Microsoft - Administering Microsoft Azure SQL Solutions

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 2 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

27/3/2023 (Måndag)

Overview

This accelerated Administering Microsoft Azure SQL Solutions course, provides students with the knowledge and skills to administer a SQL Server database infrastructure for cloud, on-premises and hybrid relational databases and who work with the Microsoft PaaS relational database offerings. Additionally, it will be of use to individuals who develop applications that deliver content from SQL-based relational databases.

Upon completion of this course, you will also be able to:

 • Administer Relational Databases on Microsoft Azure using the Azure portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and ARM templates.
 • Deploy and configure resources, including databases and database servers using manual methods.
 • Configure database authentication and authorization. Implement security policies for data at rest and in transit.
 • Monitor server performance to identify major causes of performance problems after establishing a baseline. Configure resources, including databases, servers and networks, for optimal performance.
 • Monitor and tune query performance.
 • Manage performance-related maintenance tasks including updating of statistics and defragmentation. Configure database auto-tuning features.
 • Deploy resources using automated deployment scripts.
 • Create and manage tasks, alerts and notifications.
 • Determine optimum HADR strategy that will satisfy RPO and RTO requirements.
 • Plan and configure a disaster recovery solution.

At the end of this course, you’ll achieve your Administering Microsoft Azure SQL Solutions certification.

Through Firebrand’s Lecture | Lab | Review methodology you’ll certify at twice the speed of traditional training and get access to courseware, learn from certified instructors, and train in a distraction-free environment.

40% faster

Distraction-free environment

Audience

This course is ideal for data professionals managing data and databases who want to learn about administering the data platform technologies that are available on Microsoft Azure.

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 2 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 134.561 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat kursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Curriculum

Administering Microsoft Azure SQL Solutions

Module 1: The Role of the Azure Database Administrator

This module explores the role of a database administrator in the world of Azure. It also provides some foundational information relevant to the overall content. This includes a review of the various SQL Server-based options (SQL Server in a VM, Managed Instances, and Azure SQL Database.) Students will learn why compatibility level is a crucial concept when working with SQL databases in Azure. Students are also introduced to other database platforms available on Azure in addition to those based on SQL Server, in particular PostgreSQL and MySQL

Lessons:

 • Azure Data Platform Roles
 • Azure Database Platforms and Options
 • SQL Server Compatibility Levels
 • Azure Preview Features
 • Lab : Using the Azure Portal and SQL Server Management Studio
 • Provision a SQL Server on an Azure Virtual Machine
 • Connect to SQL Server and Restore a Backup

After completing this module, students will:

Understand the role of Azure Database Administrator as it fits in with other data platform roles

 • Be able to describe the key differences between the SQL Server-based database op
 • Be able to describe the difference between versions and compatibility levels Know how to enable and disable preview features

Module 2: Plan and Implement Data Platform Resources

This module introduces methods for deploying data platform resources in Azure. You will learn about options for both upgrading and migrating existing SQL databases to Azure. You will learn how to set up Azure resources to host SQL Server on a Virtual Machine, a Managed Instance, Azure SQL Database and either PostgreSQL or MySQL. You will learn how to determine which options are best based on specific requirements including the High Availability and Disaster Recovery (HADR) needs. They will learn to calculate resource requirements and create templates for their deployments.

Lessons:

 • Deploying SQL Server using IaaS
 • Deploying SQL Server using PaaS
 • Deploying Open Source Database Solutions on Azure
 • Lab : Deploying Azure SQL Database
 • Deploy a VM using an ARM template
 • Configure resources needed prior to creating a database
 • Deploy an Azure SQL Database Register the Azure SQL Database instance in Azure Data Studio and validate connectivity
 • Deploy PostgreSQL or MySQL using a client tool to validate connectivity

After completing this module, students will:

 • Deploy resources using manual methods
 • Recommend an appropriate database offering based on requirements
 • Configure database resources
 • Evaluate and implement a strategy for moving a database to Azure

Module 3: Implement a Secure Environment

This module explores the practices of securing your SQL Server Database as well as an Azure SQL database. This includes a review of the various SQL Server-based options as well as the various Azure options for securing Azure SQL Database as well as the databases with reside within Azure SQL Database. . Students will lean why security is crucial when working with databases. . Students are also introduced to other database platforms available on Azure in addition to those based on SQL Server, in particular, Azure Database for MariaDB/MySQL/PostgreSQL.

Lessons:

 • Configure Database Authentication
 • Configure Database Authorization
 • Implement Security for Data at Rest
 • Implement Security for Data in Transit
 • Implement Compliance Controls for Sensitive Data
 • Lab : Implement a Secure Environment
 • Configure a server-based firewall rule using the Azure Portal
 • Authorize Access to Azure SQL Database with Azure Active Directory
 • Enable Advanced Data Security and Data Classification
 • Manage access to database objects

After completing this module, students will:

 • Understand the differences between Windows, SQL Server and Azure Active Directory Authentication
 • Describe and configure both data-at-rest encryption solutions as well as data-in-transit encryption Implement a data sensitivity solution

Module 4: Monitor and Optimize Operational Resources

This module will teach you about resource optimization for your databases created using either IaaS or PaaS services. The module also covers monitoring server and hardware resources. It will familiarize you with the various tools available for monitoring performance and establishing a baseline. You will learn how to interpret performance metrics for the most critical resources. You will also learn how to troubleshoot database performance using Azure SQL Database Intelligent Insights.

Lessons:

 • Baselines and Performance Monitoring
 • Major Causes of Performance Issues
 • Configuring Resources for Optimal Performance
 • User Database Configuration
 • Performance-related Maintenance Tasks
 • Lab : Monitor and Optimize Resources Isolate CPU Problems
 • Use Query Store observe blocking problems Detect and correct fragmentation issues

After completing this module, students will:

 • Monitor activity and compare to a baseline
 • Define maintenance tasks related to performance
 • Identify major causes of performance problems
 • Configure resources for optimal performance
 • Configure a user database for optimal performance

Module 5: Optimize Query Performance

Query execution plans are potentially the most important aspect of database performance. Improving bad plans is certainly an area where a small amount of effort can bring huge improvements. While hardware issues can limit query performance, improving hardware usually yields performance improvements in the 10-20% range, at most. More commonly database administrators encounter queries that are not optimized, have stale or missing statistics, have missing indexes, or poor database design choices that lead to the database engine doing more work than is necessary to return results for a given query. Improving the plans can sometimes yield performance improvements in the 100-200% range or even more, meaning that after improving a plan with better indexes or statistics, a query could run twice or three times as fast! This module provides details on how to analyse individual query performance and determine where improvements can be made.

Lessons:

 • Understanding SQL Server Query Plans
 • Explore Performance-based Database
 • Design Evaluate Performance Improvements
 • Lab : Query Performance Troubleshooting Identify issues with database design AdventureWorks2017
 • Isolate problem areas in poorly performing queries in AdventureWorks2017
 • Use Query Store to detect and handle regression in AdventureWorks2017
 • Use query hints to impact performance in AdventureWorks2017

After completing this module, students will:

 • Analyse query plans and identify problem areas
 • Evaluate potential query improvements
 • Review table and index design
 • Determine whether query or design changes have had a positive effect

Module 6: Automation of Tasks

A common goal for database administrators in many environments is to automate as many of their repetitive tasks. This can be as simple as using scripting to automate a backup process, and as complex as building a fully automated alerting system. This module provides details of automating tasks to simplify the DBA’s job. Methods include scheduling tasks for regular maintenance jobs, as well as multi-instance administration and configuration of notifications for task success or failure or non-completion.

Lessons:

 • Setting up Automatic Deployment
 • Defining Scheduled Tasks
 • Configuring Extended Events
 • Managing Azure PaaS resources Using Automated Methods
 • Lab : Automating Tasks Deploy an Azure template from a Quickstart template on GitHub
 • Configure notifications based on performance metrics
 • Deploy an Azure Automation Runbook (or elastic job) to rebuild indexes on an Azure SQL Database

After completing this module, students will:

 • Deploy resources using automated deployment scripts
 • Create scheduled tasks
 • Create notifications and alerts
 • Configure automation for PaaS services

Module 7: Plan and Implement a High Availability and Disaster Recovery Environment

Data must be available when the business needs it. That means the solutions hosting the data must be designed with availability and recoverability in mind. Suppose you work for a company that sells widgets both in stores and online. Your main application uses a highly transactional database for orders. What would happen if the server or platform hosting the transactional database had a problem that made it unavailable or inaccessible for some reason? What impact would it have on the business? If the right solution is put in place, the database would come online in a reasonable timeframe with minimal effort, thus allowing business to continue with little-to-no impact. This module and its associated lab cover configuring, testing, and managing a solution for high availability and disaster recovery (HADR) in Azure, for both Infrastructure-as-a-Service (IaaS) and Platform-as-a-Service (PaaS) deployments. This module will not only cover basic requirements, but also the various options available to achieve HADR.

Lessons:

 • High Availability and Disaster Recovery Strategies
 • IaaS Platform and Database Tools for HADR
 • PaaS Platform and Database Tools for HADR
 • Database Backup and Recovery
 • Lab : Plan and Implement a High Availability and Disaster Recovery Environment
 • Enable Geo-Replication for Azure SQL Database
 • Backup to URL and Restore from URL

After completing this module, students will understand:

 • The difference between recovery time and recovery point objectives
 • The available HADR options for both IaaS and PaaS
 • The considerations for planning and configuring HADR solutions including how backup and restore files
 • The factors that comprise a HADR strategy
 • How to configure a high availability solution via a hands-on lab

Exam Track

At the end of this accelerated course, you’ll sit the following exam at the Firebrand Training centre, covered by your Certification Guarantee:

Administering Microsoft Azure SQL Solutions

Candidates for this exam should have knowledge of and experience with Azure SQL Edge, Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance, and SQL Server on Azure Virtual Machines (Windows and Linux).

 • Exam code: DP-300: Administering Microsoft Azure SQL Solutions
 • Format: This exam measures your ability to accomplish the following technical tasks: plan and implement data platform resources; implement a secure environment; monitor, configure, and optimize database resources; configure and manage automation of tasks; and plan and configure a high availability and disaster recovery (HA/DR) environment.
 • Passing score: 700
 • Domains: -
  • Plan and implement data platform resources (20—25%)
  • Implement a secure environment (15—20%)
  • Monitor, configure, and optimize database resources (20—25%)
  • Configure and manage automation of tasks (15—20%)
  • Plan and configure a high availability and disaster recovery (HA/DR) environment (20—25%)

What's Included

Prerequisites

Before attending this accelerated course, in addition to your professional experience, students who take this training should have technical knowledge equivalent to the following courses:

 • Azure Fundamentals
 • Azure Data Fundamentals
 • Students attending this course should have an understanding of the SQL Server Database Administration, and a beginner level knowledge of the Azure platform.
 • It is also expected that you have a familiarity the T-SQL language, executing queries and evaluating the results.
 • This is not an introductory course and delegates should have attended or have knowledge of SQL Server to the level of courses M20764 'Administering a SQL Database Infrastructure and / or M20765 'Provisioning SQL Databases'

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 134.561 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,51% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"The instructor was very knowledgeable and helpful and look forward to the next course"
Duane Leslie Jones, Capita plc. (2/11/2022 (Onsdag) till 4/11/2022 (Fredag))

"You visit a very well-organised Training Centre with all modern amenities in almost the middle of nowhere! That will help you focus and ensure that you spend time needed to get stuff done and get prepared for your Certification. Added bonus, the folks working for Firebrand are awesome!"
Nikolaos Velissaris, Microsoft. (29/11/2022 (Tisdag) till 2/12/2022 (Fredag))

"Very detailed course with a extremely knowledgeable instructor."
Anonymous. (29/11/2022 (Tisdag) till 2/12/2022 (Fredag))

"Quite a lot but learned many new things!"
Anonymous. (29/11/2022 (Tisdag) till 2/12/2022 (Fredag))

"The instructor was great in explaining the the concepts. She used many real time examples throughout the course which made the topic interesting and easy to understand."
Tejas Patil, Capita plc. (2/11/2022 (Onsdag) till 4/11/2022 (Fredag))

Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

21/11/2022 (Måndag)

22/11/2022 (Tisdag)

Avslutad - Lämna feedback

-

 

27/3/2023 (Måndag)

28/3/2023 (Tisdag)

Väntelista

Rikstäckande

 

8/5/2023 (Måndag)

9/5/2023 (Tisdag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

19/6/2023 (Måndag)

20/6/2023 (Tisdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

31/7/2023 (Måndag)

1/8/2023 (Tisdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

11/9/2023 (Måndag)

12/9/2023 (Tisdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste recensioner från våra studenter