Looking for Global training? Go to https://firebrand.training/en or stay on the current site (Sverige)

X

Google Firebrand's training for Google Cloud Maps API Developer

- Bara 3 dagar

The Google Maps API lets you embed Google Maps in your own web pages with JavaScript. The API provides a number of utilities for manipulating maps (just like on the http://maps.google.com web page) and adding content to the map through a variety of services, allowing you to create robust maps applications on your website.

Students will learn how to make maps with clickable markers, apply good CSS and JavaScript coding practices, also how to use multiple geocoding web services to translate physical addresses into latitudes and longitudes, and utilise location data in their application.

This Google Maps API training course will cover topics related to scalability, including marker clustering and on-the-fly image rendering techniques to display thousands of points on the map.

Läs mer...

Advanced topics include: building your own info windows and tooltips, creating your own map tiles, and utilising publicly available census data to populate your own geocoding database.

Our Google Maps API Developer Training Course:

 • Allows you to achieve your certifications in a fraction of the time of 'traditional training' while delivering industry-leading exam passing percentages
 • Helps students grasp complex technical concepts more easily by identifying and catering to individual student learning styles through a mixed visual, auditory and kinaesthetic-tactual delivery system
 • Enhances retention by employing accelerated learning techniques focused on committing information to long-term memory

Se Benefits...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Google Maps hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Google Maps kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Google Maps certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Google Maps snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 75.090 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Google Mapskursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

You will cover the following content in the Google Maps API Developer Course:

Introduction and overview

 • Understanding maps
 • Importance and history of Latitude and Longitude
 • Satelitte imagery
 • The importance of applying maps in modern applications
 • How it all works

Overview of new services

 • Difference between Google API V2 and V3, and understanding the emerging mobile technology market

Getting started

 • How to create a simple static map through Latitude and Longitude co-ordinates
 • Understanding output
 • JSON and XML
 • Understanding KML
 • Working with JSON and XML
 • Understanding Ajax
 • Adding Points
 • Adding Polygons and polylines
 • Polyline Geodesic
 • Polyline Encoding
 • Polygon and Tile Overlays
 • Map Polygon Simple
 • Ground Overlay Layers
 • Tile Detector
 • Positioning
 • Event driven Maps
 • Adding Control
 • Adding drag and drop
 • Adding graphics
 • Custom Overlays
 • Exporting via KML

Javascript tools

 • Specifying a New Location
 • Separating Code from Content
 • Cleaning Up
 • Basic User Interaction
 • Using Map Control Widgets
 • Creating Markers
 • Detecting Marker Clicks
 • Opening the Info Window
 • A List of Points
 • Using Arrays and Objects
 • Iterating
 • Implimenting a simple SQL database and server to store data
 • Interacting with and storing data on the Server
 • Interacting with Google Documents. Storing and creating data

Adding Interactivity

 • Creating the Map and Marking Points
 • Listening to User Events
 • Asking for More Information with an Info Window
 • Creating an Info Window on the Map
 • Embedding a Form into the Info Window
 • Avoiding an Ambiguous State
 • Controlling the Info Window Size
 • Implementing Ajax

Using Google's Ajax Object

 • Parsing the JSON Structure
 • Parsing XML structure
 • Retrieving Markers from the Server
 • Adding Some Flair
 • Geocoding Addresses
 • Geocoding Extraction
 • Geocoding Reverse
 • Geocoding Cache
 • GeoXML RSS
 • GeoXML KML

Adding Traffic Overlay

 • Creating a route finder
 • Directions Advanced
 • Streetview Interaction
 • Creating a Streetview Object
 • The Streetview Layer
 • Streetview Data

Creating a model with geocoding functionality

 • Building a Store Location Map

Manipulating Third-Party Data

 • Third-Party data
 • Introduction to YQL
 • Using YQL to extract data

Improving the User Interface

 • CSS: A Touch of Style
 • Maximizing Your Map
 • Adding Hovering Toolbars
 • Creating Collapsible Side Panels
 • Scripted Style
 • Switching Up the Body Classes
 • Resizing with the Power of JavaScript
 • Populating the Side Panel
 • Getting Side Panel Feedback
 • Data Point Filtering
 • RJS and Draggable Toolbars
 • RJS Templates and Partials
 • Draggable Toolbars
 • Optimizing and Scaling for Large Data Sets

Understanding the Limitations

 • Streamlining Server-Client Communications
 • Optimizing Server-Side Processing
 • Server-Side Boundary Method
 • Server-Side Common-Point Method
 • Server-Side Clustering
 • Custom Detail Overlay Method
 • Custom Tile Method
 • Optimizing the Client-Side User Experience

Advanced Tips and Tricks

 • Debugging Maps
 • Interacting with the Map from the API
 • Helping You Find Your Place
 • Force Triggering Events with GEvent
 • Creating Your Own Events
 • Creating Map Objects with GOverlay
 • Choosing the Pane for the Overlay
 • Creating a Quick Tool Tip Overlay
 • Creating Custom Controls
 • Creating the Control Object
 • Creating the Container
 • Positioning the Container
 • Using the Control
 • Adding Tabs to Info Windows
 • Creating a Tabbed Info Window
 • Gathering Info Window Information and Changing Tabs
 • Creating a Custom Info Window
 • Creating the Overlay Object and Containers
 • Drawing a LittleInfoWindow
 • Implementing Your Own Map Type, Tiles, and Projection
 • GMapType: Gluing It Together
 • GProjection: Locating Where Things Are
 • GTileLayer: Viewing Images
 • The Blue Marble Map: Putting It All Together

Multiple Waypoints

 • Yahoo! Maps Building Block APIs
 • Sample Data from Government Sources
 • Sources of Raw GIS Data

Building a Geocoding Service

 • Geo Location
 • Understanding how Geo location works
 • The importance of geo location with mobile phone technology and wireless networks
 • How to geo locate a device. The geo location class
 • Introduction to Google gears and Google latitude
 • Detecting a mobile device
 • Displaying maps and data on mobile devices

Se Exam Track...

There is currently no exam associated to this training program.

Se What's Included...

For the Google Maps API Developer course students should be familiar with basic HTML and CSS, and have some programming experience.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Google Google Maps Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

25/11/2019 (Måndag)

27/11/2019 (Onsdag)

Avslutad

-

 

30/3/2020 (Måndag)

1/4/2020 (Onsdag)

Väntelista

Rikstäckande

 

11/5/2020 (Måndag)

13/5/2020 (Onsdag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

22/6/2020 (Måndag)

24/6/2020 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

3/8/2020 (Måndag)

5/8/2020 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

14/9/2020 (Måndag)

16/9/2020 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Vi har utbildat 75.090 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,79% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. (13/6/2016 till 15/6/2016)

Senaste recensioner från våra studenter