Looking for Global training? Go to https://firebrand.training/en or stay on the current site (Sverige)

X

Get unlimited Microsoft training for just £6,000*
All courses now available online. Save 50% on any second course if you attend in April.

Microsoft MCSD: Applications Builder (SharePoint 2013 - Advanced Solutions)

- Bara 3 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

On this 3-day accelerated MCSD Business Applications - SharePoint 2013 course, you'll learn the skills to implement SharePoint solutions using Enteprise Search, Managed Metadata Service (MMS), Business Connectivity Services (BCS), Enterprise Content Management (ECM), Web Content Management (WCM), Social Computing features and SharePoint Apps.

You'll be guided through Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions Microsoft Official Curriculum (MOC) by our experienced Microsoft Certified Trainer (MCT). They'll use their knowledge and industry experience to enrich and accelerate your learning. Some of the skills you will have developed following the completion of this course include;

 • Configure security for apps for SharePoint.
 • Optimise the performance of apps for SharePoint.
 • Interact with managed metadata term sets and fields from client-side and server-side code.
 • Build simple and advanced KQL Queries.
 • Utilise entity extraction in your crawls
 • Describe how to use and customise page content controls in publishing sites.
 • Create and configure BDC models by using SharePoint Designer and Visual Studio 2012.
 • Debug and troubleshoot your search connectors.
 • Describe how to identify, diagnose, and remove bugs in SharePoint apps during development.
 • Describe how developers optimise the performance of SharePoint apps by implementing best practices, measuring performance, and load testing.

You'll be taught using our unique Lecture | Lab | Review technique. This technique means your learning will be a combination of theoretical knowledge as well as practical tasks. This will work to accelerate your learning and provide you with those fundamental hands-on skills needed for when you return to work.

Läs mer...

On this course, you'll be prepared for and sit the 70-488: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions exam. This is covered by your Certification Guarantee.

This course is intended for professional developers who develop solutions for SharePoint products and technologies in a team-based, medium-sized to large development environment. Ideally, you should have some experience with SharePoint 2013 and be looking to build on those existing skills.

Se Benefits...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Developing SharePoint Server 2013 Advanced Solutions hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Developing SharePoint Server 2013 Advanced Solutions kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Developing SharePoint Server 2013 Advanced Solutions certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Developing SharePoint Server 2013 Advanced Solutions snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 75.352 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Developing SharePoint Server 2013 Advanced Solutionskursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft Certified Trainer (MCT): You’ll be trained by our experienced Microsoft Certified Trainers. This means you’ll benefit from their wealth of knowledge and real life examples throughout the course.

Microsoft Official Curriculum (MOC): Firebrand are Microsoft Learning Partners, meaning we can ensure that you’ll have access to the latest curriculums with the most up-to-date content.

Se Curriculum...

Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions


Module 1: Creating Robust and Efficient Apps for SharePoint

In this module, you will review key aspects of the apps for SharePoint development platform, including capabilities, packaging and infrastructure, client-side programming for SharePoint, and app security. You will also learn about how to optimise the performance of your apps.

Lessons

 • Apps for SharePoint
 • Communicating with SharePoint from an App
 • Authenticating and Authorising Apps for SharePoint
 • Designing Apps for Performance

Lab : Monitoring SharePoint Health Scores

 • Creating and Deploying an App Part
 • Working with Server Health Scores

After completing this module, student will be able to:

 • Describe the apps for SharePoint development platform
 • Use the client-side object models and the REST API to communicate with SharePoint.
 • Configure security for apps for SharePoint
 • Configure security for apps for SharePoint

Module 2: Developing Managed Metadata Solutions

In this module you will see metadata objects and how they are used to categorise items so that you can learn how to work with them in code. You will also see how to use the advanced features of terms and manage permissions and roles. In this way you can provide a full set of terms that users can tag content with.

Lessons

 • Managed Metadata
 • Configuring Managed Metadata Term Sets
 • Working with Managed Metadata Fields

Lab : Developing Managed Metadata Solutions (Part 1)

 • Creating and Configuring the Corporate Structure App
 • Displaying the Existing Taxonomy Groups
 • Creating a Group, a Term Set, and Terms

Lab : Developing Managed Metadata Solutions (Part 2)

 • Obtaining the Host Web
 • Adding Metadata Site Columns

After completing this module, student will be able to:

 • Explain the capabilities and applications of managed metadata in SharePoint 2013
 • Automate the creation and configuration of managed metadata term sets
 • Interact with managed metadata term sets and fields from client-side and server-side code

Module 3: Interacting with the Search Service

The module provides an overview of the search service architecture in SharePoint 2013 as it relates to developers, before describing how to construct queries using Keyword Query Language (KQL) and FAST Query Language (FQL) and submit these queries to the search service.

Lessons

 • SharePoint 2013 Search Service
 • Building Search Queries with KQL and FQL
 • Executing Search Queries from Code

Lab : Executing Search Queries from SharePoint Apps

 • Submitting Search Queries from Client-Side Code
 • Using a Custom Action to Launch A Search App

After completing this module, student will be able to:

 • Describe the SharePoint Search Architecture
 • Describe the structure of the search index
 • Describe what a crawled property is and how they are created
 • Describe what a managed property is and how they are created
 • Describe the various settings of a managed property
 • Modify the search schema at various levels

Module 4: Customising the Search Experience

In this module you will create and modify queries as well as manage search results.

Lessons

 • Customising Query Processing
 • Customising Search Results
 • Configuring Result Types and Display Templates
 • Customising Content Processing

Lab : Configuring Entity Extraction

 • Create and deploy an entity extractor

After completing this module, student will be able to:

 • Create various types of result sources
 • Create basic and complex query transforms
 • Configure query rule conditions and actions to target query intent
 • Create and modify result types
 • Create and modify display templates
 • Utilise display templates with various search web parts
 • Add managed properties as refiners with counts
 • Utilise entity extraction in your crawls
 • Extend content processing with Content Enrichment

Module 5: Implementing Enterprise Content Management

In this module, you will work with SharePoint document management features in code.

Lessons

 • Working with eDiscovery
 • Working with Content Management
 • Automating Records Management

Lab : Implementing Content Management Functionality

 • Creating a Custom Document ID Provider
 • Registering a Custom Document ID Provider
 • Applying a Custom Audit Policy

After completing this module, student will be able to:

 • Use SharePoint eDiscovery functionality in custom applications
 • Create and manage information management policies and document sets programmatically
 • Manage and customise SharePoint records management functionality

Module 6: Developing a Publishing Site for Web Content

In this module, you will learn how to utilise develop web content solutions for publishing sites.

Lessons

 • Programming with the Web Content Publishing API
 • Developing Page Components for Web Content Publishing

Lab : Customising a SharePoint Publishing Site

 • Building a Custom Page Field Control
 • Building a Page Layout

After completing this module, student will be able to:

 • Describe the capabilities of the Publishing API
 • Describe how to access the Publishing API utilising the server-side object model

Module 7: Structuring and Publishing Websites for All Users

This module will focus on providing you with the knowledge to build web sites that are mobile device friendly, support multiple language and with proper navigation. This will be accomplished by introducing you to SharePoint features including device channels, managed navigation and variations.

Lessons

 • Website Structure and Navigation
 • Publishing Content
 • Publishing to Mobile Devices
 • Multi-language sites using Variations

Lab : Structuring a SharePoint Publishing Site

 • Creating a Navigation Term Set

Lab : Publishing for Multiple Devices and Languages

 • Creating a Device Channel
 • Using the Device Panel Control
 • Creating a French Variation

After completing this module, student will be able to:

 • Configure website structure and navigation
 • Describe the difference between structured and metadata navigation
 • Programmatically configure site navigation
 • Utilise basic publishing features of SharePoint
 • Use the new cross-site publishing features of SharePoint 2013
 • Work with mobile devices using Device Channels
 • Configure and implement variations for multilingual sites
 • Work with human and machine translation tasks in variation sites

Module 8: Developing Optimised Internet Sites

In this module, you will learn how to optimise your site for Internet search engines, and maximise the performance of rendering your site content.

Lessons

 • Optimising a SharePoint Site for Search Engines
 • Optimising Performance and Scalability

Lab : Optimising SharePoint Publishing Sites

 • Optimising a Site for Search Engines
 • Maximising the Performance of a Publishing Site

After completing this module, student will be able to:

 • Configure search engine optimisation settings
 • Add SEO Properties to publishing pages and Managed Navigation terms
 • Configure caching to improve site rendering performance
 • Optimise site assets and resources to maximise performance

Module 9: Working with Business Connectivity Services

In this module, you will learn how to develop Business Connectivity Services (BCS) solutions.

Lessons

 • Business Connectivity Services in SharePoint 2013
 • Creating BDC Models in SharePoint Designer
 • Creating BDC Models in Visual Studio 2012

Lab : Working with Business Connectivity Services

 • Creating Farm-Scoped External Content Types
 • Creating App-Scoped External Content Types

After completing this module, student will be able to:

 • Describe the key components of Business Connectivity Services in SharePoint Server 2013
 • Create and configure BDC models by using SharePoint Designer.
 • Create and configure BDC models by using Visual Studio 2012

Module 10: Creating Advanced Business Data Connectivity Models

This module will explore how to create custom search connectors using several different methodologies and lastly, you will learn the advanced topic of the new SharePoint 2013 external event notification feature to support SharePoint list features such as alerts and event receivers when external data changes.

Lessons

 • Configuring BDC Models for Search
 • Developing Custom Connectivity Components
 • Working with External Events and Notifications

Lab : Creating and Deploying a .NET Connectivity Assembly

 • Create a .NET Connectivity Assembly
 • Implementing Entity Methods
 • Deploying and testing a .NET Connectivity Model

After completing this module, students will be able to:

 • Decide when to use BDC models to extend search
 • Describe the BCS Connector Framework
 • Describe and implement BDC search stereotyped operations
 • Configure BDC model properties for search
 • Configure custom item level security
 • Utilise techniques to optimise search indexing

Module 11: Working with Business Data In Client Applications

BCS provides a framework to access via a wide array of protocols such as WCF and OData services to a myriad of external data sources, ranging from data stored in databases to custom proprietary data stores. In this module you will work with Business Data in both custom and composite solutions.

Lessons

 • Working with Business Data in Composite Solutions
 • Working with Business Data in Custom Solutions
 • Working with Business Data in Client Applications

Lab : Working with Business Data in Apps for SharePoint

 • Reading Business Data in Client-Side Code
 • Presenting Business Data in an App for SharePoint

After completing this module, students will be able to:

 • Access business data by using composite solutions
 • Utilise the Business Data Web Parts on your Team and Publishing pages
 • Work with external data columns in lists
 • Work with Business Data in SharePoint workflows
 • Access business data by using custom solutions
 • Utilise the various APIs available such as CSOM, JSOM, and REST
 • Access business data by using client applications
 • Configure external content types for use with Office clients

Module 12: Managing and Accessing User Profile Data

In this module, you will review key aspects of the user profile service, and see how you can write client-side and server-side code to access, update and manage user profile properties.

Lessons

 • User Profile Data in SharePoint 2013
 • Options for Accessing User Profile Data
 • Managing User Profile Data
 • Managing User Profile Properties

Lab : Accessing User Profile Data

 • Add People Search Functionality to an App
 • Display User Properties in the App

Lab : Managing User Profile Properties

 • Add Code to Display User Profile Properties
 • Add Code to Manage User Profile Properties

After completing this module, students will be able to:

 • Explain how user profile data is used in SharePoint
 • Describe the options and restrictions for accessing user profile data.
 • Use client-side code to access and server-side code to access and update user profile data.
 • Configure and manage user profile properties

Module 13: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

In this module, you will see some of the social features in SharePoint 2013, and you will see how you can develop apps which extend and customise the social workload; tailoring the experience for your business needs.

Lessons

 • Overview of the Social Workload
 • Developing Social Solutions
 • Working with Feeds

Lab : Creating a Social App Part

 • Displaying a Project Site Newsfeed
 • Posting a Message to a Newsfeed
 • Using Search to Retrieve Newsfeed Posts

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the main components of the social workload.
 • Develop solutions to extend the social workload
 • Create solutions which make use of the newsfeed functionality in SharePoint Server 2013

Module 14: Monitoring and Troubleshooting Custom SharePoint Solutions

This module will introduce methods that you can use to improve the performance and scalability of solutions and apps.

Lessons

 • Debugging SharePoint Apps in Visual Studio
 • Diagnosing Faults in Deployed Apps
 • Testing Performance and Scalability

Lab : Enabling ASP.NET Tracing

 • Adding a Diagnostics Page to a SharePoint App
 • Configuring ASP.NET Tracing
 • Using Trace Logs

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how to identify, diagnose, and remove bugs in SharePoint apps during development
 • Describe how to record information about issues that arise in deployed SharePoint apps
 • Describe how developers optimise the performance of SharePoint apps by implementing best practices, measuring performance, and load testing

Se Exam Track...

You'll sit the following exam at the Firebrand Training Centre as part of the course, this is covered by our Certification Guarantee:

Exam 70-489: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

You'll be tested on the following:

 • Design and implement search (15–20%)
 • Implement Business Connectivity Services (BCS) (10–15%)
 • Implement user profiles and customise social workload (15–20%)
 • Implement Enterprise Content Management (ECM) and Web Content Management (WCM) (15–20%)
 • Design for performance and troubleshooting (15–20%)
 • Implement Managed Metadata Service (MMS) (15–20%)

To achieve the MCSE: App Builder certification, you are required to pass exam 70-489 as well as the exams aligned to either MCSA: Web Applications or MCSA: Universal Windows Platform.

Se What's Included...

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20489: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

Included:

 • Professional SharePoint 2013 Development - ISBN - 978-1118495827

Se Prerequisites...

Before attending this course, you must have:

 • Completed course 20488A:Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions (or equivalent knowledge).
 • A working knowledge of using Visual Studio 2010 or Visual Studio 2012 to develop solutions.
 • A basic working knowledge of SharePoint solution development, either in SharePoint 2013 or in earlier versions of SharePoint.
 • A working knowledge of Visual C# and the .NET Framework 4.5.
 • A basic understanding of ASP.NET and server-side web development technologies, including request/response and the page lifecycle.
 • A basic working knowledge of client-side web technologies including HTML, CSS, and JavaScript.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Microsoft Developing SharePoint Server 2013 Advanced Solutions Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

24/2/2020 (Måndag)

26/2/2020 (Onsdag)

Avslutad

-

 

29/6/2020 (Måndag)

1/7/2020 (Onsdag)

Väntelista

Rikstäckande

 

10/8/2020 (Måndag)

12/8/2020 (Onsdag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

21/9/2020 (Måndag)

23/9/2020 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

2/11/2020 (Måndag)

4/11/2020 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

14/12/2020 (Måndag)

16/12/2020 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Vi har utbildat 75.352 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,78% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"The tutor for my Course , was brilliant at going through what we needed to learn, in an easy and accessible manner. was always happy to go that further mile in helping, or making the explanations easier by means of pizza analogy for us to understand. good lad."
Aaron Ryan, CAF. (9/3/2020 till 12/3/2020)

"Coming to Firebrand training site was really enjoyable, the staff are really friendly and helpful! I am excited to come back soon!"
N.G.. (9/3/2020 till 12/3/2020)

"It was intensive, but it was worth being locked away to focus 100% on learning! "
Brett Bennett-Smith, Lloyds. (4/3/2020 till 7/3/2020)

"Excellent distraction-free learning! Highly knowledgeable lecturer. Modern facilities, friendly helpful staff, great food, decent coffee. Very hectic learning pace, no time to joke around, but all well worth it! I will be back soon for more training."
Andre du Toit, Favner Nordic AB. (4/3/2020 till 7/3/2020)

"Great location and brilliant trainers"
Connor Massey, Forfusion. (24/2/2020 till 29/2/2020)

Senaste recensioner från våra studenter