Microsoft MCSD: App Builder (Developing Windows Azure and Web Services)

- Bara 3 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

On this accelerated 3-day MCSD: App Builder (Developing Windows Azure and Web Services) course, you’ll learn how to design and develop services that access both local and remote data. You’ll get the knowledge needed to deploy these services in Windows Azure, on-premises servers and other hybrid environments.

This accelerated course is 40% faster than traditional training and uses Microsoft Official Curriculum (MOC). You’ll be taught by Microsoft Certified Trainers who will immerse you in this course using Firebrand’s Lecture | Lab | Review Technique.

On this Microsoft Developing Windows Azure and Web Services course you’ll learn how to:

Läs mer...

 • Query and manipulate data with Entity Framework
 • Use ASP.NET Web API services
 • Deploy services to both on-premises servers and Windows Azure environments
 • Store, configure and access data in Windows Azure Storage
 • Create scalable load-balanced services

Plus, get an overview of service and cloud technologies using the Microsoft .NET framework and the Windows Azure cloud.

With Microsoft Official Curriculum (MOC) material and official practice exams, you’ll be prepared to take exam 70-487 - included at the end of your accelerated course. This exam is covered by your Certification Guarantee.

This course is a an elective for the MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder certification.

Se Benefits...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Azure and Web Services hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Azure and Web Services kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Azure and Web Services certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Azure and Web Services snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Azure and Web Serviceskursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Senaste Azure and Web Services recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Course 20487D: Developing Microsoft Azure and Web Services

Module 1: Overview of service and cloud technologies

This module provides an overview of service and cloud technologies using the Microsoft .NET Core and the Azure. The first lesson, “Key Components of Distributed Applications,” discusses characteristics that are common to distributed systems, regardless of the technologies they use. Lesson 2, “Data and Data Access Technologies” describes how data is used in distributed applications. Lesson 3, “Service Technologies,” discusses two of the most common protocols in distributed system and the .NET Core technologies used to develop services based on those protocols. Lesson 4, “Cloud Computing,” describes cloud computing and how it is implemented in Azure.

Lessons

 • Key Components of Distributed Applications
 • Data and Data Access Technologies
 • Service Technologies
 • Cloud Computing
 • Manipulating Data

Lab : Exploring the Work Environment

 • Creating an ASP.NET Core project
 • Create a simple Entity Framework model
 • Create a web API class
 • Deploy the web application to Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Explain services architecture and hosting environments
 • Explain cloud computing and the Microsoft Azure cloud platform
 • Explain data access strategies

Module 2: Querying and Manipulating Data Using Entity Framework

In this module, you will learn about the Entity Framework data model, and about how to create, read, update, and delete data. Entity Framework is a rich object-relational mapper, which provides a convenient and powerful application programming interface (API) to manipulate data. This module focuses on the Code First approach with Entity Framework.

Lessons

 • NET Overview
 • Creating an Entity Data Model
 • Querying Data

Lab : Creating a Data Access Layer using Entity Framework

 • Creating a data model
 • Query the Database

Lab : Manipulating Data

 • Create repository methods
 • Test the model using SQL Server and SQLite

After completing this module, students will be able to:

 • Describe basic objects in ADO.NET and explain how asynchronous operations work.
 • Create an Entity Framework Core data model.
 • Query data by using Entity Framework Core.
 • Insert, delete, and update entities by using Entity Framework Core.

Module 3: Creating and Consuming ASP.NET Core Web APIs

ASP.NET Core Web API provides a robust and modern framework for creating Hypertext Transfer Protocol (HTTP)-based services. In this module, you will be introduced to the HTTP-based services. You will learn how HTTP works and become familiar with HTTP messages, HTTP methods, status codes, and headers. You will also be introduced to the Representational State Transfer (REST) architectural style and hypermedia. You will learn how to create HTTP-based services by using ASP.NET Core Web API. You will also learn how to consume them from various clients. After Lesson 3, in the lab "Creating an ASP.NET Core Web APIs", you will create a web API and consume it from a client.

Lessons

 • HTTP Services
 • Creating an ASP.NET Core Web API
 • Consuming ASP.NET Core Web APIs
 • Handling HTTP Requests and Responses
 • Automatically Generating HTTP Requests and Responses

Lab : Creating an ASP.NET Core Web API

 • Create a controller class
 • Use the API from a browser
 • Create a client

After completing this module, students will be able to:

 • Design services by using the HTTP protocol.
 • Create services by using ASP.NET Core Web API.
 • Use the HttpRequest/IActionResult classes to control HTTP messages.
 • Consume ASP.NET Web API services.

Module 4: Extending ASP.NET Core HTTP Services

ASP.NET Core Web API provides a complete solution for building HTTP services, but services often have various needs and dependencies. In many cases, you will need to extend or customise the way ASP.NET Core Web API executes your service. Handling needs such as applying error handling and logging integrate with other components of your application and supporting other standards that are available in the HTTP world. Understanding the way ASP.NET Core Web API works is important when you extend ASP.NET Core Web API. The division of responsibilities between components and the order of execution are important when intervening with the way ASP.NET Core Web API executes. Finally, with ASP.NET Core Web API, you can also extend the way you interact with other parts of your system. With the dependency resolver mechanism, you can control how instances of your service are created, giving you complete control on managing dependencies of the services.

Lessons

 • The ASP.NET Core Request Pipeline
 • Customising Controllers and Actions
 • Injecting Dependencies into Controllers

Lab : Customising the ASP.NET Core Pipeline

 • Use Dependency Injection to Get a Repository Object
 • Create a Cache Filter
 • Create a Debugging Middleware

After completing this module, students will be able to:

 • Extend the ASP.NET Web API request and response pipeline.
 • Customise Controllers and Actions.
 • Inject dependencies into ASP.NET Web API controllers.

Module 5: Hosting Services On-Premises and in Azure

In this module you will learn how to host your application on-premises and on Azure. You will also learn about Docker containers, and writing serverless applications with Azure functions.

Lessons

 • Hosting Services on-premises
 • Hosting Services in Azure App Service
 • Packaging Services in Containers
 • Implementing Serverless Services

Lab : Host an ASP.NET Core service in a Windows Service

 • Creating a new ASP.NET Core Application
 • Registering the Windows Service

Lab : Host an ASP.NET Core Web API in an Azure Web App

 • Create a Web App in the Azure portal
 • Deploy an ASP.NET Core Web API to the Web App

Lab : Host an ASP.NET Core service in Azure Container Instances

 • Publish the service to a Docker container
 • Host the service in Azure Container Instances

Lab : Implement an Azure Function

 • Develop the service locally
 • Deploy the service to Azure Functions

After completing this module, students will be able:

 • Host services on-premises by using Windows services and Microsoft Internet Information Services (IIS).
 • Host services in the Azure cloud environment by using Web Apps, Docker containers, and Azure Functions.
 • Package services in containers.
 • Implement serverless services.

Module 6: Deploying and Managing Services

In this module, you will learn about Web Deploy and how to deploy web applications by using Web Deploy in Visual Studio. You will also learn how to define continuous integration and continuous delivery pipelines and how to use Azure API Management and OpenAPI to provide robust, secure, and reliable APIs to your customers.

Lessons

 • Web Deployment with Visual Studio 2017
 • Continuous Delivery with Visual Studio Team Services
 • Deploying Applications to Staging and Production Environments
 • Defining Service Interfaces with Azure API Management

Lab : Deploying an ASP.NET Core web service on Linux

 • Publish the ASP.NET Core web service for Linux
 • Configure Nginx as a reverse proxy

Lab : Deploying to Staging and Production

 • Deploy the application to production
 • Create a staging slot
 • Swap the Environments

Lab : Publishing a Web API with Azure API Management

 • Creating an Azure API Management instance
 • Testing and managing the API

After completing this module, students will be able to:

 • Explain Microsoft Internet Information Services (IIS) Web Deploy.
 • Explain Azure Web Apps deployment by using a Microsoft Visual Studio Team Services build pipeline.
 • Explain how to deploy web services to Azure Container Instances.
 • Explain how to define service interfaces by using API Management and Swagger.
 • Explain how to define policies by using API Management.
 • Explain defining service interfaces using Azure API Management and Swagger

Module 7: Implementing Data Storage in Azure

This module explains how to store and access data stored in Azure Storage. It also explains how to configure storage access rights for storage containers and content.

Lessons

 • Choosing a Data Storage Mechanism
 • Accessing Data in Azure Storage
 • Working with Structured Data in Azure
 • Geographically Distributing Data with Azure CDN
 • Scaling with Out-of-Process Cache

Lab : Storing Files in Azure Storage

 • Store publicly accessible files in Azure Blobs
 • Generate and store private files in Azure Blobs

Lab : Querying Graph Data with CosmosDB

 • Create the CosmosDB graph database
 • Query the CosmosDB database

Lab : Caching out-of-process with Azure Redis cache

 • Create the Azure Redis Cache service
 • Access the cache service from code
 • Test the application

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the architecture of Storage.
 • Control access to your Storage items.
 • Cache data using Azure Cache for Redis.
 • Distribute data by using Microsoft Azure Content Delivery Network.

Module 8: Diagnostics and Monitoring

This module explains how to monitor and log services, both on-premises and in Azure.

Lessons

 • Logging in ASP.NET Core
 • Diagnostic Tools
 • Application Insights

Lab : Monitoring ASP.NET Core with ETW and LTTng

 • Collect and view ETW events
 • Collect and view LTTng events

Lab : Monitoring Azure Web Apps with Application Insights

 • Add the Application Insights SDK
 • Load test the web service
 • Analyse the performance results

After completing this module, students will be able to:

 • Explain trace listeners
 • Explain performance counters
 • Explain ETW and LTTng events
 • Demonstrate using App Insights to monitor services

Module 9: Securing services on-premises and in Microsoft Azure

This module describes claim-based identity concepts and standards, and how to implement authentication and authorisation by using Azure Active Directory to secure an ASP.NET Core Web API service.

Lessons

 • Explaining Security Terminology
 • Securing Services with ASP.NET Core Identity
 • Securing Services with Azure Active Directory

Lab : Using ASP.NET Core Identity

 • Add ASP.NET Core Identity middleware
 • Add authorisation code
 • Run a client application to test the server

Lab : Using Azure Active Directory with ASP.NET Core

 • Authenticate a client application using AAD B2C and MSAL.js

Module 10: Scaling Services

This module explains how to create scalable services and applications and scale them automatically using Web Apps load balancers, Azure Application Gateway and Azure Traffic Manager.

Lessons

 • Introduction to Scalability
 • Automatic Scaling
 • Azure Application Gateway and Traffic Manager

Lab : Load Balancing Azure Web Apps

 • Prepare the application for load-balancing
 • Test the load balancing with instance affinity
 • Test the load balancing without affinity

Lab : Load Balancing with Azure Traffic Manager

 • Deploy an Azure Web App to multiple regions
 • Create an Azure Traffic Manager profile

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the need for scalability.
 • Describe how to use load balancing for scaling services.
 • Explain Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Azure Traffic Manager.

Se Exam Track...

Senaste Azure and Web Services recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

You'll sit the following exam at the Firebrand Training Centre, covered by your Certification Guarantee:

Exam 70-487: Developing Microsoft Azure and Web Services

The skills you'll be tested on include:

 • Accessing Data (20-25%)
 • Querying and Manipulating Data by Using the Entity Framework (20-25%)
 • Creating and Consuming Web API-based services (20-25%)
 • Designing and Implementing Web Services (15-20%)
 • Deploying Web Applications and Services (15-20%)

Exam 70-487 provides credit towards your MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder certification.

This exam will assess your knowledge of Microsoft Visual Studio 2017 and Microsoft Azure.

This exam is available in the following languages:

 • English
 • Chinese (Simplified)
 • French
 • German
 • Japanese
 • Portuguese (Brazil)

Se What's Included...

Senaste Azure and Web Services recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20487: Developing Windows Azure and Web Services

Se Prerequisites...

Senaste Azure and Web Services recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Before attending this course, you must have:

 • Experience with C# programming and concepts such as Lambda expressions, LINQ and anonymous types
 • An understanding of the concepts of n-tier applications
 • Experience with querying and manipulating data with ADO.NET
 • Knowledge of XML data structures

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Senaste Azure and Web Services recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft Azure and Web Services Kursdatum

Microsoft - Developing Windows Azure and Web Services

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

27/10/2019 (Söndag)

29/10/2019 (Tisdag)

Begränsat antal platser

Registrera

26/1/2020 (Söndag)

28/1/2020 (Tisdag)

Platser tillgängliga

Registrera

Senaste Azure and Web Services recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,76% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Mycket bra faciliteter for andamalet. Väl använd tid. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Bra anläggning och kurslokaler."
Anna Wibergh, EVRY. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (19/1/2016 till 20/1/2016)

"Mycket fint område att befinna sig i. Rum och allt är i utmärkt kvalité men räkna med ett högt temp och långa dagar."
S.H. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (21/11/2015 till 29/11/2015)

"Intensivt och specifikt med bra service i huset."
Martin Borggren, AddPro. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (29/10/2015 till 30/10/2015)

"Kunning kursledare, grym mat på kvällen."
Tomas Sylvan , Securitas Sverige AB. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Bra kursledare! Långa dagar samt intensiv inlärning. "
Peter Festejo , Arbetsokande. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Mycket bra och informativ kurs som ger en bra helhet och grundförstalse för systemet, funktionerna och uppsättningen i systemet. Mycket information, mycket bra information och utbildningsmaterial att med sig hem. Första kursen pa Firebrand jag deltar i, men rekommenderar kursen Financials. "
M.S., Södra Skogsägarna ekonomisk förening. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Bra övergripande nivå med många djupdykningar i relevanta modler. Skapar en bra översikt av ekonomimodulerna och vad som sker i dem och vad man kan sätta upp i systemet"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Intensiv, effektiv och spannande utbildning med hog kvalitet och bra upplagg"
Annika Norberg . - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"en bra utbildning, duktig lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Upplägget passade mig perfekt, inga distraktioner och bra tempo."
Robert Mallander , EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Kurs och allt runt omkring är proffsigt skött. "
Karin Helena Nilsson , Evry Business Applications AB. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Mycket bra mottagande av personalen på anläggning med bra boende och kurslokaler. Bra upplägg. Bra kurs med kunnig utbildare."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Effektiv men jobbig"
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (16/3/2015 till 17/3/2015)

"En intensiv kurs som ger både en bra översikt av AX produktionsfunktionalitet och fördjupningar inom väsentliga områden"
Tina Thagesson , Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Snabb, intensivt och langa dagar men valdigt larorikt!"
Johnny Ho , iStone AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Inresserad lärare av ämnet. Noga med att vi förstår uppgiften innan vi gick vidare med nästa"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (16/2/2015 till 20/2/2015)

"Mycket smidigt med mat och boende inkluderat, dessutom var maten utmärkt."
Anonym - Microsoft Querying SQL Server (4 dagar) (14/2/2015 till 22/2/2015)

"Fokuserat och intensivt. Bra anlaggning. 100% utbildning i 4 dagar. Bra mat. Mycket kunnig larare."
Toni Johansson , Hydroscand AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Langa tuffa dagar - men alltid intressant."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Tufft men larorikt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Bra intensivt upplägg utan störningsmoment, kan inte göra något annat än att gå "all in" för utbildningen"
Johan Mattsson , Fujitsu. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Intensivt, och lärorikt."
Joakim Lindholm, EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Superbra upplägg, redan vid mötet på söndag kväll blev jag bemött på ett trevlig och professionellt sätt. Maten är fantastisk. Service är på topp. Jag kommer gärna hit igen."
Anonym - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (19/1/2015 till 22/1/2015)

"Proffesionell training"
K.D.. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (8/12/2014 till 12/12/2014)

"Firebrand ljuger inte när de säger att det görs på rekordtid. Det är väldigt intensivt, fullspäckade dagar men samtidigt mycket givande! Det varieras med teori och praktik och du har hela tiden tillgång till klassrummen under vistelsen även för egna labbar. "
Mikael Hild , Eltel Networks. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dagar) (24/11/2014 till 2/12/2014)

"Välorganiserad kurs med kompetenta lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (10/11/2014 till 12/11/2014)

"Bra, intensiv kurs och väldigt kunnig instruktör! "
Hans Antonsson , Frontwalker AB. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dagar) (14/10/2014 till 19/10/2014)

"Mat och logi var utmärkt. Trevlig personal och en trevlig utomhusmiljö."
Anonym - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dagar) (29/9/2014 till 2/10/2014)

"Allt fungerade mycket smidigt. Bra upplägg, hjälpsam personal."
N.N, lg 1003. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dagar) (29/9/2014 till 4/10/2014)

"Mycket bra upplägg och instruktör som använde sig av verkliga exempel vilket underlättade och bidrog till en bra inlärningsprocess! "
M.E., Accigo. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/9/2014 till 26/9/2014)

"Väl avvägd kurs vad gäller tid och en bra instruktör."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"Intensivt men väldigt givande med en bra lärare och många erfarna kursdeltagare som hade många erfarenheter att dela med sig av."
Johan Lundqvist , Ovako. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"Mycket bra tränare."
Johan Astemark . - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"När jag väljer att gå en kurs nästa gång så kommer det bli Firebrand."
Johnny Svensson . - Microsoft MCSE: Communication (Lync Server) (6 dagar) (15/9/2014 till 20/9/2014)

"Mycket bra. Trivsamt studiemiljö. Lagom antal personer"
Bah Ebrima , EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (24/8/2014 till 27/8/2014)

Senaste Azure and Web Services recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.