Microsoft - MCSE: Data Management and Analytics (Implementing Data Models with SQL Server)

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 3 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

6/2/2023 (Måndag)

Overview

On this accelerated 3 day MCSE: Data Management and Analytics (Implementing Data Models with SQL Server) course, you'll learn to create managed enterprise Business Intelligence solutions.

This course, which is 50% faster than other traditional providers, will immerse you in Microsoft Official Curriculum. You'll develop your skills in implementing multidimensional and tabular data models, delivering reports with Microsoft SQL Server Reporting Services, creating dashboards with Microsoft SharePoint and discovering business insights using data mining.

You'll be prepared for and sit exam 70-466 Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL, which is covered by your Certification Guarantee. Along with a related MCSA, exam 70-466 is an elective to achieving the MCSE: Data Management and Analytics.

For 3 days you'll eat, sleep and breath Data Models and Reports with Microsoft SQL Server and leave us with the ability to:

 • Describe the components, architecture and nature of a BI solution
 • Implement dimensions in a cube
 • Use MDX Syntax
 • Implement a Tabular Data Model in SQL Server Analysis Services
 • Enhance reports with Reporting Services
 • Manage report execution and delivery
 • Use Data Mining for Predictive Analysis

Your Microsoft Certified Trainers (MCT) will guide you through the Microsoft Official Curriculum (MOC). Our unique Lecture | Lab | Review technique, which combines both theoretical and practical tasks will accelerate your learning and ensure you have the hands-on skills necessary to apply your knowledge to real-life scenarios when you return to work.

This course is intended for database professionals who need to fulfill a Business Intelligence Developer role to create analysis and reporting solutions. Typical responsibilities include:

 • Implementing analytical data models, such as OLAP cubes
 • Implementing reports and managing report delivery
 • Creating business performance dashboards
 • Supporting data mining and predictive analysis

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Data Models and Reports with Microsoft SQL hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Data Models and Reports with Microsoft SQL kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Data Models and Reports with Microsoft SQL certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Data Models and Reports with Microsoft SQL snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 125.505 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Data Models and Reports with Microsoft SQLkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Benefits

Microsoft Certified Trainers (MCT): You'll be trained by our experienced Microsoft Certified Trainers. This means you'll benefit from their years of industry experience and knowledge throughout the course.

Microsoft Official Curriculum (MOC): Firebrand is a Microsoft Learning Partner, which means you'll have access to the latest curriculums and the most up-to-date content.

Curriculum

Course 20466D: Implementing Data Models and Reports with SQL Server 2014


Module 1: Introduction to Business Intelligence and Data Modeling

As a SQL Server database professional, you may be required to participate in, or perhaps even lead, a project with the aim of implementing an effective enterprise BI solution. Therefore, it is important that you have a good understanding of the various elements that comprise a BI solution, the business and IT personnel typically involved in a BI project, and the Microsoft products that you can use to implement the solution.

Lessons

 • Introduction to Business Intelligence
 • The Microsoft Enterprise BI Platform

Lab : Exploring a BI Solution

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the elements of a typical BI solution.
 • Select appropriate Microsoft technologies for a BI solution.
 • Describe key considerations for planning a BI project.

Module 2: Creating Multidimensional Databases

This module provides an introduction to multidimensional databases and introduces the core components of an Online Analytical Processing (OLAP) cube.

Lessons

 • Introduction to Multidimensional Analysis
 • Creating Data Sources and Data Source Views
 • Creating a Cube
 • Overview of Cube Security

Lab : Creating a Multidimensional Database

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the considerations for a multidimensional database.
 • Create data sources and data source views.
 • Create a cube.
 • Implement security in a multidimensional database.

Module 3: Working with Cubes and Dimensions

This module describes how to create and configure dimensions and dimension hierarchies in an Analysis Services multidimensional data model.

Lessons

 • Configuring Dimensions
 • Defining Attribute Hierarchies
 • Sorting and Grouping Hierarchies

Lab : Working with Cubes and Dimensions

After completing this module, you will be able to:

 • Configure dimensions.
 • Define attribute hierarchies.
 • Sort and group attributes.

Module 4: Working with Measures and Measure Groups

This module describes measures and measure groups. It also explains how you can use them to define fact tables and associate dimensions with measures.

Lessons

 • Working with Measures
 • Working with Measure Groups

Lab : Configuring Measures and Measure Groups

After completing this module, you will be able to:

 • Configure measures.
 • Configure measure groups.

Module 5: Introduction to MDX

This module describes the fundamentals of MDX and explains how to build calculations, such as calculated members and named sets.

Lessons

 • MDX Fundamentals
 • Adding Calculations to a Cube
 • Using MDX to Query a Cube

Lab : Using MDX

After completing this module, you will be able to:

 • Describe MDX.
 • Add calculations to a cube.
 • Describe how to use MDX in client applications.

Module 6: Customising Cube Functionality

This module describes how to enhance a cube with Key Performance Indicators (KPIs), actions, perspectives, and translations.

Lessons

 • Implementing Key Performance Indicators
 • Implementing Actions
 • Implementing Perspectives
 • Implementing Translations

Lab : Customising a Cube

After completing this module, you will be able to:

 • Implement Key Performance Indicators.
 • Implement Actions.
 • Implement Perspectives.
 • Implement Translations.

Module 7: Implementing an Analysis Services Tabular Data Model

This module describes Analysis Services tabular data models and explains how to develop a tabular data model using the SQL Server Data Tools for Business Intelligence (BI) add-in for Visual Studio.

Lessons

 • Introduction to Tabular Data Models
 • Creating a Tabular Data Model
 • Using an Analysis Services Tabular Data Model in an Enterprise BI Solution

Lab : Implementing an Analysis Services Tabular Data Model

After completing this module, you will be able to:

 • Describe Analysis Services tabular data model projects.
 • Implement an Analysis Services tabular data model.
 • Use an Analysis Services tabular data model.

Module 8: Introduction to Data Analysis Expression (DAX)

This module explains the fundamentals of the DAX language. It also explains how you can use DAX to create calculated columns and measures, and how you can use them in your tabular data models.

Lessons

 • DAX Fundamentals
 • Using DAX to Create calculated Columns and Measures in a Tabular Data Model
 • Lab : Creating Calculated Columns and Measures by using DAX

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the fundamentals of DAX.
 • Use DAX to create calculated columns and measures.

Module 9: Implementing Reports with SQL Server Reporting Services

This module introduces Microsoft SQL Server Reporting Services and discusses the tools and techniques that a professional BI developer can use to create and publish reports.

Lessons

 • Introduction to Reporting Services
 • Creating a Report with Report Designer
 • Grouping and Aggregating Data in a Report
 • Showing Data Graphically
 • Filtering Reports Using Parameters

Lab : Creating a Report with Report Designer

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the key features of Reporting Services.
 • Use Report Designer to create a report.
 • Group and aggregate data in a report.
 • Publish and view a report.

Module 10: Automating Report Execution and Delivery

This module describes how to apply security and report execution settings, and how to create subscriptions to deliver reports.

Lessons

 • Managing Report Security
 • Managing Report Execution
 • Delivering Reports with Subscriptions and Data Alerts
 • Troubleshooting Reporting Services

Lab : Implementing Report Subscriptions

After completing this module, you will be able to:

 • Configure security settings for a report server.
 • Configure report execution settings to optimise performance.
 • Use subscriptions and alerts to automate report and data delivery.
 • Troubleshoot reporting issues.

Module 11: Delivering BI with SharePoint PerformancePoint Services

This module introduces Microsoft SharePoint Server as a platform for BI, and then focuses on building BI dashboards and scorecards with PerformancePoint Services.

Lessons

 • Introduction to SharePoint Server as a BI Platform
 • Planning Security for a SharePoint Server BI Solution
 • Planning for PerformancePoint Services

Lab : Implementing PerformancePoint Services

After completing this module, you will be able to:

 • Describe SharePoint Server as a BI platform.
 • Use PerformancePoint Services to deliver BI functionality.
 • Configure PerformancePoint Data Sources.
 • Create Reports, Scorecards, and Dashboards.

Module 12: Performing Predictive Analysis with Data Mining

This module introduces data mining, describes how to create a data mining solution, how to validate data mining models, how to use the Data Mining Add-ins for Microsoft Excel, and how to incorporate data mining results into Reporting Services reports.

Lessons

 • Overview of Data Mining
 • Using the Data Mining Add-in for Excel
 • Creating a Custom Data Mining Solution
 • Validating a Data Mining Model
 • Connecting to and Consuming Data Mining Data

Lab : Using Data Mining to Support a Marketing Campaign

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the key data mining concepts and use the Data Mining Add-ins for Excel.
 • Create a data mining solution.
 • Validate data mining models.
 • Use data mining data in a report.

Course 20467D: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2014


Module 1: Planning a BI Solution

This module enables students to plan the components of a BI Solution.

Lessons

 • Elements of a BI Solution
 • Planning a BI Project
 • The Microsoft BI Platform

Lab : Planning BI Solutions

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the components of a BI Solution.
 • Identify the components of a BI Solution.
 • Plan a BI Project.

Module 2: Planning BI Infrastructure

This module describes how to use plan appropriate BI Infrastructure given a set of BI Parameters.

Lessons

 • Considerations of BI Infrastructure
 • Planning Data Warehouse Hardware

Lab : Planning BI Infrastructure

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the components of a BI Infrastructure and where you would use them.
 • Plan for the hardware requirements of a data warehouse implementation.

Module 3: Designing a Data Warehouse

This module describes how to design a data warehouse given a set of user requirements.

Lessons

 • Data Warehouse Design Overview
 • Designing Dimension Tables
 • Design FACT tables

Lab : Designing a Data Warehouse Logical Schema

After completing this module, you will be able to:

 • Design a data warehouse.
 • Design dimension tables.
 • Design Fact tables.
 • Design a logical schema for a data warehouse.

Module 4: Designing an ETL solution

This lesson describes how to design an extract, transform and load (ETL) solution.

Lessons

 • ETL Overview
 • Planning for Data Extraction
 • Planning for Data Transformations
 • Planning for Data Loading

Lab : Designing an ETL Solution

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the components of an ETL solution.
 • Design an ETL solution.

Module 5: Designing Analytical Data Models

This module describes how to design analytical data models for specific BI scenarios.

Lessons
 • Introduction to Analytical data Models
 • Designing Analytical Data Models

Lab : Designing Analytical Data Model

Lab : Designing Dimensions and Hierarchies

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the features of an analytical data model.
 • Design an analytical data model.

Module 6: Planning a BI Delivery Solution

This module describes how to choose an appropriate delivery solution for a given scenario.

Lessons

 • Considerations for BI delivery
 • Common Reporting Scenarios
 • Choosing a Reporting Tool

Lab : Planning a BI Delivery Solution

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the components of a BI delivery solution.
 • Describe some common reporting scenarios.
 • Choose an appropriate delivery solution for a given scenario.

Module 7: Designing a Reporting Services Solution

This module describes how to design a reporting services solution.

Lessons

 • Planning a Reporting Solution
 • Designing Reports
 • Planning Report Consistency

Lab : Designing a Reporting Services Solution

After completing this module, you will be able to:

 • Plan for a reporting Services solution.
 • Design reports for a reporting services solutions.
 • Plan for consistency of reporting

Module 8: Designing an Excel Based reporting Solution

In this module students will learn how to design a reporting solution using Excel.

Lessons

 • Using Excel for Data Reporting and Analysis
 • PowerPivot in Excel
 • Power View in Excel

Lab : Designing and Excel Reporting Solution

After completing this module, you will be able to:

 • Describe key features of excel reporting solutions.
 • Use PowerPivot in Excel to create reports.
 • Use Power View in excel to create reports.

Module 9: Planning a SharePoint Server BI Solution

This module introduces the use of SharePoint Server as a BI solution.

Lessons

 • Introduction to SharePoint Server as a BI Platform
 • Planning Security for a SharePoint Server BI Solution
 • Planning Reporting Services Configuration
 • Planning PowerPivot Configuration
 • Planning for PerformancePoint Services

Lab : Implementing a SharePoint Server BI Solution

Lab : Implementing PerformancePoint Services

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the components of a SharePoint Server BI solution.
 • Plan security for a SharePoint Server BI solution.
 • Plan reporting solutions for a SharePoint Server BI solution.
 • Describe the components of a PerformancePoint Solution.
 • Implement PerformancePoint services.

Module 10: Monitoring and Optimising a BI Solution

At the conclusion of this module you will be able to optimise and monitor a BI solution.

Lessons

 • Overview of BI Monitoring
 • Monitoring and Optimising the Data Warehouse
 • Monitoring and Analysing Analysis Services
 • Monitoring and Optimising Reporting Services

Lab : Monitoring and Optimising a BI Solution

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the options for monitoring and optimising a BI solution.
 • Be able to monitor and optimise a BI solution.

Module 11: Operating a BI Solution

At the conclusion of this module you will be able to plan management and maintenance operations of a BI solution.

Lessons

 • Overview of BI Operations
 • ETL Operations
 • Data Warehouse Operations
 • Analysis Services Operations
 • Reporting Services Operations

Lab : Operating a BI Solution

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the components to be managed in a BI Solution.
 • Be able to manage the components of a BI solution.

Exam Track

During the course you'll sit the following exam at the Firebrand Training Centre. This is covered by your Certification Guarantee:

Exam 70-466 : Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server

This exam will test you on the following skills:

 • Build an analysis services multidimensional database (35-40%)
 • Manage, maintain and troubleshoot an SQL Server Analysis Services (SSAS) database (15-20%)
 • Build a tabular data model (15-20%)
 • Build a report with SQL Server Reporting Services (SSRS) (25-30%)

To achieve the MCSE: Data Management and Analytics certification, you are required to pass exam 70-766 as well as the exams aligned to one of the following MCSA:

What's Included

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20466D Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server

Prerequisites

To be suitable for this course it's recommended you have a minimum of 2 years experience working with relational databases, including:

 • Designing a normalised database
 • Creating tables and relationships
 • Querying databases using Transact-SQL
 • Some basic knowledge of data warehouse schema topology (including star and snowflake schemas)
 • Some exposure to basic programming constructs (such as looping and branching)
 • An awareness of key business priorities such as revenue, profitability, and financial accounting is desirable

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 125.505 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,57% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Learned important things about D365 F&O applications."
JO. (6/9/2022 (Tisdag) till 9/9/2022 (Fredag))

"Fully satisfied with everything"
Iryna Nazarova, Avanade. (6/9/2022 (Tisdag) till 9/9/2022 (Fredag))

"The course was extensive and the instructor great."
Anonymous. (23/8/2022 (Tisdag) till 26/8/2022 (Fredag))

"Labs and coursework for PL-200 including prereading material was good"
Anonymous. (23/8/2022 (Tisdag) till 26/8/2022 (Fredag))

"Very comprehensive overview course. Went through the main aspects of the frontend."
EA, IBM. (17/8/2022 (Onsdag) till 19/8/2022 (Fredag))

Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

22/8/2022 (Måndag)

24/8/2022 (Onsdag)

Avslutad - Lämna feedback

-

 

 

6/2/2023 (Måndag)

8/2/2023 (Onsdag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

20/3/2023 (Måndag)

22/3/2023 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

1/5/2023 (Måndag)

3/5/2023 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

12/6/2023 (Måndag)

14/6/2023 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste recensioner från våra studenter