Looking for Global training? Go to https://firebrand.training/en or stay on the current site (Sverige)

X

One way or another, we get you certified
All courses now available online. Save 50% on a second course if you attend in April or buy a Microsoft FastPass for £6,000*.

Microsoft Implementing a Software-Defined DataCenter

- Bara 3 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

Learn the skills to implement and manage a software-defined datacenter using System Center 2016 Virtual Machine Manager on this accelerated 3 day MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Implementing a Software-Defined DataCenter) course. You'll focus on managing Hyper-V virtualization infrastructure in Windows Server 2016. You'll then learn to protect and monitor your infrastructure using System Center Data Protection Manager (DPM) and System Center 2016 Operations Manager (SCOM).

Your Microsoft Certified Trainer immerse you in Microsoft Official Curriculum using our unique Lecture | Lab | Review technique - helping you develop and retain knowledge faster. Develop skills for the real world with hands-on, practical labs.

You'll be back at work applying your new skills sooner, as this course is up to 50% faster than traditional training courses. In just 3 days, you'll cover a range of exciting topics teaching you to:

Läs mer...

 • Plan and Implement System Center Virtual Machine Manager (VMM) Core Infrastructure
 • Implement Software-Defined Networking (SDN) and Software-Defined Storage (SDS)
 • Implement Datacenter Compute Solutions with Virtual Machine Manager (VMM)
 • Secure your Software-Defined Datacenter using SCOM
 • Monitor and Maintain your Software-Defined Datacenter using DPM

Get the most out of your course with 24/7 lab access, to add in that extra learning time.

You'll also be prepared for and sit exam 70-745 at the Firebrand Training Centre, during the course. So you can leave with proof of the skills you've learned. Passing this exam will complete the elective requirement for the MCSE: Cloud Platform and Infrastructure certification.

If you're responsible for designing, implementing and managing virtualisation infrastructure in a software-defined datacenter by using System Center 2016 Virtual Machine Manager, this course is suited to you.

Se Benefits...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Software-Defined DataCenter Implementation hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Software-Defined DataCenter Implementation kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Software-Defined DataCenter Implementation certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Software-Defined DataCenter Implementation snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 75.348 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Software-Defined DataCenter Implementationkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

MOC 20745A: Implementing a Software-Defined DataCenter

Module 1: Introduction to server virtualisation

This module explains the different virtualisation solutions. It also describes the concepts of software-defined datacenter and Microsoft Azure.

Lessons

 • Overview of Microsoft Virtualisation
 • Introduction to the software-defined datacenter
 • Extending virtualisation to the cloud

Lab: Evaluating virtualisation options

 • Selecting the appropriate virtualisation method
 • Creating Azure virtual machines

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe the virtualisation options available in Microsoft.
 • Describe the concept of a software-defined datacenter.
 • Describe how to extend a datacenter to the cloud.

Module 2: Overview of Hyper-V virtualisation

This module explains how to install and manage Hyper-V in Windows Server 2016.

Lessons

 • Installing and configuring the Hyper-V role
 • Creating and managing virtual hard disks and virtual machines
 • Creating and using Hyper-V virtual switches
 • Implementing failover clustering with Hyper-V

Lab: Creating and managing virtual hard disks and virtual machines

 • Installing and configuring the Hyper-V server role
 • Creating a Nano Server virtual machine
 • Configuring virtual machines and virtual hard disks

Lab: Implementing failover clustering with Hyper-V

 • Creating a Hyper-V failover cluster
 • Managing a Hyper-V failover cluster

After completing this module, you’ll be able to:

 • Install and configure the Hyper-V role.
 • Create and manage virtual hard disks and virtual machines.
 • Create and use Hyper-V virtual switches.
 • Implement failover clustering.

Module 3: Installing and configuring System Center 2016 Virtual Machine Manager

This module explains how to install and configure System Center 2016 VMM for managing a virtualisation environment.

Lessons

 • Overview of System Center 2016 VMM
 • Installing System Center 2016 VMM
 • Adding hosts and managing host groups

Lab: Installing and configuring System Center 2016

 • Installing and configuring System Center 2016
 • Managing hosts and host groups
 • Managing an Azure subscription by using VMM

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe the main features in System Center 2016 VMM.
 • Install System Center 2016 VMM.
 • Add virtualisation hosts to VMM and manage host groups.

Module 4: Managing storage fabric and fabric updates

This module explains how to manage storage fabric and fabric updates in VMM.

Lessons

 • Overview of server virtualisation storage technologies
 • Managing storage fabric
 • Managing fabric updates

Lab: Managing storage fabric and fabric updates

 • Implementing a storage infrastructure
 • Creating a file server cluster and a storage QoS policy
 • Managing fabric updates

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe the storage technologies that VMM utilises.
 • Deploy and manage a storage fabric in VMM 2016.
 • Manage updates of the VMM 2016 fabric.

Module 5: Configuring and managing the Virtual Machine Manager library and library objects

This module describes how to configure and manage VMM library and library objects. It also describes the differences between profiles and templates and how they are used.

Lessons

 • Overview of the VMM library
 • Preparing Windows for deployment in VMM
 • Working with profiles
 • Working with virtual machine templates

Lab: Configuring and managing VMM library and library objects

 • Configuring and managing a VMM library
 • Creating a Windows image for the VMM library
 • Creating and managing profiles and templates

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe the VMM library.
 • Prepare Windows for deployment in VMM.
 • Explain working with profiles.
 • Describe working with VM templates.

Module 6: Managing the networking fabric

This module explains how to manage networking fabric in VMM.

Lessons

 • Networking concepts in VMM
 • Managing Software-Defined Networking
 • Understanding network function virtualisation

Lab: Creating and configuring the networking fabric

 • Associating virtual network adapters of Hyper-V hosts
 • Deploying Network Controller

Lab: Configuring and testing Hyper-V Network Virtualisation

 • Configuring Hyper-V Network Virtualisation
 • Provisioning and testing tenant virtual machine networks

After completing this module, you’ll be able to:

 • Explain the primary networking concepts in System Center 2016 VMM.
 • Implement the Software Defined Networking by using System Center 2016  VMM.
 • Describe the core components available in Network Controller.

Module 7: Creating and managing virtual machines by using Virtual Machine Manager

This module explains how to create and manage virtual machines by using VMM.

Lessons

 • Virtual machine management tasks
 • Creating, cloning, and converting virtual machines

Lab: Creating and managing virtual machines by using System Center 2016 VMM

 • Creating a virtual machine and modifying its properties
 • Creating and managing checkpoints
 • Cloning and migrating a virtual machine

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe these various management tasks that you can perform on virtual machines.
 • Create, clone, and convert virtual machines.

Module 8: Managing clouds in System Center 2016 Virtual Machine Manager

This module explains how to create and manage clouds by using VMM.

Lessons

 • Introduction to clouds
 • Creating and managing a cloud
 • Creating user roles in VMM

Lab: Managing clouds in System Center 2016 VMM

 • Creating a private cloud
 • Creating user roles

After completing this module, you’ll be able to:

 • Explain the concept of a cloud and how you can use VMM to create a cloud.
 • Create and manage cloud services.
 • Create user roles in VMM.

Module 9: Managing services in Virtual Machine Manager

This module explains how to create and manage services in VMM.

Lessons

 • Overview of services in VMM
 • Creating and managing services in VMM

Lab: Managing services in VMM

 • Creating a service template
 • Deploying a service and updating service template
 • Scaling out service and updating the service

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe the services in VMM.
  Create and manage services in VMM.

Module 10: Monitoring a virtualisation infrastructure by using System Center Operations Manager

This module explains how to use Operations Manager for monitoring virtualisation infrastructure.

Lessons

 • Operations Manager architecture and security
 • Using Operations Manager for monitoring and reporting
 • Integrating Operations Manager with VMM and DPM

Lab: Monitoring a virtualisation infrastructure by using Operations Manager

 • Implementing the Operations Manager agents
 • Integrating Operations Manager with VMM

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe the Operations Manager architecture and explain how to secure access to Operations Manager data.
 • Use Operations Manager for monitoring and reporting.
 • Integrate Operations Manager with VMM and DPM.

Module 11: Implementing and managing Hyper-V Replica and Azure Site Recovery

This module explains how to implement and manage Hyper-V Replica and Azure Site Recovery

Lessons

 • Implementing and managing Hyper-V Replica
 • Implementing and managing Azure Site Recovery

Lab: Implementing and managing Hyper-V Replica and Azure Site Recovery

 • Configuring and Managing Hyper-V Replica
 • Configuring and Managing Azure Site Recovery

After completing this module, you’ll be able to:

 • Implement and manage Hyper-V Replica.
 • Implement and manage Azure Site Recovery.

Module 12: Protecting a virtualisation infrastructure by using Data Protection Manager

This module explains how to use DPM for protecting virtualisation infrastructure.

Lessons

 • Overview of backup and restore options for virtual machines
 • Configuring and managing DPM for virtualisation infrastructure protection

Lab: Protecting virtualisation infrastructure by using DPM

 • Configuring a DPM server and installing DPM protection agents
 • Creating and configuring protection groups
 • Recovering VMs and other data
 • Providing online protection with DPM

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe the backup and restore options for VMs.
 • Configure and manage DPM for protecting a virtualisation infrastructure.

Se Exam Track...

Exam 70-745: Implementing a Software-Defined Datacenter

Languages: English

Audiences: IT Professionals

Technology: Windows Server 2016, Hyper-V, System Center Operations Manager (SCOM), System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)

Skills measured:

 • Plan and Implement System Center Virtual Machine Manager (VMM) Core Infrastructure
 • Implement Software-Defined Networking (SDN)
 • Implement Software-Defined Storage
 • Implement Datacenter Compute Solutions with Virtual Machine Manager (VMM)
 • Secure your Software-Defined Datacenter
 • Monitor and Maintain the Software-Defined Datacenter

Se What's Included...

Included on the course:

MOC 20745A: Implementing a Software-Defined DataCenter

Se Prerequisites...

You should have the following knowledge:

 • An understanding of TCP/IP and networking concepts
 • An understanding of different storage technologies and concepts
 • Familiarity with different types of virtualizations
 • Familiarity with Windows Server and Windows Server administration
 • An understanding of Windows PowerShell

You should also be able to work with a team/virtual team virtual and have good documentation and communication skills.

You can meet these prerequisites by attending the following courses, or obtaining equivalent knowledge and skills:

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Microsoft Software-Defined DataCenter Implementation Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

24/2/2020 (Måndag)

26/2/2020 (Onsdag)

Avslutad

-

 

29/6/2020 (Måndag)

1/7/2020 (Onsdag)

Väntelista

Rikstäckande

 

10/8/2020 (Måndag)

12/8/2020 (Onsdag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

21/9/2020 (Måndag)

23/9/2020 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

2/11/2020 (Måndag)

4/11/2020 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

14/12/2020 (Måndag)

16/12/2020 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Vi har utbildat 75.348 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,78% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"The tutor for my Course , was brilliant at going through what we needed to learn, in an easy and accessible manner. was always happy to go that further mile in helping, or making the explanations easier by means of pizza analogy for us to understand. good lad."
Aaron Ryan, CAF. (9/3/2020 till 12/3/2020)

"Coming to Firebrand training site was really enjoyable, the staff are really friendly and helpful! I am excited to come back soon!"
N.G.. (9/3/2020 till 12/3/2020)

"It was intensive, but it was worth being locked away to focus 100% on learning! "
Brett Bennett-Smith, Lloyds. (4/3/2020 till 7/3/2020)

"Excellent distraction-free learning! Highly knowledgeable lecturer. Modern facilities, friendly helpful staff, great food, decent coffee. Very hectic learning pace, no time to joke around, but all well worth it! I will be back soon for more training."
Andre du Toit, Favner Nordic AB. (4/3/2020 till 7/3/2020)

"Great location and brilliant trainers"
Connor Massey, Forfusion. (24/2/2020 till 29/2/2020)

Senaste recensioner från våra studenter