This module explains how to create and manage content types and content-type propagation. Additionally, it explains how to implement managed metadata in SharePoint web applications and site collections. It also explains how to configure the managed metadata service application in SharePoint 2016.

Lessons

 • Managing content types
 • Understanding managed metadata
 • Configuring the managed metadata service

Lab : Configuring content-type propagation

 • Creating content types for propagation
 • Publishing content types across site collections

Lab : Configuring and using the managed metadata service

 • Configuring the managed metadata service
 • Creating term sets and terms
 • Consuming term sets

Module 12: Configuring user profiles

This module explains how to configure the User Profile service application, and how to manage user profiles and audiences.

Lessons

 • Configuring the User Profile Service Application
 • Managing user profiles and audiences

Lab : Configuring user profiles

 • Configuring the User Profile Service Application
 • Configuring directory import and synchronisation

Lab : Configuring My Sites and audiences

 • Configuring My Sites
 • Configuring audiences

Module 13: Configuring Enterprise Search

This module describes the Search Service Application and explains how to configure the Search service in SharePoint 2016. It also explains how to manage the search experience in SharePoint 2016.

Lessons

 • Understanding the Search Service Application architecture
 • Configuring Enterprise Search
 • Managing Enterprise Search

Lab : Configuring Enterprise Search

 • Configuring the Search Service Application
 • Configuring a file share content source
 • Configuring a local SharePoint content source
 • Creating a search center

Lab : Optimising the search experience

 • Configuring a result source and a query rule
 • Customising the search experience
 • Creating and deploying a thesaurus
 • Configuring entity extractors and refiners
 • Managing query spelling correction

Module 14: Monitoring and maintaining a SharePoint 2016 environment

This module explains how to implement a monitoring plan for SharePoint 2016, and how to optimise the performance of a SharePoint 2016 deployment. It also explains how to plan for and configure SharePoint caching. Further, it explains how to identify and resolve problems in a SharePoint 2016 environment.

Lessons

 • Monitoring a SharePoint 2016 environment
 • Tuning and optimising a SharePoint 2016 environment
 • Planning and configuring caching
 • Troubleshooting a SharePoint 2016 environment

Lab : Monitoring a SharePoint 2016 deployment

 • Configuring usage and health data collection
 • Configuring Sharepoint diagnostic logging
 • Configuring Health Analyser rules
 • Reviewing usage and health data

Lab : Investigating page load times

 • Analysing network traffic
 • Analysing SharePoint page performance

20339-2A: Advanced Technologies of SharePoint 2016

Module 1: Introduction to SharePoint 2016

This module describes the core architectural components of a SharePoint Server environment, and also helps to identify the new depreciated and removed features in SharePoint 2016.

Lessons

 • Core components of the SharePoint 2016 architecture
 • New, deprecated, and removed features in SharePoint 2016
 • SharePoint 2016 and SharePoint Online editions

Lab : Reviewing the core Microsoft SharePoint 2016 concepts

 • Configuring SharePoint 2016 farms
 • Creating and configuring site collections and sites
 • Provisioning service applications by using the SharePoint 2016 Management Shell

Module 2: Introduction to hybrid scenarios for SharePoint 2016

This module describes the key hybrid features in SharePoint 2016, and helps you to prepare for a hybrid SharePoint 2016 deployment.

Lessons

 • Exploring the hybrid features in SharePoint 2016
 • Preparing for a hybrid SharePoint 2016 deployment

Lab : Configuring an Office 365 tenant

 • Creating an Office 365 tenant

Lab : Creating hybrid team sites

 • Preparing the SharePoint environment
 • Running the SharePoint Hybrid picker

Module 3: Designing business continuity management strategies

This module explains how to select an appropriate database server configuration to meet availability requirements. It also describes how to design a physical architecture and infrastructure to meet high-availability requirements. Finally, this module explains how to develop and implement a backup and restore strategy.

Lessons

 • Designing database topologies for high availability and disaster recovery
 • Designing a SharePoint infrastructure for high availability
 • Planning for disaster recovery

Lab : Planning and performing backup and restore

 • Create a backup and restore plan
 • Test the backup and restore process

Module 4: Planning and implementing Business Connectivity Services and Secure Store Service

This module explains how to configure Business Connectivity Services (BCS), and describes how to configure and manage the Secure Store Service application. It also explains how you can configure and manage BCS models.

Lessons

 • Planning and configuring BCS
 • Configuring the Secure Store Service
 • Managing BCS models

Lab : Configuring BCS and the Secure Store Service

 • Configuring the BDC Service Application
 • Configuring the Secure Store Service

Lab : Managing BDC models

 • Configuring a Secure Store Service target application
 • Importing and configuring BDC models

Module 5: Configuring productivity services for a SharePoint 2016 deployment

This module describes SharePoint Add-in architecture.This module also explains how to provision and manage SharePoint apps and App Catalogs. Additionally, this module describes how to provision Microsoft Access Services, Visio Services, Word Automation Services, PowerPoint Automation Services, and SharePoint Translation Services.

Lessons

 • Understanding the SharePoint Add-in architecture
 • Provisioning and managing apps and App Catalogs
 • Provisioning productivity services

Lab : Configuring and managing SharePoint Add-ins

 • Configuring a SharePoint farm to support apps
 • Creating and configuring a corporate App Catalog
 • Deploying and monitoring apps

Module 6: Managing solutions in Microsoft SharePoint 2016

This module describes the purpose and structure of SharePoint 2016 features and solutions. In addition, it explains how to manage sandbox solutions in Microsoft SharePoint 2016.

Lessons

 • Understanding the SharePoint 2016 solution architecture
 • Managing sandboxed solutions

Lab : Managing solutions

 • Configuring a SharePoint farm to support sandboxed solutions
 • Configuring a SharePoint site to support sandboxed solutions
 • Deploying farm solutions

Module 7: Connecting people

This module explains how to manage user profiles and how to plan and configure My Site and social features. This module also describes how to configure community sites.

Lessons

 • Managing user profiles
 • Enabling social interaction
 • Building communities

Lab : Configuring profile synchronisation and My Sites

 • Configuring profile synchronisation
 • Configuring My Sites

Lab : Configuring community sites

 • Creating a community site infrastructure
 • Configuring Community Site participation

Module 8: Planning and configuring web content management

This module explains how to plan and configure a web content management infrastructure to meet business requirements. This module also describes how to configure managed navigation and product catalog sites, and how to configure support for multilingual sites. Additionally, it explains and how to plan and manage design and customisation for publishing sites, and how to plan and configure support for mobile users.

Lessons

 • Planning and implementing a web content management infrastructure
 • Configuring managed navigation and catalog sites
 • Supporting multiple languages and locales
 • Enabling design and customisation
 • Supporting mobile users

Lab : Configuring managed navigation and catalog sites

 • Configuring a product catalog site
 • Configuring Cross-Site Publishing
 • Configuring publishing sites

Lab : Configuring device channels

 • Configuring device channels

Module 9: Planning and configuring Enterprise Content Management

This module explains how to plan for management of content and documents, and how to plan for and configure eDiscovery. Additionally, it describes how to plan for records management and compliance.

Lessons

 • Planning Enterprise Content Management
 • Planning and configuring eDiscovery
 • Planning records management

Lab : Configuring eDiscovery in SharePoint 2016

 • Creating and configuring an eDiscovery Center
 • Discovering and preserving content
 • Querying and exporting content

Lab : Configuring records management in SharePoint Server 2016

 • Configuring in-place records management

Module 10: Planning and configuring business intelligence solutions

This module explains how to plan business intelligence (BI) architecture for SharePoint 2016, and how to deploy and manage BI services. Additionally, this module explains how to plan and configure advanced analysis tools.

Lessons

 • Planning BI architecture
 • Planning, deploying, and managing BI services
 • Planning and configuring advanced analysis tools

Lab : Installing Office Online Server

 • Deploy Office Online Server

Lab : Configuring PowerPivot and Power View for SharePoint 2016

 • Configuring PowerPivot for SharePoint 2016
 • Configuring Power View for SharePoint

Module 11: Planning and configuring productivity and collaboration

This module explains how to plan and configure productivity and collaboration features. This module also explains how to plan and configure composite solutions in SharePoint 2016.

Lessons

 • Planning and configuring collaboration features
 • Planning and configuring composites

Lab : Configuring and working with project sites

 • Creating an Office Online Server farm and configuring integration in SharePoint 2016
 • Creating project sites
 • Configuring project sites
 • Engaging project teams
 • Configuring Project Server integration

Lab : Configuring a workflow

 • Configuring Microsoft Azure Workflow and Microsoft SharePoint Workflow Services
 • Creating and testing a workflow

Module 12: Upgrading and migrating to SharePoint 2016

This module explains how to prepare for upgrade or migration to SharePoint 2016. In addition, it explains how to manage site collections are how to upgrade them to SharePoint 2016. Finally, the module describes how to upgrade advanced content from SharePoint Server 2013 to SharePoint 2016.

Lessons

 • Preparing for an upgrade or migration
 • Upgrade to SharePoint 2016
 • Planning and managing a site-collection upgrade

Lab : Performing a content database migration and upgrade from Microsoft SharePoint Server 2013

 • Migrating SharePoint Server 2013 Managed Metadata Service
 • Upgrading a SharePoint Server 2013 content database

Lab : Managing site-collection upgrades

 • Preparing site collections for upgrade
 • Upgrading site collections

Exam Track...

You'll sit the following exam on site as part of the course, which is covered by your Certification Guarantee :

 • Exam 70-339: Managing Microsoft SharePoint Server 2016

The exam tests the following subject areas

 • Design SharePoint infrastructure (15-20%)
 • Plan authentication and security (15-20%)
 • Plan workload optimisation (15-20%)
 • Plan productivity solutions (15-20%)
 • Manage search capabilities (10-15%)
 • Plan and configure cloud services (5-10%)
 • Monitor and optimise a SharePoint environment (10-15%)

Exam details

 • Duration: 150 minutes - time allocated to do the exam
 • Seat Time: 180 minutes - total time (including exam) to accept non-disclosure agreement (NDA), review instructions etc.
 • Pass Mark: 700

What's Included...

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20339-1A: Planning and Administering SharePoint 2016
 • MOC 20339-2A: Advanced Technologies of SharePoint 2016

Prerequisites...

As an ideal candidate, you should have a minimum of one year's experience deploying and administering multiple SharePoint 2013 farms across a large enterprise. Alternatively, you could also have at least two years experience with SharePoint 2010.

Before attending this course, you must have professional experience with the following:

 • Software management in a Windows Server 2012 or Windows 2012 R2 enterprise server environment.
 • Deploying and managing applications natively, virtually and in the cloud.
 • Administering Internet Information Services (IIS).
 • Configuring Active Directory Domain Services (AD DS) for use in authentication, authorisation and as a user store.
 • Managing databases and server roles in SQL Server
 • Managing an application remotely using Windows PowerShell 4.0.
 • Connecting applications to Microsoft SQL Server.
 • Implementing Claims-based Security.
 • Using Hyper-V virtual machines

It is also important you understand the differences between SharePoint 2010 and SharePoint 2013, particularly in terms of hybridisation.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

När...

Microsoft Managing SharePoint Server 2016 Kursdatum

Microsoft - Managing SharePoint Server 2016

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

7/10/2019 (Måndag)

12/10/2019 (Lördag)

Begränsat antal platser

Registrera

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,75% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Different type of training and it was intense. Covered many topics in express speed. It was a good learning experience. "
John Jesudason. - Microsoft Managing SharePoint Server 2016 (6 dagar) (19/11/2018 till 24/11/2018)

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Mycket bra faciliteter for andamalet. Väl använd tid. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Bra anläggning och kurslokaler."
Anna Wibergh, EVRY. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (19/1/2016 till 20/1/2016)

"Mycket fint område att befinna sig i. Rum och allt är i utmärkt kvalité men räkna med ett högt temp och långa dagar."
S.H. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (21/11/2015 till 29/11/2015)

"Intensivt och specifikt med bra service i huset."
Martin Borggren, AddPro. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (29/10/2015 till 30/10/2015)

"Kunning kursledare, grym mat på kvällen."
Tomas Sylvan , Securitas Sverige AB. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Bra kursledare! Långa dagar samt intensiv inlärning. "
Peter Festejo , Arbetsokande. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Mycket bra och informativ kurs som ger en bra helhet och grundförstalse för systemet, funktionerna och uppsättningen i systemet. Mycket information, mycket bra information och utbildningsmaterial att med sig hem. Första kursen pa Firebrand jag deltar i, men rekommenderar kursen Financials. "
M.S., Södra Skogsägarna ekonomisk förening. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Bra övergripande nivå med många djupdykningar i relevanta modler. Skapar en bra översikt av ekonomimodulerna och vad som sker i dem och vad man kan sätta upp i systemet"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Intensiv, effektiv och spannande utbildning med hog kvalitet och bra upplagg"
Annika Norberg . - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"en bra utbildning, duktig lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Upplägget passade mig perfekt, inga distraktioner och bra tempo."
Robert Mallander , EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Kurs och allt runt omkring är proffsigt skött. "
Karin Helena Nilsson , Evry Business Applications AB. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Mycket bra mottagande av personalen på anläggning med bra boende och kurslokaler. Bra upplägg. Bra kurs med kunnig utbildare."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Effektiv men jobbig"
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (16/3/2015 till 17/3/2015)

"En intensiv kurs som ger både en bra översikt av AX produktionsfunktionalitet och fördjupningar inom väsentliga områden"
Tina Thagesson , Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Snabb, intensivt och langa dagar men valdigt larorikt!"
Johnny Ho , iStone AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Inresserad lärare av ämnet. Noga med att vi förstår uppgiften innan vi gick vidare med nästa"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (16/2/2015 till 20/2/2015)

"Mycket smidigt med mat och boende inkluderat, dessutom var maten utmärkt."
Anonym - Microsoft Querying SQL Server (4 dagar) (14/2/2015 till 22/2/2015)

"Fokuserat och intensivt. Bra anlaggning. 100% utbildning i 4 dagar. Bra mat. Mycket kunnig larare."
Toni Johansson , Hydroscand AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Langa tuffa dagar - men alltid intressant."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Tufft men larorikt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Bra intensivt upplägg utan störningsmoment, kan inte göra något annat än att gå "all in" för utbildningen"
Johan Mattsson , Fujitsu. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Intensivt, och lärorikt."
Joakim Lindholm, EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Superbra upplägg, redan vid mötet på söndag kväll blev jag bemött på ett trevlig och professionellt sätt. Maten är fantastisk. Service är på topp. Jag kommer gärna hit igen."
Anonym - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (19/1/2015 till 22/1/2015)

"Proffesionell training"
K.D.. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (8/12/2014 till 12/12/2014)

"Firebrand ljuger inte när de säger att det görs på rekordtid. Det är väldigt intensivt, fullspäckade dagar men samtidigt mycket givande! Det varieras med teori och praktik och du har hela tiden tillgång till klassrummen under vistelsen även för egna labbar. "
Mikael Hild , Eltel Networks. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dagar) (24/11/2014 till 2/12/2014)

"Välorganiserad kurs med kompetenta lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (10/11/2014 till 12/11/2014)

"Bra, intensiv kurs och väldigt kunnig instruktör! "
Hans Antonsson , Frontwalker AB. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dagar) (14/10/2014 till 19/10/2014)

"Mat och logi var utmärkt. Trevlig personal och en trevlig utomhusmiljö."
Anonym - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dagar) (29/9/2014 till 2/10/2014)

"Allt fungerade mycket smidigt. Bra upplägg, hjälpsam personal."
N.N, lg 1003. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dagar) (29/9/2014 till 4/10/2014)

"Mycket bra upplägg och instruktör som använde sig av verkliga exempel vilket underlättade och bidrog till en bra inlärningsprocess! "
M.E., Accigo. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/9/2014 till 26/9/2014)

"Väl avvägd kurs vad gäller tid och en bra instruktör."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"Intensivt men väldigt givande med en bra lärare och många erfarna kursdeltagare som hade många erfarenheter att dela med sig av."
Johan Lundqvist , Ovako. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"Mycket bra tränare."
Johan Astemark . - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"När jag väljer att gå en kurs nästa gång så kommer det bli Firebrand."
Johnny Svensson . - Microsoft MCSE: Communication (Lync Server) (6 dagar) (15/9/2014 till 20/9/2014)