Summer of Learn: when booking two courses before July 31, save 50% on the second one.
Bright days ahead: our UK training centre has reopened.

Microsoft - IT Service Management with System Center Service Manager

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 3 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

28/9/2020 (Måndag)

Overview

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

On this accelerated 3-day IT Service Management with System Center Service Manager course, you'll learn how to deploy, configure and operate System Center 2016 Service Manager in your cloud or data centre.

Your course is 40% faster than traditional training. Meaning you'll spend less days out the office, so you can apply your new skills sooner.

Your Microsoft Certified Trainer will use our Lecuture | Lab | Review techinique to help you build and retain information, faster. Combined with hands-on labs, you'll be immersed in you System Center 2016 training, developing the practical skills to:

 • Upgrade existing Service Manager 2012 R2 environments to System Center 2016
 • Architect and implement a System Center 2016 Service Manager deployment
 • Customise Service Manager to align to corporate standards
 • Use Reports and Analyse Data in Service Manager
 • Perform advanced troubleshooting and disaster recovery in Service Manager

You'll have access to the latest Microsoft Official curriculum, as we're a Microsoft Partner, ensuring the knowledge aligns to the latest technology.

This course is ideal for you if you'r a cloud or datacentre administrator responsible for deploying, configuring and operating System Center 2016 Service Manager. Or, if you're new and looking to build your System Center 2016 Service Manager skills.

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din System Center 2016 Service Manager hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din System Center 2016 Service Manager kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar System Center 2016 Service Manager certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig System Center 2016 Service Manager snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 75.882 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat System Center 2016 Service Managerkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Benefits

Curriculum

Course 10965D: IT Service Management with System Center Service Manager

Module 1: Service Management Overview

In this module, you will learn many of the ITIL and MOF best practices and procedures in delivering effective IT Service Management and how System Center 2016 Service Manager can be used to implement them in your organisation. You will also learn some of the key business drivers behind IT Service Management.

Lessons

 • Business Drivers behind IT Service Management.
 • Introduction to Microsoft System Center 2016.
 • System Center 2016 Service Manager Overview and Key Features.
 • Adopting ITIL/ MOF Best Practices with Service Manager.
 • Aligning IT Service Management Requirements to Service Manager.

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the business drivers behind IT Service Management.
 • Describe, at a high-level, System Center 2016.
 • Describe, at a high level, System Center 2016 Service Manager.
 • Describe how Service Manager adopts best practices found in ITIL and MOF.

Module 2: Installing System Center 2016 Service Manager

In this module, you will learn about the key components and architecture of Service Manager, including the hardware and software requirements. You will also learn about the security requirements and considerations that should be taken into account before, during and after deploying Service Manager.

Lessons

 • System Center 2016 Service Manager Architecture and Core Components.
 • Hardware, Software and Security Requirements.
 • Planning and Sizing a System Center 2016 Service Manager Deployment.
 • Installing System Center 2016 Service Manager.
 • Installing and Configuring the Service Manager Self-Service Portal.
 • Overview of the Service Manager Console.
 • Upgrading to System Center 2016 Service Manager.

Lab: Installing System Center 2016 Service Manager

 • Installing the Service Manager Management Group.
 • Installing the Data Warehouse Management Group and register the Service Manager Management Group wit
 • Installing the Service Manager Self-Service Portal and confirming a successful installation.
 • Customising the Self-Service Portal.

Lab: Upgrading to System Center 2016 Service Manager

 • Backing up the Service Manager 2012 R2 environment.
 • Upgrading Service Manager 2012 R2 to System Center 2016 Service Manager.

After completing this module, students will be able to:

 • Describe System Center 2016 Service Manager architecture and core components.
 • Describe the Hardware, Software and Security requirements of System Center 2016 Service manager.
 • Plan and size a System Center 2016 deployment.
 • Install System Center 2016 Service Manager.
 • Install and configure the Service Manager Self-Service Portal.
 • Use the Service Manager Console to confirm a successful deployment.
 • Upgrade Service Manager 2012 R2 to System Center 2016 Service Manager.

Module 3: Key Concepts and Features

In this module, you will learn many of the key features and concepts that will help you understand how to configure important functions in Service Manager.

Lessons

 • Overview of Management Packs.
 • Overview of the Service Manager CMDB.
 • Managing Activities.
 • Managing Workflows.
 • Managing Templates.
 • Security and User Roles.

Lab: Configuring Service Manager for StockTrader and DinnerNow

 • Create a Management Pack, Work Item Templates and Configuration Items for DinnerNow.
 • Create a Management Pack, Work Item Templates and Configuration Items for StockTrader.

After completing this module, students will be able to:

 • Understand Management Packs.
 • Describe the Service Manager CMDB.
 • Manage Activities.
 • Manage Workflows.
 • Manage Templates.
 • Manage Security and User Roles.

Module 4: Configuring Service Manager for Your Environment

In this module, you will learn some of the key configuration tasks that should be performed in Service Manager in order to customise it for your environment.

Lessons

 • System Center 2016 Service Manager Initial Configuration.
 • Configuring Business Services.
 • Configuring Access for your Support Teams.
 • Configuring Notifications.

Lab: Configuring Service Manager For Your Environment

 • Configuring Service Manager Settings.
 • Configuring Business Services.
 • Provisioning access for the DinnerNow and StockTrader support teams.
 • Configuring Notifications.

After completing this module, students will be able to:

 • Perform initial configuration tasks in Service Manager.
 • Configure Business Services.
 • Configure Access for your support teams.
 • Configure Notifications.

Module 5: Populating the Service Manager CMDB using Connectors

Connectors in Service Manager provide a key function in populating the Service Manager CMDB. For example, the Operations Manager CI Connector imports discovered objects such as web sites and databases into Service Manger so that they can be added to work items such as Incidents and Change Requests.

Lessons

 • Integrating Service Manager with Active Directory and other System Center Components.
 • Integrating Service Manager with Exchange.

Lab: Configuring Connectors in Service Manager

 • Configure System Center Connectors.
 • Configure the Exchange Connector.

After completing this module, students will be able to:

 • Configure the Active Directory and System Center Connectors in Service Manager.
 • Install and configure the Exchange Connector in Service Manager.

Module 6: Managing Incidents and Problems

In this module, you will learn how to differentiate an issue that occurs in the IT environment between an incident and a problem. You will also learn how to configure incidents and problems, which includes creating templates that can be used to auto-populate Incident forms.

Lessons

 • The Definition of an Incident and a Problem.
 • Managing Incidents.
 • Managing Problems.
 • Using Queues and Views with Incidents and Problems.

Lab: Configuring Incident and Problem Management

 • Create an Incident using the Service Manager console.
 • Using Incident Templates.
 • Configuring an Incident Event Workflow to automatically update an Incident.
 • Group Incidents and create a Problem Record.
 • Creating Queues and Views to Filter Incidents.

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the definition of an Incident and a Problem.
 • Manage incidents.
 • Manage problems.
 • Use queues and views with incidents and problems.

Module 7: Managing Changes and Releases

In this module, you will learn how Service Manager manages changes in the IT environment by using Change Requests. This includes creating and managing Activities such as Review Activities that are used to approve or reject changes. You will also learn how Release Records are used to group, schedule and develop approved changes.

Lessons

 • Managing Change Requests.
 • Managing Release Records.

Lab: Configuring Change and Release Management

 • Create a Change Request with Review and Dependent Activities.
 • Create a Release Record to manage changes.
 • Configuring a Release Record Workflow Rule for Notification.

After completing this module, students will be able to:

 • Manage Change Requests in Service Manager.
 • Manage Release Records in Service Manager.

Module 8: Configuring and Managing the Service Catalog

In this module, you will learn all aspects of Service Request fulfillment within Service Manager with the exception of Service Level Management which is covered in module 10.

Lessons

 • The Service Catalog, Request Offerings and Service Offerings.
 • Managing Service Requests and Catalog Groups.
 • The Self-Service Portal.

Lab: Configuring Service Requests

 • Create the Contoso Request Offering.
 • Test the Contoso Request Offering.
 • Create the StockTrader Request Offering.
 • Test the StockTrader Request Offering.

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the Service Catalog, Request Offerings and Service Offerings.
 • Manage Service Requests and Catalog Groups.
 • Use the Self-Service Portal.

Module 9: Automating Business Processes with Orchestrator

In this module, you will learn how Orchestrator and Service Manager can be used to automate business processes.Lessons

 • Overview of Orchestrator.
 • Configuring Runbooks in Orchestrator.
 • Configuring Integration between Orchestrator and Service Manager.
 • Creating a Request Offering in Service Manager to Initiate a Runbook in Orchestrator.

Lab: Automating IT Processes in Service Manager

 • Automating a Request Offering for Contoso.
 • Automating a Service Request for StockTrader.

After completing this module, students will be able to:

 • Describe Orchestrator including its key features and components.
 • Configure Runbooks in Orchestrator.
 • Configure integration between Orchestrator and Service Manager.
 • Create a Request Offering in Service Manager that initiates a Runbook in Service Manager.

Module 10: Configuring Service Level Management

In this module, you will learn how Service Level Management is implemented in Service Manager.

Lessons

 • Configuring Service Level Management.
 • Viewing Service Level Agreement (SLA) Information in Service Manager.

Lab: Configuring Service Level Management

 • Create a Service Level Objective for an Incident SLA.
 • Create a Service Level Objective for a Service Request SLA.
 • Configure SLA Notifications.

After completing this module, students will be able to:

 • Configure Service Level Management.
 • View SLA information in Service Manager.

Module 11: Using Reports and Analysing Data in Service Manager

In this module, you will learn how to run reports in Service Manager, including how to manage and maintain the data warehouse jobs and cubes on which reports rely on. Additionally, you will learn how to perform advanced analytics on cube data by using Excel and SharePoint.

Lessons

 • Running Reports in System Center 2016 Service Manager.
 • Configuring and Running Data Warehouse Jobs.
 • Troubleshooting Failed Data Warehouse Jobs.
 • Data Warehouse Cubes.

Lab: Configuring Reports and Analysing Service Manager Data

 • Configuring, Running, and Exporting Reports.
 • Creating a Custom Report.
 • Configuring Data Warehouse Job Schedules.
 • Viewing the Status of Data Warehouse Jobs.
 • Managing the Analysis Library.
 • Analysing Cube Data.

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how to run reports in Service Manager.
 • Describe how to configure and run data warehouse jobs.
 • Describe how to troubleshoot data warehouse jobs.
 • Describe the data warehouse cubes in Service Manager.

Module 12: Advanced Troubleshooting and Disaster Recovery

In this module, you will learn some of the advanced troubleshooting techniques used to resolve problems in Service Manager. You will also learn how to perform disaster recovery for failed Service Manager components, such as the Service Manager databases.

Lessons

 • Performing Advanced Troubleshooting in Service Manager.
 • Performing Disaster Recovery in Service Manager.

Lab: Performing Disaster Recovery in Service Manager

 • Recovering from a failed Service Manager Management Server.
 • Recovering from a failed Service Manager Data Warehouse Management Server.
 • Recovering from a failed Service Manager database.

After completing this module, students will be able to:

 • Perform advanced troubleshooting in Service Manager.
 • Perform disaster recovery in Service Manager.

Module 13: Creating Forms and Items in Service Manager Using the Service Manager Authoring Tool

In this final module, you will learn how to use the Service Manager Authoring Tool to create new and customised forms in Service Manager.

Lessons

 • Key Concepts in Creating and Customising Forms in the Service Manager Authoring Tool.
 • Creating New and Customised Forms by Using the Service Manager Authoring Tool.

Lab: Creating Customised Forms by Using the Authoring Tool

 • Extending the Incident Class.
 • Customising the Default Incident Form.
 • Seal the Management Pack.
 • Import the Management Pack and use the updated Incident form.

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the key concepts in creating customised forms in Service Manager.
 • Create a customised form using the Authoring Tool.

What's Included

Included on the course:

MOC 10965D: IT Service Management with System Center Service Manager

Prerequisites

Before attending the course, it is recommended you have an understanding of:

 • Windows Server 2012 R2 and Windows Server 2016.
 • SQL Server 2012 and SQL Server 2014.
 • IT management processes that are included in ITIL and MOF.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 75.882 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,75% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Course was very good, I liked the analogies given to explain complex networking areas it really helped. The instructor was very good at bringing information to a level everyone could understand and then further on that. "
Ewan jamieson, Mr. (17/2/2020 (Måndag) till 22/2/2020 (Lördag))

"Knowledgeable, well spoken and relatable instructor. The instructor explained difficult concepts clearly and provided good examples to help us understand the material. He also discussed real-world examples to help solidify how the concepts are applied in the field. There were a few technical issues with the remote learning and remote labs, but overall a great experience, especially so when considering the current situation with COVID-19."
JE, Mitchells & Butlers. (4/5/2020 (Måndag) till 7/5/2020 (Torsdag))

"I would highly recommend taking up a course with Firebrand because the way the course is delivered is very helpful and useful for someone who either has no knowledge or some knowledge. The instructors do everything they can to ensure everyone is learning and is always on hand to help anyone who is struggling with anything. Everyone on the course is also very helpful and in the same position as they want to learn to. So there is not just the instructor but the class as a whole to assist. The facility is very nice and I will definitely be coming back for any future courses I attend. "
CP, Innovate Ltd. (4/5/2020 (Måndag) till 7/5/2020 (Torsdag))

"Firebrand have very passionate instructors."
Anonym (4/5/2020 (Måndag) till 7/5/2020 (Torsdag))

"I have enjoyed my experience for OIL delivery. I have been at Firebrand before and it has been just as helpful. The instructor was very helpful and has allowed me to understand the areas a lot easier now. "
Ewan Jamieson, Sopra Steria. (17/2/2020 (Måndag) till 22/2/2020 (Lördag))

Microsoft System Center 2016 Service Manager Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

25/5/2020 (Måndag)

27/5/2020 (Onsdag)

Avslutad

-

 

28/9/2020 (Måndag)

30/9/2020 (Onsdag)

Väntelista

Rikstäckande

 

9/11/2020 (Måndag)

11/11/2020 (Onsdag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

21/12/2020 (Måndag)

23/12/2020 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

1/2/2021 (Måndag)

3/2/2021 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

15/3/2021 (Måndag)

17/3/2021 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste recensioner från våra studenter