Microsoft - Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 3 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

31/5/2023 (Onsdag)

Overview

Learn the basics of HTML5/CSS3/JavaScript programming in just three days. That's 50% faster than traditional training. Microsoft's Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 course is your entry point into the Web application training path.

After this course you'll be able to use HTML5/CSS3/JavaScript to:

 • Implement programming logic
 • Define and use variables
 • Perform looping and branching
 • Develop user interfaces
 • Capture and validate user input
 • Store data
 • Create well-structured applications

You'll be shown the structures of various application scenarios through lab sessions. Their purpose is to focus on the principles and coding components/structures used to establish an HTML5 software application.

This course uses Visual Studio 2012, running on Windows 8.

On this course, you'll also build an app that combines key features of the .NET Framework 4.5. You'll be prepared for and sit exam 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 at the Firebrand training centre, during the course. This is covered by your Certification Guarantee.

Passing the 70-480 exam fulfils one of the elective requirements for the MCSA: Web applications certification.

Note:Exam 70-480 also previously resulted in achieving the Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3.

Microsoft retired the Specialist credential as of 31 March, 2017. The exams remain available and where applicable will count towards the relevant existing MCSA, MCSE or MCSD certification.

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din HTML5 hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning på rekordtid.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din HTML5 kurs på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 4. Du lär dig HTML5 snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 5. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 134.561 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012 och 2013” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 6. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat HTML5 kursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 7. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer på HTML5 är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Curriculum

MOC 20480C: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Module 1: Overview of HTML and CSS

This module reviews the basics of HTML and CSS, and introduces the tools that this course uses to create HTML pages and style sheets.

Lessons

 • Overview of HTML
 • Overview of CSS
 • Creating a Web Application by Using Visual Studio 2017

Lab: Exploring the Contoso Conference Application

 • Exploring the Contoso Conference Application
 • Examining and Modifying the Contoso Conference Application

After completing this module, students will be able to:

 • Explain how to use HTML elements and attributes to lay out a web page.
 • Explain how to use CSS to apply basic styling to a web page.
 • Describe the tools that Microsoft Visual Studio provides for building web applications.

Module 2: Creating and Styling HTML Pages

This module introduces HTML5, describes its new features, demonstrates how to present content by using the new features in HTML5, and how to style this content by using CSS.

Lessons

 • Creating an HTML5 Page
 • Styling an HTML5 Page

Lab: Creating and Styling HTML5 Pages

 • Creating HTML5 Pages
 • Styling HTML pages

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the purpose of and new features in HTML5, and explain how to use new HTML5 elements to lay out a web page.
 • Explain how to use CSS to style the layout, text, and background of a web page.

Module 3: Introduction to JavaScript

This module introduces JavaScript programming and DOM.

Lessons

 • Overview of JavaScript
 • Introduction to the Document Object Model

Lab: Displaying Data and Handling Events by Using JavaScript.

 • Displaying Data Programmatically
 • Handling Events

After completing this module, students will be able to:

 • Describe basic JavaScript syntax
 • Write JavaScript code that uses the DOM to alter and retrieve info from a web page

Module 4: Creating Forms to Collect and Validate User Input

In this module, you will learn how to define input forms by using the new input types available in HTML5. You will also see how to validate data by using HTML5 attributes. Finally, you will learn how to perform extended input validation by using JavaScript code, and how to provide feedback to users when their input is not valid or does not match the application’s expectations.

Lessons

 • Creating HTML5 Forms
 • Validating User Input by Using HTML5 Attributes
 • Validating User Input by Using JavaScript

Lab: Creating a Form and Validating User Input

 • Creating a Form and Validating User Input by Using HTML5 Attributes
 • Validating User Input by Using JavaScript

After completing this module, students will be able to:

 • Create input forms by using HTML5
 • Use HTML5 form attributes to validate data
 • Write JavaScript code to perform validation tasks that cannot easily be implemented by using HTML5 attributes

Module 5: Communicating with a Remote Server

In this module, you will learn how to access a web service by using JavaScript code and to incorporate remote data into your web applications.

Lessons

 • Async programming in JavaScript
 • Sending and Receiving Data by Using the XMLHttpRequest Object
 • Sending and Receiving Data by Using the Fetch API

Lab: Communicating with a Remote Data Source

 • Retrieving Data
 • Serialising and Transmitting Data
 • Refactoring the Code by Using the jQuery ajax Method

After completing this module, students will be able to:

 • Handle asynchronous JavaScript tasks using the new async programing technologies
 • Send data to a web service and receive data from a web service by using an XMLHttpRequest object
 • Send data to a web service and receive data from a web service by using the Fetch API

Module 6: Styling HTML5 by Using CSS3

In this module, you will examine the properties and values defined in several of these modules, the new selectors defined in CSS3, and the use of pseudo-classes and pseudo-elements to refine those selections.

Lessons

 • Styling Text by Using CSS3
 • Styling Block Elements
 • Pseudo-Classes and Pseudo-Elements
 • Enhancing Graphical Effects by Using CSS3

Lab: Styling Text and Block Elements by Using CSS3

 • Styling the Navigation Bar
 • Styling the Register Link
 • Styling the About Page

After completing this module, students will be able to:

 • Use the new features of CSS3 to style text elements
 • Use the new features of CSS3 to style block elements
 • Use CSS3 selectors, pseudo-classes, and pseudo-elements to refine the styling of elements
 • Enhance pages by using CSS3 graphical effects

Module 7: Creating Objects and Methods by Using JavaScript

This module describes how to write well-structured JavaScript code by using language features such as namespaces, objects, encapsulation, and inheritance. These concepts might seem familiar if you have experience in a language such as Java or C#, but the JavaScript approach is quite different and there are many subtleties that you must understand if you want to write maintainable code.

Lessons

 • Writing Well-Structured JavaScript Code
 • Creating Custom Objects
 • Extending Objects

Lab: Refining Code for Maintainability and Extensibility

 • Object Inheritance
 • Refactoring JavaScript Code to Use Objects

After this module, students will be able to:

 • Write well-structured JavaScript code
 • Use JavaScript code to create custom objects
 • Implement object-oriented techniques by using JavaScript idioms

Module 8: Creating Interactive Pages by Using HTML5 APIs

This module describes how to create interactive HTML5 web applications that can access the local file system, enable the user to drag-and-drop data onto elements in a web page, play multimedia files, and obtain geolocation information.

Lessons

 • Interacting with Files
 • Incorporating Multimedia
 • Reacting to Browser Location and Context
 • Debugging and Profiling a Web Application

Lab: Creating Interactive Pages with HTML5 APIs

 • Dragging and Dropping Images
 • Incorporating Video
 • Using the Geolocation API to Report the User's Current Location

After completing this module, students will be able to:

 • Access the local file system, and add drag-and-drop support to web pages.
 • Play video and audio files in a web page, without the need for plugins.
 • Obtain information about the current location of the user.
 • Use the F12 Developer Tools in Microsoft Edge to debug and profile a web application.

Module 9: Adding Offline Support to Web Applications

In this module, you will learn how to use these technologies to create robust web applications that can continue running even when a network connection is unavailable.

Lessons

 • Reading and Writing Data Locally
 • Adding Offline Support by Using the Application Cache

Lab: Adding Offline Support to Web Applications

 • Caching Offline Data by Using the Application Cache API
 • Persisting User Data by Using the Local Storage API

After completing this module, students will be able to:

 • Save data locally on the user's device, and access this data from a web application
 • Configure a web application to support offline operations by using the Application Cache

Module 10: Implementing an Adaptive User Interface

In this module, you will learn how to build a website that adapts the layout and functionality of its pages to the capabilities and form factor of the device on which it is being viewed. You will see how to detect the type of device being used to view a page, and learn strategies for laying out content that effectively targets particular devices.

Lessons

 • Supporting Multiple Form Factors
 • Creating an Adaptive User Interface

Lab: Implementing an Adaptive User Interface

 • Creating a Print-Friendly Style Sheet
 • Adapting Page Layout to Fit Different Form Factors

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the requirements in a website for responding to different form factors
 • Create web pages that can adapt their layout to match the form factor of the device on which they are displayed

Module 11: Creating Advanced Graphics

This module describes how to create advanced graphics in HTML5 by using Scalable Vector Graphics (SVG) and the Microsoft Canvas API. You will learn how to use SVG-related elements such as and to display graphical content on a web page. You will also learn how to enable the user to interact with SVG elements through the use of events such as keyboard events and mouse events. The Canvas API is somewhat different than SVG.

Lessons

 • Creating Interactive Graphics by Using SVG
 • Drawing Graphics by Using the Canvas API

Lab: Creating Advanced Graphics

 • Creating an Interactive Venue Map by Using SVG
 • Creating a Speaker Badge by Using the Canvas API

After completing this module, students will be able to:

 • Use SVG to create interactive graphical content
 • Use the Canvas API to generate graphical content programmatically

Module 12: Animating the User Interface

This module describes how to enhance web pages by using CSS animations. You will learn how to apply transitions to property values. Next, you will learn how to apply 2D and 3D transformations to elements. At the end of this module, you will learn how to apply keyframe animations to elements.

Lessons

 • Applying CSS Transitions
 • Transforming Elements
 • Applying CSS Keyframe Animations

Lab: Animating the User Interface

 • Applying CSS Transitions
 • Applying Keyframe Animations

After completing this module, students will be able to:

 • Apply transitions to animate property values to HTML elements
 • Apply 2D and 3D transformations to HTML elements
 • Apply keyframe animations to HTML elements

Module 13: Implementing Real-time Communication by Using Web Sockets

This module introduces web sockets, describes how they work, and explains how to create a web socket connection that can be used to transmit data in real time between a web page and a web server.

Lessons

 • Introduction to Web Sockets
 • Using the WebSocket API

Lab: Performing Real-time Communication by Using Web Sockets

 • Receiving Messages from a Web Socket
 • Sending Messages to a Web Socket
 • Handling Different Web Socket Message Types

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how using web sockets helps to enable real-time communications between a web page and a web server
 • Use the Web Sockets API to connect to a web server from a web page, and exchange messages between the web page and the web server

Module 14: Performing Background Processing by Using Web Workers

This module describes how web workers operate and how you can use them in your web applications.

Lessons

 • Understanding Web Workers
 • Performing Asynchronous Processing by Using Web Workers

Lab: Creating a Web Worker Process

 • Improving Responsiveness by Using a Web Worker

After completing this module, students will be able to:

 • Explain how web workers can be used to implement multithreading and improve the responsiveness of a web application
 • Perform processing by using a web worker, communicate with a web worker, and control a web worker

Module 15: Packaging JavaScript for Production Deployment

Tools such as Node.js, Webpack, and Babel enable the use of new language features along with support for different browsers in order to avoid harming the user experience. In this module we will introduce the theory behind these tools, when we need to used them, and the different options for use.

Lessons

 • Understanding Transpilers And Module bundling
 • Creating Separate Packages for Cross Browser Support

Lab: Setting Up Webpack Bundle for Production

 • Creating and Deploying Packages using WebPack

Exam Track

You'll sit the following exam at the Firebrand training centre, during the course. This is covered by your Certification Guarantee:

Exam 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

You will be measured on your ability to accomplish the following tasks in this exam:

 • Implement and Manipulate Document Structures and Objects (20-25%)
 • Implement Program Flow (25-30%)
 • Access and Secure Data (25-30%)
 • Use CSS3 in Applications (25-30%)

Passing exam 70-480 previously resulted in achieving the Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 certification.

Microsoft retired the Specialist credential as of 31 March, 2017. The exams remain available and where applicable will count towards the relevant existing MCSA, MCSE or MCSD certification.

What's Included

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • HTML5 for Masterminds, 2nd Edition: How to take advantage of HTML5 to create amazing websites and revolutionary applications - ISBN: 978-1481138505

Prerequisites

Before attending this course, you must have at least three months professional development experience with practical and conceptual knowledge of HTML5 programming. Including the following:

Knowledge of basic HTML document structure:

 • HTML tags to display text content
 • HTML tags to display graphics
 • HTML APIs

Understand how to style common HTML elements using CSS, including:

 • Separating presentation from content
 • Managing content flow
 • Managing positioning of individual elements
 • Managing content overflow
 • Basic CSS styling

Understand how to write JavaScript code to add functionality to a web page:

 • How to create and use variables
 • How to use:
  • Arithmetic operators to perform arithmetic calculations involving one or more variables
  • Relational operators to test the relationship between two variables or expressions
  • Logical operators to combine expressions that contain relational operators
 • How to control the program flow by using if … else statements.
 • How to implement iterations by using loops.
 • How to write simple functions.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 134.561 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,55% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Very comprehensive overview course. Went through the main aspects of the frontend."
EA, IBM. (17/8/2022 (Onsdag) till 19/8/2022 (Fredag))

"The no distractions, everything is provided, just turn up system is brilliant! Removing all other life logistics leave me to simply focus on the learning... and later exam passing!"
James Saunders, Data Point Ltd. (20/1/2020 (Måndag) till 22/1/2020 (Onsdag))

"The quality of lessons was very good with a lot of content. The instructors are always very knowledgeable. "
B.M.. (21/10/2019 (Måndag) till 23/10/2019 (Onsdag))

"The instructor provided a very engaging and supportive experience providing a good insight of what to expect on the exam."
Anonymous, IBM. (12/8/2019 (Måndag) till 14/8/2019 (Onsdag))

"Very factual and interesting. "
Sarah Skeels, cws-uk limited. (17/6/2019 (Måndag) till 19/6/2019 (Onsdag))

Kursdatum

Microsoft - Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

31/5/2023 (Onsdag)

2/6/2023 (Fredag)

Platser tillgängliga

Registrera

Senaste recensioner från våra studenter