Microsoft - MCSE: Data Management and Analytics (Developing SQL Server Databases)

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 3 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

4/10/2022 (Tisdag)

Overview

On this 3 day accelerated MCSE: Data Management and Analytics (Developing SQL Server Databases) course, you'll be introduced to SQL Server 2014, logical table design, indexing and query plans.

This Developing Microsoft SQL Server Databases course, which is 50% faster than traditional training, will develop your understanding of SQL Server, the new features in SQL Server 2014 and the important capabilities across the SQL Server data platform. Some of the specific skills you'll walk away with include:

 • An understanding of the entire SQL Server platform and its major tools
 • An awareness of good design practices regarding SQL Server tables and be able to create tables using T-SQL
 • Determining appropriate single column and composite indexes strategies
 • Performing basic investigation of a deadlock situation and learn how transaction isolation levels affect application concurrency
 • Using both traditional T-SQL error handling code and structured exception handling
 • Learning appropriate uses for SQL CLR integration and implement an existing .NET assembly within SQL Server

With Firebrand being Microsoft Learning Partners, you'll benefit from the latest Microsoft Official Curriculum (MOC), which you'll be guided through by our experienced Microsoft Certified Trainers (MCT). Our instructors' rich experience in combination with our unique Lecture | Lab | Review approach, will accelerate your learning and develop your hands-on experience, so you're ready to apply your new skills when you return to work.

On this course, you will be prepared for and sit the 70-464 Developing SQL Server Databases exam. This is covered by your Certification Guarantee. Exam 70-464 is an elective for the MCSE: Data Management and Analytics certification.

This course is designed for IT professionals looking to develop their skills on SQL Server 2014 and technologies used to implement a database.

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din SQL Server Database hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din SQL Server Database kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar SQL Server Database certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig SQL Server Database snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 125.505 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat SQL Server Databasekursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Benefits

Microsoft Certified Trainers (MCT): You'll be trained by our Microsoft Certified Trainers who will use their knowledge and industry experience to enrich your learning at Firebrand.

Microsoft Official Curriculum (MOC): As Microsoft Learning Partners, we can ensure that you'll have access to the latest curriculums with the most up-to-date content.

Curriculum

Course 20464D: Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases


Module 1: Introduction to Database Development

This module introduces database development and the key tasks that a database developer would typically perform.

Lessons

 • Introduction to the SQL Server Platform
 • SQL Server Database Development Tasks

Lab : Introduction to Database Development

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the architecture and editions of SQL Server 2012.
 • Work with SQL Server tools.
 • Configure SQL Server Services.

Module 2: Designing and Implementing Tables

This module explains how to design, create, and alter tables. Also it focusses on working with schemas.

Lessons

 • Designing Tables
 • Data Types
 • Working with Schemas
 • Creating and Altering Tables
 • Partitioning Data
 • Compressing Data

Lab : Designing and Implementing Tables

After completing this module, you will be able to:

 • Design Tables.
 • Work with Schemas.
 • Create and Alter Tables.

Module 3: Ensuring Data Integrity through Constraints

This module explains how to enforce data integrity, and implement domain integrity to maintain high quality data. Also it focusses on implementing Entity and Referential Integrity.

Lessons

 • Enforcing Data Integrity
 • Implementing Domain Integrity
 • Implementing Entity and Referential Integrity

Lab : Ensuring Data Integrity through Constraints

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the available options for enforcing data integrity and the levels at which they should be applied.
 • Implement domain integrity.
 • Implement entity and referential integrity.

Module 4: Introduction to Indexing

This module describes the concept of an index and discusses selectivity, density and statistics. It covers appropriate data type choices and choices around composite index structures.

Lessons

 • Core Indexing Concepts
 • Data Types and Indexes
 • Single Column and Composite Indexes

Lab : Implementing Indexes

After completing this module, you will be able to:

 • Describe core indexing concepts.
 • Choose appropriate data types for indexes.
 • Design and implement clustered and nonclustered indexes.

Module 5: Designing Optimised Index Strategies

This module explains covering indexes and the INCLUDE clause as well as the use of padding, hints and statistics. The module also covers the use of the Database Engine Tuning Advisor and index-related dynamic management views to assess indexing strategies.

Lessons

 • Covering Indexes
 • Managing Indexes
 • Working with Execution Plans
 • Using the DTE

Lab : Designing Optimised Index Strategies

After completing this module, you will be able to

 • Describe the elements of an execution plan.
 • Design effective indexing strategies.
 • Monitor your system to assess the performance of your indexing strategy.

Module 6: Columnstore Indexes

This module explains columnstore indexes and how to use them to maximise the performance and scalability of database applications.

Lessons

 • Introduction to Columnstore indexes
 • Creating Columnstore Indexes
 • Working with Columnstore Indexes

Lab : Using Columnstore Indexes

After completing this module, you will be able to:

 • Create columnstore indexes.
 • Describe the considerations for updating tables with non-clustered columnstore indexes.

Module 7: Designing and Implementing Views

This module introduces Views, and explains how to create and manage Views. Also it focuses on the performance consideration for Views.

Lessons

 • Introduction to Views
 • Creating and Managing Views
 • Performance Considerations for Views

Lab : Designing and Implementing Views

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the role of views in database development.
 • Implement views.
 • Describe the performance related impacts of views.

Module 8: Designing and Implementing Stored Procedures

This module describes the potential advantages of the use of stored procedures along with guidelines on creating them.

Lessons

 • Introduction to Stored Procedures
 • Working With Stored Procedures
 • Implementing Parameterised Stored Procedures
 • Controlling Execution Context

Lab : Designing and Implementing Stored Procedures

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the role of stored procedures and the potential benefits of using them.
 • Work with stored procedures.
 • Implement parameterised stored procedures.
 • Control the execution context of a stored procedure.

Module 9: Designing and Implementing User-Defined Functions

This module explains how to design and implement user-defined functions that enforce business rules or data consistency, and modify and maintain existing functions written by other developers.

Lessons

 • Overview of Functions
 • Designing and Implementing Scalar Functions
 • Designing and Implementing Table-Valued Functions
 • Implementation Considerations for Functions
 • Alternatives to Functions

Lab : Designing and Implementing User-Defined Functions

After completing this module, you will be able to:

 • Design and implement scalar functions.
 • Design and implement table-valued functions.
 • Describe implementation considerations for functions.
 • Describe alternatives to functions.

Module 10: Responding to Data Manipulation via Triggers

This module, explains what DML triggers are and how they enforce data integrity. Also it focusses on the different types of triggers available, and how to define triggers in a database.

Lessons

 • Designing DML Triggers
 • Implementing DML Triggers
 • Advanced Trigger Concepts

Lab : Responding to Data Manipulation via Triggers

After completing this module, you will be able to:

 • Design DML triggers.
 • Implement DML triggers.
 • Explain advanced DML trigger concepts.

Module 11: Using In-Memory Tables

This module covers the creation of in-memory tables and native stored procedures and discusses the advantages and disadvantages of using in-memory tables.

Lessons

 • In-Memory Tables
 • Native Stored Procedures

Lab : In-Memory OLTP

After completing this module, you will be able to:

 • Design and implement memory-optimised tables.
 • Create native stored procedures.

Module 12: Implementing Managed Code in SQL Server 2014

This module explains how to use CLR integrated code to create user-defined database objects that are managed by the .NET Framework.

Lessons

 • Introduction to SQL CLR Integration
 • Importing and Configuring Assemblies
 • Implementing SQL CLR Integration

Lab : Implementing Managed Code in SQL Server 2014

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the importance of SQL Server CLR Integration.
 • Import and configure assemblies.
 • Implement objects that have been created within .NET assemblies.

Module 13: Storing and Querying XML Data in SQL Server

This module introduces XML and shows how XML data can be stored within SQL Server and then queried, including queries written in a language called XQuery.

Lessons

 • Introduction to XML and XML Schemas
 • Storing XML Data and Schemas in SQL Server
 • Implementing the XML Data Type
 • Using the T-SQL FOR XML Statement
 • Getting Started with XQuery

Lab : Storing and Querying XML Data in SQL Server 2014

After completing this module, you will be able to:

 • Describe XML and XML schemas.
 • Store XML data and associated XML schemas in SQL Server.
 • Implement the XML data type within SQL Server.
 • Use the T-SQL FOR XML Statement.
 • Work with basic XQuery queries.
 • Shred XML to a relational form.

Module 14: Working with SQL Server 2014 Spatial Data

This module introduces Spatial Data, and explains how to work with SQL Server Spatial Data Types.

Lessons

 • Introduction to Spatial Data
 • Working with SQL Server Spatial Data Types
 • Using Spatial Data in Applications

Lab : Working with SQL Server Spatial Data

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the importance of spatial data and the industry standards related to it.
 • Explain how to store spatial data in SQL Server.
 • Perform calculations on and query SQL Server spatial data.

Exam Track

During the course you'll sit the following exam at the Firebrand Training Centre. This is covered by your Certification Guarantee:

Exam 70-464: Developing SQL Server Databases

This exam will measure you on the following skills:

 • Implement database objects (30-35%)
 • Implement programming objects (15-20%)
 • Design database objects (25-30%)
 • Optimise and troubleshoot queries (25-30%)

To achieve the MCSE: Data Management and Analytics certification, you are required to pass exam 70-764 as well as the exams aligned to one of the following MCSA:

What's Included

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20464D - Developing SQL Server Databases

Prerequisites

In order to be successful on the course it is recommended you have the following skills:

 • Knowledge of writing T-SQL queries.
 • Knowledge of basic relational database concepts.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 125.505 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,57% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Learned important things about D365 F&O applications."
JO. (6/9/2022 (Tisdag) till 9/9/2022 (Fredag))

"Fully satisfied with everything"
Iryna Nazarova, Avanade. (6/9/2022 (Tisdag) till 9/9/2022 (Fredag))

"The course was extensive and the instructor great."
Anonymous. (23/8/2022 (Tisdag) till 26/8/2022 (Fredag))

"Labs and coursework for PL-200 including prereading material was good"
Anonymous. (23/8/2022 (Tisdag) till 26/8/2022 (Fredag))

"Very comprehensive overview course. Went through the main aspects of the frontend."
EA, IBM. (17/8/2022 (Onsdag) till 19/8/2022 (Fredag))

Kursdatum

Microsoft - MCSE: Data Management and Analytics (Developing SQL Server Databases)

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

2/8/2022 (Tisdag)

4/8/2022 (Torsdag)

Avslutad - Lämna feedback

 

20/9/2022 (Tisdag)

22/9/2022 (Torsdag)

Avslutad - Lämna feedback

 

4/10/2022 (Tisdag)

6/10/2022 (Torsdag)

Väntelista

 

21/11/2022 (Måndag)

23/11/2022 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

10/1/2023 (Tisdag)

12/1/2023 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

24/1/2023 (Tisdag)

26/1/2023 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

21/3/2023 (Tisdag)

23/3/2023 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

6/6/2023 (Tisdag)

8/6/2023 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

27/6/2023 (Tisdag)

29/6/2023 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

Senaste recensioner från våra studenter